İMO İstanbul Şube E-Posta BÜLTEN
İMO İstanbul Şubesi Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü : Cemal GÖKÇE
09 Ekim 2014 Sayı: 98 http://istanbul.imo.org.tr / www.facebook.com/imoistanbulsube
http://twitter.com/imoistanbulsube www.youtube.com/user/imoistanbulsube
1. 2014 YILI SONBAHAR – KIŞ DÖNEMİ MESLEKİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
BAŞLAMIŞTIR.
AUTOCAD KURSU
Şubemiz tarafından düzenlenen
AUTOCAD KURSU 21 Ekim 2014 – 02
Aralık 2014 tarihleri arasında Şubemiz
Karaköy Hizmet Binasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
SAP2000 KURSU
Şubemiz tarafından düzenlenen SAP2000
KURSU 22 Ekim 2014 – 17 Aralık 2014
tarihleri arasında Şubemiz Karaköy
Hizmet Binasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
Şubemiz tarafından düzenlenen KAMU
İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ KURSU 22
Ekim 2014 – 17 Aralık 2014 tarihleri
arasında Şubemiz Karaköy Hizmet
Binasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
MS PROJECT İLE PROJE YÖNETİM KURSU
Şubemiz tarafından düzenlenen MS
PROJECT İLE PROJE YÖNETİM KURSU
25 Ekim 2014 – 26 Ekim 2014 tarihlerinde
Şubemiz Karaköy Hizmet Binasında
yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
PERFORMANSA BAĞLI YAPISAL TASARIM KURSU
Şubemiz tarafından düzenlenen
PERFORMANSA BAĞLI YAPISAL
TASARIM KURSU 04 Kasım 2014 – 23
Aralık 2014 tarihleri arasında Şubemiz
Karaköy Hizmet Binasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
TEMEL FOTOĞRAF TEKNİĞİ ATÖLYESİ
Şubemiz tarafından düzenlenen TEMEL
FOTOĞRAF TEKNİĞİ ATÖLYESİ KURSU
17 Ekim 2014 – 21 Kasım 2014 tarihleri
arasında Şubemiz Karaköy Hizmet
Binasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
ETKİLİ SUNUM YAPMA/KONUŞMA, BEDEN FARKINDALIĞI VE YARATICILIK KURSU
Şubemiz tarafından düzenlenen ETKİLİ
SUNUM YAPMA/KONUŞMA BEDEN
FARKINDALIĞI VE YARATICILIK KURSU
23 Aralık 2014 – 09 Ocak 2015 tarihleri
arasında Şubemiz Karaköy Hizmet
Binasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
2. KIYI MÜHENDİSLİĞİ KURSU
6 Kasım 2014 tarihinde Şubemiz Karaköy Hizmet
Binası ‘nda yapılacaktır.
Kurs kayıt ve detaylı bilgi için:
www.istanbul.imo.org.tr
3. 8. KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU
Şubemiz tarafından düzenlenen 8.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu
7 – 8 – 9 Kasım 2014 tarihinde İTÜ Maçka İşletme Fakültesi C101
Amfisi ‘nde yapılacaktır.
Sempozyum kayıt ve detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
4. KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ KURSU VE BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ
YENİLEME KURSU
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
5. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ‘NA
BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI 01 EKİM – 31 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILACAKTIR
Detaylı bilgi için : www.istanbul.imo.org.tr
Download

1. 2014 YILI SONBAHAR – KIŞ DÖNEMİ MESLEKİÇİ EĞİTİM