ÇİLEK ÜRETİMİNDE
KAHVERENGİ HARDAL ÇEŞİTLERİ İLE BİYOSİDAL YEŞİL
GÜBRELEME UYGULAMALARI
Çilek, toprak kökenli hastalıklardan ve nematot zararından en çok etkilenen ürünlerdendir. Özellikle bir yıldan daha
uzun süre muhafaza edilen dikili bahçelerde bu problemler yıllar içinde katlanarak zararlı olmaktadır.
Bu sebeple dikim öncesi tarla toprağının hastalık ve nematottan arındırılması hayati önemdedir. Yakın zamana kadar
bu amaçla metil bromid kullanılmaktaydı. 2005 yılından sonra metil bromid başta olmak üzere pek çok toprak
fumigantının tarımda kullanımının yasaklanması üzerine kahverengi hardal ile biyosidal yeşil gübreleme yöntemi
kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin en yaygın uygulandığı ülkeler Almanya başta olmak üzere İsviçre, Norveç,
Belçika gibi Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleridir.
Biyosidal yeşil gübrelemede toprakta parçalanırken mikrop öldürücü gaz çıkarma özelliğine sahip FARMİ
çeşitlerimiz kullanılmalıdır. Bu çeşitlerin bitkileri, hem büyümeleri sırasında nematotları azaltır hem de parçalanıp
toprağa karıştırıldıklarında çıkardıkları gazla söz konusu etmenleri öldürür.
FARMİ çeşitleri çilekte yapılan biyosidal yeşil gübrelemede:





Yeni tesis çilek tarlaları dikim öncesi dezenfekte edilmiş olur.
Rhizoctonia, Macrophomina, Sclerotinia, Pythium mantarlarının sebep olduğu kök çürüklükleri önlenir.
Toprak yapısı düzeltilir, azot yıkanması önlenir.
Kök ur nematotları (Meloidogyn spp) ilaçsız doğal yolla kontrol altına alınır.
Topraktaki faydalı mikroorganizmalar arttırılır.
Yeni çilek tesis edilecek arazide:
Kış ekimi:
Çilek tesisinden önceki sonbaharda tarlaya kahverengi hardal ekilir. Kış yağışları ile kendiliğinden
sulanarak yetişen bitkiler mart ayı içinde parçalanıp toprağa gömülür. Toprakta yeterli nem yoksa sulanır ve gaz
salınımı için on beş gün beklenir. Bu sürenin ardından kısa zaman isteyen bir ürün ekileceği gibi; çilek dikimine kadar
tarla boş olarak da bırakılabilir.
Bahar ekimi:
Çilek tesisinden önceki Mart-Nisan aylarında yapılır. Bu ekim seçeneğinde hardalın büyümesi için
tarlanın sulanmasına ihtiyaç vardır. Haziran ayında, kahverengi hardal bitkileri çiçek döneminde parçalanıp toprağa
gömülür, sulanır ve gaz salınımı için on beş gün beklenir. Bu sürenin ardından çok bulaşık tarlalarda kısa süreli bir
solarizasyon uygulaması etkiyi arttırır.
Ekim zamanı:
Kış ekimi : 15 Ekim-30 Kasım
Bahar ekimi : 15 Mart-15 Nisan
Ekim sıklığı : Dekara kullanılacak tohum miktarı 0,8-1,0 kg dır.
Ekim şekli ve bakım işlemleri: Serpme ekimde tohum kaba kum ya da kimyevi gübre ile karıştırılarak saçılır. Üzerine
hafif bir goble ya da tırmık çekilir. Gerektikçe sulanır. Başka bir bakımı yoktur.
Toprağa Karıştırma: Hardal bitkileri ilk çiçeklerinin görülmesinden alt kapsüllerin tane bağlaması arasındaki sürede
çapa makinesi veya zincirli parçalayıcı gibi bir aletle parçalanıp pullukla toprağa gömülür. Üzerine rotovatör çekilir.
ÖNEMLİDİR: Biyosidal etkiyi sağlamak için toprağa gömme işleminin parçalamadan sonraki en geç bir saat içinde
bitirilmesi gerekir. Bu nedenle ya iki traktör birbiri peşisıra çalıştırılır ya da kombine aletler kullanılır.
KAHVERENGİ HARDAL TOHUMLARINI TEMİN ETMEK ve DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN
İLETİŞİM NERESİDİR?
www.farmiturkey.com ; [email protected]
Adres: FARMİ Tarımsal Endüstriyel Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.
1771 sokak No: 33/1 Karşıyaka-İZMİR Tel: 0232 3683471 : 0535 3064840
Dr. Fatma ERASLAN
Download

çilek üretiminde kahverengi hardal çeşitleri ile biyosidal yeşil