ISBN 978605390052-8
9 786053 900528
Bu ki­ta­b›n ba­s›m ve ya­y›m hak­k› MOR­PA KÜL­TÜR YA­YIN­LA­RI LTD. fi. ye
ait­tir. Fi­kir ve Sa­nat Eser­le­ri Ya­sa­s› uya­r›n­ca, ya­z›­l› izin al›n­mak­s›­z›n al›n­t›
ya­p›­la­maz, ba­s›­la­maz, hiç­bir tek­nik­le ço­€al­t›­la­maz ve­ya kop­ya­la­na­maz.
© Morpa Kültür Yay›nlar›
tel.: 0.212.512 62 09 • www.morpa.com.tr
Download

Foto 2