İçme suyu pompası
Rio-Therm N
Tip Kitapçığı
Baskı
Tip Kitapçığı Rio-Therm N
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez
veya üçüncü şahıslara verilemez.
Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 15.04.2014
İçindekiler
İçindekiler
Yapı tekniği: Isıtma ............................................................................................................................................4
İçme suyu pompaları kumandasız .................................................................................................................................. 4
Rio-Therm N ............................................................................................................................................................... 4
Ana uygulamalar .................................................................................................................................................4
Nakil maddeleri ................................................................................................................................................... 4
İşletim verileri ...................................................................................................................................................... 4
Adlandırma .......................................................................................................................................................... 4
Yapı Tasarımı ....................................................................................................................................................... 4
Malzemeler .......................................................................................................................................................... 5
Ürün avantajları ................................................................................................................................................... 5
Sertifikalar ............................................................................................................................................................ 5
Model ................................................................................................................................................................... 5
Teknik Veriler ....................................................................................................................................................... 6
Diyagram .............................................................................................................................................................. 8
Emme manşonunda asgari basınç ...................................................................................................................... 8
Tanımlayıcı hatlar ................................................................................................................................................9
Ölçüler ................................................................................................................................................................ 13
Flanş ölçümleri ................................................................................................................................................... 14
Montaj bilgileri .................................................................................................................................................. 14
Teslimat kapsamı ...............................................................................................................................................14
Aksesuar ............................................................................................................................................................. 14
3
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Rio-Therm N
Adlandırma
Örnek: Rio-Therm N 25-30 S -130
Tanımlamaya yönelik açıklama
Kısaltma
Rio
Therm
N
SL
C
25
30
S
-130
Anlamı
Yapı serisi
İçme suyu pompası
Yeni nesil
Küçük pompa
Zamanlayıcılı
Boru bağlantısı nominal genişliği
20 = Rp 3/4
25 = Rp 1
30 = Rp 1 1/4
40 ... 80 = DN 40 ... DN 80
m x 10 cinsinden sıfır aktarma yüksekliği (örneğin
30 = 3 m)
Tek fazlı alternatif akım (1~230 VAC)
T = Üç fazlı akım (3~400 VAC)
Yapı uzunluğu 130 mm
Yapı Tasarımı
▪ Bakım gerektirmeyen, vida bağlantılı veya flanş bağlantılı
ve önceden seçilebilen dörde kadar devir sayısı
kademelerine sahip ıslak rotor pompa (tıkama burcu
olmadan).
İşletim türleri
Ana uygulamalar
▪ İçme suyu sirkülasyon sistemleri
▪ Sanayi ve yapı tekniğinde benzer türde sistemler
(örn. soğutma suyu devridaimi)
Nakil maddeleri
▪ 2001 İçme Suyu Yönetmeliği'ne göre gıda işletmeleri için
içme suyu ve su
İşletim özellikleri
Tane büyüklüğü Değer
Nakil akımı
Q Vida: 8,4 m3/h'ye kadar (2,3 l/s)
Flanş: 50 m3/s'ye kadar (13,9 l/sn)
Pompalama
H Vida: 6 m'ye kadar
yüksekliği
Flanş: 9 m'ye kadar
Nakil maddesi t Kalorifer suyu
sıcaklığı
-10 °C ila +110 °C
İçme/kullanma suyu:
Vida: +65 °C,18°dH'ye kadar
flanş: 80 °C, 20°dH'ye kadar, kısa süreli
(2 saat) +110 °C
Ortam sıcaklığı
maks. 40 °C
4
Otomatik fonksiyonlar
▪ Entegre tahrik elektroniği ile tam motor koruması
Manuel fonksiyonlar
▪ Devir kademesi ayarı
Tahrik
▪ Alternatif akım asenkron motoru
İşletim verileri
İşletim basıncı
Bağlantı
▪ Sabit devirli işletim
p 10 bar'a kadar
Vida: Rp 1/2, Rp 3/4, Rp 1, Rp 1 1/4
Flanş: DN 40 - DN 80
Rio-Therm N
▪ 230 V - 50 Hz
▪ 1 devir kademeli tüm pompalar için koruma türü IP42 veya
IP44
3 devir kademeli tüm pompalar için koruma türü IP42 veya
IP44
4 devir kademeli tüm pompalar için koruma türü IP44
▪ Sıcaklık sınıfı F
▪ Sıcaklık sınıfı TF 110
▪ Arıza yayılımı EN 61000-6-3
▪ Sağlamlık EN 61000-6-2
Yatak
▪ Nakil maddesi ile yağlanan özel kayar yatak
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Malzemeler
Kullanılabilir malzemeye genel bakış
Yapı parçası
Sarmal gövde
Mil
Malzeme
Bronz
Rio-Therm N SL/SLC paslanmaz çelik
Rio-Therm N 20-15 S ila 20-30 S-130
seramik
Rio-Therm N 25-30 ila 80-80 paslanmaz
çelik 1.4301
Rio-Therm N SL/SLC kompozit malzeme
Rio-Therm N 20-15 S ila 25-30 S-130 plastik
(PA - %35 cam elyaf
Rio-Therm N 25-30 S, ila 80-80 plastik (PSU
- %30 cam elyaf
Kömür, sentetik reçine emdirilmiş
Tekerlek
Yatak
Ürün avantajları
▪ Maksimum 4 devir kademeli güç ayarlaması ile münferit
sistem koşullarına enerji tasarruflu olarak uyarlanabilir
▪ Düşük değişim masrafı, kömür yatağı ve çelik mil ile uzun
ömürlü
▪ Madde ile temas eden tüm parçalar KTW tavsiyelerine
uygundur
▪ Üniversal kullanılabilirlik ile depolama maliyetlerinin
azaltılması
Sertifikalar
Marka
Geçerlilik:
Almanya
Açıklama
Tüm yapı boyutları
Model
Donanım ve fonksiyonlar
Fonksiyonlar
İşletim türleri
Devir sayısı kademe geçişi
Manuel fonksiyonlar
Devir kademesi ayarı
Bildirim ve gösterge fonksiyonları
Havalandırma cıvatası ile dönme yönü kontrolü
Sargı koruma kontağı (WSK, potansiyele sahip olmayan açıcı)
Donanım / Teslimat kapsamı
Aşırı yük korumalı motor
Dişli bağlantısındaki contalar (gevşek)
Montaj ve kullanım kılavuzu
Özellik
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Rio-Therm N
5
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Teknik Veriler
Teknik veriler - 50 Hz
SL
SLC
20-15 S-150
R½
R½
R¾
G1
G1
G1¼
IP44
IP44
IP44
20-30 S-150
R¾
G1¼
IP44
25-30 S-130
R1
G1½
IP42
25-30 S
R1
G1½
IP42
25-30 T
25-60 S
R1
R1
G1½
G1½
IP42
IP42
25-60 T
30-70 S
R1
R1¼
G1½
G2
IP42
IP42
30-70 T
R1¼
G2
IP44
40-60 S
DN 40
-
IP42
40-60 T
DN 40
-
IP44
40-70 S
DN 40
-
IP44
40-70 T
DN 40
-
IP44
40-90 S
DN 40
-
IP44
40-90 T
DN 40
-
IP44
50-80 S
DN 50
-
IP44
50-80 T
DN 50
-
IP44
6
Rio-Therm N
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Devir sayısı
G
Devir sayısı kademesi
R
DN
Koruma türü
Rio-Therm N
Çekilen güç
Seçim tablosu Rio-Therm N - 50 Hz
Nominal akım
[dak-1]
P1 [W]
1~230 V
I [A]
3~400 V
I [A]
1200
1850
2350
1200
1850
2350
2350
1200
1850
2350
2350
2340
2640
2700
2340
2640
2700
2750
2340
2480
2640
2340
2480
2640
2750
2340
2480
2640
2750
2340
2480
2640
2750
1930
2270
2450
2650
1930
2270
2450
2650
1930
2270
2450
2650
1930
2270
2450
2650
3-9
3-9
28
43
58
33
48
63
30 - 35
40 - 50
50 - 65
30 - 35
40 - 50
50 - 65
50 - 65
45 - 55
65 - 85
95 - 115
95 - 115
75 - 115
90 - 150
110 - 180
75 - 115
90 - 150
110 - 180
120 - 210
64 - 128
73 - 145
95 - 188
64 - 128
73 - 145
95 - 188
130 - 225
90 - 175
100 - 220
120 - 260
130 - 300
90 - 175
100 - 220
120 - 260
130 - 300
400 - 500
400 - 580
400 - 680
430 - 730
280 - 470
300 - 570
340 - 650
370 - 700
400 - 500
400 - 550
400 - 650
400 - 700
250 - 450
280 - 500
300 - 600
350 - 650
0,05
0,05
0,16
0,22
0,28
0,17
0,23
0,30
0,16
0,23
0,30
0,16
0,23
0,30
0,25
0,40
0,55
0,60
0,85
0,90
0,88
1,0
1,3
1,0
1,15
1,25
1,35
2,2
2,7
3,0
3,2
2,2
2,6
3,0
3,1
-
0,20
0,25
0,20
0,25
0,33
0,45
0,23
0,28
0,36
0,50
0,30
0,37
0,45
0,55
0,75
0,9
1,0
1,2
0,75
0,9
1,0
1,2
Mat.-Nr.
[kg]
29134191
29134192
29134193
1
1
2,7
29134194
2,7
29134195
2,7
29134196
2,9
29134197
29134198
2,9
3,2
29134199
29134200
3,2
4,5
29134201
4,5
29134202
10
29134203
10
29134204
13,5
29134205
13,5
29134206
15,6
29134207
15,6
29134208
20,9
29134209
20,9
Yapı tekniği: Isıtma
65-50 T
DN 65
-
IP44
65-100 T
DN 65
-
IP44
80-80 T
DN 80
-
IP44
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Devir sayısı
G
Devir sayısı kademesi
R
DN
Koruma türü
Rio-Therm N
Çekilen güç
İçme suyu pompaları kumandasız
Nominal akım
[dak-1]
P1 [W]
1~230 V
I [A]
3~400 V
I [A]
1180
1260
1330
1380
2380
2560
2680
2800
2380
2560
2680
2800
160 - 340
180 - 390
210 - 450
250 - 490
425 - 440
500 - 790
560 - 920
680 - 1070
580 - 650
680 - 760
800 - 900
940 - 1050
-
0,65
0,8
0,95
1,15
1,15
1,35
1,58
2,10
1,0
1,2
1,5
2,0
Mat.-Nr.
[kg]
29134210
34,5
29134211
34
29134212
38
Teknik veriler - 60 Hz
Rio-Therm N
R
25-30 S
R1
25-60 S
R1
Devir sayısı
kademesi
1
2
3
1
2
3
Devir
sayısı
P1
[dak-1]
[W]
Motor
güvenliği
Seçim tablosu Rio-Therm N - 60 Hz
Olası türler
1440
2220
2820
1440
2220
2820
35
50
65
55
85
115
işveren
tarafında
n
işveren
tarafında
n
230 V
PN
380 V
400 V
[kg]
460 V
1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~
I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A] I [A]
0,17 - 6/10
0,25 0,32 0,27 - 6/10
0,42 0,58 -
Rio-Therm N
2,9
3,2
7
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Diyagram
14
140
H [m]
[kPa]
12
120
10
100
40-90
50-80
8
6
80
65-100
40-70
60
30-70
40-60
4
40
65-50
25-60
2
80-80
20
20/25-30
20-15
SL/SLC
0
0
0,1
1,0
0,1
Q [m3/h]
1,0
Emme manşonunda asgari basınç
Sıcaklığa ve kurulum yüksekliğine bağlı olarak asgari basınç pmin
Kurulum yüksekliği
[m]
Temperatur
[°C]
≤ 300
80
95
>300
8
Rio-Therm N
Asgari basınç pmin
[bar]
0,3
0,6
+0,01 bar/100 m
10,0
Q [l/s]
10,0
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Tanımlayıcı hatlar
Rio-Therm N SL, SLC
Rio-Therm N 20-15 S
1.2
H [m]
1.0
Ma
x
0.8
2
1~230 VAC
Rp 1/2
10
[KPa]
8
0.6
6
0.4
4
Mi
0.2
n
H [m]
[KPa]
15
2
0
10
0
8
P1 [W]
6
20
1~230 VAC
Rp 3/4
10
1
Max
4
5
Min
2
0
0
0
0.2 Q [m3/h] 0.4
0.1 Q [l/s]
0.6
0.8
0.2
0
1.0
0
Rio-Therm N 20-30 S
2
1 Q [m3/h]
0
0
0.5
0.25 Q [l/s]
Rio-Therm N 25-30 S
4
1~230 VAC
Rp 3/4
3
1~230 VAC
Rp 1
H [m]
30
3.5
35
[KPa]
[KPa]
H [m]
25
2
3
30
2.5
25
2
20
1.5
15
1
10
20
15
10
1
5
0
0
0
2
1 Q [m3/h]
0
0.25
Q [l/s]
0.5
3
0.75
5
0.5
3
0
0
0
1
0
0.25
Q [m3/h] 2
Q [l/s] 0.5
3
0.75
4
1
Rio-Therm N
9
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Rio-Therm N 25-30 T
Rio-Therm N 25-60 S
4
6
3~400 VAC
Rp 1
H [m]
3.5
35
[KPa]
3
30
2.5
25
2
20
1.5
15
1
10
1~230 VAC
Rp 1
H [m]
5
55
[KPa]
50
45
40
4
35
30
3
25
20
2
15
10
1
5
0.5
0
0
0
1
0
0.25
Q [m3/h] 2
Q [l/s] 0.5
3
0.75
5
0
4
0
0
1
0
0.25
1
Rio-Therm N 25-60 T
2 Q [m3/h]
0.5 Q [l/s]
3
4
0.75
1
Rio-Therm N 30-70 S
6
7
3~400 VAC
Rp 1
H [m]
5
55
[KPa]
50
1~230 VAC
Rp 1 1/4
H [m]
6
60
[KPa]
45
40
4
35
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
30
3
25
20
2
15
10
1
5
0
10
0
0
1
0
0.25
Rio-Therm N
2 Q [m3/h]
0.5 Q [l/s]
0.75
3
4
1
0
0
0
0
1
2
3 Q [m3/h] 5
0.5 Q [l/s] 1
6
1.5
7
8
2
9
2.5
10
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Rio-Therm N 30-70 T
Rio-Therm N 40-60 S
7
3~400 VAC
Rp 1 1/4
H [m]
6
60
[KPa]
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
1~230 VAC
DN 40
6
H [m]
60
[KPa]
5
45
4
30
2
15
0
0
0
1
2
3 Q [m3/h] 5
0.5 Q [l/s] 1
0
6
1.5
7
8
2
9
10
0
2.5
Rio-Therm N 40-60 T
0
0
2
4 Q [m3/h] 6
8
0
0.5
1 Q [l/s] 1.5
2
10
2.5
12
3
Rio-Therm N 40-70 S/T
3~400 VAC
DN 40
6
H [m]
10
60
[KPa]
1~230 VAC
3~400 VAC
DN 40
H [m]
8
80
[KPa]
5
45
6
60
4
40
15
2
20
0
0
4
30
2
0
0
2
4 Q [m3/h] 6
8
0
0.5
1 Q [l/s] 1.5
2
10
2.5
12
3
0
4
0
0.5 Q [l/s] 1
8
Q [m3/h]
1.5
2
12
2.5
3
0
3.5
Rio-Therm N
11
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Rio-Therm N 40-90 S/T
Rio-Therm N 50-80 S/T
10
1~230 VAC
3~400 VAC
DN 40
H [m]
8
10
90
H [m]
80
8
1~230 VAC
3~400 VAC
DN 50
[KPa]
90
[KPa]
75
70
60
6
60
6
50
45
40
4
4
30
30
20
2
2
15
10
0
0
0
0
5 Q [m3/h] 10
1
15
2 Q [l/s] 3
4
20
5
0
25
0
5
0
6
Rio-Therm N 65-50 T
1
10 Q [m3/h]15
2 Q [l/s]
20
4
5
30
25
7
6
0
8
Rio-Therm N 65-100 T
6
10
3~400 VAC
DN 65
H [m]
3~400 VAC
DN 65
H [m]
50
5
[KPa]
90
[KPa]
80
8
70
40
4
60
6
3
30
2
20
1
10
50
40
4
30
2
20
10
0
0
0
12
5
10 Q [m3/h]
2 Q [l/s] 4
Rio-Therm N
20
25
6
30
8
35
10
40
0
0
0
0
5
1
10
2 Q [l/s]
Q [m3/h]
4
5
20
25
6
7
30
8
35
9
10
40
11
0
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Rio-Therm N 80-80 T
3~400 VAC
DN 80
6
60
[KPa]
H [m]
50
40
4
30
20
2
10
0
0
5
0
10 Q [m3/h] 20
2
25
4 Q [l/s] 6
30
8
35
40
10
45
50
12
55
0
14 15
Ölçüler
a
H
DN
2
R
d
c
4
b
H
b
1
a
3
e
Boyutlar [mm]
Rio-Therm N
SL
SLC
20-15-150
20-30-150
25-30-130
25-30
25-60
30-70
40-60
40-70
40-90
50-80
65-50
65-100
80-80
R
DN
R 1/2
R 1/2
R 3/4
R 3/4
R1
R1
R1
R 1 1/4
DN 40
DN 40
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
a
b
c
d
e
H
40
40
49
49
50
50
50
50
75
75
75
85
105
105
135
40
80
49
49
85
85
85
85
85
95
105
105
125
125
175
40
40
40
40
75
75
75
83
93
93
100
148
165
108
108
110
110
110
145
150
160
200
200
235
235
245
145
145
-
65
65
150
150
130
180
180
180
250
250
250
280
340
340
360
Rio-Therm N
13
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Flanş ölçümleri
Ölçüler [mm]
Kombi flanş
DN 40
DN 50
DN 65
ØD
150
165
185
Ød
PN 6
PN 10
PN 6
PN 10
84
99
118
ØkL1
100
110
130
ØkL2
110
125
145
n x dL1
4 x Ø14
4 x Ø14
4 x Ø14
n x dL2
4 x Ø19
4 x Ø19
4 x Ø19
Ölçü çizimi
ØD
Ø k L2
Ø k L1
Ød
DN
n x Ø d1
n x Ø d2
Ölçüler [mm]
Flanş
ØD
Ød
DN 80
200
132
PN 6
Øk
PN 10
Øk
-
160
PN 6
n x d2
-
PN 10
Ölçü çizimi
n x d2
8 x Ø19
ØD
Øk
Ød
DN
n x Ø dL
Montaj bilgileri
İzin verilen montaj konumları
Yapı boyutları
Rio-Therm N SL/SLC
Rio-Therm N 20-15 ila 80-80
Teslimat kapsamı
▪ pompa
▪ Contalar
▪ Montaj ve kullanım kılavuzu
Aksesuar
Isı yalıtım kapakları
Adlandırma
Rio-Therm N pompaları için difüzyon dirençli sıcaklık geçirmeyen
yalıtım kovanları
14
Rio-Therm N
yapı büyüklüğü için
25-30 S -130
25-30 S/T
25-60 S/T
30-70 S/T
40-60 S/T
Mat. No.
19075551
19075552
19075553
19075554
19075555
[kg]
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Yapı tekniği: Isıtma
İçme suyu pompaları kumandasız
Adlandırma
yapı büyüklüğü için
40-70 S/T
40-90 S/T
50-80 S/T
65-50 T
65-100 T
80-80 T PN 10
Mat. No.
19075540
19075540
19075542
19075558
19075558
19075545
[kg]
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Cıvatalar
Tanım
Mal. No.
[kg]
2 parça pompa cıvatası
G 1 somunlu ve Rp ½ alken dişli uçlu, pirinç
dışarıdan dişlili G 1 / boru bağlantısı R ½ içeren pompalar için
2 parça pompa cıvatası
G 1 ¼ somunlu ve R ¾ alken dişli uçlu, pirinç
dışarıdan dişlili G 1 ¼ / boru bağlantısı R ¾ içeren pompalar için
2 parça pompa cıvatası
G 1 ¹/₂ somunlu ve Rp ³/₄ alyan dişli uçlu, pirinç
dışarıdan dişlili G 1 ¹/₂ / boru bağlantısı R ³/₄ içeren pompalar için
2 parça pompa cıvatası
G 1 ¹/₂ somunlu ve Rp 1 alyan dişli uçlu, pirinç
dışarıdan dişlili G 1 ¹/₂ / boru bağlantısı R 1 içeren pompalar için
2 parça pompa cıvatası
G 2 somunlu ve Rp 1 ¹/₄ alyan dişli uçlu, pirinç
dışarıdan dişlili G 2 / boru bağlantısı R 1 ¹/₄ içeren pompalar için
18040940
1,2
40982167
0,2
19075563
0,2
19075564
0,2
19075565
0,2
Rio-Therm N
15
15.04.2014
1142.52/03-TR
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

Rio-Therm N