8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
8th International Computer & Instructional Technologies Symposium
18-20 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi /18-20 September 2014, Trakya University
1.Gün/1st Day - 18.09.2014
08:30 – 10:00
Kayıt/Registration
10:00 – 10:45
Açılış/Opening Ceremony
10:45 – 11:00
Ara/Break
11:00 – 11:45
Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Jane Seale
(Büyük Salon)
“Accessibility is not enough: An examination of the role universities should play
in using technologies to promote the inclusion of disabled students? ”
11:45 – 12:30
Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu
(Büyük Salon)
“Mobil Öğrenme Ortamlarında Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar”
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği/Lunch
18.09.2014
Oturum/Session -114:00 – 15:15
Oturum Başkanı/Chairman:/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ
Salon/Hall - B1
Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisinin Web Destekli Öğretim Bağlamında İncelenmesi
Taha YAZAR, Ömer ŞİMŞEK
Etkileşimli Tahtada Çoklu Ortam Nesneleriyle Öğretimin Öğretmen Adaylarının Zenginleştirilmiş
İçerikle Öğretime Yönelik Tutumlarına Etkisi
Erkan TEKİNARSLAN, Ercan TOP, Melih Derya GÜRER
Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Öğrenme Analitikleri Araçlarının İncelenmesi
Esra YILDIZ, Ferhat BAHÇECİ
Öğretmen Adaylarının, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Tayfun TANYERİ, Hüseyin ÖZÇINAR
Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Ümmühan ORMANCI, Salih ÇEPNİ
Oturum Başkanı/Chairman:/Chairman: Doç.Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Salon/Hall – B2
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Bütünleştirme Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma
M. Betül YILMAZ
Araştırmalardaki Web 2.0 Teknolojileri Kullanım Eğilimleri: 2004-2014 Dönemi İçerik Analizi
Serdar ÇİFTCİ, Alparslan DURMUŞ
Avrupa Ülkelerinde Yeni Nesil Öğrencilere Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı Kazandırma Yaklaşımları
ve Türkiye’deki BT Uzmanları Görüşleri
Ayşe GÜNAY, Feza ORHAN
Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi
Arif Cem TOPUZ, Önder YILDIRIM, F. Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ
Kitlesel Açık Çevrimiçi Kursların (KAÇK -MOOCs) Kuramsal Temelleri, KAÇK Uygulamaları ve
Araştırmaları
Hayriye Tuğba ÖZTÜRK, Yücel TEKİN
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yavuz AKBULUT
Salon/Hall – B3
From the View of ICT Coordinators: Problems and Solutions About Usage of ICT in Turkish Secondary
Schools
İbrahim DUMAN
Are Pedagogical Agents Effective On Learning? A Literature Review
Sezin EŞFER, Kürşat ÇAĞILTAY
The Use of 3D Virtual Learning Environments in Training Foreign Language Teachers
Tuncer CAN, İrfan ŞİMŞEK
Higher Education Students’ Profiles and Perspectives of Web 2.0 Technologies
Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Zehra ÖZDİLEK, Semiral ÖNCÜ, Adem UZUN
Pre-Service and In-Service High School Mathematics Teachers’ Beliefs & Views About Using Calculators
Erdat ÇATALOĞLU, Pelin KONUK
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
Salon/Hall – B4
Öğretim Elemanlarının Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri
Can MEŞE, Ali Haydar BÜLBÜL, Abdullah KUZU
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri
Kadir DEMİR, Ercan AKPINAR
Portfolyo Değerlendirmeye Yeni Bir Bakış Açısı: M-Portfolyo
Oğuzhan ÖZDEMIR, Hüsamettin ERDEMCİ
Redesigning Existing Online Courses For Mobile Learning Environments
Hamza POLAT, Ömer DELİALİOĞLU
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Doyumu, Yaşam Tatmini ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Düzeylerinin
İncelenmesi
Yalın Kılıç TÜREL, Abdurrahman YILDIRIM
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU
Salon/Hall – B5
Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması
İncelemesi
Sibel DOĞAN, Göknur KAPLAN AKILLI, Kürşat ÇAĞILTAY
Az Görenler için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi
Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği
Mehmet DÖNMEZ, Kürşat ÇAĞILTAY
Görme Engelli Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi
Gül ÖZÜDOĞRU, Anıl ÖZÜDOĞRU
Sanal Paylaşım Ortamı Olarak Pbworks’ün Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitime Destek Olarak Eğitimde
Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Zerrin AYVAZ REIS
İşitme Engelli Öğrencilerin Matematik Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanılması
Tolga DEMİRHAN, Erdem UÇAR
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN
Salon/Hall – B6
Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar
Serhat Bahadır KERT, Selda KAYAK, Mehmet Fatih ERKOÇ, Köksal AVİNCAN
Problem Çözme Becerisinin Kazandırılmasında Eğitsel Oyunlar: Bir Literatür Taraması
Büşra ÖZMEN, Seda ÖZER, Yalın Kılıç TÜREL
Sunum Becerilerinin Akran Değerlendirmesine Arkadaşlığın Etkisi
Oğuzhan ÖZDEMIR, Didem ERDEM
Web 2.0 Teknolojisiyle Gelişen Yeni Medya Okuryazarlığı Ölçek Geliştirme Çalışması
Mustafa KOÇ, Esra BARUT
Araştırmacı Çocuklar: İnternette Karşılaşılan Riskler Konulu Bir Bilimsel Araştırma Sürecinin
Yansımaları
Pelin DÖNMEZ, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Abdullah KUZU, Hatice Ferhan ODABAŞI
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Salon/Hall – B7
Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Olan Ortaokul Öğrencilerinde Saldırganlık Duygusunun İncelenmesi
Belkıs KAYA, Özge GÜCÜN
Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Yürütücü Biliş Becerilerinin Farklı Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Serdar ÇİFTCİ, Hilal SAKALLI
Öğretim ve Öğrenimi Geliştirmek için Tablet Bilgisayar Kullanımı: Avantajlar, Sınırlılıklar ve Çözüm
Önerileri
İbrahim ARPACI
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnterneti Etik Kullanma Düzeyleri
Mehmet KURT, Hafize KESER
Öğretmen Adayları İçin Hazırlanan Algılanan İnternet Riskleri Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik
Çalışmaları
Onur DÖNMEZ, H. Ferhan ODABAŞI, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Abdullah KUZU, Ümit GIRGIN
15:15 – 15:30
Oturum Arası/Break
18.09.2014
Oturum/Session -215:30 – 16:30
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Salon/Hall – B1
Fen ve Teknoloji Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Ayça FİDAN
Uygun ve Etik İnternet Kullanımına Dair Öğretmen ve Öğrencilerin Dijital Öykü Algıları
Okan ARSLAN, Selcan KİLİS, Pelin YÜKSEL ARSLAN, Soner YILDIRIM
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Durumların Belirlenmesi
Salih ÇEPNİ, Ümmühan ORMANCI
Bulut Bilişim Servislerini Kullanarak Hazırlanan Öğrenme Ortamında Öğrenci Etkileşimi ve Etkinliklere
Katılımlarının İncelenmesi
Melih ENGİN, Ömür UYSAL, İ. Alper KÖSE
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Özcan Özgür DURSUN
Salon/Hall – B2
Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Algı ve Kaygı Düzeyi Ölçeklerinin Geliştirilmesi
Gamze DOĞAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tablet Bilgisayar ve E-Kitapların Kullanım Durumları
Önder YILDIRIM, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ
Eğitimde e-Portfolyo Kullanımı ile İlgili Alan Yazın Taraması
Güleser MAYA, İsmail ŞAHİN
Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Dağıtımı Gerçekleştirilen Tabletlerden Erişilebilen Uygulamaların
Kullanım Analizi
Hatice SAKARYA, Nurcan TÜR, Pınar YILMAZER
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kazanımlarına Uluslararası Bir Bakış
Tuğra KARADEMİR, Tuğba Hayriye ÖZTÜRK, Ayfer ALPER
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serkan ÇELİK
Salon/Hall – B3
iPad in Education: Views of Private School Students, Teachers, and Parents
Yavuz SAMUR, Burak GENÇAY
The Implications of Mobile Learning Into Inquiry-based Instruction in K-12 Level
Muruvvet DEMİRAL-UZAN, Erol UZAN
Augmented Reality Applications in Education
Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Tuncer AKBAY, Sezan SEZGİN
A Comparative Case Study on the Supportive Role of Mobile Phone Short Message Service in the Use
of Social Networking Services in Formal Education
Can MIHÇI, Nesrin ÖZDENER
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Murat KAYRI
Salon/Hall – B4
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ
Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Durumlarının
İncelenmesi
Abdullah KUZU, Yüksel KOCADORU, H. Ferhan ODABAŞI, Ayhan BAYRAK
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerini
Kazandırmadaki Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
İbrahim GÖKDAŞ, Fulya TORUN
Öğretmen Adaylarının TPİB ve Mesleki Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki
Gülbin KIYICI, Abdullah TOKU
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Feza ORHAN
Salon/Hall – B5
Eğitim Kurumlarında E-Demokrasinin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Algıları: Antalya İli Örneği
Serkan ŞENDAĞ, İbrahim ARI
Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri Açmazı: Olmayan Sorulara Cevap Yaratma Sanatı
Soner YILDIRIM, Müge ADNAN
BÖTE Öğrencilerinin 21. YY Becerileri Algılarının Kelime İlişkilentirme Testi Yoluyla Saptanması
Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Tuncer AKBAY, Sezan SEZGİN
Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme
Salih BARDAKCI, Halil İbrahim AKYÜZ, Serap SAMSA-YETİK, Hafize KESER
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Mukaddes ERDEM
Salon/Hall – B6
BÖTE Alanında 2010-2013 Yılları arasında Yapılan Yüksek Lisans Tezleri Doğrultusunda Yeni Yönelimler
Tarık BAYRAKÇI, Özgen KORKMAZ
Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak E-Kitap Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Adem ÖZKAN, Serkan KABA, Ömer ARPACIK, Yüksel GÖKTAŞ
Öğretmen Adaylarının İnternet Etiği Algıları ve Kontrol Odağı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nilgün TOSUN, Aynur GEÇER
Turnitin® Kullanımının Öğretmen Adayı Ödevlerindeki Aşırmacılığı Önlemede Etkisi
Yahya İLTÜZER, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Sibel BARIN
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Erkan TEKİNARSLAN
Salon/Hall – B7
Toplumsal Değişim Bağlamında İnternet Üzerine Etik ve Sosyolojik Bir Değerlendirme
İbrahim SEZGÜL, Murat ÖZNANECİ, Arzu BİLİCİ
Türkiye’de Son Yirmi Yıl İçinde Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri (ÖTT) alanında Gelişmeler,
Uygulamalar ve Yaklaşımlara Bakış: Bir Meta Analiz Çalışması
İsmail İPEK, Ömer Faruk SÖZCÜ, Hüseyin KINAY
BÖTE Öğrencilerinin Öğretim Programı Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
Muhittin ŞAHİN, Tarık KIŞLA, Mustafa Murat İNCEOĞLU
Simülasyonların İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Akademik Başarılarına ve
Motivasyonlarına Etkisi
Şuayip KILIÇ, Erman KÖSE, F. Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ
16:30 – 16:45
Oturum Arası/Break
Salon/Hall
(B6)
16:45 – 18:15
Panel -2“İşitme Engellilerin Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Deneyimleri”
Doç.Dr. Cem ÇUHADAR, Doç.Dr.Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Doç.Dr. Adile Aşkım KURT,
Yrd.Doç.Dr. Sema ÜNLÜER, Arş.Gör. Onur Dönmez
19:30 – 22:00
Açılış Kokteyli/Cocktail
(Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri)
2.Gün/2nd Day - 19.09.2014
08:45 – 09:30
(Büyük Salon)
09:30 – 09:45
Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Dr. David Metcalf
Oturum Arası/Break
19.09.2014
Oturum/Session -309:45 – 11:00
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Veysel DEMİRER
Salon/Hall – B1
Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Karşı Tutumları ve Kullanım Düzeyleri
Filiz VAROL, Esat YILDIRIM
Eğitimde Tablet PC Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları
Levent ÇETİNKAYA, Mehmet KURT
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Tartışma Ortamlarına Yönelik Görüşleri
Ferhat Kadir PALA, Mukaddes ERDEM
Anatomi Dersinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin
Tutumları
Gökçen ÖZGÜNGÖRDÜ, Ercan TAMĞAÇ, Gizem ÇEVİK, Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ
Büyük Veri ve Eğitimsel Veri Madenciliğinin Eğitim Alanına Katkılarının İncelenmesi
Aylin TUTGUN ÜNAL
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK
Salon/Hall – B2
Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Moodle Örneği
Nadire CAVUS, Sezer KANBUL
İlişkisel Veritabanı Tasarım Sürecinde Varlık Şemalarının Öğrenilmesi
Mehmet KAHRAMAN, Emre BAYSAN
Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları
Arasındaki İlişki
Uğur BAŞARMAK, Alpaslan DURMUŞ
Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının TPACK Gelişimine Nitel Bir Bakış Açısı
Levent DURDU, Funda DAĞ
Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Kaygıları ve Teknoloji Yeterlikleri Arasındaki İlişki
Hasan TENKOĞLU, Recep ÇAKIR
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serkan ŞENDAĞ
Salon/Hall – B3
Signaling Cueing in Animation
Habibe ALDAĞ
How do Instructional Design Students Design?
Muruvvet DEMIRAL-UZAN
Knowledge Building And Transactional Distance Theory
Derya KICI, Hamdi ERKUNT
The Only Thing That Doesn't Change is the Change Itself: Faculty Technology Mentoring Case Study
from the Lenses of Concern Based Adoption Model (CBAM)
Merve BAŞDOĞAN, Evrim BARAN
Yabancı Dil Öğretiminde 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik
Ömer Faruk SÖZCÜ, Müleyke ŞAHİNLER ALBAYRAK, İsmail İPEK, Hüseyin KINAY
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Tolga GÜYER
Salon/Hall – B4
Lise Öğrencilerinde İnternet ve Facebook Bağımlılığı
Özlem ÇAKIR, Fatih KEZER, Neşe ABBAK
Öğrencilerin Gezinme Stratejilerinin Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarında Gezinme Süreleri, Ziyaret
Ettikleri Bağlantı Sayıları ve Kaybolma Algılarına Etkileri
Filiz ÇELEBİ, Nurettin ŞİMŞEK
“Vitamin” Eğitim Yazılımının Temel İşlevlerinin ve Matematik Dersi Modülünün Kullanılabilirliği
Ayşe BAĞRIACIK, Gülsüm KAPANOĞLU
Mobil Cihazlar Aracılığıyla İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Selcan KAYAHAN
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Tarafından ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Tasarlanan ZKitaplara Yönelik Tasarımcı Görüşleri
Yalın Kılıç TÜREL, Seda ÖZER
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU
Salon/Hall – B5
Çevrimiçi Tartışmalarla Desteklenen Mikroöğretim Uygulamasında Öğrenme Stilinin Öz Yeterlik ve
Pedagojik Yeterliğe Etkisi
Serap SAMSA YETİK
Toplumsal Buradalık Algısının, Bilişsel ve Öğretimsel Buradalık Algısını Yordama Gücü
Ebru ÖZTÜRK, Mukaddes ERDEM, Deniz DERYAKULU
Yüksek Eğitimde Teknoloji Destekli İşbirlikli Kavram Haritaları Kullanımı
Ömer Faruk İSLİM, Teresa DEBACKER, Jacgueline GOLDMAN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle İnternet Tabanlı
Programlama Dersindeki Başarılarının İlişkisi
Devkan KALECİ, Uğur ÖZHAN
Oyunlaştırma Stratejilerinin Ders İçerisinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Zeynep AVİNÇ, Abdulkadir KARA, Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN
Salon/Hall – B6
Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Amaçlı İnternet Kullanma Düzeyleri
Feride KAYAN, Ömer Faruk SÖZCÜ
Grafik Tasarım Eğitimi Üzerinden Dijital Teknolojilerin Sağladığı Yeni Olanaklar, Yeni Çalışma Alanları
ve Disiplinlerarasılık Kavramı
Ekrem Çetin BİGAT
Sanal Öğrenme Ortamları İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Çağdaş ERBAŞ, Veysel DEMİRER
Sosyal Ağ Destekli RSS Okuyucu Kullanımı ve Yaşam Boyu E-Öğrenme
Süleyman Eren YÜRÜK
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Kullanımına İlişkin Görüşleri:
ÇOMUZEM Örneği
Tülay DARGUT
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç. Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ
Salon/Hall – B7
Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
İsmail GÜLEÇ, Süleyman SULAK, Ahmet Naci ÇOKLAR
Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Ortamlarına Uyum Süreçlerinin Aşamalarının İncelenmesi: KTÜ
Örneği
Hasan KARAL, Elvan KOL
Uzaktan Eğitimde Sosyal Ağların Kritik Rolleri
Nihal DULKADİR, Ö. Özgür DURSUN, H. Ferhan ODABAŞI
Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitimde Etkileşimi Etkileyen Faktörler
Yiğit Emrah TURGUT, Hasan KARAL
Türk Alan Uzmanları Perspektifinden Dijital Ebeveynlik Rollerinin Belirlenmesi
Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Onur DÖNMEZ, Fatih YAMAN
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim AKYÜZ
Salon/Hall – Büyük Salon
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilişim Etiğine İlişkin Algıları: Bir Metafor Çözümlemesi
Çalışması
Elif Buğra KUZU
Okul Öncesi Öğrencilere Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Fiziksel Etkileşimli Oyunların Kullanılması
Gökçen ÖZGÜNGÖRDÜ, Muharrem AYDIN, Sevda KÜÇÜK, Yüksel GÖKTAŞ
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Modülünün Kullanılabilirlik Açısından
Değerlendirilmesi
Eylem KILIÇ, Hayrullah URCAN, İsrafil ÇELİK, Meriç BOYNUKARA
BÖTE Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Ayça ÇEBİ, İlknur REİSOĞLU,Tuğba BAHÇEKAPILI
Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Fatih Projesi ve Dünyadan Örnekler
Celal KARACA, Mehmet ÖZKAYA
11:00 – 11:15
Oturum Arası/Break
Salon/Hall
(B6)
11:15 – 12:45
Panel -1“Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler”
Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç.Dr. Yavuz AKBULUT, Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ,
Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ
12:45 – 14:00
Öğle Yemeği/Lunch
(Büyük Salon)
14:00 – 14:45
Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Marilyn Campbell
“What we know and what we don't know about cyberbullying and how will we find
out?”
14:45 – 15:00
Oturum Arası/Break
19.09.2014
Oturum/Session -415:00 – 16:15
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Nadire ÇAVUŞ
Salon/Hall – B1
Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Öz
Yeterliklerinin Belirlenmesi
Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Yasemin KARCI
Eğitsel Matematik Oyununun I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler Konusuna İlişkin Lise 9.Sınıf
Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi
Benay KARAGÖZ, Özlem ŞENGÜL, Yavuz SAMUR
Bilgisayar Ortamındaki Uygulama Sınavlarına Yönelik Kontrol Edilebilir Bir Ölçme Ortamının Tasarımı
Mustafa Ali AKCA, Esra BARUT, Tuncay AYDOĞAN
Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları
Nurullah TAŞ, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ
Okul Öncesi Çocuklarının Programlama İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi
Nuray GEDİK, Mustafa Çetin, Ceren KOCA
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Özgen KORKMAZ
Salon/Hall – B2
Artırılmış Gerçeklik Ortamının Tasarımında Tercih Edilen Öğretim Tasarım Modelleri
Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarının Dijital Teknolojilerle Yeniden
Düzenlenmesinin, Öğrencilere Üç Boyutlu Düşünme Becerisi Kazandırılmasında Sağlayacağı Avantajlar
Deniz Ayşe YAZICIOĞLU
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanma ÖzYeterlik İnançlarının İncelenmesi
Nezih ÖNAL, Emin İBİLİ
Etkileşimli Beyaz Tahta Kullanımına İlişkin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Örneği)
Süleyman Nihat ŞAD, Uğur ÖZHAN, Seda AKTI ASLAN, Sümeyra Zeynep ET, Mümtaz KARADAĞ, Mustafa
DEMİR, Esra ŞAHİN
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Kavramı ile İlgili Algıları: Bir Metafor Çalışması
Ahmet Murat UZUN, Erhan ÜNAL
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ömer DELİALİOĞLU
Salon/Hall – B3
One Usage of Geogebra in Enhancing Pre-service Mathematics Teachers’ Content Knowledge
Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN
Visualisation of Relationship between a Function and Its Derivative
Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN, Admir KURTANOVIĆ
Research Trends in the Field of Human Computer Interaction
Ali BATTAL, Halil KAYADUMAN, Kürşat ÇAĞILTAY
The Perfect e-Learning Instruction with Learning Interface Design Principles and ID Models
Ömer Faruk SÖZCÜ, İsmail İPEK, Erkan TAŞKIN
1+1=3 Systems of Transvergent Communication
Frederico FIALHO TEIXEIRA, Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER
Salon/Hall – B4
Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması
Sami ACAR, Gülsüm KAPANOĞLU, Ceren YAVUZ, Halil İbrahim BÜLBÜL
E-Okul Mobil Uygulamasının Kullanıcı Temelli Değerlendirilmesi: Bir Kullanılabilirlik Çalışması
Eylem KILIÇ, Hayrullah URCAN, İsrafil ÇELİK, Meriç BOYNUKARA
Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Öğrenci Katılımı ve Ders Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Mustafa KOÇ
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran
Üniversitesi Örneği
Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Halil YURDUGÜL
Bulut Öğrenme Yönetim Sitemleri
Mehmet KAHRAMAN, Erhan ÜNAL
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Zülfü GENÇ
Salon/Hall – B5
İngilizce Kelime Öğretimi İçin Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi
Öner AYTAŞ, Ahmet TEKİN
Ters-Yüz Sınıf Yönteminin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ
Problem Tabanlı Bir Çevrimiçi Dersin Tasarımı ve Etkililiğinin Sınanması
Sevil YAŞAR, Abdullah Yasin GÜNDÜZ, Ecenaz ALEMDAĞ, M. Emin AKPOLAT, Ömer ARSLAN, Mukaddes
ERDEM
Öğretim Tasarımı Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması
Mehmet KAHRAMAN
Elektronik Kitap Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisinin
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kübra BAL ÇETİNKAYA, Feza ORHAN
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Sinan KAYA
Salon/Hall – B6
Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Bünyamin ATICI, Süleyman Eren YÜRÜK
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
Feyzi KAYSİ, Emrah AYDEMİR, Mehmet GÜROL
Bilgi Güvenliği Farkındalığı Ölçeğinin İlk Bulguları
Hüseyin KINAY, Ömer Faruk SÖZCÜ, Erkan TAŞKIN, İsmail İPEK
Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Esra BARUT, Çağdaş ERBAŞ, Cemal Hakan DİKMEN, Nurcan SAK, Veysel DEMİRER
BT Öğretmen Adayları Bakış Açısıyla Öğretim Tasarımcısı Yeterlilikleri
Canan ÇOLAK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Alpaslan DURMUŞ
Salon/Hall – B7
Öğretmenlerin Twitter Etkinliklerinin İncelenmesi
İsmail TONBULOĞLU, Mübin KIYICI
Facebook Gruplarında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Etkileşimi: Beş Yıllık Bir Deneyim
Serkan İZMİRLİ, Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Zafer KARADAYI
Comparing Argumentation Patterns and Network Structures in Online Discussion Forums and Face-toFace Discussions
Hüseyin ÖZÇINAR
Geleceğin Öğretmenlerinin Teknolojik Özyeterlikleri ve Sosyal Medyanın Eğitim Amacıyla Kullanımına
Yönelik Görüşleri
Filiz VAROL, Zeyni DOĞAN, Mesut KANDEMİR
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Yalın Kılıç TÜREL, Muhammet TORAMAN, Ebru POLAT
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Halil Coşkun ÇELİK
Salon/Hall – Büyük Salon
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Değerlendirmesi
Ümit Can KUMDERELİ, Levent AKŞUN, Pınar ONAY DURDU
Çevrimiçi Örnek Olay Kütüphanesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi: www.fatih2023.net Örneği
Mustafa Tevfik HEBEBCİ, İsmail ŞAHİN, İsmail ÇELİK
Web Arayüzündeki Kullanılabilirlik Problemlerinin Giderilmesinde Model Temelli Yaklaşımın Kullanımı
Kürşat Volkan ÖZCAN, Lokman ŞILBIR, Engin KURŞUN
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Yordayan Öznel Mutluluk ve Psikolojik Kırılganlığın Bazı
Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Mehmet Şirin AKÇA, Feyyaz ASLAN, Mahmut IŞIK, Ahmet KAHRAMAN
PARDUS Etkileşimli Tahta Önyüzü Pilot Uygulaması Kapsamında Öğretmenlerin Eğitim İçeriği
Beklentileri ve Etkileşimli Tahtayı Kullanım Analizleri
Nurcan TÜR, Hatice SAKARYA, Pınar YILMAZER
16:15 – 16:30
Oturum Arası/Break
19.09.2014
Oturum/Session -516:30 – 17:45
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAHRAMAN
Salon/Hall – B1
Aktivite Teorisiyle Bireyselden Kolektife ve Dışsaldan İçsele Geçişin Zorluklarının Teknoloji Aracılığıyla
Yapılan İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi
Hamdi ERKUNT
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayarla Eğitime İlişkin
Görüşleri
Cem TÜRE, Semiral ÖNCÜ
TPACK Development Process of Pre-Service Mathematics Teachers within the Framework of the
Technology Learning By Design Approach
Jale İPEK, Emre Sami KOCAHAN, Kemal ŞİMŞEK, Kökten ÇEVİKER, Yeliz TUNGA
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknolojileri Kullanım Algısı
Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Mübin KIYICI
MagAR: Manyetik Alanın Artırılmış Gerçeklik Ortamında Görselleştirilmesi
Mustafa Serkan ABDÜSSELMA, Hasan KARAL
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL
Salon/Hall – B2
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisini Kullanarak Sigara İçmenin Sonuçlarına Yönelik Farkındalık Oluşturma
Merve KARAMAN, Muharrem AYDIN, Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ
Mobil Uygulamaların Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Emre ÇAM, Mehmet Uysal, M. Barış HORZUM
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Örneği
Erkan AKGÜN, Murat TOPAL, Fatih Emre ÖNER
Doğrudan Öğretim Modeli’nin Öğretim Teknolojileri İle Birlikte Kullanımı Zihinsel Engelli Çocuklar İçin
Neler Vaat Ediyor?
Mehtap TUFAN, Soner YILDIRIM, Banu ALTUNAY, Rüya ÖZMEN
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Modüllerinin İncelenmesi ve Kullanım İstatistiklerinin Analizi
Neşe SEVİM, Mehtap TUFAN, Alper EFE
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. İsmail İPEK
Salon/Hall – B3
Speech and Language Therapist as End-User Programmer
Jasna HAMZABEGOVIĆ, Damir KALPIĆ
A New Approach to Improve Students’ Motivation and Achievement in ESL Writing: Project-based
Digital Storytelling
Göknur KAPLAN AKILLI, Tuğçe ALDEMİR
Does Personalization Always Work in Multimedia Integrated Environments? An Example from English
for Academic Purposes Course
Elif Canan ONAT, Yavuz SAMUR
High School Science Teachers’ Beliefs and Attitudes Towards to Use of Interactive Whiteboards in
Education
Ceren ANATÜRK, Armağan ATEŞKAN
The Notion of Orientation to Tablet Computers in Education through Student Opinions
Semiral ÖNCÜ
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Serkan İZMİRLİ
Salon/Hall – B4
Öğretim Elemanlarının Örgün Eğitimdeki Teknoloji Kullanımı Deneyimlerini Uzaktan Eğitime
Aktarmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma
Merve YILDIZ, Yavuz SELİM
Uzaktan Eğitim Programlarından Eğitim Alan Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimi ve Aldığı Eğitimi
Benimseme Durumları
Servet KILIÇ, Erol SEYİS
E-Ders Geliştirme Yazılımlarına Yönelik Bir Çalışma
Süleyman ASLAN, Ömer KIRMACI, Bora ASLAN, Füsun YAVUZER ASLAN
Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Veritabanı Tasarım İlkelerine Göre Taslağının
Oluşturulması
Cihan BAYRAKTAR, Ömer KIRMACI
Üç Boyutlu Senkron Ortamlara Öğreticinin Görüntülü veya Avatarla Katılımının Öğrencilerin
Memnuniyet Düzeyine Etkisi
Murat ÇOBAN, Arif Cem TOPUZ, Embiya ÇELİK, Selçuk KARAMAN
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Eylem KILIÇ
Salon/Hall – B5
2004’ten 2014’e İşbirlikçi Öğrenmede Web 2.0 Teknolojileri Kullanımına Yönelik Araştırmalar ve
Eğilimler: Seçilen Dergilerdeki Çalışmaların İçerik Analizi
Özgür DAĞ, Muzaffer ÖZDEMİR
Görsel Programlama Eğitiminde Facebook Gruplarının Kullanımı
Taner ARABACIOĞLU, Erkan GÜLER
Dijital Oyunlarda Oynanabilirlik, Kullanılabilirlik ve Akış Deneyimi Arasındaki İlişki
Zeynep AVİNÇ, Asiye KARAMAN, Türkan KARAKUŞ
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Hikaye Kitaplarında Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi
Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ, Abdulkadir KARA, Zeynep AVİNÇ
Ontoloji Bilgilere Dayalı Çevrimiçi Alan Ansiklopedisinin Geliştirilmesi
Fettah KIRAN, Mehmet Ali SALAHLI
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Recep ÇAKIR
Salon/Hall – B6
Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı İçin Çevrimiçi Mahremiyet Kaygıları ve Koruma Önlemleri
Mehmet KURT
Farklı Sunucu İşletim Sistemlerindeki Ağ Uygulamaların Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkileri
Yunis ŞAHİNKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI, Ali İhsan BENZER
Okuduğunu Anlama Stratejilerine Göre HazırlananTürkçe Dersi Etkinliklerine Yönelik Blandspace
Kullanılması: Öğrenci Görüşleri
Kübranur BOZ
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Sezan SEZGİN, Tuncer AKBAY
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Motivasyona Etkisi
Gizem ÇEVİK, Ali GÜNDÜZ, Rabia YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ
Salon/Hall – B7
Sosyal Ağ Oyunları Oynayan Bireylerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi
Eray YILMAZ, Yusuf Levent ŞAHİN
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bağımlılıklarının ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi
Mustafa ÖNCEL, Ahmet TEKİN
Facebook Ortamında Çalışılmış-Örnekler ile Test Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Model
Önerisi
Muzaffer ÖZDEMİR
Eğitsel Sosyal Ağların Akademik Performansa Etkisi
Gürhan DURAK, Eyup YÜNKÜL, Serkan ÇANKAYA
Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: TürkiyeAlmanya Örneklemi
Selcan KİLİS, Christian RAPP, Yasemin GÜLBAHAR
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Erkan ÇALIŞKAN
Salon/Hall – Büyük Salon
Tersine/ters-yüz Öğrenme: Doğrular ve Yanlışlar
Ozan FİLİZ, Adile Aşkım KURT
E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Analizi
Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL
Uzaktan Eğitim Sistemi Verimlilik Analiz: Hitit Üniversitesi Örneği
Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR
Meb Tarafından Geliştirilen 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Z-Kitap Örneğinin Gestalt Algı Kuramı
Bağlamında İncelenmesi
Cansu ÇAKA, Ferhan ŞAHİN, Barış MERCİMEK
Öğretmen Adaylarının Edmodo Hakkındaki Görüşleri
Mustafa SIRAKAYA
17:45 – 18:00
Oturum Arası/Break
19.09.2014
Oturum/Session -618:00 – 19:15
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ercan TOP
Salon/Hall – B1
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Öğretim Teknolojileri Kullanım Durumu
Esra YECAN, Tayfun TANYERİ, Abdullah Tahsin TOLA
Akademik Araştırmacıların Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanılmasına Yönelik
Görüşlerinin İncelenmesi
Aslıhan BABUR YILMAZ, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KÜÇÜK
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Tarih Dersinde Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonuna Etkisinin
İncelenmesi
Gizem ÇEVİK, Ali GÜNDÜZ, Rabia YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ
6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Öz –Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma
Sacit KÖSE, Hakan ÖZDEMİR
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri
(Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Erkan ÇALIŞKAN, A. Yasin GÜNDÜZ, Nezih ÖNAL
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yavuz AKBULUT
Salon/Hall – B2
Flow in Multimedia Learning
Habibe ALDAĞ, Can MEŞE
A Review of Literature on Mobile Question-Answer Systems: Subject Matter, Teaching Method and
Context
Amine Hatun ATAŞ, Ömer DELİALİOĞLU
The Effects of Computer Programming in Early Childhood on Academic Success and Problem Solving
“Computational Thinking” and Example Study
Büşra ZORBA
Does Music Hurt Multimedia Presentations?
Hilal Zeynep TALAYHAN, Yavuz SAMUR
Should there be a Limitation for Segmenting Principle in Multimedia Presentations?
Sinem Emine METE, Kübra MERTER, Yavuz SAMUR
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL
Salon/Hall – B3
BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Sezan SEZGİN, Tuncer AKBAY
Fare Kullanımını Geliştirmeye Yönelik 3 Boyutlu Bir Oyun
Ufuk TUĞTEKİN, Esra BARUT
FATİH Projesi Kapsamında Uygulanan Hizmet İçi Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından
Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
İlke EVİN GENCEL, Zafer KARADAYI
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER
Hizmetiçi Eğitimde Yeni Bir Dönem: Uzaktan Eğitim Mi, Geleneksel Eğitim Mi? (Deneysel Bir Çalışma)
Barış SEZER, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Ramazan YILMAZ
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Necmettin TEKER
Salon/Hall – B4
Videolarda Konu Anlatımı Yapan Kişinin Kimliğinin Dikkat Çekme ve Anlama Düzeyine Etkisi
Elif TAŞLIBEYAZ, Selçuk KARAMAN
Computer Education and Instructional Technology Departments in Turkey: How Faculty Members and
Graduate Students Define the Field?
Tuğba BAHÇEKAPILI, Esra CEVİZCİ KARATAŞ, Ömer Faruk İSLİM, Polat ŞENDURUR, Soner YILDIRIM
Traditional vs Agile Methodology: An Analysis on Challenges faced in Testing Perspective
S. BALAJİ, M. Sundara RAJAN, Ronald S. CORDOVA
Üniversite Öğrencilerinin Akran Öğrenmesi Hakkındaki Görüşleri
Ali KIRKSEKİZ, Mübin KIYICI
Sıfır Bilinmeyenli Denklem
Ali ARICI
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Aslan GÜLCÜ
Salon/Hall – B5
Dijital Rozetler ve Eğitim Amaçlı Kullanımı
Celal Murat KANDEMİR
Üniversite Öğrencilerinin Video Destekli Dersler Hakkında Görüşleri
Aydın KİPER, Mübin KIYICI
İşitme Engelli Bireyler İçin Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri
Yasemin KARAL, Lokman ŞILBIR, Ekrem BAHÇEKAPILI, Murat ATASOY, Hasan KARAL, Taner ALTUN
Bilgisayar Dersinde Sorgulayıcı Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Yasemin KAHYAOĞLU, Ercan AKPINAR
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrencilerin PISA Başarısını Yordama Gücünün İncelenmesi
Safiye BİLİCAN DEMİR, Özen YILDIRIM
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER
Salon/Hall – B6
Türkiye’de Bilişim Etiği Çalışmalarında Gözlenen Eğilimler
Şenay OZAN, Hatice Ferhan ODABAŞI
Eğitimsel Veri Madenciliğinde Kullanıcı Modelleme: Bir Eğitsel Yazılımın Nesne Yönelimli Modelleme
Yaşam Döngüsüne Göre Modellenmesi
Aylin TUTGUN ÜNAL
Learning Object Design Using Cognitive Load Theory
G. Alev ÖZKÖK
Öğrenme Analitikleri ve Eğitsel Veri Madenciliği Arasındaki Kavramsal İlişki ve Farklılıklar
Derya ORHAN, Adile Aşkım KURT
Dünden Bugüne Fatih Projesi: Çevrimiçi Gazetelerden Bir Bakış
Evren ŞUMUER, Levent DURDU
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Halil YURDAGÜL
Salon/Hall – B7
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet ve Mobil Uygulama Kullanırken Maruz Kaldıkları Tehditlere
Fenomenolojik Bakış
Şanser BULU, Gülcan NUMANOĞLU
Uzaktan Eğitim Yöntemi Olarak Kullanılan Dinamik Web Teknlojilerinin Öğretmen Adaylarının
Akademik Başarısı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerine Etkisi
Agah Tuğrul KORUCU, Ebru SOLMAZ EVCİL
Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimine İlişkin Araştırmalardaki Eğilimler
Fevzi İnan DÖNMEZ, Hatice Ferhan ODABAŞI, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Çevrimiçi ve Karma Öğrenmenin Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluğa Etkisi: Bir Meta-analiz
Çalışması
Şirin KÜÇÜK, Özcan Erkan AKGÜN, Aslıhan BABUR YILMAZ
Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Dünyadaki ve Türkiye’deki Uygulamaların Karşılaştırılması
Melike KAVUK, Can GÜLDÜREN
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ
Salon/Hall – Büyük Salon
BÖTE Sempozyumlarında Sunulan Çalışmalardaki Eğilimler: İçerik Analizi Çalışması
Seyfullah GÖKOĞLU, Turgay ERDEMİR, Mücahit ÖZTÜRK, Ünal ÇAKIROĞLU
Öğrencilerin Önbilgi Düzeylerini Temel Alan Bir Uyarlanabilir Öğrenme Ortamının Tasarımı ve
Geliştirilmesi
Filiz ÇELEBİ
İki Farklı Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik
Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi
Adem Mehmet YILDIZ, Muzaffer ÖZDEMİR
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Selda KAYAK, Elif KIR
Bir E-Öğrenme Ortamına Yönelik Kullanılabilirlik Analizi
Fulya TORUN, Hakan TEKEDERE
19:30 – 23:30
Akşam Yemeği/Symposium Dinner
3.Gün/3rd Day - 20.09.2014
20.09.2014
Oturum/Session -708:30 – 09:45
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Levent ÇELİK
Salon/Hall – B1
Ters Yüz Sınıf Modeline ve Eğitimdeki Uygulamalarına Genel Bakış
Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Selçuk ÖZDEMİR
Edmodo: Eğitsel Sosyal Ağ Sitesi
Mustafa SIRAKAYA
Uzamsal Becerilerin Üç Boyutlu Masaüstü Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyim Üzerine Etkileri
Türkan KARAKUŞ, Ayşin Gaye ÜSTÜN
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Perspektifinden Elektronik Performans Destek Sistemlerinin
Kullanılması
Mehmet Şahin SOLAK, Özgür ÖRÜN, H. Ferhan ODABAŞI, Abdullah KUZU
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenmeye ve Edmodo Uygulamasına
Yönelik Görüşleri
Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Aslıhan SABAN
Salon/Hall – B2
Effect of Laboratory Activities on Pre-Service Science Teachers' Attitudes toward Chemistry Lesson:
Comparison of Four Different Learning Approaches
Ayfer MUTLU, Burçin ACAR ŞEŞEN
Veri Tabanı Modelleme Sürecinde Kullanılan Veri Modelleme Yazılım Araçlarının İncelenmesi ve
Karşılaştırılması
Deniz Mertkan GEZGİN, Fatma BÜYÜKSARAÇOĞLU SAKALLI, Ercan BULUŞ
Tabletlerin Kullanımında Teknoloji Adaptasyon Modeli
Abdullah ERSÖZ, Ayça FİDAN, Sefa KAHYAR
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşlukları
İlker ÇOBANOĞLU
Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Eyup YÜNKÜL, Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serhat Bahadır KERT
Salon/Hall – B3
Investigating 3D Virtual Worlds for Foreign Language Teaching: Teachers’ Perspectives on the Use of
Second Life
Muhammet DEMİRBİLEK
Acceptance of a Mobile Question-Answer System Tool: Application of the UTAUT Model
Ömer DELİALİOĞLU, Amine Hatun ATAŞ, Tuğçe ALDEMİR
Technology Integration in Higher Education Institutions: The Case of Middle East Technical University
Okan ARSLAN, Soner YILDIRIM
The Effects of Poster Design Principles on Learning and Recall Information: An Eye Tracker Glasses
Experiment
Okan ARSLAN, Selin Deniz UZUNOSMANOĞLU, Tuğçe ALDEMİR, Abdülmenaf GÜL
Understanding the Usability of Scracth According CEIT Students’ Feedback
Habibe KAZEZ, Ayşe GÜL, Zülfü GENÇ
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BİCEN
Salon/Hall – B4
İlköğretim Düzeyi İşitme Engelliler Eğitiminde Bir Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması
Tolga DEMİRHAN, Özlem UÇAR, Erdem UÇAR
Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Ahmet ARSLAN, Harun AKSAYA
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme,
Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri
Mehmet AŞKAR, Hayati ÇAVUŞ, Eylem KILIÇ, Çetin GÜLER
Sayısal Karanlık Çağ ve Elektronik Kitaplar
Mübin KIYICI, Selçuk Sırrı TERCAN, Mehmet UYSAL
Duyarlı ve Uyarlanabilir Tasarımın Mobil Öğrenme Ortamlarında Birleştirilmesi (Benzer Hedefler, Farklı
Yaklaşımlar)
Mehmet ÖZKAYA, Celal KARACA
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ
Salon/Hall – B6
Eğitim Teknolojisi Alanında Yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarında Yapılan Yaygın
Raporlama Hataları
Ömer Faruk URSAVAŞ, David McILROY, Sami ŞAHİN, Hakan İSLAMOĞLU, Mehmet PALANCI
Eğitimde Tablet Kullanımının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisinin İncelenmesi
Mehmet EROĞLU, Vildan DONMUŞ
Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri
Fatih Çağatay BAZ, Yunis ŞAHİNKAYASI
Tablet Bilgisayarların ve E-Kitapların Kullanma Durumlarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
Ömer KOÇAK, Önder YILDIRIM, Engin KURŞUN, Gürkan YILDIRIM
Second Life Ortamındaki Sanal Üniversite Kampüslerinin Profillerinin Belirlenmesi
Fatih TÜRKAN
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Göksal BİLGİCİ
Salon/Hall – B7
Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Mobil Öğrenme Araştırmaları: 2005-2014 Yılları Arası İçerik Analizi
Hakan CEVAHİR, Muzaffer ÖZDEMİR, Mine SÖNMEZ
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi
Tolga HAYIT, Onur DÖNMEZ
Visual Perception and Information Concentration Along Visual Borders From The Point Of View Of
Information Theory
Rushan ZIATDINOV, Rifkat I. NABIYEV, Mehmetcan SÜDAN
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Sinan KAYA
Current Status in Utilization of Interactive Boards in Teacher Training Institutions
Evrim AKMAN, Okan ARSLAN
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Tayfun TANYERİ
Salon/Hall – Büyük Salon
Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı
Muharrem ÖZDEN
Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması Nedir?
Meltem ACAR GÜVENDİR, Deniz Mertkan GEZGİN
Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin
İncelenmesi
Kerem KILIÇER, Ahmet Naci ÇOKLAR, Vildan ÇEVİK
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ve Bilgi Okuryazarlıkları Özyeterlik İnançları
Üzerine Bir Çalışma
Hasan ÖZGÜR
Eğitim ve Öğretim Sürecinde Mobil Teknolojilerin Önemi ve Güvenilir Kullanımı
Fatma AKGÜN
09:45 – 10:00
Oturum Arası/Break
20.09.2014
Oturum/Session -810:00 – 11:15
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Şirin KARADENİZ
Salon/Hall – B1
Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi
Hakan İSLAMOĞLU, Seher BAŞEĞMEZ ÖZCAN, Ömer Faruk URSAVAŞ
Ters-Yüz Sınıf Modeli: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma
Ferhan ŞAHİN, Cansu ÇAKA, Barış MERCİMEK
Elektronik Kitapların Sınıf Ortamında Kullanımı
Sakine ÖNGÖZ
E-Öğrenme ve M-Öğrenme için Materyal Geliştirme Örneği
Hakan KÖR, Ömer Faruk AKMEŞE, Hasan ERBAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Algı ve Umutsuzluk
Düzeylerinin İncelenmesi
Süha YILMAZ, Cenk KEŞAN, Bahar DİNÇER
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serçin KARATAŞ
Salon/Hall – B2
Tablet Bilgisayar Erişimli Video Ders Kayıtlarının Öğrencilerin Yazılım Dersi Başarısına Etkisinin
İncelenmesi: AVİTAB Projesi
Serhat Bahadır KERT, Mehmet Fatih ERKOÇ, Sabiha YENİ
Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcılarının, Yazılıma Yönelik Erişim ve Kullanım Davranışlarının Analizi
Hakan GÜLDAL
Scratch ile Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Volkan KUKUL, Şahin GÖKÇEARSLAN
Öğretmen Yetiştirmede Yeni Çalışmalar ve Bilişim Teknolojisinin Kullanımı
Haydar ATEŞ, Gulbeniz MAMMADOVA
Ortaokul Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi ve Teknoloji Yeterlilik Düzeylerinin
İncelenmesi
Halil İbrahim AKYÜZ, Ahmet MERAL
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Hasan KARAL
Salon/Hall – B3
Aralıklı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Barış SEZER
Öğretmen Adaylarının Facebook Benimseme Durumları İle Facebookun Eğitsel Kullanım Amaçları
Arasındaki İlişki
Alpaslan DURMUŞ, Hakkı BAĞCI
Eğitimde Haptik Teknolojisi Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması
Pınar MIHCI, Mehmet ÖZKAYA, Ferhat Kadir PALA
Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Benimseme Durumları: Nitel Bir Çalışma
Teslime GÖK, Esra YILMAZ, Sabire KÖMBE, Esra KELEŞ, Mehmet KOKOÇ
Eğitimde Bilgisayar Destekli Hikaye Kullanımı: Alanyazın Araştırması
Gökben TURGUT, Tarık KIŞLA
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Tayfun TANYERİ
Salon/Hall – B4
Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik İnançları ile Çevre Sorunlarına Yönelik Bakış
Açıları Üzerine Etkisi
Pınar FETTAHLIOĞLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Tekno-Pedagojik Alan Bilgisi
Modeline Göre Yeterliliklerinin İncelenmesi
Recep ÖZ, Yavuz SELİM, Önder YILDIRIM, Betül ÇAKAL
Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerinde İşbirliğine Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenen Görüşleri
Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK, Eyüp YÜNKÜL
Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi
Seçil YILDIRIM, Hayati ÇAVUŞ, Çetin GÜLER, Eylem KILIÇ
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımı ve Mutluluk Düzeyleri
Nur DEMİRBAŞ
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Salon/Hall – B6
Kinect Games to Provide Environments Based on Embodied Cognition for People with Intellectual
Disabilities: A Literature Review
Ersin KARA
Pre-service Teachers’ Opinions about Using Practical Tools for Education: Student Experiences
Zeynep YURTSEVEN AVCI, Esra EREN, Munise SEÇKİN KAPUCU
The Use of Interactive Video to Promote Self-Regulation in Online Learning: A Literature Review
Erhan DELEN
Can Design Based Research be a Solution to the Problems of FATIH Project? Implementation to PreService Teacher Preparation Settings
Saliha OZKAN-BEKİROGLU, Zeynep YURTSEVEN-AVCİ
Investigation of Pre-Service Science Teachers’ TPACK Development through Lesson Planning and the
Reflections on Implementation
Zehra ÖZDİLEK
Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN
Salon/Hall – B7
Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Yapılmış Araştırmaların İçerik Analizi
Vildan DONMUŞ, Mehmet EROĞLU
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Kitap Kullanımına Yönelik Görüşleri
Seda ÖZER
Uzaktan Eğitim Sistemi Verimlilik Analiz Anketi Hitit Üniversitesi Örneği
Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR
Mobil Öğrenmede Araştırma Yönelimleri Üzerine Bir Çalışma
Zülfü GENÇ, Erhan BAYBURT
Öğretmen Adaylarının Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Necmettin TEKER
Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR
Salon/Hall – Büyük Salon
"E_Devlet Kullanımı Ölçeği"nin Geliştirilmesi
Demirali Yaşar ERGİN
Çocuklara Programlama Öğretmek İçin Kullanılabilecek Yeni Bir Yöntem: SCRATCH
Mehmet Gökay GÜNEŞ, Şemseddin GÜNDÜZ
Öğretmen Adaylarının E-Portfolyo Sistemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Barış ÇUKURBAŞI, Mübin KIYICI
Çoklu Ortamla Öğrenmede Bilişsel Model ve Motivasyon
Can MEŞE, Özcan Özgür DURSUN
"Bilişim Etiği Ölçeği"nin Geliştirilmesi
Demirali Yaşar ERGİN
11:15 – 11:30
Oturum Arası/Break
11:30 – 13:00
Bölüm Başkanları Paneli/Panel
(Büyük Salon)
13:00 – 13:30
Kapanış/Closing Ceremony
(Büyük Salon)
13:30 – 17:00
Edirne Şehir Turu/City Tour
19.09.2014
15:30 – 17:30
19.09.2014 19.09.2014 19.09.2014
13:30 – 15:30 10:30 – 12:30 08:30 – 10:30
ÇALIŞTAYLAR-SEMİNERLER/WORKSHOPS-SEMINARS
B. LAB1
B. LAB2
B. LAB1
B. LAB2
B. LAB1
B.LAB2
B. LAB1
B. LAB2
TOPLANTI SALONU/HALL
SPSS ile Başlangıç ve İleri Düzeyde Açımlayıcı Faktör Analizi
Yrd.Doç.Dr. Sacip TOKER
Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin Belirlenmesi
Doç.Dr. Adile Aşkım KURT, Arş.Gör. Derya ORHAN
Nitel Veri Analiz için Nvivo 10
Doç.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Yrd.Doç.Dr. Sema ÜNLÜER
Bulut Bilişim Teknolojileri ile Proje Tabanlı Öğrenme
Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, Öğr.Gör. Turgay ERDEMİR
Artırılmış Gerçeklik ile Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesi
Doç.Dr. Hasan KARAL, Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM
Meta-Analize Giriş
Arş.Gör. Serkan DİNÇER
ÖZEL EĞİTİMDE YARDIMCI TEKNOLOJİLER: GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL
ALAN SİSTEMLER
Doç.Dr. Hasan KARAL, Yasemin KARAL
Site Tasarımından Eğitsel Web Site Tasarımına: Farklılıklar ve Gereklilikler
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR, Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ
20 MADDEDE MAKALELER NEDEN REDDEDİLİR?
Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ
POSTER OTURUMLARI/POSTER SESSIONS
19.09.2014 / 09:30 – 11:30
Oturum -1Alman Dili Eğitiminde Dijital Oyun Kullanımı
Yavuz SAMUR, Sevda KAYA
Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Yazılımı: Starboard
Bilge Ali YILMAZ
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Ağlara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Samsun ve Kırşehir Örneği)
Uğur BAŞARMAK, Ayşe ALKAN
Türkiye’de İnternet Yasaklarının Eğitim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Emre Sami KOCAHAN, Kökten ÇEVİKER
MySQL Workbench ile Veri Modeli Oluşturma ve Veri Tabanı Yönetimi
Melih ENGİN, Erkan ÇALIŞKAN
Resim-iş Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerini Nerede Kullanıyoruz? Nerelerde Kullanabiliriz?
Mehtap KODAMAN
Bulut Bilişim ile Hazırlanan Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması
Hasan ARMUTLU, Muammer AKÇAY
Öğretmen Adaylarının Müzik Öz-yeterlilik Algıları İle Fen ve Matematik Tutumları Arasındaki İlişki
Zafer IŞILDAR, Gülbin KIYICI
Multimedya Disklerdeki Testleri Yenileyen ve Geliştiren Test Tasarım Programının Kullanımını
Öğrencilere Öğretmek
Rasim ABDURAZAQOV
10 Yıl Önce ve Sonraki Popüler Dijital Oyunlar Arasında Kültürel Etkiye Dair Bir Karşılaştırmalı İçerik Analizi
İdris GÖKSU, Alper ASLAN, Türkan KARAKUŞ
3 Boyutlu İnönü Üniversitesi Oryantasyon ve Tanıtım Oyunu
Devkan KALECI, Saadet İMRAK
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ders Kitabında Bulunan Etkinlikleri Gerçekleştirebilme Durumları
Ahmet MERAL, Sinan AKTAŞ, Halil İbrahim AKYÜZ, Zekeriya YERLİKAYA
Kalıcılık Destekli Öğrenme Ortamı Tasarımı Hazırlamada Öncelikler
Barış MERCİMEK, Gizem NUR, Pınar MERCİMEK
7- 11 Yaş Arası Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Bilgisayar Destekli Eğitim
Özden EROĞLU
19.09.2014 / 14:45 – 16:45
Oturum -2Fizik Öğretmeni Hazırlığında Yeni Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Rolü
Melahet ABBASOVA, Rasim ABDURAZAQOV
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Aile Yapılarının E-Öğrenmeye Yansımaları
Birol ÇELİK
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknoloji Planı Örneği
Ayça FİDAN, Arif DOĞAN
5 E Öğretim Tasarım Modeline Uygun Tasarlanan Kanser Hastalarında Palyatif Tedavi Stajının
Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Kürşat Volkan ÖZCAN, İsmail OKAN, Mustafa SÜREN, Nurşah BAŞOL
Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanılabilirlik Sorunları ve Teknoloji Kabul Düzeyi Üzerine Yapılan Pilot
Çalışma
Ali UÇAR, Arif Ayhan TOPEL, Pınar ONAY DURDU
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Schoology Kullanımı: Tıp Eğitiminde Örnek Uygulama
Kübranur BOZ
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Amaçlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Durumları
Yunis ŞAHINKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI, İlke KOÇ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) ile Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmen Adaylarının
Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına ve Kullanımlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri
Ayşe Derya ESKİMEN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mehmet Fikret GELİBOLU
Eğitim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Platform: Eğitim için Google Araçları
Fevzi İnan DÖNMEZ
Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Bir Web Sitesinin İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programının Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi
Necati HIRÇA, Naci BAYRAK, Sacit KÖSE
The Minimum Requirements of a Foreign Language Teacher
Erkan TAŞKIN, Müleyke ŞAHİNLER ALBAYRAK
İçerik Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Duyarlı E-Öğrenme
Celal Murat KANDEMİR
MOOC Platformlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Değerlendirmesi
Mehmet TEKDAL, Şenol ÇATLAK
Lisans Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Mazhar KAYAOĞLU, Ferhat BAHÇECİ
Download

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8th