BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ PROGRAM ÇİZELGESİ
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Mekatronik
Bilim Adamları
D2109
TURUNCU
SALON
D2110
D OVAL
SALON
A KONF.
Bodem Academy Bodem Academy Bodem Academy
Kuantumun
Etkileri
Doç. Dr. İlkay
Türkçakır
Çevre Sorunları Doğal Afetler ve
Ekoloji
Korunma Yolları
AKUT
Genç TEMA
Mind. Lab.
Atölye
Gönüllülük ve
Sosyal
Sorumluluk
Öğr. Gör. Ayşegül
KINIK
Sorgulamaya
Dayalı Öğrenme
Yrd. Doç. Dr. Ganime
AYDIN
Teknolojik
Problemler ve
Çözümler
Yrd. Doç.Dr. Devrim
AKGÜNDÜZ
Doğa ve Bilim
Doğa Bilimleri
Derneği
Bodem Academy
Ses ve Titreşim
Gösterisi
Eğlen Bilim
Balon ve Köpük
Gösterisi
Eğlen Bilim
Mind. Lab.
Atölye
Mind. Lab.
Atölye
Mind. Lab.
Atölye
Mühendisliğin
Vizyonu
Yenilenebilir
Enerji
Hijyenik Gıda
Nedir?
Ben Bilmem
Beyin Bilir
Ben Bilmem
Beyin Bilir
Prof. Dr. Osman Nuri
UÇAN
Yaşlı Avrupa
Kodlamayla
Botoks Yapıyor
Doç. Dr. Selçuk
ÖZDEMİR
Doç.Dr. Zafer UTLU
Dr. Selçuk Can Güven
D2511
Bilgisayar
Programlama
Atölyesi
LOO2 TECH.
CENT.
Çatı
Gezgini Model
Uçak Yapımı
Çatı
Gezgini Model
Uçak Yapımı
Çatı
Gezgini Model
Uçak Yapımı
Fizik Deneyleri
Fizik Deneyleri
L021 TECH.
CENT.
L019 TECH.
CENT.
L020 TECH.
CENT.
L007 TECH.
CENT.
L006 TECH.
CENT.
A903
İTÜ Bilim Merkezi
Fizik Deneyleri
SPOR
SALONU
Uçsuz Bucaksız
Uzay
Prof. Dr. Orhan
GÖLBAŞI
Bilgisayar
Programlama
Atölyesi
Bilgisayar
Programlama
Atölyesi
Bilgisayar
Programlama
Atölyesi
Fizik Deneyleri
Fizik Deneyleri
Fizik Deneyleri
Çatı
Gezgini Model
Uçak Yapımı
İTÜ Bilim Merkezi
Fizik Deneyleri
Kimya Deneyleri Kimya Deneyleri Kimya Deneyleri
Kimya Deneyleri Kimya Deneyleri
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
Mekatronik
Deneyler
Mekatronik
Deneyler
Elektronik
Deneyler
Elektronik
Deneyler
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Mucit Amca
Nanoteknoloji
Yıldız Evi Yapımı
Atölyesi
Planateryum
Planateryum
AKUT
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
İTÜ Bilim Merkezi
KAMİLOĞLU
Yıldız Evi Yapımı
Atölyesi
İTÜ Bilim Merkezi
Yıldız Evi Yapımı
Atölyesi
İTÜ Bilim Merkezi
Planateryum
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
Yrd. Doç.Dr. Battal
ODABAŞI
Türkiye ve
Avrupa İlişkileri
Musa AKGÜL
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
Mekatronik
Deneyler
Mekatronik
Deneyler
Elektronik
Deneyler
Elektronik
Deneyler
Elektronik
Deneyler
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
Planateryum
Planateryum
Teknoloji
Laboratuvar
Hayvanları
Doç. Dr. Nesrin
ÖZÖREN
Nanoteknoloji
Şişli Bilim Merkezi
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
Deprem Atölyesi
Etkili İletişim
Mekatronik
Deneyler
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Nanoteknoloji
Şişli Bilim Merkezi
Doğal Afetler ve
Korunma Yolları
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Havanın Gücü ve Havanın Gücü ve Dijital Reklam ve
Hayvanat Bahçesi Hayvanat Bahçesi
Yaratıcılık
Yrd.
Doç.Dr. Fatma
Gösterisi
Gösterisi
Mucit Amca
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Elektronik
Deneyler
Stellarium,
Starry Night,
Celestia Show
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Mekatronik
Deneyler
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Kayhan KARLI
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Eğlen Bilim
İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
21.YY Okulu ve
Öğrenme
Mutfakta Bilim
Moleküler
Biyoloji
Deneyleri
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
K
DEPREM
LAB.
D2106
Yrd. Doç. Dr. Nicolae
GALUPA
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
E4201
D2108
Neden İngilizce
Eğitim?
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
İstanbul Aydın Çocuk İstanbul Aydın Çocuk
Üniversitesi
Üniversitesi
D MAVİ
SALON
Eğlen Bilim
Dr. Selçuk Can
GÜVEN
Bilgisayar
Programlama
Atölyesi
İTÜ Bilim Merkezi
Böcek Robot
Prof. Dr. Haydar
ÖZPINAR
Bilgisayar
Programlama
Atölyesi
İTÜ Bilim Merkezi
Prof. Dr. Hüseyin Erol
AKATA
Yrd. Doç.Dr. Oğuz
ATA
Şişli Bilim Merkezi
Yıldız Evi Yapımı
Atölyesi
İTÜ Bilim Merkezi
Planateryum
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
Deprem Atölyesi
DNA Gizli Dünya
Prof. Dr. Mehmet
GÜRTEKİN
Süper
Bilgisayarlar
Yarışabilmek İçin
Süper Hesapla
Prof. Dr. Can
ÖZTURAN
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
Planateryum
Uzayevim-İstanbul
Bilim Merkezi
Download

BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ PROGRAM ÇİZELGESİ