EDEBİYAT / Musa TEKTAŞ
1
914 yılında bir gül açtı. Gül hanesinde
doğmuştu, gül neslinin evladıydı. Adına
Osman Hulûsi dendi. Yedi yaşındayken
babasından Kur’an-ı Kerim öğrendi. Daha çocukluk döneminde iken, yüreğine gül rayihalı
şiirler ilham olunuyordu. İhramcızâde İsmail
Hakkı Toprak Efendi’nin gül misali huzurunda
gönlünde güller açtı. Tasavvuf âlemine adım
attı. İlim öğrendi, irfanla donandı. Marifet makamına erişti. Artık bir genç olarak bulunduğu
ortamlara güzellikler katıyordu. Sözü sohbeti
dinleniyor, her haliyle örnek alınıyordu.
1938 yılında Naciye Hanım’la evlendi. Bu evlilikten gül nesli devam etti. Diyarbakır ve Maraş’ta
askerlik yaptığı yıllarda, yaptığı her işi en güzel
şekilde yapmasından ötürü takdir edildi, örnek
gösterildi. Gençlik yıllarında elinin emeğiyle geçinmek için marangoz yanında sanat kabiliyetini
geliştirmişti. Elinden çıkan her şey güzeldi. Mesleğine devam etti. Bir müddet ticaretle uğraştı.
1945 yılında babası Hasan Feyzi Efendi, annesi Fatıma Hanım ve ağabeyi Ahmet Nuri Efendi tifo salgınında peş peşe ahirete yürüdüler.
Bütün bu acıları metanetle karşıladı. Yüzyıllardır
ecdat tarafından yürütülen Şeyh Hamid-i Veli
Camii İmam -Hatipliği artık omuzlarında önemli
bir vazifeydi. O, sadece cami içerisinde kalmayıp, hizmetlerini topluma yaydı. Eğitim, kültür,
din hizmetleri ve hayatı kuşatan bütün yönlerde,
dertlere deva, problemlere çözüm üretti.
Yüz Yapraklı Gül
“2014 yılı; 1914 yılında dünyaya gelen Hulûsi Efendi
Hazretlerinin doğumunun yüzüncü yılı oldu. Bu vesileyle
Vakfımız tarafından 100 ayrı etkinlikle, yüz yapraklı gülün
rayihaları her tarafa yayıldı. ”
28 TEMMUZ 2014
1969 yılında mürşidi İhramcızâde Hazretleri ahirete göç edince, manevî hizmetleri ona
emanet etti. Yıllarca, gönüller inşa etti, gönül
kazandı, yüreklere gül nakışları işledi. İnsanları sırat-ı müstakime yöneltti. Haliyle tavrıyla,
örnek oldu. Doğruluk üzere çalıştı, sadakat ve
vefa duygusu onda zirveye ulaştı. Sevenlerinin
gönlünde artık Hulûsi Efendi olmuştu.
20. yüzyılda bir Gönül Sultanı
İsmiyle müsemma
Zatıyla güzelliğin farkı
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi
Hoşgörü timsali kendi…
Eğitime çok önem verdi. Okullar yaptırdı, yurtlar kurdu. İnsanın yer yönden erdeme
ulaşmasıydı derdi. Bu uğurda çok emek verdi.
Darende ve civarında camiler, yollar, köprüler
yaptırdı. Her yönden insanlığın, hatta bütün
canlıların hizmeti için bir ömür vakfetti. Çeşitli
derneklere başkanlık etti. Elini attığı her toprakta güller bitirdi.
Çocukluğundan gençliğine
Darende’nin umudu
Yetmiş altı yıllık ömründe
Memleketin hizmet gönüllüsü
Vatan için
Bayrak bayrak dalgalanan
Diyar diyar yayılan
Bir muhabbet destanı
Bir hizmet insanı
Her Canlıya Hizmet İçin Vakıf
1986 yılında Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi
Vakfı’nı kurdu. Sosyal ve kültürel yönden imar
etmekti gayesi bütün yurdu. Sağlık ve eğitim
alanları başta olmak üzere her sahada insanlığın ihtiyacı olan her hizmet için gönüllü bir
kuruluş. Kimsesiz ve garipler için yeniden varoluş… Dîvân’ı, Mektûbât’ı, Hutbeleri ve yapımına
vesile olduğu eserleriyle ismi daima yaşayan,
her dem anılan bir hayır öncüsü.
Gönüllere hizmet eden bir Sultan
Seven, sevilen bir can
Sözüyle haliyle örnek
Edep timsali ahlâk-ı Osman
Kurduğu vakfı yıllarca
Eğitim ve kültür için
Türkiye’min sevdalısı
Kollarını sıvayan
Varını yoğunu ortaya koyan
Hizmet gönüllülerinin
Birlik çatısı…
1990 yılının Haziran ayının 14. günü Hulûsi
Efendi Hazretleri Hakk’a yürüdü. 15 Haziran
1990 tarihinde Darende sokaklarını binlerce
insan doldurdu. Son yolculuğunda onu uğurla-
somuncubaba 29
maya gelen sevenleri 20.000 kişiden fazlaydı. Kendi yaptırdığı Darende İmama-Hatip
Lisesi’nin avlusunda cenaze namazını hayrül-halef evladı H. Hamidettin Ateş Efendi
kıldırdı. Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri camiindeki hazireye defnedildi. Bir gülün ebedi
yeri, elbette yine gülistandı.
Kutlu meş’alenin elden ele geçişi
Öyle sıradan değil
Vakur mu vakur
Bir necip evladın ellerinde
O, birlik terennümünü
Her dem haykırarak okur…
Yaşadığı çağa mührünü vuran
Hizmet abidesi
Ve ceddi Somuncu Baba gibi
Gönüllere taht kuran
Kimsesizler kimsesi
Gönüllerin neş’esi
Bir elinde hizmet fermanı
Bir elinde ilim meşalesi
Bilginin aydınlattığı yolda
Aydınlığın simgesi
30 TEMMUZ 2014
Gönüllerin derdine tabib
Ahlâk-ı hamideye sahip
Bir baba, bir ağabey bir kardeş
Hamid Hamidettin Ateş…
Kendisinin arzu edip, yapılmasını arzu ettiği birçok eser de; evladı H. Hamidettin Ateş
Efendi’nin gayreti, gönül dostlarının katkısı ve
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın organizesiyle bir bir gerçekleşti. 1991 yılından
itibaren Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumları ve Kültür Etkinlikleriyle 25 yıldır
her yıl, Haziran ayında anıldı.
2012 yılında yurt içinden ve yurt dışından
değişik ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumları vesilesiyle, isminden eserlerinden istifade edenlerin sayası daha da arttı.
Yüz Ayrı Etkinlik
2014 yılı; 1914 yılında dünyaya gelen
Hulûsi Efendi Hazretlerinin doğumunun yüzüncü yılı oldu. Bu vesileyle Vakfımız tarafından
100 ayrı etkinlikle, yüz yapraklı gülün rayihaları
her tarafa yayıldı.
22 Haziran 2014 Pazar günü, Darende Somuncu Baba Külliyesi’nde bayram havası yaşandı. Anma merasimi için binlerce kilometre
uzaktan akın akın gelen gönül dostları, yeni
yapılan camide saf tuttu. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahîler ve hatim duasıyla gönüller coştu.
Somuncu Baba Hazretlerinin ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin türbe-i şerifler
ziyaret edildi. Tebessümlü yüzler, birbiriyle selamlaştı, muhabbetli gönüller kaynaştı. Manevî
birliktelik için, Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin gönül sesine
icabet edenler o gün Darende’de buluştu.
Hoşgörü içerisinde altı yüz yıldır bütün insanlık âlemine gül, misk ve amber rayihaları
dağıtan bir cennet çiçeğinin etrafında soluklandı. Doğumunun yüzüncü yılında Es-Seyyid
Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin manevî
gölgesinde bulundu. Samimi gönüller, gerçeği
bilme ve bulma yolunda bu iki büyük sultanın;
tasavvufun yedi veren gülünün, gönülleri saran
somuncubaba 31
sarmaşığının güzelliğini seyretti. Hakkın, birliği yolunda insanlara en güzel kılavuz olan
velilerin civarında mutluluğu yaşadı. Sınır ve
mesafe tanımayan bir beraberliğin samimiyetini yüreklerinde hissettiler. Vakıf yönetim
kurulu başkanı Kemal Demir’in dilinden dökülen cümlelerle biz bu huzurlu günü, gönül
sayfalarımıza nakşedelim:
Gönül Sayfalarına
Nakşedilen Güller
“1986 yılında kurulan Vakfımızın 28. hizmet yılını idrak ederken, vakıf bilincinin toplumumuza aşılanması için çok yoğun çaba
sarf ediyor, birçok hizmeti siz değerli gönül
dostlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz.
Her canlıya hizmet etmeyi kendine ana
düstur edinen, özellikle ülkesini, Darende’yi
ve halkını çok seven, hizmetleriyle “Gönüller Sultanı” olan, gönüllere taht kuran EsSeyyid Hulusi Osman Efendi Hazretleri’nin
adına kurulu bulunan vakfımızın her türlü
hayri, sosyal, kültürel ve tarihî hizmetlerini gerçekleştirmesini, yüce milletimize ve
millî ve manevi değerlerimize gösterilen
bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bugün hizmet kervanın başında bulunan Somuncu
Baba Hazretlerinin evlatlarından Es-Seyyid
32 TEMMUZ 2014
Osman Hulusi Efendi Hazretleri’nin mahdumu, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız
Muhterem H. Hamidettin Ateş Efendi bütün
bu saydığım hususiyetleri en ince ayrıntısına kadar dikkate alarak Darende’mize, insanımıza her türlü hizmetin ulaşması için,
bizlere yön vermektedir. Huzurlarınızda
hürmetlerimi arz ediyorum. Bugüne kadar
Darende’mize, vakfımıza ve yaptığımız bütün hizmetlere maddi manevi desteklerini
esirgemeyen tüm devlet erkânına ve gönül
dostlarımıza vakfımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Anma merasiminin hazırlanmasında ve
programın gerçekleşmesinde emeği geçen
kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından burayı teşrif eden,
mülki-idari erkâna, saygıdeğer Darendeli
hemşerilerimize, sevgili gönül dostlarımıza
huzurlarınızda en kalbî duygularımla vakfımız adına muhabbetlerimi sunuyorum.
Malatya Büyükşehir Başkanlığına, Darende
Belediye Başkanlığına ve Elbistan Belediye
Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gönül birlikteliğimizin, daima sevgi ve saygı
içerisinde devam edeceği inancıyla, en derin saygılarımı arz ederim…”
somuncubaba 33
Somuncu Baba Külliyesi’nde gerçekleştirilen anma merasimine, Malatya
Milletvekilleri Öznur Çalık ve H. Cemal
Akın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sivas Vali Yardımcısı
Mehmet Aktaş ve Ömer Kalaylı, Darende Kaymakamı Bünyamin Kuş, Darende
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük,
Afşin Belediye Başkanı M. Fatih Güven,
Nijeryalı Büyükelçi Muhammed Yousef
Babagindeo katıldı.
34 TEMMUZ 2014
somuncubaba 35
Download

Yüz Yapraklı Gül