GENUS PREMIUM HP
85-100
Duvar tipi yoğuşmalı kazan
• yüksek VerİMlİlİkte (%109), yoĞuŞMalI
duVar tİPİ kaZanlar
• KABLOSUZ VE ÇOK BÖLGELİ ISITMA KONFORU KONTROLÜ SEÇENEĞİ
• lcd çok fonksİyonlu türkçe ekran
• KONTROL PANELİNDEN HAFTALIK OLARAK ÇALIŞMA ZAMANI
PROGRAMLAMASI
• MODÜLASYONLU FAN
• PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR
• EKRAN ÜZERİNDE TÜRKÇE AÇIKLAMALI
OTOMATİK ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
• BACA GAZI ANALİZİ İÇİN KOLAY ERİŞİLEBİLİR KONTROL NOKTALARI
• GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMAYA UYGUNLUK
• DAHİLİ BUS DEVRESİ
• UZAKTAN KONTROL YAPABİLEN ARISTON KONTROL ÜNİTELERİ İLE KOLAYCA BAĞLANABİLME
• KASKAD SİSTEME UYGUNLUK
• DONMA KORUMASI, KİREÇ ÖNLEME VE POMPA SIKIŞMASINI GİDERME EMNİYET FONKSİYONLARI
YÜKSEK
VERİM
YÜKSEK
VER‹M
MADE IN
HOLLAND
AUTO
EKSTRA
TASARRUF
ÇEVRE
DOSTU
465
SÜPER
SESSİZ
KÜÇÜK
BOYUTLAR
DAHİLİ
BUS
54,4
89,7
AÇIKLAMA
M: Isıtma gidiş: Ø 1’ 1/4”
G: Gaz bağlant›s› Ø 3/4”
R: Isıtma dönüş: Ø 1’ 1/4”
F: Atık gaz çıkışı: (Ø 100 mm)
F1: 100/100
F2: 110/150
74,5
122,5
50,2
162 81 81
Koaksiyal boru ( 100/100 mm’den 110/150 mm’ye)
232,5
140
140
232,5
15,2
R
62,5
888
G
M
INFO TOP
1
1
Ø110/150: 5 m ye kadar
1
12
586,5
İkiz boru
1
Ø100/100: 32 m
GENUS PREMIUM HP
85-100
Teknik bilgiler
Kazan karşı basınç grafiği
ISIL GÜÇ
Maks./Min. nominal ısıl yük, Hi.
Maks./Min. nominal ısıl yük, Hs. Maks./Min. nominal ısıl güç, (80/60°C) Maks./Min. nominal ısıl güç, (50/30°C) kW kW kW kW VER‹M
Yanma verimi %
Maks./Min. verim (80/60°C)
%
Maks./Min. verim (50/30°C)
%
Y›ld›z olarak yanma verim (92/42/EEC)
BACA GAZI EM‹SYONLARI
Maksimum egzost sal›m› Maksimum müsade edilen baca direnci
Maksimum baca gaz› s›cakl›ğ› (80/60°C)
NOx sınıfı
85
100
80,0 / 20,0 88,9 / 22,2 78,0 / 19,8 84,5 / 21,8 88,3 / 22,1
98,2 / 24,6
86,2 / 21,9­­
94,1 / 24,1
97,2 97,2
97,5 / 98,9 97,5 / 98,9
105,6 / 109,1 106,5 / 109,1
****
****
m3/saat
Pa
°C
-
147,2
140
68
5
162,6
140
68
5
bar
°C °C 6 / 1
35 / 82 20 / 45 6/1
35 / 82
20 / 45
ELEKTRİK BİLGİLERİ
Elektrik besleme voltaj/frekans
Elektrik tüketimi Koruma derecesi
V/Hz W
IP 230 / 50 123 X4D 230 / 50
130
X4D
AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Ağırlık
Ölçüler (Derinlik x Genişlik x Yükseklik) kg mm ISITMA DEVRES‹
Maks./Min. sistem basıncı
Maks./Min. ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık aralığında)
Maks./Min. ısıtma sıcaklığı (düşük sıcaklık aralığında) 80 83
602/465/888 602/465/888
Cihaz tipi B23, B33, C13, C33, C43, C53, C83
KOD
Aksesuarlar - Tekli montaj
3581091
(önerilen pompa kiti ile)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
600
1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4200 4600
Akış oranı l/saat
CLASS A
★★★★ verim
ön karışım
teknolojisi ile
%35 tasarruf
CLASS NOx5
3581092
Kod
MONTAJ AKSESUARLARI
85-100 kW montaj çerçevesi
Montaj çerçevesi, dikey parças›
Montaj çerçevesi, zemine montaj parças›
3590208
3580770
3580772
HİDROLİK AKSESUARLAR
85-100 kW harici boyler bağlant› kiti
Harici boyler sensörü HP 85-100 tekli montaj için pompa kiti 85-100 kW tekli bağlant› için denge kabı
Tek kazan için kapama vanas›
85-100 kW tekli bağlant› için gaz kapama vanas› 3581297
60000454
3590220
3590213
3580788
3590217
ISI KONFORU İÇİN AKSESUARLAR
2 bölgeli için bağlant› kart› Uzaktan kontrol ünitesi (klima manager) D›ş hava sensörü Açma/kapama oda termostatı Haftalık programlanabilir oda termostatı Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostatı ve sinyal alıcısı
3318242
3318230
3318232
3318594
3318590
3318591
GÜNEŞ PANEL‹ BA⁄LANTI VE KONTROL AKSESUARLARI
CF günefl paneli kontrol ünitesi
3318348
3318230 - Uzaktan kontrol klima yöneticisi
3318232- D›ş hava sensörü
3318594-Açma/Kapama oda termostatı
ATIK GAZ BORUSU
KOAKSİYEL SİSTEM (110/150 mm)
100 /100 mm’den 110/150 mm’ye adaptör 1000 mm
Uzatma (110/150 mm)
500 mm uzatma (110/150 mm)
90°C dirsek (110/150 mm)
45°C dirsek (110/150 mm)
Duvar ç›k›ş ucu (110/150 mm)
Dikey çıkış çatı üstü (110/150 mm)
12076281
3590224
3590225
3590226
3590227
3590229
3590228
İKİZ BORU SİSTEMİ (10/100 mm)
ATIK GAZ (110 mm)
110 mm için kazan bağlantı adaptörü
1000 mm uzatma (110 mm)
500 mm uzatma (110 mm)
90°C dirsek (110 mm)
45°C dirsek (110 mm)
Dikey çıkış çatı üstü (110 mm)
Duvar çıkışı (110 mm)
3590230
3590231
3590232
3590233
3590234
3590235
3590236
TEMİZ HAVA (100mm)
100 mm için kazan bağlantı adaptörü
3590237
1000 mm uzatma (100 mm)
3590238
90°C dirsek (100 mm)
3590239
45°C dirsek (100 mm)
3590240
Duvar girişi (100 mm)
3590241
3318590-Haftalık Programlanabilir oda termostatı
3318591- Kablosuz Haftalık Programlanabilir
oda termostatı ve sinyal alıcısı
13
GENUS PREMIUM HP
85-100
Kaskad sistem aksesuarları
KASKAD SİSTEM
2 kazan
170
kW
185
kW
2
1
3 kazan
200
kW
4 kazan
255
kW
270
kW
285
kW
300
kW
3
2
1
1
2
3
340
kW
355
kW
370
kW
385
kW
400
kW
4
3
2
1
1
2
3
4
KAZAN
Genus Premium HP 85
3581092
Genus Premium HP 100
3580770
Montaj çerçevesi
dikey parçası
3580772
KONTROL AKSESUARLARI
BACA
AKSESUARLARI
HİDROLİK AKSESUARLAR
3581091
MONTAJ AKSESUARLARI
Kod
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Montaj çerçevesi
zemine montaj parçası
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
3590208
Montaj çerçevesi
kazan montaj parçası
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3580774
2 kazan için hidrolik
kollektör
1
1
1
2
2
2
2
2
3580777
3 kazan için hidrolik
kollektör
3580780
Denge kabı
1
1
3590210
Kazan bağlantı kitisu/gaz manifoldu ile
1
3590214
2 kazan için baca seti
3590223
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 kazan için baca seti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3590216
4 kazan için baca seti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318282
E8.5064 Kaskad
kontrol ünitesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318353
Duvar montaj kutusu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318284
BM8 Bölge
programlama
(Uzaktan Kumanda)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318283
FRB Oda sensörü
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318059
Dış sensör
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318070
CoCo haberleşme kiti
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3318060
Denge kabı sensörü
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3318061
Harici boyler sensörü
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3590106
E8 (2 bölge+1 boyler)
ilave kontrol ünitesi+
duvar montaj kutusu+
Sensörler dahil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
GENUS PREMIUM HP
85-100
Kaskad sistem aksesuarları
Kod
MONTAJ AKSESUARLARI
Montaj çerçevesi, dikey parças›
Montaj çerçevesi, kazan montaj parças› Montaj çerçevesi, zemine montaj parças› 3580770
3590208
3580772
H‹DROL‹K AKSESUARLAR
2 kazan için hidrolik kollektör 3 kazan için hidrolik kollektör
Kaskad sistem denge kabı
Kazan bağlantı kiti - su/gaz manifoldu ile
3580774
3580777
3580780
3590210
BACA BAĞLANTI SETLERİ
2 kazan için baca seti
3 kazan için baca seti
4 kazan için baca seti
3590214
3590223
3590216
KASKAD SİSTEM İÇİN KONTROL AKSESUARLARI
E8.5064 Kaskad Kontrol ünitesi
Duvar montaj kutusu
BM8 Bölge Programlama (Uzaktan Kontrol) ünitesi
FBR Oda sensörü
Dış Sensör
CoCo haberleşme kiti
Denge kabı sensörü
Harici Boyler sensörü
E8 (2 bölge+1 boyler) İlave Kontrol ünitesi + Duvar Montaj Kutusu + Sensörler dahil
3318282
3318353
3318284
3318283
3318059
3318070
3318060
3318061
3590106
Kaskad Sistem
290
628,5
917
540
540
540
917
628,5
757
251
164
164
251
327
327
1751
1805,1
1751
490
515
757
156,5
156,5
325,5
325,5
628,5
1805,1
540
917
757
1751
540
251
540
327
540
164
290
156,5
325,5
15
1805,1
290
Download

GENUS PREMIUM HP