İ.Ü. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Dersi Vize Sınavı (Çift - 17.01.2014) Cevapları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D
D
Y
D
D
Transit geçiş hakkı
350 deniz mili
Koruma
İşgal
Jus cogens/buyruk kural/emredici kural
İ.Ü. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Dersi Vize Sınavı (II. Öğretim- 17.01.2014) Cevapları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D
D
D
Y
Y
Zararsız geçiş hakkı
12 deniz mili
Pasif kişisellik
Devir
Çekince
Download

Milletlerarası Hukuk Dersi (Çift ve 2. Ögretim) Vize Cevap Anahtarı