MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
SIRA
NO
1
2
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
2492 Sayılı Kamulaştırma
Kanununa göre yapılan işler,
Gayrimenkuller ile ilgili hizmetler
Vatandaşdan gelen içmesuyu ile
ilgili talep ve şikayet dilekçeleri.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
A- Dilekçe
Kamulaştırmada yasal
süresi içerisinde işlemler
yürütülerek 3 ay ile 6 ay
içerisinde sonuçlandırılır.
Gayrimenkuller de yasal
süresi dahilinde iş ve
işlemler yapılır.
A- Dilekçe
Yasal süresi dahilinde iş ve
işlemler yapılır. Vatandaş
dilekçeleri 15 gün içerisinde
cevaplandırılır.
HİZMETİ SAĞLAYAN BİRİM
A-1- Harita Emlak ve İstimlak
Şube Müdürlüğü
A-2- Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Daire Başkanlığı
A-1- Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Şube Müdürlüğü
A-2- Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Daire Başkanlığı
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ) PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞ.DAİ.BŞK.LIĞI
İlk Müracaat Yeri :
İsim
Unvan
Adres
Tel
Fax
E-Posta
: Ramazan KARTAL
: Şube Müdür V.
: Muslihittin Mah. Ömer Ulay Sk.No: 6 Menteşe/MUĞLA
: 2148886
: 2148806
:
İkinci Müracaat Yeri : Plan Pr.Yat.ve İnş.Da.Bşk.ğı
İsim
: Ayhan TÜRKOĞLU
Unvan
: Plan Pr.Yat.ve İnş.Da.Bşk.V.
Adres :Muslihittin Mah.Ömer Ulay Sk.No:6 Menteşe-Muğla
Tel
: 2148886
Fax
: 2148806
E-Posta
:
Download

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı