ÖZGÜVEN NEDİR?
Bireyin kendisinden memnun olması, kendisi ve çevresiyle barışık ve uyum
içinde yaşaması demektir. Kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz
sonucu, kendimizi iyi hissetmemiz demektir. Başka bir deyişle kendimiz
olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle
barışık olmaktır. Kisacasi kendimize güvenmek, demektir.
Kendini seven,kendine güvenen,yapabileceğine inanan kişi özgüveni olan
kişidir.yani kendine güvenen kişidir.Çocuklarımızın özgüveninin gelişmesini
istiyorsak onlara güvenmeliyiz.
Özgüven ile kendini beğenmek farklı kavramlardır. Özgüveni olan kişi, hem
kendisiyle hem de başkaları ile uyum içinde, barışık olarak yaşar. Sever ve
sevilir. Kendisine güvenilir. Fakat kendini beğenen insan, başkalarını
beğenmez, başkalarını küçük görür sonuçta bu duygu insanı kibre,
böbürlenmeye götürür bu da o kişiye taassuba sokar. Bu durumdaki insan
sevilmez, güvenilmez ve yalnız kalmaya mahkumdur.
Özgüven duygusunda sınırların olduğunu da bilmeliyiz. Üzerimize aşırı yük
almak, yapamayacağımız işi üstlenmek kişiyi başarısızlığa götürebilir. Aşırı
özgüven de kişiyi taassuba götürür. “Her şeyi ben bilirim, ben yaparım, ben
başarırım” düşüncesi de kendini bağanmekten kaynaklanan bir duygudur.
Gerektiği kadar özgüven duygusu taşıyan bir insan, en iyisini yapabilmek
için çaba gösterecek, kabul edilebilecek bir sonuç koyabileceğini inanacak;
başaramadığı durumlarda da tekrar ve tekrar gayret gösterecektir.
Özgüven kişiyi alçak gönüllülüğe de götürmelidir. Çünkü başarılı insan,
kendini beğenmek şöyle dursun, başarısından başka insanların da
faydalanmasından memnun olan insandır.
Kişi hata yapabilir, yapacaktır da. Hata yapmak herşeyin sonu değil,
başlangıcı olmalı; hatadan dnmeyi bilmeli ve doğruyu yapmayı
becerebilmelidir.
Özgüveni olan kişi, yaptığı hata sonunda vazgeçen değil, hatanın sebebini
araştıran ve hatasından dönen insandır.
Özgüveni olan kişi, hedefine ulaşabilen yolu bulan, bu yoldan giden insandır.
Bu yolda engellerle karşılaştığında pes eden, vazgeçen kişi özgüveni
olmayan kişidir.
Özgüven sadece okul yaşamında değil, kişisel ve sosyal yaşamda da
önemlidir. Araştırmacılar, birbirlerini tamamlayan iki çeşit özgüvenden
bahsetmektedirler. Bunlardan birincisi iç, diğeri dış özgüvendir. İç özgüven,
kendimizden memnun ve kendimizle barışık olduğumuza dair inancımız ve
bu konuda hissettiklerimizdir. Dış özgüven ise dışarıya kendimizden emin
olduğumuz şeklinde verdiğimiz görüntü ve davranışlardır.
İÇ ÖZGÜVEN
• Kendilerini severler
• Kendilerini tanırlar
• Kendilerine açık hedefler koyarlar
• Pozitif düşünürler
DIŞ ÖZGÜVEN
• İletişim
• Kendini İfade Edebilme
• Duygularını Kontrol Edebilme
DELİKANLININ ADI
Bir delikanlı şiirlerini, o devrin en büyük yayıncılarından birine göstererek, "Bunları
satmak istiyorum" dedi. Yayıncı şiirlere bakıp "Bunları basmam, çünkü hiçbiri beş para
etmez" diye genci tersledi. Delikanlı kendinden emin:
"Yazık. Büyük bir serveti kaçırdınız. Çünkü ilerde
yazacağım bütün eserlerin telif hakkını size satmak istiyordum."
Yıllar geçti o genç çok büyük bir yazar oldu. Adı da Victor Hugo idi
FAKİR BİR GENÇ
Amerikan iç savaşından hemen önce bir genç bir çiftlikte iş buldu. Adı Jim
olan çocuk o kadar çalışkandı ki kısa zamanda herkese kendini sevdirdi. Bu
arada çiflik sahibinin kızına áşık oldu. Bir gün cesaretini toplayıp patronuna
kızıyla evlenmek istediğini söyledi. Adam "Senin gibi çulsuz ve şerefli bir
soyadı olmayan birine kızımı vermem" diyerek Jim’i kovdu. 35 yıl sonra
çiftliğin sahibi samanlığı yıkarken duvarda Jim''in kazıyarak yazdığı adını
gördü: James A. Garfield. O tarihte James A. Garfield ABD Başkanı''ydı.
Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz?
Anlaşılan o ki müthiş bir özgüven duygusu yoksa,muhteşem başarılar da
olmuyor. Önce kendine inanmadan başkası inanmıyor.O zaman öncelik
kendimize verilmeli.
En güzel yemek takımları,en güzel eşyalar,en harika ikramlar başkalarına
değil,önce kendimize yapılmalı.Kendimizi ağırlamalıyız üç günlük
ömürde,mutlu olmalıyız.Kendisini mutlu etmeyi başarabilen insan,başka
insanlara da mutluluk dağıtır.Kendiniz için bir şeyler yapmak güzeldir.
‘Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler
mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım mı iş
kendi kendine yürür’.(MUSTAFA KEMAL ATATÜRK)
Download

ÖZGÜVEN NEDİR? Bireyin kendisinden memnun olması, kendisi ve