07.11.2014
Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri
KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ :
10.Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
5.Hafta (13-17 / 10 / 2014)
1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ
1.)Doğrudan Sütur ile Yara Kapatılması
2.) Deri Greftleri
3.) Flap
2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER
3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER
Slayt No: 7
2
Sütur ile Yara Kapatılması
1.) Doğrudan Sütur ile Yara Kapatılması :
Amaç, doğru anatomik yapıyı koruyarak yara
kenarlarını bir araya getirmek ve yara iyileşmesi
süreci boyunca yeterli kuvveti sağlamaktır. Bu işlem
yapılırken işlevsel ve kozmetik kaybı en aza indirmek
amaçlanmalıdır. Yara kapatılırken mümkün olan en
atravmatik yöntem kullanılmalı ve dokular
örselenmemelidir. Cilt pensetle sıkıştırılmamalı, ince
dişli pensetler ve deri kancaları kullanmalıdır.
3
Sütur ile Yara Kapatılması
Sütur ile Yara Kapatılması
4 Basit sütur atma tekniği
Dikiş atmak için gerekli araç gereçler şunlardır:
4 Steril bohça içinde pens, penset, makas, bistüri, dikiş
materyali, delikli örtü, spanç,steril pet, düz klemp
4 Antiseptik solüsyon, lokal anestezik madde
4 Steril enjektör, seteril eldiven, flaster,
4 Tıbbi atık kovası,
4 Tedavi tepsisi.
4
Sütur ile Yara Kapatma
Dikiş atma işleminde ;
4 Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verip izin
alınır,
4 Eller yıkanıp kurulanır,
4 Kullanılacak malzemeler kontrol edilir,
4 Hastaya uygun pozisyon verilir,
4 Kullanılacak steril malzemeler uygun şekilde açılır,
5
6
1
07.11.2014
Sütur ile Yara Kapatma
4 Steril eldiven giyilir,
4 Yara yabancı maddelerden temizlenir,
4 Düz klempe dört kat olarak katlanmış steril tampon
takılır ve üzerine
antiseptik madde dökülür,
7
Sütur ile Yara Kapatma
4 Delikli steril örtü yaranın çevresine örtülür
9
Sütur ile Yara Kapatma
4 Dikiş materyalinin iğnesi 2/3’lük kısmından tutulacak
şekilde portegüye yerleştirilir.
11
Sütur ile Yara Kapatma
4 Yara kenarları içten dışa genişleyen daireler şeklinde
temizlenir,
8
Sütur ile Yara Kapatma
4 Anestetik maddenin kapağı açılır,
4 Anestetik madde enjektöre çekilir,
4 Anestetik madde yara kenarına uygulanır,
10
Sütur ile Yara Kapatma
4 Yara kenarı penset ile tutulur,
12
2
07.11.2014
Sütur ile Yara Kapatma
Sütur ile Yara Kapatma
4 İğne yara kenarlarından eşit mesafede ve derinin tüm
katlarını alacak şekilde geçirilir,
4 İğnenin çıktığı noktanın iki yanına pensetin uçları
yerleştirilir,
4 Penset ile deri geri itilir, iğne dışarı çıkarılır.
4 Derinin dışından iğne portegü ile tutulur,
4 Portegü bilek hareketiyle iğnenin kıvrımına uygun
döndürülerek deriden çıkarılır ve dikişe başlanılan
noktada, dışarıda 2-3 cm iplik kalana kadar
iğne çekilir,
4 Portegü yardımı ile düğüm bağlanır,
4 İpliğin uzun kalan tarafından bir el ile ipi tutarak
portegünün ucuna iki kez dolanır,
4 Portegü ile diğer taraftaki serbest ucu yakalayıp eller
çapraz yapacak biçimde dolanan ipi karşı tarafa,
portegü ucundaki ip de uzun ip tarafına çekilir,
13
14
Sütur ile Yara Kapatma
Sütur ile Yara Kapatma
4 Aynı işlem bir de ters yönde tekrarlanarak düğüm bir
öncekinin üstüne oturtulur,
4 Düğüm olabildiğince yara kenarlarından
uzaklaştırarak düğümün ipliğin deriye girdiği
noktaya oturması sağlanır. Yara kenarları arasında
boşluk kalmayacak ve yara kenarları hafifçe dışa
doğru dönecek şekilde düğüm sıkıştırılır.
Düğüm oturunca portegü gevşetilip ipin ucu serbest
bırakılır,
15
Sütur ile Yara Kapatma
4 Düğümden sonra 5-7 mm iplik kalacak biçimde her
iki ip makas ile kesilir,
4 Yara boyutuna bağlı olmakla birlikte 1 cm’den sık
olmamak üzere yeterli sayıda dikiş atılır,
17
16
Sütur ile Yara Kapatma
4 Dikiş atma işlemi bittikten sonra yara antiseptik
madde ile tekrar temizlenir,
4 Yaranın üzeri steril tampon ile örtülerek flaster
yardımı ile tesbit edilir,
18
3
07.11.2014
Sütur ile Yara Kapatma
4 Kullanılan malzeme uygun şekilde toplanır,
4 Tüm atıklar güvenli biçimde uygun atık kutusuna
atılır4 Eldivenler çıkarılır, uygun atık kutusuna atılır,
4 Eller yıkanır,
4 Yapılan işlem kaydedilir.
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
(Deri Greftleri)
2.) Greft, :Herhangi bir dokunun, onu besleyen kan
desteğinden ayrılarak, yeni bir besleyici bölgeye
transferidir. Doğrudan kapatılamayan yaraların
kapatılmasında deri greftleri değerli bir seçenek
oluşturur. Deri yamalarının uygulandığı alanlar; kazalar,
yanıklar ve tümörlerin çıkarılması nedeniyle oluşan
açık yaralardır. Eğer yarada deri yamasını tutmasına
yetecek miktarda kan akımı ve doku gelişmişse, bunun
üzerine bir deri grefti uygulanabilir.
19
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
( Deri Greftleri)
Deri Grefti Uygulamaları :
20
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
(Deri Greftleri)
Deri Greftinin Alınması
21
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
( Deri Greftleri)
Mesh Makinesi
22
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
(Deri Greftleri)
@Deri greftleri mesh haline getirilerek de kullanılabilir.
Meshleme özellikle yanık merkezlerinde az bir greftle
çok fazla alan kapatılması istendiğinde kullanılır.
@Deri alınan bölgedeki yara kendiliğinden iyileşir.Sıkı
ve kapalı pansuman uygulanır ve bir süre pansumanın
açılmaması gerekir.
23
24
4
07.11.2014
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
( Flap)
3.) Flap : Bir ucu kendi damarları ile beslenebilmesi
amacıyla kesildiği vücut bölgesinde bırakılmış şerit
şeklindeki deri veya doku parçasına flep denir.
Flepler deri greftlerinin tersine kendi özgün kan
dolaşımlarını taşındıkları bölgelerde de korurlar.
Greftlere göre daha karmaşık bir yöntem olmalarına
karşın flep, aşağıdaki durumlarda tek seçenek olarak
uygulanır;
@ Yeterince vasküler olmayan yaraların
kapatılmasında,
@ Çıplak kemik, tendon, sinir, kıkırdak gibi yapıların
örtülmesinde,
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
(Flap)
@Beyin, büyük damarlar gibi hayati organların
kapatılmasında,
@Göz kapağı, dudak, burun gibi organların tam
kalınlıklı rekonstrüksiyonlarında,
@ Ayak tabanlarında olduğu gibi yumuşak doku yastığı
gerektiren rekonstrüksiyonlarda.
25
26
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
(Flap)
Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri
(Flap)
Postoperatif bakım sırasında hastayla bire bir ilgilenen
hemşirenin dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:
@Hastanın pozisyonu
@Diyet
@Sıvı Tedavisi
@Dolaşım Takibi( renk, sıcaklık, dolum, kanama)
28
27
Flap
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
29
5
Download

Dosya 1