Asil olarak Kazan Adaylar, başvuru esnasında birimlere teslim ettikleri belgeler haricinde aşağıda belirtilen belgeleri
ilgili birimlere 29.08.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmek zorundadırlar.
AÇIKTAN ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Atanma Talep Dilekçesi
Özgeçmiş
Nufüs Cüzdan Sureti
İkametgah
Savcılık Belgesi
Tam Teşekküllü Hastaneden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu
12 adet Vesikalık Fotoğraf
Diploma Suretleri Noter Onaylı
Askerlik ile İlişiği Yoktur Belgesi
Güvenlik Soruşturma Formu 1 Adet
Personel Daire Başkanlığı sitesinden alınacaktır.
11 Mal Bildirim Formu
Personel Daire Başkanlığı sitesinden alınacaktır.
1
2
3
4
5
6
7
8
NAKLEN ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
Atanma Talep Dilekçesi
Özgeçmiş
12 adet Vesikalık Fotoğraf
Nufüs Cüzdan Sureti
Diploma Suretleri Noter Onaylı
Askerlik ile İlişiği Yoktur Belgesi
Görev Yeri Belgesi (Halen Çalışılan Kurumdan Alınacaktır.)
Mal Bildirim Formu
Personel Daire Başkanlığı sitesinden alınacaktır.
NOT :4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine çevrilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hesap sistemine uygun olarak hesaplanmıştır.
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADI
ECE
DİLEK
KEMAL
DEMET
HATİCE KÜBRA
GİZEM
DUYGU
KÜBRA
MÜRÜVET HAZAL
EMİNE
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
SIRA
1
2
3
ADI
Hatice
Burcu Sünbül
Ebru
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
SIRA
ADI
Şehrinaz
Selin
ADI
Emir İbrahim
İrem
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
SIRA
1
2
SOYADI
ERDAMAR
BOLAT
SÜLÜK
ASLAN
KIRMACI
ÖZYAY
YAYLACI ÖDÜN
KÜÇÜK
ÖZTEKİN
ERDEM
ADI
ONUR ALPTEKİN
MEHMET BARIŞ
ALES
Puanı
ALES
%30
80,8933
79,6402
77,8368
72,8204
71,4603
80,2717
74,9997
71,9457
74,8256
72,9384
24,2680
23,8921
23,3510
21,8461
21,4381
24,0815
22,4999
21,5837
22,4477
21,8815
Lisans
Mez.Notu
2,5500
2,9000
3,0900
2,5100
2,5600
2,5200
76,8800
2,4700
86,1000
2,7100
Yüzlük
Sistem
66,1600
74,3300
78,7600
65,2300
66,4000
65,4600
76,8800
64,3000
86,1000
69,9000
Lisa.Mez.
Notunun
%30
19,8480
22,2990
23,6280
19,5690
19,9200
19,6380
23,0640
19,2900
25,8300
20,9700
Y.Dil
Notu
77,5000
55,0000
65,0000
60,0000
58,7500
50,0000
50,0000
55,0000
56,2500
55,0000
Y.Dil %10
7,7500
5,5000
6,5000
6,0000
5,8750
5,0000
5,0000
5,5000
5,6250
5,5000
GİRİŞ
SINAV
Notu
80,0000
57,0000
47,0000
50,0000
50,0000
37,0000
22,0000
35,0000
0,0000
0,0000
GİRİŞ SINAV
Notu %30
24,0000
17,1000
14,1000
15,0000
15,0000
11,1000
6,6000
10,5000
0,0000
0,0000
TOPLAM
PUANI
75,8660
68,7911
67,5790
62,4151
62,2331
59,8195
57,1639
56,8737
53,9027
48,3515
Atanma Durumu
(Asil / Yedek /
Başarısız)
ASİL
YEDEK
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
BAŞARISIZ
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
TOPOLOJİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (6.DERECE)
SOYADI
TAŞBOZAN
AYHAN
YİĞİT
ALES
Puanı
ALES
%30
84,2570
86,6028
87,7928
25,2771
25,9808
26,3378
Lisans
Mez.Notu
79,1700
3,1700
2,8400
Yüzlük
Sistem
79,1700
80,6300
72,9300
Lisa.Mez.
Notunun
%30
23,7510
24,1890
21,8790
Y.Dil
Notu
63,7500
58,7500
76,2500
Y.Dil %10
6,3750
5,8750
7,6250
GİRİŞ
SINAV
Notu
70,0000
47,0000
24,0000
GİRİŞ SINAV
Notu %30
21,0000
14,1000
7,2000
TOPLAM
PUANI
76,4031
70,1448
63,0418
Atanma Durumu
(Asil / Yedek /
Başarısız)
ASİL
YEDEK
BAŞARISIZ
MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVARUVARI
MÜZİK
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (6.DERECE)
SOYADI
GÜNDÜZ
OYAN
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
SIRA
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (4.DERECE)
ALES
Puanı
ALES
%30
70,0000
74,2230
21,0000
22,2669
Lisans
Mez.Notu
85,9500
87,0200
Yüzlük
Sistem
85,9500
87,0200
Lisa.Mez.
Notunun
%30
25,7850
26,1060
Y.Dil
Notu
62,5000
60,0000
Y.Dil %10
6,2500
6,0000
GİRİŞ
SINAV
Notu
85,0000
60,0000
GİRİŞ SINAV
Notu %30
25,5000
18,0000
TOPLAM
PUANI
78,5350
72,3729
Atanma Durumu
(Asil / Yedek /
Başarısız)
ASİL
YEDEK
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (6.DERECE)
SOYADI
IŞIK
HÜZMELİ
ALES
Puanı
ALES
%30
81,9890
72,6809
24,5967
21,8043
Lisans
Mez.Notu
2,4300
3,0300
Yüzlük
Sistem
63,3600
77,3600
Lisa.Mez.
Notunun
%30
19,0080
23,2080
Y.Dil
Notu
65,0000
73,7500
Y.Dil %10
6,5000
7,3750
GİRİŞ
SINAV
Notu
75,0000
65,0000
GİRİŞ SINAV
Notu %30
22,5000
19,5000
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (6.DERECE)
SOYADI
AYAN
BAYRAKTAR
ALES
Notu
73,4841
70,0000
ALES
%35
25,7194
24,5000
Lisa.Mez. GİRİŞ
Lis.Mez. Yüzlük Notunun SINAV
Not.
Sistem
%30
Notu
2,3400
61,2600 18,3780 61,0000
2,7000
69,6600 20,8980 45,0000
GİRİŞ
Atanma Durumu
SINAV TOPLAM (Asil / Yedek /
Notu %35 PUANI
Başarısız)
21,3500 65,4474 ASİL
15,7500 61,1480 YEDEK
TOPLAM
PUANI
72,6047
71,8873
Atanma Durumu
(Asil / Yedek /
Başarısız)
ASİL
YEDEK
Download

Asil olarak Kazan Adaylar, başvuru esnasında birimlere teslim