ŞUBAT
2014
SEÇİM
ÖZEL
SAYISI
şube
haberleri
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
5. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ
ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL
Tarih
Saat
Yer
: 18 Ocak 2014, Cumartesi
: 11.00
: MMO Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi Marmara Salonu – Anadolu Cad. No:40 Bayraklı/İZMİR
OYLAMA
Tarih
: 19 Ocak 2014, Pazar
Saat
: 09.00-17.00
Yer
: Şube Hizmet Binası – Süvari Cad. Yüceer 1 Apt. No:74 Kat:1 Daire:2 Bornova/İZMİR
ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL
Tarih
Saat
Yer
: 25 Ocak 2014, Cumartesi
: 11.00
: MMO Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi Marmara Salonu – Anadolu Cad. NO:40 Bayraklı/İZMİR
OYLAMA
Tarih
: 26 Ocak 2014, Pazar
Saat
: 09.00-17.00
Yer
: Şube Hizmet Binası – Süvari Cad. Yüceer 1 Apt. No:74 Kat:1 Daire:2 Bornova/İZMİR
Sayfa | 1
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BÜLTENİ
|
ŞUBAT 2014
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. GÜN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Açılış
Divan Seçimi
Açılış Konuşmaları
Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun aklanması
Dilek ve Öneriler
Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek adayları ile Oda 10. Genel Kurulu delege asıl ve yedek adaylarının
belirlenmesi ve duyurulması
7. Kapanış
2. GÜN
8. Seçimler
GENEL KURUL
MMO Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi Marmara Salonunda gerçekleşen Genel Kurul, Mustafa Kemal Atatürk ve
şehitlerimiz için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve açılış konuşmalarına geçildi.
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yılmaz konuşmasında, 2010 yılında yürürlüğe giren 5996 sayılı gıda yasası ve
personel eksikliği sebebiyle denetimlerin yetersiz oluşu neticesinde toplu gıda zehirlenmelerinde artış yaşandığını, Gıda
Mühendisliği bölümleri ile (I. Ve II. Öğretim) mezun olan öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak işsizlik sorununun da
gün geçtikçe büyüdüğünü dile getirdi. Üniversitelerde yeni bölümlerin kurulabilmesi için 3 öğretim üyesinin yeterli
olduğuna değinen Yılmaz, bunun yanı sıra
olanakları son derce yetersiz bu gibi yerlerde II.
Öğretimlerin de açıldığını, bunun da eğitimin
kalitesini düşürdüğünü belirtti. Oda olarak
haklılığımızı yaşanan sürecin gösterdiğini ifade
eden
Yılmaz,
kayıt
ve
onay
işlemleri
yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Odalardan İZP
belgesi
alınması
zorunluluğunun
ortadan
kaldırılmasını,
taban
ücret
uygulamasından
rahatsızlık duyan Ticaret Odası, Esnaf Sanatkarlar
Odası vb. işveren örgütlerinin bakanlığa yaptıkları
baskılara bağladı. TMMOB’un Gezi sürecindeki
duruşunun iktidarın tepkisini fazlasıyla çektiğini
ifade eden Hülya Yılmaz bunun da Odalara daha
fazla baskı olarak geri döndüğünü söyledi.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Merkez
Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu 2.
Başkanı Bedia Demirözü Yönetim Kurulu Başkanı
Petek Ataman’ın başarı dileklerini ve selamlarını ileterek başladığı konuşmasında TARGEL benzeri gıda danışmanlığı
projesinden bahsetti. İZP çalıştırma zorunluluğu olmayan gıda işletmelerinde Bakanlıktan maaş destekli gıda
profesyoneli istihdamı projesinin yaşama geçmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Sadece İZP olarak çalışan
mühendisler için değil, diğer mühendisler için de TMMOB’nin SGK ile yapılan protokole istinaden taban ücret
belirlediğini, bu ücretin 2014 yılı için brüt 2.800 TL. olduğunu ifade etti.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü Ahmet Güldal da konuşmasında, Bakanlığın kendi imkanları dahilinde
çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yüzdesel anlamda Gıda mühendislerinin bakanlıktaki sayısının arttığını ifade eden
Güldal Gıda Mühendisleri ile çalışmanın kendileri için mutluluk vereceğini belirtti.
Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır yaptığı konuşmada kendisinin de Oda kökenli olduğunu ve
geçtiğimiz yıllarda Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TMMOB İKK çalışmalarında aktif olarak yer aldığını belirtti.
Genel Kurula katılan üyelerden Orhan Akdoğan, Bornova Belediyesinin önceki yıllarda içinde bütün Odaların yer
alabileceği ortak bir mekan için arazi tahsisi yapacağı yönünde bir sözü olduğunu, bu konunun akıbetinin ne olduğu
ŞUBAT 2014
|
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BÜLTENİ
Sayfa | 2
sorusu üzerine Sındır, böyle bir çalışmanın olduğunu fakat bir Bakanlığın çıkardığı bir yasa ile bu araziyi başka bir proje
için kullandığını, şu an için şehir merkezi içinde bu projeye ayrılabilecek uygun bir arazinin bulunmadığını ifade etti.
Sındır Genel Kurula ve seçilecek yeni yönetim kuruluna başarı dilekleri ile konuşmasını sonlandırdı.
CHP İzmir Milletvekili M. Ali Susam genel kurula iyi dileklerini ileterek başladığı konuşmasında muhalefette oldukları
sürece gıda mühendislerin sorunlarına çözüm bulamayacaklarını, bunun için iktidara gelmenin şart olduğunu belirtti.
Orhan Akdoğan’ın 5179 sayılı yasa kapsamında 5 yere sorumlu yönetici olma uygulamasının Susam’ın başkanı olduğu
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve benzer
birliklerin hükümete yapmış olduğu baskılar
sonucunda kaldırıldığını söylemesi üzerine, iktidar
olduklarında
farklı
tarafların
çıkarlarını
ortaklaştırmaya çalışacaklarını ifade etti. Söz alan
Bedia Demirözü Gıda Danışmanlığı projesinin
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği gündemine
alınabilmesi için Susam’dan desteklerini istedi.
Mehmet Ali Susam Genel Kurullar sürecinin
bitiminden sonra Nisan-Mayıs ayı gibi konuyu
İzmir Birlik Başkanları toplantısı gündemine
alınması için çaba göstereceği sözünü verdi.
TMMOB İzmir İKK Genel Sekreteri ve ZMO İzmir
Şube Başkanı Ferdan Çiftçi gelinen süreçle birlikte
Odaların daha fazla dayanışmaya ihtiyacı
olduğunu belirterek yeni yönetim kuruluna başarı
diledi.
4. Başlıkta Çalışma raporunu aktarmak üzere Şube Başkanı Hülya Yılmaz söz aldı. Hülya Yılmaz İzmir Şubenin iki yıllık
dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin dökümünden oluşan sunumunda, geleneksel günlerde gerçekleşen etkinlikler,
işyeri ziyaretleri, kamu ve özel sektörde yaşanan istihdam sorunu, mevcut bölüm ve kontenjanlar ve on hafta süren
istihdam etkinliğine ilişkin aktardığı bilgilerin ardından Yönetim Kurulunun iki yıllık dönemi, Genel Kurula katılan
üyelerin oyları ile aklandı.
C.B.Ü. ve E.Ü. Öğrenci Temsilcileri Ömer Ulaş
Kırım ve Pelin Salum Öğrenci Temsilciliklerinin iki
yıllık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptılar.
5. başlıkta İzmir Şube Yönetim Kurulu asıl ve
yedek adayları ile Oda 10. Olağan Genel Kurulu
İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ili asıl ve yedek
delege aday listeleri okundu.
Dilek ve öneriler kısmında Kadın Komisyonu
oluşturulması ve çalışma esaslarına ilişkin
yönetmelik önergesi okunduktan sonra, yapılan
tartışmaların ardından seçilecek yeni yönetim
kurulunun önergede yer alan çalışma esaslarını
gözden geçirdikten sonra uygun bulması halinde
10. Olağan Genel Kurul gündemine sunması
konusunda görüş birliğine varıldı.
Genel Kurul diğer üyelerin dilek ve önerileri ile son buldu. 26 Ocak 2014 tarihinde şube hizmet binasında yapılan
seçimler sonucunda Şube Yönetim Kurulu ile 10. Olağan Genel Kurula İzmir’den katılacak olan delegeler şu isimlerden
oluştu;
Sayfa | 3
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BÜLTENİ
|
ŞUBAT 2014
YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELERİ
ASIL
BAŞKAN:
2. BAŞKAN:
YAZMAN:
SAYMAN:
ÜYE:
ÜYE:
ÜYE:
REHA KESKİNOĞLU
ULAŞ YÜKSEL
ŞEYMA ELİBOL
GİZEM ÇOBAN GÜRSEL
İ.UĞUR TOPRAK
ECEM AKAN
PERİHAN KENDİRCİ
YEDEK
ABDULLAH UFUK BEŞENK
GÖKÇE BORA
HASAN KAVRAMA
ALİ MİTHAT SARCAN
HÜLYA YILMAZ
DİLEK ÖZCAN
ORHAN AKDOĞAN
10. OLAĞAN GENEL KURULU İZMİR İLİ ASIL VE YEDEK DELEGELERİ
ASIL DELEGELER
38
ÖZGÜL BABALIK
9649
HAFİZE AKBAYRAK
61
NEJAT ADSAY
9685
METİN ALTIN
63
OĞUZ GÜLTEKİN
10146
ERDAL AKHAN
81
HÜLYA YILMAZ
10578
HASAN KAVRAMA
82
HAVVA GÜLNUR CİNGİ
10643
TÜRKER ÇAVUŞ
276
BENGİ AVUN HASIRCI
10840
GİZEM ÇOBAN
533
REHA KESKİNOĞLU
11000
İBRAHİM UĞUR TOPRAK
674
ATIL GEDİK
11165
CAN GÜRBÜZ
713
YASEMİN BACAK
12298
ŞEYMA ELİBOL
876
ALİ MİTHAT SARCAN
12487
KADRİYE ERGÜN
971
ORHAN AKDOĞAN
12773
ÖZGE KESKİNOĞLU
1025
IŞIK ŞAHBAZ
13718
ŞEYMA GÜRCÜ COŞKUN
1380
GÖKHAN GÜLAĞALAR
14202
ECEM AKAN
1652
ABDULLAH UFUK BEŞENK
14764
GÖKÇE BORA
1811
PERİHAN KENDİRCİ
14840
İLKE CURACI
1914
ERKAN BAL
14841
SELCAN SARIBIYIK KAVRAMA
2681
SAİME BİNER
3156
ŞAFAK BİRTÜRK
3504
ZEKERİYA YAZICI
3562
SENEM KÖSE
3636
OĞUZ PELİKLİ
3899
AHMET MÜLKÜT SARIGÜL
5109
ERCAN ULUSOY
5200
AHMET FEHİMOĞLU
5611
İNCİ ÖZER
12313
ÇAĞLAR ÖZEN
7127
SEVİM BİRCAN
7230
FİGEN MELTEM ÜÇER
7946
SÜLEYMAN GÜRSEL
8160
NESRİN KUSİN
8227
DİLEK ÖZCAN
8313
ULAŞ YÜKSEL
8921
İBRAHİM ZORBA
8996
AHSEN RAYMAN
ŞUBAT 2014
|
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BÜLTENİ
YEDEK DELEGELER
14204
YAZGI PATAR
284
BERİL İŞCİOĞLU
367
NALAN KIPKIZILOVALI
1368
CEVRİYE SULTAN
10410
TALA EBRU CEBECİK ONUR
11093
RAMAZAN HARUN ONUR
747
BURAK ALTINEL
14466
TOLGA ANKARALIGİL
7366
HASAN SÜRMELİ
9994
HASAN KEŞKEKOĞLU
2852
İSMET TAŞKIRAN
1298
MEHMET CEMİL ALTINIŞIK
1697
AYGÜL ERYILMAZ
2062
SÜLEYMAN ATAKÜL
Sayfa | 4
Sayfa | 5
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BÜLTENİ
|
ŞUBAT 2014
ŞUBAT 2014
|
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBE BÜLTENİ
Sayfa | 6
Download

tmmob gıda mühendisleri odası izmir şubesi 5. olağan genel kurul