ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 MEİS-E OKUL BİLGİ GİRİŞİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA
HOŞGELDİNİZ.
Strateji Şubesi - İstatistik ve Bilgi Sistemleri
1
 Veri girişleri 21 EKİM 2015 tarihinde başlayıp 27 KASIM 2015
tarihine kadar bitirilecektir.
 1- Okul / Kurum Müdürlerince en geç 16 Kasım 2015 Cumagünü
girişler tamamlanarak Onaylanacak ( Hatalı Bilgi Girişinden Okul /
Kurum Müdürleri Sorumludur.)
 2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Kontrolleri yapıldıktan sonra en geç
17 Kasım 2015 Cuma günü girişler tamamlanarak
 Onaylanacak ( Hatalı Bilgi Girişinden İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Sorumludur.)
 3- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; 27 Kasım 2015 Cuma gününe kadar
Okul / Kurum ve İlçe Milli eğitim Müdürlüklerince Kontrol edilip
onaylanan veri girişlerinin kesin ONAYLAMA işlemi yapılarak
Bakanlığımızca sistem kapatılacaktır.
Veri Girişlerinde kesinlikle süre
uzatımına gidilmeyecek, sistem
kapatıldıktan sonra giriş eksiği, onay
eksiği olan veya hatalı veri girdiği
tespit edilen kurumlar hakkında
İdari işlem başlatılacaktır.
E-OKUL SİSTEMİNDE YAPILMASI GEREKENLER
Öncelikle öğrenci sayılarının net alınabilmesi için
aday kayıttaki öğrencilerin kesin kayıta geçirilmesi
gerekmektedir.
Öğrencisi olmayıp açık gözüken fazla şubelerin
kapatılması gerekmektedir.
e-Okul Sisteminde; taşımalı eğitime tabi öğrenci,
birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma
eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile
birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması
gerekmektedir.
E-OKUL SİSTEMİNDE YAPILMASI GEREKENLER
Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon
açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü
değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun
bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu
gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili
genel müdürlüklerce girilecektir.
ANCAK
Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin
pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından eOkul sisteminden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş
İşlemleri/Yatılı Öğrenci Bilgileri bölümünden
zamanında yapılacaktır.
MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞLERİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
6287 Sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi
yapılmış olan, AYRI KURUM KODUNA SAHİP
ilkokul ve Ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise
Meis Modülü içerisinde bulunan bina kullanım
bilgileri ekranını;
( İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
PLANLAMA KOMİSYONUNCA , BİNA MÜLKİYETİNİN İLKOKULA
MI, ORTAOKULA MI AİT OLDUĞU BELİRLENİP DUYURULAN
KOMİSYON RAPORLARINA GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR.)
Komisyonca BİNA MÜLKİYETİ VERİLEN OKUL, Meis Modülü
İçerisinde Bulunan BİNA KULLANIMI VE DİĞER BİNA BİLGİLERİ
EKRANINI DOLDURACAK.
Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise sadece Meis Modülü
İçerisinde Bulunan TAHSİS EKRANINA HANGİ OKULUN
BİNASINI VE KAÇ DERSLİĞİNİ KULLANDIĞI BİLGİSİNİ GİRECEK.
MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞLERİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm
meslek lisesi yatak kapasitelerini Meis Modülündeki
bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanımı ekranına
girecektir.
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar
sayılarını, Meis Modülünde yer alan bina kullanım
ekranlarına, “Büroda kullanılan bilgisayar sayısı,
Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih
projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı”
ayrıntısında gireceklerdir.
MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞ EKRANLARI
1- Bina Adres/Kontrol
2- Tahsis Durumu
3- Bina Durumu
4- Lojman Durumu
5- Bina Kullanımı (Özellikle
derslik sayıları)
6- Anasınıfı Öğretmen
Sayıları
MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞ EKRANLARI
1- Kütüphane Materyal
2- Kütüphane Kullanımı
3- Bilişim İnternet ve Çevre
Birimleri
4- Kurum Bilgileri
5- Kurum Onay İşlemleri
YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
 Halk Eğitim Merkezi,
 Mesleki Eğitim Merkezi,, personel ve bina bilgi girişlerini
http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim
olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü
üzerinden yapılacaktır.
 Özel Dershaneler,
 Motorlu Taşıt Sürücü Kursuları,
 Özel Etüt Eğitim Merkezleri ne ait




Kursiyer,
Personel,
Bina bilgi girişlerini,
Personel bilgileri,
e-Yaygın Modülünden
 Eğitim İmkanları ile ilgili, bilgi girişleri





1- Kütüphane Materyal
2- Kütüphane Kullanımı
3- Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri
4- Kurum Bilgileri
5- Kurum Onay İşlemleri
 MEİS MODÜLÜNDEN GİRİLECEKTİR.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GN.MD.BAĞLI KURUMLAR
 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenci bilgileri (Özel Birey
modülünden giriş yapılacak)




Kurum bilgileri
Personel bilgileri
Bina bilgileri
Eğitim İmkanları ile ilgili, bilgi girişleri
 1- Kütüphane Materyal
 2- Kütüphane Kullanımı
 3- Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri
 4- Kurum Bilgileri
 5- Kurum Onay İşlemleri
 MEİS MODÜLÜNDEN GİRİLECEKTİR.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GN.MD.BAĞLI
KURUMLAR










Muhtelif Kurslar,
Özel Dershaneler,
Motorlu Taşıt Sürücü Kursuları,
Özel Etüt Eğitim Merkezleri ne ait
Kurum bilgileri,
Öğrenci/Kursiyer
Öğretmen Bilgileri
Personel bilgileri,
Bina bilgileri,
Eğitim İmkanları ile ilgili, bilgi girişleri
 1- Kütüphane Materyal
 2- Kütüphane Kullanımı
 3- Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri
 4- Kurum Bilgileri
 5- Kurum Onay İşlemleri
 MEİS MODÜLÜNDEN GİRİLECEKTİR.
Personel Bilgileri
Özel Okul ve Kurumlar
Personel Bilgilerini Mutlaka
Gireceklerdir.
Bilgi girişleri için İlçelerde ilgili Şube Müdürü
Okullarda okul müdürleri
Onay vermeden önce
Bilgileri mutlaka kontrol etmelidir.
Bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu
kişiler
Okul/Kurum müdürleridir.
Strateji Şubesi
İstatistik Bölümü
İRTİBAT TELEFONLARI
2240201/ DAHİLİ 159-160
E-posta : [email protected]
Download

Sunu 2 için tıklayınız... - Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü