Download

ayni giderlere % 4 sözleşme giderleri ve genel giderler eklenecek