Aldur Madencilik Rüzgar Enerji Santrali Mal Alımı Ve Yapım İşi İçin İhale İlanı
Aldur Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. İzmir Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri
Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bozdevlit Tepe Yolu, Çaltılıdere Köyü Aliağa /
İZMİR adresinde 500 kW Rüzgar Enerji Santrali için bir mal alımı ve yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı
planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasının Bozdevlit
Tepe Yolu, Çaltılıdere Köyü Aliağa / İZMİR adresinden satın alınması zorunludur. İhale Dosyası
http://www.aldur.com.tr/ veya www.izka.org.tr internet adreslerinden görülebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 06.02.2014 tarihinde 17.00 ‘a kadardır.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar www.izka.org.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, 07.02.2014 tarihinde, saat 10.00’da Bozdevlit Tepe Yolu, Çaltılıdere Köyü Aliağa / İZMİR adresinde
yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

Aldur Madencilik Rüzgar Enerji Santrali Mal Alımı Ve Yapım İşi İçin