Tarih:………/………/……….
Adı Soyadı:
1.Aydınlatma teknolojilerinin henüz icat edilmediği yıllarda
yaşadığınızı düşününüz. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi
doğru olur?
A) Gözümüzden çıkan ışınlar görmemize yetmezdi.
B) Gündüz gözümüzün depoladığı ışığı gece kullanırdık.
C) Cisimleri daha doğal olarak görürdük.
D) Karanlıkta hiçbir şey göremezdik.
2. .Ay'ı nasıl görürüz?
A) Ay ürettiği ışığı bize gönderdiği için Ay'ı görürüz.
B) Gözümüzden çıkan ışık Ay'a gittiği için Ay'ı görürüz.
C) Gözümüz geceleri yanıldığı için Güneş'i Ay gibi görürüz.
D) Ay Güneş'in ışığı ile aydınlandığı için Ay'ı görürüz.
3.
9. Aşağıdakilerden hangisi sesin bir enerji türü olduğunu
kanıtlar?
A) Sesin dalgalar ahalinde yayılması
B) Çok şiddetli seste camların kırılması
C) Ses kaynağının uzak ya da yakın olması
D) Titreşen nesnelerin ses çıkarması
10. Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için
önemlidir?
A)
B)
C)
D)
Televizyonu yakından izlemek.
Kitapla göz arasında 35-40 cm bırakmak.
Bilgisayarı uzun süre kullanmak.
Fazla ışıkta kitap okumak.
I. Işık bir enerjidir.
II. Görmemiz için ışık gerekir.
III. Kedinin gözleri ışık yayar.
11-. Sesleri duyabilmemizi ve hafif sesleri kuvvetli seslerden
ayırmamızı sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
4.
I. Ampul
II. Mum
III. Ateş böceği
18.Yukarıdakilerden hangileri aydınlatma teknolojilerine
örnek verilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
5 .Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) titreşmesi
B) ısınması
C) soğuması
D) hareket etmesi
6. Çevremizdeki bütün sesleri duyamayız. Aşağıdakilerden
hangisi bunun nedenidir?
A) Çok şiddetli olması
B) Ses kaynağının çok uzak olması
C) Sesin şiddetinin düşük olması
D) Sesin kaynağından çıkan sesin ince olması
7. Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesine ön ayak olan ilk
icat aşağıdakilerden hangisidir?
A) ampul
B) floresan
C) meşale
D) gaz lambası
8. Bir engele çarparak geri dönen sese ne ad verilir?
A) yankı
B) megafon
C) fısıltı
D) gürültü
A) Sesin titreşimi B) Sesin şiddeti
C) Sesin tınısı
D) Sesin frekansı
12. Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
Ambulans uzaklaştığında
Ses kaynağından uzaklaşıldığında
Çağlayana yaklaşıldığında
Lunaparktan uzaklaşıldığında
13-Aşağıdakilerden hangisinden ses gelmez?
A)
B)
C)
D)
Çekiçle vurulan demir parçasından
Ağza alınıp üflenen boş şişeden
Teline dokunulan bağlamadan
İçinde çalar saat bulunan havası alınmış fanustan
14. Özlem, ses üretir durumda olan I ve II nolu kaynaklara eşit
uzaklıktadır. Bu ses kaynaklarından II nolu olanının sesini
işitmekte I nolu olanın sesini işitememektedir.
Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi her
zaman doğrudur?
A)
B)
C)
D)
II nolu ses kaynağı doğaldır.
I nolu ses kaynağı doğaldır.
II nolu ses kaynağı uygun şiddette ses üretmektedir.
II nolu ses kaynağı yapaydır.
Download

Adı Soyadı: - cizgilidefter.net