KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ BİLİM DALI EYLÜL 2014 EĞİTİM PROGRAMI*
CEBECİ HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ 3.KAT KLP BİLİM DALI TOPLANTI SALONU
01.09.2014
09.00-10.00
KLP BİLİM DALI HAZİRAN AYI ÇALIŞMA TOPLANTISI
10.00-11.00
KLP’DE HASTA DEĞERLENDİRME ÖZELLİKLERİ
PROF. DR. HAKAN KUMBASAR
UZM. DR. BERKER DUMAN
02.09.2014
9.00-10.00
GRUP PSİKOTERAPİSİ (AYAKTAN KLP HASTALARI İLE)
05.09.2014
9.00-10.00
10.00-11.00
MAKALE SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
VAKA SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
TIBBİ HASTALIĞI OLANLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ
UZM.DR. BERKER DUMAN
08.09.2014
09.00-10.00
MAKALE SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
10.00-11.00
VAKA SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
09.09.2014
09.30-10.30
GRUP PSİKOTERAPİSİ (AYAKTAN KLP HASTALARI İLE)
12.09.2014
9.00-10.00
MAKALE SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
10.00-11.00
VAKA SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
9.00-10.00
MAKALE SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
10.00-11.00
İLAÇ- İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
15.09.2014
16.09.2014
09.30-10.30
GRUP PSİKOTERAPİSİ(AYAKTAN KLP HASTALARI İLE)
UZM. DR.BERKER DUMAN
19.09.2014
9.00-10.00
MAKALE SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
10.00-11.00
VAKA SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
9.00-10.00
MAKALE SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
10.00-11.00
VAKA SUNUMU
PSİKOONKOLOJİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
UZM. DR. BERKER DUMAN
22.09.2014
23.09.2014
09.30-10.30
GRUP PSİKOTERAPİSİ (AYAKTAN KLP HASTALARI İLE)
26.09.2014
09.00-11.00
MAKALE SUNUMU
VAKA SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
09.00-10.00
MAKALE SUNUMU
VAKA SUNUMU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / INT. DOKTORLAR
10.00-11.00
AYLIK EKİP ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
29.09.2014
PROF DR HAKAN KUMBASAR
*KLP BİLİM DALI TOPLANTILARI, İLGİ DUYAN FAKÜLTEMİZ ÇALIŞANLARINA AÇIKTIR
Download

Eylül 2014 Cebeci - Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı