Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamıc
SAYBOLT
Gözetim Ve Laboratuvar Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0239-T
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0239-T
Adresi :
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede
Caddesi
No:105/B Gebze 41480
KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel
: 0 262 751 04 51
Faks
: 0 262 751 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.saybolt.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzin, Motorin,
Gazyağı, Havacılık
Yakıtları, Biyodizel,
Nafta, Denizcilik
Yakıtları, Ham
Petrol
Yoğunluk
Salınım Yapan U Tüp Yöntemi
ASTM D 4052
TS EN ISO 12185
Benzin, Motorin,
Fuel Oil, Gazyağı,
Havacılık Yakıtları,
Biyodizel, Nafta,
Denizcilik Yakıtları,
Ham Petrol
Yoğunluk
Hidrometre Yöntemi
TS 1013 EN ISO 3675
ASTM D 1298
Benzin, Motorin,
Gazyağı, Havacılık
Yakıtları, Biyodizel,
Fuel Oil, Nafta,
Denizcilik Yakıtları
Kükürt Tayini
Dalga Boyu Ayırmalı X-ışını Spektrometri
Yöntemi
ASTM D 2622
TS EN ISO 20884
TS EN ISO 14596
Benzin, Motorin,
Fuel Oil, Gazyağı,
Havacılık Yakıtları,
Biyodizel, Denizcilik
Yakıtları, Nafta
Bakır Şerit Korozyonu
TS 2741 EN ISO 2160
ASTM D 130
Benzin, Motorin,
Gazyağı, Havacılık
Yakıtları, Nafta
Distilasyon özellikleri tayini
TS EN ISO 3405
ASTM D 86
Motorin, Biodizel
Su Tayini
Kulometrik Karl Fischer Yöntemi
TS 6147 EN ISO 12937
ASTM D 6304
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Su Tayini
Damıtma yöntemi
TS EN 1428
ASTM D 95
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
SAYBOLT
Gözetim Ve Laboratuvar Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0239-T
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0239-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları
Karbon Kalıntısı (Mikro Metod)
TS 6148 EN ISO 10370
ASTM D 4530
Motorin, Fuel Oil,
Gazyağı, Havacılık
Yakıtları, Biyodizel,
Denizcilik Yakıtları
Kinematik Viskozite Tayini
TS 1451 EN ISO 3104
ASTM D 445
TS ISO 3105
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları
Kül Tayini
TS EN ISO 6245
ASTM D 482
Biyodizel
Sülfatlı Kül Tayini
TS ISO 3987
Fuel Oil
Su ve Tortu Tayini
ASTM D 1796
Motorin
Su ve Tortu Tayini
ASTM D 2709
TS 7075
Ham Petrol
Su ve Tortu Tayini
ASTM D 4007
TS 1150 ISO 9030
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları,
Gazyağı, Havacılık
Yakıtları
Parlama Noktası
Pensky Martens Kapalı Kap Yöntemi
TS EN ISO 2719
ASTM D 93
Biyodizel
Parlama Noktası
Hızlı Denge Kapalı Kap Yöntemi
TS EN ISO 3679
Benzin, Gazyağı,
Havacılık Yakıtları,
Nafta
Saybolt Renk Tayini
TS 2991
ASTM D 156
ASTM D 6045
Motorin
ASTM Renk Tayini
TS 1713 ISO 2049
ASTM D 1500
ASTM D 6045
Motorin, Biodizel
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini
TS EN 116
IP 309
ASTM D 6371
Motorin
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME)
İçeriği Tayini İnfrared Spektroskopi
Yöntemi
TS EN 14078
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
SAYBOLT
Gözetim Ve Laboratuvar Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0239-T
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0239-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzin, Gazyağı,
Havacılık Yakıtları
Doktor Testi
TS 2884
ASTM D 4952
Benzin, Gazyağı,
Havacılık Yakıtları
Merkaptan Kükürdü Tayini
TS 8456 ISO 3012
ASTM D 3227
Benzin
Kurşun Tayini
Alevli Atomik Absorpsiyon Yöntemi
TS EN 237
Benzin, Nafta,
Havacılık Yakıtları,
Gazyağı
Hidrokarbon Tipleri (FIA)
TS EN 15553
ASTM D 1319
Benzin
ManganTayini
Alevli Atomik Absorpsiyon Yöntemi
TS 8829
Benzin
PotasyumTayini
Alevli Atomik Absorpsiyon Yöntemi
TS 12861
Benzin, Gazyağı,
Havacılık Yakıtları,
Nafta
Gum (Sakızlanma) Tayini
TS EN ISO 6246
ASTM D381
Motorin, Denizcilik
Yakıtları
Bulutlanma Noktası Tayini
TS 2834 EN 23015
ASTM D 2500
Motorin, Biyodizel
Toplam Kirlilik Tayini
(Partikül Madde)
TS EN 12662
IP 440
Motorin, Biyodizel
Toplam Kirlilik Tayini
(Partikül Madde)
IP 415
Motorin, Denizcilik
Yakıtları
Setan İndeksi (Hesapla)
TS EN ISO 4264
ASTM D 4737
F.Oil, Ham Petrol
Tortu Tayini
Ekstraksiyon Yöntemi
TS 6498 EN ISO 3735
ASTM D 473
Motorin
Oksidasyon Kararlılığı
TS EN ISO 12205
ASTM D 2274
Motorin
Poli Aromatik Hidrokarbonların (PAH)
Tayini
HPLC-RI Yöntemi
TS EN 12916
IP 391
Motorin
Yağlayıcılık Özelliği Tayini
TS EN ISO 12156-1
ASTM D 6079
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
SAYBOLT
Gözetim Ve Laboratuvar Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0239-T
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0239-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları,
Biyodizel
Akma Noktası Tayini
TS 1233 ISO 3016
ASTM D 97
Benzin, Nafta
Buhar Basıncı Tayini
ASTM D 323
Benzin, Nafta
Buhar Basıncı Tayini
TS EN 13016-1
Benzin, Nafta
Araştırma Oktan Sayısı (RON) Tayini
ASTM D 2699
TS EN ISO 5164
Benzin, Nafta
Motor Oktan Sayısı (MON) Tayini
ASTM D 2700
TS EN ISO 5163
Benzin
Buhar Kilitlenme Indeksi Hesaplanması
TS EN 228
Benzin
Oksijenatların Tayini
ASTM D 4815
Benzin, Nafta
Oksidasyon Kararlılığı Tayini (Induction
Period)
TS 2646 EN ISO 7536
ASTM D 525
Benzin, Nafta
Benzen Tayini
Gaz Kromatografi Yöntemi
ASTM D 3606
Benzin, Nafta
Benzen Tayini
İnfrared Spektrometri Yöntemi
TS EN 238
Gazyağı, Havacılık
Yakıtları
Donma Noktası Tayini
TS 1766 ISO 3013
ASTM D 2386
Fuel Oil
Saybolt Viskozitesi Tayini
TS 2031
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Toplam Tortu Tayini
TS ISO 10307-1
TS ISO 10307-2
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Aluminyum (Al) ve Silisyum (Si) Tayini
ICP-AES ve AAS Yöntemleri
TS ISO 10478
Fuel Oil, Denizcilik
Yakıtları
Aluminyum, Silisyum, Vanadyum, Nikel,
Demir, Kalsiyum, Çinko, Sodyum Tayini
AAS Yöntemi
IP 470
Benzin, Nafta,
Motorin
Görünüş Tayini
ASTM D 4176
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Kompozisyon Analizi
TS 6124 EN 27941
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
SAYBOLT
Gözetim Ve Laboratuvar Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0239-T
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0239-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Bakır Şerit Korozyonu Tayini
TS 1299 EN ISO 6251
ASTM D 1838
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Yağlı Kalıntı Tayini
TS EN ISO 13757
ASTM D 2158
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Hidrojen Sulfur Tayini
TS 5255 EN ISO 8819
ASTM D 2420
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Buharlaşma Kalıntısı Tayini
TS EN 15471
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Motor Oktan Sayısı (MOS) Hesaplanması
TS EN 589
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Buhar Basıncı (Gösterge) Tayini
TS EN ISO 8973
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Yoğunluk Hesaplanması
TS EN ISO 8973
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz
Su (Serbest Su) Varlığı Tayini
TS EN 15469
Metanol, Etanol,
İzo-Propil Alkol,
Mono-Etilen Glikol,
Di-Etilen Glikol
Su ile Karışabilirlik Tayini
ASTM D 1722
Mono-Etilen Glikol,
Di-Etilen Glikol
UV Geçirgenlik Tayini
ASTM E 2193
Asetik Asit,
Metanol, Etanol,
IPA
Uçucu Olmayan Madde Tayini
ASTM D 1353
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
SAYBOLT
Gözetim Ve Laboratuvar Hizmetleri A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0239-T
Revizyon No: 06 Tarih: 19 Aralık 2014
AB-0239-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Vinil Asetat
Monomer
Su Tayini
Karl Fischer Titrasyon Yöntemi
ASTM D 1364
Motorin, Fuel Oil,
Denizcilik Yakıtları
Asit Sayısı Tayini
Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi
ASTM D 664
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz, Propan
Toplam Kükürt Tayini
Morötesi Floresans Yöntemi
TS 13361
ASTM D 6667
Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG),
Otogaz, Propan
Koku Tayini
Duyusal Yöntem
TS EN 589
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı