Candan YASAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hacıahmet Mah. Pir Hüsamettin Sok. No: 20 34440 Dolapdere İstanbul-Türkiye
Tel : (+90) 212 3115131
E-mail : [email protected]
EĞİTİM
2009-(…)
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul-Türkiye
Özel Hukuk Doktora Programı
Tez Konusu: Milletlerarası Özel Hukukta İmalatçının Sorumluluğu (yazım aşamasında)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal
2005-2008
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul-Türkiye
Özel Hukuk Yüksek Lisans Derecesi, LL.M.
Tez Konusu: Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ziya Akıncı
2000-2005
Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul-Türkiye
Lisans Derecesi, LL.B.
1992-2000
Galatasaray Lisesi, İstanbul-Türkiye
MESLEKİ TECRÜBE
9/2007Present
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul-Türkiye
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Asiste Edilen Dersler: Milletlerarası Özel Hukuk (lisans), Yabancı Yatırım Hukuku
(lisans), Milletlerarası Ticaret Hukuku (lisans), Milletlerarası tahkim Hukuku (lisans)
Verilen Dersler: Milletlerarası Özel Hukuk Pratik Çalışma Dersleri (lisans)
Araştırma Alanları: Milletlerarası Ticaret Hukuku, Karşılaştırmalı Hukuk, Sorumluluk
Hukuku, Milletlerarası Aile Hukuku
Konferans Organizasyonları: Yeni ICC Milletlerarası Tahkim Kuralları Konferansı, 10
Ocak 2012, (Yrd. Doç. Dr. Cemile D. Gökyayla sorumluluğunda ve ICC Türkiye Milli
Komitesi işbirliği ile); Bilgi Üniversitesi Milletlerarası Tahkim Günü, 24 Ekim 2008,
(Yrd. Doç. Dr. Cemile D. Gökyayla sorumluluğunda); Bias and Cultural Diversity in
International Arbitration, 7 Haziran 2007, (Yrd. Doç. Dr. Cemile D. Gökyayla
sorumluluğunda); Compatibility of Turkish Business Law and European Union Law, 1415 December 2007, (Prof. Dr. Yeşim M. Atamer sorumluluğunda); United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: What Challenges for
Turkish Sales Law, 17-18 November 2006, (Prof. Dr. Yeşim M. Atamer sorumluluğunda)
9/2011-5/2012
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yarışma Takımı Koçluğu, “19. Willem C. Vis Uluslararası
Ticari Tahkim Farazi Dava Yarışması”, (Prof. Dr. Yeşim M. Atamer, Dr. Başak Başoğlu,
Garret Gilmore ile birlikte)
8/2009-6/2012
Erasmus Değişim Programları Fakülte Koordinatörlüğü Asistanı
7/2005-8/2006
Aybay&Aybay Law Firm, İstanbul-Türkiye
Avukatlık Stajı
17.10.2014
1
YAYINLAR
Kitap: Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri, On İki Levha Yayınları,
Şubat 2013, (xix+296 sayfa).
Rapor: National Report of Turkey on Same-Sex Marriage and the Turkish Law, American University
Journal of Gender, Social Policy and the Law, Cilt: 19, Sayı: 1, 2011, s. 319-329, (Dr. Başak Başoğlu ile
birlikte).
Rapor: Le recouvrement de créances en Turquie, Guide Pratique du recouvrement de créances en
Belgique, au Luxembourg et à l’étranger, Editör: Marianne Dickstein, Anthemis, 2011, s. 351-358.
Makale: Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliği ve Evlilik Dışı Birliktelikleri,
Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1, s. 749-776.
Makale: Milletlerarası Tahkimde Gizlilik, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1, s. 777-806.
Makale: Eşcinsellerin Evlât Edinmesi, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, 2011, s. 895-908.
Makale: Kesin Hükmün Zaman İtibariyle Etkisi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Özel Sayı, 2009, s. 651-686.
Tercüme: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Taner Kılıç/Türkiye Kararı, Uğur Alacakaptan’a
Armağan, Cilt: 1, Bilgi Universitesi Yayınları, Haziran 2008, s. 769-779, (Dr. Başak Başoğlu ile birlikte).
Tercüme: CISG’ın Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından, (Yazar: Loukas Mistelis),
Milletlerarası Satım Hukuku, Editör: Yeşim M. Atamer, On İki Levha Yayınları, Haziran 2008, s. 7-25.
Tercüme: Uluslararası İçtihat Hukuku Işığında CISG’da Yorum ve Boşluk Doldurmaya İlişkin Meseleler,
(Yazar: Franco Ferrari), Milletlerarası Satım Hukuku, Editör: Yeşim M. Atamer, On İki Levha Yayınları,
Haziran 2008, s. 37-83.
Tercüme: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin D. ve Diğerleri/Türkiye Kararı, İstanbul Kültür
University Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1-2, Aralık 2006, s. 165-198.
SUNULAN TEBLİĞLER
25/6/2010
“Türkiye’de Eşcinsellerin Evlat Edinmesi”, 18. Onur
Gerçekleştirilen Uluslararası Konferans, İstanbul-Türkiye
Haftası
Kapsamında
26/5/2009
“Uluslararası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliği ve Evlilik Dışı
Birliktelikleri”, Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi,
İstanbul-Türkiye
KONUK AKADEMİSYEN OLARAK VERİLEN SEMİNER
28/5/20095/6/2009
17.10.2014
Berlin Humboldt Üniversitesi, “Recent Developments On The Compatibility Of Turkish
Law With The European Union Legislation: Special Emphasis On Civil Law And Private
International Law”, 6 saat, (Dr. Başak Başoğlu ile birlikte).
2
BURSLAR ve HİBELER
İsviçre Hükümet Bursu, Lozan Üniversitesi, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü (ISDC) konuk
araştırmacı, (Araştırma konusu: Karşılaştırmalı Hukukta İmalatçının Sorumluluğu), 9/2012-6/2013,
Lozan-İsviçre.
Hague Academy of International Law Tam Burs, Milletlerarası Özel Hukuk Yaz Programı, 6 Temmuz24 Temmuz 2009, The Hague-Hollanda.
Erasmus Akademik Personel Hareketliliği Hibesi, 29 Mayıs 2009-5 Haziran 2009, Berlin-Almanya.
SERTİFİKALAR
“International Sales Law and Commercial Arbitration” Programı Katılım Sertifikası, (Prof. Dr.
Pascal Pichonnaz & Dr. Georgios Petrochilos), 19 Nisan 2012-28 Nisan 2012, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Hague Academy of International Law Milletlerarası Özel Hukuk Yaz Programı Katılım Sertifikası,
25 Temmuz 2012-13 Ağustos 2011, The Hague-Hollanda.
“Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu” Eğitim Programı Katılım Sertifikası, 22 Şubat 2011-3
Nisan 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
“International Sales Law and Commercial Arbitration” Programı Katılım Sertifikası, (Prof. Dr.
Micheal Bridge & Dr. Jan Kleinheisterkamp), 12 Nisan 2010-19 Nisan 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Hague Academy of International Law Milletlerarası Özel Hukuk Yaz Programı Katılım Sertifikası,
6 Temmuz 2009-24 Temmuz 2009, The Hague-Hollanda.
“EU Corporate Law and Securities Regulation” Programı Katılım Sertifikası, (Prof. Dr. Dr. Klaus J.
Hopt & Prof. Dr. Jan von Hein), 8 Mayıs 2009-16 Mayıs 2009, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
“Avrupa Birliği Hukuku” Eğitim Programı Başarı Sertifikası, 2 Kasım 2002-15 Şubat 2003,
Galatasaray Üniversitesi.
YABANCI DİLLER
Fransızca. İngilizce
ÜYELİKLER
Aile Hukuku Derneği, Association of Attenders and Alumni (AAA) Hague Academy of International Law
DİĞER YAYINLAR
Makale: İstanbul’daki Eşcinsel Düğünü Üzerine Hukuki Bir Değerlendirme, www.bianet.org, 1/10/2014.
Tercüme: Ölmek Gitmek Dönmek Kırlangıç Oyunu, (Zeina Abirached), Sırtlan Kitap, Haziran 2014.
Tercüme: Azraili Beklerken, (Marjane Satrapi), Mürekkep Yayınevi, Ocak 2014.
Makale: Gaz Bulutunun Arasında Kaybolan Hukuk, www.bianet.org, 26/6/2013
17.10.2014
3
Download

CV Turkish - İstanbul Bilgi Üniversitesi