ICC XII. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ
TAHKİM ŞARTI VE GEÇERLİLİĞİ
27 Aralık 2014, Cumartesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü, E3-101 nolu Salon
10.00-10.25
Kayıt
10.25-10.30
Hoşgeldiniz Konuşması
BİRİNCİ OTURUM
10.30-10.50
Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması
Doç. Dr. Ali Yeşilırmak, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tahkim Şartının Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk
10.50-11.10
Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
Tahkim Anlaşması Özel Yetkisi
11.10-11.30
Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim
Üyesi
11.30-11.45
Soru-Cevap Oturumu
12.00-13.00
Öğle Yemeği
İKİNCİ OTURUM
Hakem Nezdinde Tahkim İtirazı ve Tahkime İcazet
13.00-13.20
Prof. Dr. Ziya Akıncı, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi, ICC Türkiye Milli
Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mahkemede Tahkim İlk İtirazı
13.20-13.40
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi
13.40-14.00
Tahkim Öncesinde Başvurulacak Çözüm Yolları ve Tahkim
Anlaşmasına Etkisi
14.00-14.15
Soru-Cevap
14.15-14.30
Kahve Arası
Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiUNIDROIT Yönetim Konseyi Üyesi
ÜÇÜNCÜ OTURUM
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
Tahkim Şartının 3. Kişilere Etkisi
Av. Murat Karkın, YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı
Tahkimde Paralel Davalar ve Davaların Birleştirilmesi
Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu, Cerrahoğlu Avukatlık Bürosu
Çok Taraflı Tahkim
Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Soru-Cevap
Kapanış Konuşması
Download

ıcc xıı. milletlerarası tahkim semineri