AMATÖR KULÜP GÖREVLİSİ SAHA İÇİ GİRİŞ­KARTI BAŞVURU FORMU
EK:2
2014-2015 Sezonunda aşağıda kimlik bilgileri ve görevi belirtilen ....................................................................
saha içi giriş kartının çıkartılmasını arz ederiz.
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU : ...................................
KULÜBÜN ADI
: ………………………………...................................
KULÜP YETKİLİSİ
KULÜP YETKİLİSİ
Adı - Soyadı
Adı - Soyadı
Tarih - Mühür - İmza
Tarih - Mühür - İmza
KİMLİK BİLGİSİ
GÖREVİ (İşaretleyiniz)
Kulüp Yöneticisi:
T.C. Kimlik No
:……………………………….
Soyadı
:……………………………….
Adı
Doğum Tarihi
Kart No
:……………………………….
:……………………………….
:……………………………….
-Yönetim Kurulu Üyesi
-Yönetim Dış Görevli
Doktor
Sağlık Görevlisi
Masör
EK: Yönetim Kurulu Kararı
NOT: Kulüpler Yönetim Kurulu Üyesi olan 5 kişiye ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği antrenör ve faal
futbolcu olmayan 2 kişiye olmak üzere en fazla 7kişiye “Kulüp Yöneticisi” saha içi giriş kartı çıkartabilir.
Download

amatör kulüp görevlisi saha içi giriş kartı başvuru formu