UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI
(27 ARALIK 2014)
Lisans Mezunlarına Yönelik Alanlar ve Konu Başlıkları
NO
1
LİSANS MEZUNU
2
ALAN
Elektrik-Elektronik Müh.
Fizik Mühendisi
3
Ziraat Mühendisi
KONU BAŞLIKLARI
1. Elektromanyetik
2. Elektrik Makinaları
3. Mikroişlemci Programlaması ve Mimarisi
4. Denetim Sistemleri
5. Elektrik Enerji Sistemleri
6. Elektrik Devreleri
7. Güç Elektroniği
8. Mikro Dalga Teknikleri
9. Elektronik Devreler ve Sistemlere Giriş
10. İşletim Sistemleri
11. Elektronik
1.Mekanik
2. Dalgalar
3. Akışkanlar
4. Sıcaklık Ve Isı
5. Elektrik
6. Geometrik Optik
7. Fiziksel Optik
8. Modern Fizik
1. Bahçe Bitkileri
a. Meyvecilik
b. Sebzecilik
c. Süs Bitkileri
2. Bitki Koruma
a. Entomoloji
b. Fitopatoloji
c. Genel Mücadele Yöntemleri
3. Tarla Bitkileri
a. Tahıllar
b. Yemeklik Baklagiller
c. Endüstri Bitkileri
d. - Çayır - Mera ve Yem Bitkileri
4. Islah Konuları
a. Süt Sığırcılığı
b. Sığır Besiciliği
c. Koyun ve Keçicilik
d. Yumurta Tavukçuluğu
e. Etlik Piliç Yetiştirciliği
f. Arıcılık
5. Hayvancılıkta Mekanizasyon
a. Yem Mekanizasyonu
b. Süt Üretim Mekanizasyonu
6. Anatomi Fizyolojisi
a. Sulama Yöntemleri
b. Sulama Sistemleri
c. Toprak, Bitki, Su İlişkileri
d. Toprak neminin ölçülmesi
e. Sulama su ihtiyacı
f. Tarımda makinalaşma
7. Tarımda Makinalaşma
a. Tarımsal Mekanizasyon tarihçesi ve devreleri
b. Türkiye Tarımı ve Mekanizasyon durumu
c. Traktör Tipleri
d. Toprak işleme tekniği
e. Toprak İşlemenin tanımı
8.
4
5
Biyolog
Kütüphaneci
6
Kimyager
7
Fizikçi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
f. Toprak işlemenin amacı
g. Toprağın mekanik ve fiziksel özellikleri
h. Toprak işleme aletlerinin sınıflandırılması
i.
Toprak işleme yöntemleri
j.
Ekim dikim tekniği
k. Ekim yöntemleri
l.
Ekim makinaları
m. Dikim makinaları
n. Gübre dağıtma makinaları
o. Bakım ve bitki koruma makinaları
p. Hasat ve harman makinaları
q. Yeşil yem bitkileri hasat makinaları
Toprak Bilgisi
a. Toprak nedir
b. Toprakların oluşması
c. Toprakların oluşmasında etkili olan faktörler
d. Topraklara karakter kazandıran faktörler
e. Toprak profili
f. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri
g. Bitki besin elementleri
h. Toprağın biyolojik özellikleri
İnsan ve Hayvan Biyolojisi
Hücre ve Metabolizma
Genetik ve Evrim
Bitki Biyolojisi
Ekoloji
Canlıların Sınıflandırılması
Canlıların Temel Bileşenleri
Çevre
1. Belge Yönetimi
2. Bilgi Kaynakları
3. Bilgi Kullanımı
4. Bilgi Ve Belge Yönetimine Giriş
5. Bilgi Ve Toplum
6. Bilginin Düzenlenmesi
7. Kütüphanecilik Tarihi
8. Medya Ve Bilgi Yönetimi
9. Okul Kütüphaneleri
1. Atom ve Periyodik Sistem
2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. Maddenin Hâlleri
4. Asitler, Bazlar ve Tuzlar
5. Karışımlar
6.Endüstride ve Canlılarda Enerji
7. Modern Atom Teorisi
8.Kimyasal Hesaplamalar
9. Gazlar
10. Sıvı Çözeltiler
11. Kimya ve Enerji
12. Tepkimelerde Hız ve Denge
13.Kimya ve Elektrik
14.Karbon Kimyası 15-Polimer 16-Kimyası-Çevremizde Kimya
1.Mekanik
2. Dalgalar
3. Akışkanlar
4. Sıcaklık Ve Isı
5. Elektrik
8
İstatistikçi
9
Hemşirelik
10
Programcı
6. Geometrik Optik
7. Fiziksel Optik
8. Modern Fizik
1. Temel İstatistik
2. Regresyon Çözümlemesi
3. Varyans Analizi
4. Olasılık
1. İş Sağlığı Hemşireliği
2. Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji
3. Yara ve Hemşirelik Bakımı
4. Halk Sağlığı Hemşireliği
5. Sağlık Hukuku ve Hemşirelik
6. Kalite ve Hasta Güvenliği
7. Yaş Dönemlerine Göre Sağlık Gelişimi ve Risklerin Azaltılması
8. Hemşirelik Hizmetleri ve Yönetimi
9. Hemşirelik ve Liderli Süreci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bilgisayar Donanımı
Programlama Temelleri
Ağ Temelleri
Web Tasarımının Temelleri
Veri Tabanı ve Yönetimi
Kalite, Güvence ve Standartlar
Sistem Analizi ve Tasarımlar
Sunucu İşletim Sistemleri
Sensörler
İnternet Programcılığı
İçerik Yönetim Sistemi
Yazılım Mimarileri
C Programlama
Visual Basic Programla Dili
Java Programlama Dili
TEKNİKER - Ön Lisans Mezunlarına Yönelik Alanlar ve Konu Başlıkları
NO
ALAN
KONU BAŞLIKLARI
11
Laborant ve Veteriner
12
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreter
13
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
14
Bilgisayar Programcılığı
TEKNİKER
Sağlık Teknikeri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15
Endüstriyel Kalıpçılık
Hayvan Refahının Tanımı ve Önemi
Davranış Fizyolojisi
Hayvanlarda Davranış Bozuklukları
Yetiştiricilikte Hayvan Refahının Değerlendirilmesi
Modern Hayvan Yetiştiriciliği ve Refah İlişkileri
Hayvanlarda Nakil ve Refah
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yetiştiricilikte Hayvan Refahıyla İlgili
Yasal Düzenlemeler
8. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların
Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
9. Laboratuvar Hayvanları Barınakları, Yetiştiriciliği Etkileyen
Faktörler ve Yetiştirme Sistemleri
10. Fare Yetiştiriciliği
11. Sıçan Yetiştiriciliği
12. Tavşan Yetiştiriciliği
13. Yem Bilgisine Giriş
14. Kaba Yemler
15. Konsantre Yemler
16. Yem Katkı Maddeleri ve Biyoteknoloji
17. Karma Yem Üretimi ve Yem Analiz Teknikleri
18. Süt Sığırı Beslenmesinin Temel İkeleri
19. Besi Sığırı, Koyun ve Keçi Beslenmesinin Temel İkeleri
20. Kanatlı Beslenmesinin Temel İlkeleri
1. Tıbbi Terminoloji
2. Yazışma Teknikleri
3. Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
4. Tıbbi Dokümantasyon
5. Sağlık Hizmetleri Yönetimi
6. Sağlık Bilgi Sistemleri
7. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
8. Temel Bilgisayar Kullanımı
9. İletişim ve Halkla İlişkiler
1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
2. Sağlık Kurumlarında Muhasebe
3. İşletme Yönetimi
4. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknikerinin Görevleri
1. Bilgisayar Ağları
2. Veritabanı Yönetim Sistemleri
3. Veri Yapıları
4. Nesne Yönelimli Programlama
5. İnternet Programcılığı
6. Yapısal Programlama
7. Mikroişlemciler
8. Görsel Programlama
9. C Programlama
10. Bilgisayar Donanımı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Malzeme Teknolojisi
Temel İmalat İşlemleri
Saç Metal Kalıpçılığı
Kalite Güvencesi ve Standartları
Ölçme ve Kontrol
Metal Enjeksiyon Kalıpçılığı
CNC Freze Teknolojisi
TEKNİKER
16
Harita ve Kadastro
17
Endüstriyel Elektronik
18
Mekatronik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Arazi Ölçme
Kalite Yönetim Sistemleri
Haritacılık Faaliyetleri
Taşınmaz Değerleme
İş Güvenliği
Meslek Etiği
Harita Çizimi
1. Elektriksel Güvenlik
2. Doğru Akım
3. Tüm Frekanslarda Alternatif Akım
4. Periyod, RMS, Genlik vb. Dalga Parametreleri
5. Gerilim, Akım, Elektriksel Güç ve Enerji Hesapları
6. İletken ve Yalıtkan Malzemeler
7. Elektriksel Yükler
8. Dirençli Elektrik Devreleri
9. Endüktif Elektrik Devreleri
10. Kapasitif Elektrik Devreleri
11. Hem Endüktans Hem Kapasitans İçeren Tank Devreleri
12. Elektronik Devre Elemanları
13. Pil, Sigorta, Kontaktör ve Şalterler
14. Boru, Kroşe, Klemens Gibi Diğer Elemanlar
15. Transformatörler
16. Yarıiletkenli Devre Elemanları
17. Optik Elemanlar, LED, Fototransistör, Fotodiyot vb.
18. Sıcaklığa Duyarlı Elemanlar
19. Sensörler ve Almaçlar
20. Step Motorlar
21. Servo Motorlar
22. DC Motorlar
23. Motorlarda Kalkış ve Hız Kontrolü
24. Mantık Sistemleri
25. Mantık Kapıları
26. Temel Mantıksal İşlemler
27. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler
28. Bilgisayarla Devre Proje Çizimleri
29. Bilgisayarla Elektronik Sistem Hesaplamaları
30. RS 232, RS 485 Endüstriyel Veri İletişimi
1. Mekatroniğin Temelleri
2. Elektrik Elektronik Ölçme
3. Alternatif Akım Devre Analizi
4. Doğru Akım Devre Analizi
5. Analog Elektronik
6. Sayısal Elektronik
7. Sensörler ve Transduserler
8. Mikrodenetleyiciler
9. Hidrolik-Pnömatik
10. Elektrik Motorları
11. Proses Kontrol Sistemleri
12. Programlanabilir Mantık Denetleyicileri
13. Endüstriyel Robotlar
14 Kontrol Sistemleri
19
20
21
İnşaat
İklimlendirme ve Soğutma
Elektrik
22
Rafineri ve Petrokimya
23
Mobilya ve Dekorasyon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Yapının Tanımı, Sınıflandırılması
Temeller, Sınıflandırılması
Zemin Türleri
Kazı İşleri
Yapı Malzemeleri, Sınıflandırılması, Özellikleri
Yalıtım
Beton Bileşenleri
Beton Deneyleri
Betonarme Yapı Elemanları
Betonarme Taşıyıcı Sistemler
Yapıda Kullanılan Projeler Ve Özellikleri, Hazırlanması
Ruhsat Aşamaları
Yapıların Dayanımı
Yapı Statiği
Topoğrafya
Şantiye Organizasyonu
İhale Yöntemleri
Hakediş, Keşif, Kabul İşlemleri
İnşaatta Kullanılan Defterler
Depreme Dayanıklı Yapılar
Onarım Ve Güçlendirme
1. Temel Termodinamik Kavramları
2. Basit Bir Çevrim (Isıtma Ya Da Soğutma) İçin 1. Yasa
(Termodinamiğin 1. Yasası) Çözümlemesi ve Verim Hesabı
3. Merkezi İklimlendirme ve Soğutma Sistem Tipleri ve Özellikleri
4. Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Hijyen Kontrolü
5. Merkezi İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Temel Bakım ve
Onarım Operasyonları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Elektrik ve Manyetizma Bilgisi
Elektrik ve Elektronik Ölçümleri
Geri Kazanım Yöntemleri
Elektrik Şebeke Tesisleri
Enerji Depolama
Analog Elektrik
Alternatif akım ve Devre Analizi
Elektrik Makinaları
Elektrik Enerjisi Üretimi ve Dağıtımı
Kalite Güvence Sistem ve Tasarımları
Mikro Denetleyiciler
Elektrik Bakım ve Arıza Bulma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Petrokimya Teknolojisi
Taşımacılık Güvenlik ve Kalite Kontrol
Kalite Güvence ve Standartları
Çevre ve Koruma Teknikleri
Proses ve Tesis Kontrolü
Organik Reaksiyon Mekanizmaları
Mobilya İmalatında Temel işlemler
Döşeme Yapımı
Ahşap Malzeme Teknolojisi
Endüstriyel Malzemeler
Üst Yüzey İşlemleri
Meslek Etiği
Kalite Güvence ve Standartlar
Üretim Yönetimi
Bilgisayar destekli Üretim
TEKNİSYEN – Lise Mezunlarına Yönelik Alanlar ve Konu Başlıkları
ALAN
24
Elektrik
25
Metal İşleri
26
Kimya
TEKNİSYEN
NO
KONU BAŞLIKLARI
1. Elektriksel Güvenlik
2. Doğru Akim
3. 50 Hz Alternatif Akim
4. Gerilim, Akim, Elektriksel Güç Ve Enerji Hesapları
5. İletken Ve Yalıtkan Malzemeler
6. Elektriksel Yükler
7. Dirençli Elektrik Devreleri
8. Endüktif Elektrik Devreleri
9. Kapasitif Elektrik Devreleri
10. Aydinlatma, Floresan, Sensörlü Lambalar
11. Priz, Anahtar Ve Güç Tesisatı
12. Pil, Sigorta, Kontaktör Ve Şalterler
13. Boru, Kroşe, Klemens Gibi Diğer Elemanlar
14. Elektrik Hatları
15. Enerji Nakil Hatları
16. Kısa Devre Ve Açık Devre
17. Kısa Devre Akim Hesabi
18. Alçak, Orta Ve Yüksek Gerilim Hatları
19. Transformatörler
20. Elektrik Motorları, Ac Sincap Kafes Motorlar
21. Senkron Motor
22. Jeneratörler
23. Doğru Akim Makinaları
24. Üç Fazlı Yükler
25. Motor Arızaları Ve Tamiri
26. Motorlara Yol Verme
27. Jeneratör Arızaları Ve Tamiri
28. Bilgisayarla Elektrik Proje Çizimleri
29. Bilgisayarla Elektriksel Hesaplamalar
1. Temel Malzeme Bilgisi
2.Temel Metal Şekillendirme Teknikleri (Ölçme Ve Kontrol, Eğeleme, El İle Kesme,
Bükme)
3. Soğuk Ve Sıcak Şekillendirme (Makinelerde Kesme, Açık Ve Kapalı Kalıplarda
Dövme)
4. Elektrik Ark Ve Oksi-Gaz Kaynak Teknikleri
5. Isıl İşlem Teknikleri (Metallere Uygulanan Isıl İşlemeler Ve Isıl Yüzey
Sertleştirme)
1. Atom ve Periyodik Sistem
2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. Maddenin Hâlleri
4. Asitler, Bazlar ve Tuzlar
5. Karışımlar
6.Endüstride ve Canlılarda Enerji
7. Modern Atom Teorisi
8.Kimyasal Hesaplamalar
9. Gazlar
10. Sıvı Çözeltiler
11. Kimya ve Enerji
12. Tepkimelerde Hız ve Denge
13.Kimya ve Elektrik
14.Karbon Kimyası
15- Meslek Etiği
27
Mobilya ve Dekorasyon
28
Motor
29
Giyim
30
Tesviye
31
Bilgisayar
32
Matbaacılık
1.Mobilya İmalatında Temel İşlemler
2. Ahşap İşleme Makinaları
3. Mobilya Konstrüksiyon
4. Kereste Üretimi Ve Kurutma
5. Ahşap Teknolojisi
6. Üst Yüzey İşlemleri
7. Pazarlama
8. Ergonomi
9. Döşeme Yapımı
10. İş Etüdü
11. Ahşap Süslemeciliği
12. Mekan Donatı
13. Mesleki Resim
1. Motor Terimleri
2. Motorların Çalışma Prensipleri (2 Ve 4 Zamanlı Motorlar)
3. Benzinli Ve Dizel Motorlar Arasındaki Farklar
4. Motor Parçaları
5. Soğutma Sistemi
6. Yağlama Sistemi
7. Yakıt Sistemi
8. Ateşleme Sistemi
1. Depolama (Depolama Yöntemleri)
2. Deri Teknolojisi (Derinin Yapısı)
3. Giysi Teknik Çizimleri (Temel Mesleki Hesaplama)
4. Kalite Kontrol (Malzeme Kontrolü)
5. Mesleki Gelişim (Çevre Koruma, İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı)
6. Tekstil Teknoloji (Tekstil Lifleri)
7. Üretim Organizasyonu
1. Tesviyecilik Ve Eğeleme İşlemleri
2. Markalama Aletleri
3. Tesviyecilikte Kesme, Bükme Ve Isıl İşlem
4. Ölçme Ve Kontrol
5. Atölyede İş Disiplini
1. Bilgisayar Donanımları
2. Bilgisayarda Montaj-Teknik Servis
3. Ofis Programları
4. Web Tasarımı Programcılığı
5. Veri Tabanı Programcılığı
1. Matbaa Teknolojisi
2. Baskı Öncesi Teknikler
3. Baskı Sonrası Teknikler
4. Flekso Baskı Teknikleri
5. Ofset Baskı Teknikleri
6. Serigrafi ve Tampon Baskı Teknikleri
7. Tifdruk Baskı Teknikleri
8. Renk Karışımları
9. Endüstriyel Ciltleme
10. Montaj
11. Mesleki Gelişim
NO ALAN
33
Çocuk Gelişimi
34
Ağaç İşleri
35
Elektronik
36
Sıhhi Tesisat
KONU BAŞLIKLARI
1. Mesleki Gelişim
2. Gelişimin İlkeleri Ve Gelişim Alanları –Bilişsel-Sosyal-Duygusal-Motor-Dil-Özbakım
3. Anne Ve Çocuk Sağlığı
4. Çocuk Beslenmesi
5. Çocuk Ruh Sağlığı
6. Erken Çocukluk Eğitimi
7. Erken Çocuklukta Program
8. Özel Eğitim
9. Özel Eğitimde Program
10. Materyal Geliştirme
11. Çocukla İletişim
12. Drama
13. Oyunun Önemi Ve Oyun Gelişimi
14. Çocuk Etkinliklerinde Müzik
15. Çocuk Edebiyatı
16. İlk Yardım
1. Ağaç İşleri Teknikleri
2. Ağaç İşlerinde Kullanılan Malzemeler ve İşlevleri
3. Mesleki Etik
4. Ahşap Doğrama Teknolojisi
5. Ağaç İşleri Teknisyeninin Görevleri
1. Temel Elektronik Sistemler
2. Endüstriyel Elektronik Sistemler
3. Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü,
4. Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
5. Endüstriyel Bakım Onarım,
6. Görüntü ve Ses Sistemleri
7. Güvenlik Sistemleri
8. Haberleşme Sistemleri
9. Güç Elektroniği
10. Elektrik-elektronik montaj ve Demontaj işleri
1. Şehir Su Tesisatı
2. Sıhhi Tesisat ve Önemi
3. Binalarda Suyun Dağıtım Sistemleri
4. Temiz ve Sıcak Su Tesisatı
5. Su Sayacının Montajı
6. Sıhhi Tesisat Armatür Montajı Ve Onarım
7. Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
8. İklimlendirme – Soğutma
9. Yapı Donatım Teknolojisi
Download

unvan değişikliği sınavı konu başlıkları