BİLDİRİ BAŞLIĞI
SÖZEL / POSTER
HEMŞİRELİK VE TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ BİLGİ VE
SÖZEL
UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
BİR AIDS HASTASININ YAŞAM DENEYİMİ : ÖRNEK OLAY İNCELENMESİ
POSTER
İLERİ EVRE KANSER VAKASI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
POSTER
BİREYLERİN DİYABETE İLİŞKİN BİLGİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖZEL
AIDS BULAŞ RİSKİ: HASTANIN SAĞLIK ÇALIŞANINI BİLGİLENDİRMEMESİ
POSTER
PRESBİAKUZİLİ YAŞLI HASTALARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ
SÖZEL
KOAH VE ASTIM HASTALARININ İNHALASYON CİHAZLARINI KULLANMA
BECERİLERİ VE MEMNUNİYET DURUMLARI
SÖZEL
DİYABETİK AYAK OLGUSUNDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ
POSTER
HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDE TAMAMLAYICI BİR YAKLAŞIM: KANIT TEMELLİ
MÜZİK TERAPİ
POSTER
SAĞLIK PERSONELİ DIŞINDAKİ HASTANE ÇALIŞANLARININ MEME KANSERİ VE
MAMOGRAFİYE İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARI
POSTER
NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN YAKINLARININ BİLGİ
GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖZEL
SAĞLIK YÜKSEKOKULU KIZ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ RİSK FAKTÖRLERİ
VE FARKINDALIKLARI
POSTER
E. Ü. İÇ HASTALIKLARI A. D YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN
TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ
SÖZEL
HEMŞİRE VE HEKİMLERİN KEMOTERAPİ İLE MARUZİYETLERİNİN İNCELENMESİ
SÖZEL
E.Ü. T.F. HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞLIYA TUTUMLARININ
İNCELENMESİ
SÖZEL
MUKOZİT VE KANITA DAYALI UYGULAMALAR
SÖZEL
ÖDEM : NEDENİ, FİYOLOPATOLOJİSİ, HEMŞİRELİK BAKIMI
SÖZEL
YOĞUN BAKIMDA NOZOKOMİYAL ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARIN
ÖNLENMESİNDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR
SÖZEL
KATETER ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
SÖZEL
ENERJİ TERAPİLERİNİN HEMŞİRELİK BAKIMINDA KULLANIMI
POSTER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK
FAKTÖRLERİ FARKINDALIĞI
POSTER
OBEZİTE VE STİGMA
POSTER
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YAŞLI HASTA BAKIMINDA
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
POSTER
DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN
ETMENLER
SÖZEL
Download

bildiri başlığı sözel / poster hemşirelik ve tıp fakültesi son sınıf