ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
ĠLK YARDIM EĞĠTĠMCĠ EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ
13-14-15 OCAK 2014 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI ĠLK YARDIM EĞĠTĠMCĠ
VE GÜNCELLEME EĞĠTĠMĠ’NE KATILMAK ĠSTEYENLERE
DUYURULUR…..
Ġlk Yardım Eğitimci Eğitimi 3 gün ve Güncelleme Eğitimi ise 2 gün
olup,
"Ġlkyardım Yönetmeliği" ne göre düzenlenmiştir. Ġlk
Yardım Eğitimci Eğitimine
Tıp Doktoru olan kişiler katılabilir.
Eğitim almak isteyenler, bizi aşağıdaki iletişim adresimizden
arayabilirler. Ayrıntılı bilgi
doğrultusunda eğitim
ve başvuru formu ektedir.Talepler
tarihleri değişebilir.Katılım Ücreti: Ġlk
Yardım Eğitimci Eğitimi için 1250 TL
ve
Güncelleme
Eğitimi
için 625 TL dir.
İletişim:
Uzm. Hem. Hanife Demir GSM: 05335100878 Faks: 0212 414 21 54
E-posta: [email protected]
İstanbul Tıp Fakültesi Kampusu Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Millet Cad. ÇapaFatih/İstanbul
İlkyardım Eğitimci Eğitimi Başvuru Formu
Aşağıdaki formu doldurarak kayıt yaptırabilirsiniz
Adınız Soyadınız :
Mesleği :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı :
Çalışmakta Olduğu Kurum :
Varsa Uzmanlık Dalı :
Daha Önce Eğitim Becerisi Kursuna
Katıldınız mı?:
Daha Önce Eğitmenlik Yaptınız mı?:
E-posta Adresiniz :
Telefon Numaranız :
Adres :
Gönder
13-14-15 OCAK 2014
Ġlk Yardım Eğitimci ve Güncelleme Eğitimi
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İlkyardım
Yönetmeliği çerçevesinde ilk “İlk Yardım Eğitimci Eğitimi” (İEE) düzenleme yetkisi
İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı’na verilmiştir. Tıp Eğitimi
Anabilim Dalının büyük desteği ile doktorlara yönelik olarak düzenlenen eğitimler
Şubat 2005'ten bu yana yapılmaktadır.
Birimimizde sadece doktorlara yönelik olarak düzenlenen
katılabilmek için doktor olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.
bu
eğitimlere
İlk kez başvurarak “ İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” almak isteyenlerin eğitimi 3 gün
sürerken, daha önce bu sertifikayı alarak sekiz yıl sonra güncellemek isteyenlerin
eğitimleri ise iki gün sürmektedir. Yönetmelik gereği, eğitime katılım her dönemde
sadece 15 kişiyle sınırlıdır. Bu sınırlama nedeniyle başvuru sayısına göre iki grup
birlikte eğitim yapabilir.
İlkyardım Eğitimci Eğitimleri sonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılacak
sınav yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki şekilde düzenlenecektir.
Yazılı Sınavda 20 soru Eğitim becerilerinden ve 20 soru İlk yardım konularından
sorulacak ve her iki sınavda da başarı notu ayrı ayrı 100 üzerinden 85 puandır.
Uygulama sınavında ise her kursiyer herhangi bir Temel İlk yardım konusunda
hazırladığı 5 dk. lık bir sunum yapacaktır. Başarı notu 100 üzerinden 85 puandır.
Haberleşmeler e-posta ile sağlanacağı için başvurularda özellikle iyi çalışan, aktif bir
e-posta adresinin verilmesi çok önemlidir.
Başvurunuz kabul edildiği ve sıranız geldiği takdirde e-posta ile size bildirilecek ve
eğitim bedeli olarak İlkyardım Eğitimci Eğitimleri için 1250 TL, güncelleme eğitimleri
için 625 TL’nin daha sonra size verilecek İstanbul Tıp Fakültesi Döner Sermayesi
Banka Hesabına yatırılması talep edilecektir.
Başvurular başlamıştır.
haber bekleyiniz.
Eğitime katılmak isterseniz başvurunuzdan sonra bizden
Daha fazla bilgi için: Uzm. Hem. Hanife DEMĠR’ e aşağıdaki telefon ve e-posta
adresinden ulaşabilirsiniz.
Tel: 05335100878 [email protected]
Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Download

İTF İlk Yardım Eğitimci Eğitimi