2011
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
Kilis Yoksulluk İstatistikleri
0
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM PROJESİ
Kilis Yoksulluk İstatistikleri
KİLİS 2011
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
1
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ………………………………………………………………………………………………..3
BÖLÜM I (HANE NUFUS VERİLERİ)…………………………………………………………...9
Hanelerin Mahallelere Göre Dağılımı………………………………………………………………..
Hane Reislerinin Cinsiyet Dağılımı………………………………………………………………….
Mahallelere Göre Aile Reisinin Cinsiyeti……………………………………………………………
Mahallelere Göre Hane Reisinin Medeni Durumları……………………………………………......
Mahallelere Göre Hane Reisinin Yaş Dağılımları……………………………………………………
Mahallelere Göre Hane Reisinin Medeni Durumları………………………………………………..
Mahallelere Göre Hane Reisinin Yaş Dağılımı ……………………………………………………..
Hanedeki Kişi Sayıları……………………………………………………………………………….
Mahallelere Göre Hanede Yaşayan Kişi Sayılarının Oranları……………………………………….
Hanedeki Çocuk Sayısı………………………………………………………………………………
Hanedeki 0-6 Yaş Grubundaki Çocuk Sayısı………………………………………………………..
Mahallelere Göre Hanedeki Çocukların (Evlenmemiş) Oranı………………………………………
0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ailelerin Mahallelere Göre Dağılımı…………………………….
18 Yaş Üzeri Erkek Çocuğu Olan Ailelerin Mahallelere Göre Dağılımı…………………………..
18 Yaş Üzerinde Kızları Olan Ailelerin Mahallelere Göre Dağılımı………………………………
BÖLÜM II (HANE EĞİTİM DURUMU)………………………………………………………..
Hane Reislerinin Öğrenim Durumları……………………………………………………………
Hane Kadınlarının Öğrenim Durumları…………………………………………………………
Mahallelere Göre Hane Reisinin Eğitim Durumu……………………………………………….
Mahallelere Göre Hane Kadınlarının Öğrenim Durumu……………………………………….
Hanedeki Öğrenci Sayısı…………………………………………………………………………..
Velilerin Okulla İlgili Sorunları…………………………………………………………………..
Okul Çağında Olup Okula Gitmeyen Çocuklar………………………………………………….
Mahallelere Göre Okul Çağında Olup Okula Gitmeyen Çocukların Cinsiyet Dağılımı…………
Okul Çağında Çalışan Çocuk Oranlarının Mahallelere Dağılımı…………………………………
Mahallelere Göre Hanedeki Öğrenci Sayılarının Dağılımları……………………………………..
Mahallelere Göre Hanelerin İlköğretimde Okuyan Çocuk Sayılarının Dağılımı………………….
Lisede Okuyan Çocuk Sayılarının Mahallelere Göre Dağılımı……………………………………
Mahallelere Göre Üniversiteye Giden Öğrencilerin Dağılımı ……………………………………
BÖLÜM III (HANENİN GELİR VE ÇALIŞMA DURUMU)…………………………………
Hane Reisinin Mesleği……………………………………………………………………………...
Mahallelere Göre Meslek Dağılımı…………………………………………………………………
Hanenin Aylık Tahmini Geliri………………………………………………………………………
Arsa,Bağ / Bahçe Sahiplerinin Mahallelere Göre Dağılımı…………………………………………
Mahallelere Göre Gelir Dağılımı…………………………………………………………………….
Hane Reisinin Çalışma Şekli…………………………………………………………………………
Hanenin Borç Durumu………………………………………………………………………………..
Mahallelere Göre Son Altı Ayda Toplam Çalışılan Süre…………………………………………….
Mahallelere Göre Hane Reislerinin Çalışma Şekli……………………………………………………
Kısmi Çalışan Hane Reislerinin Çalışma Süreleri……………………………………………………
Hane Reisinin Çalışmama Nedeni…………………………………………………………………….
Çalışmak İsteyen Hane Kızlarının Yapabilecekleri İşler……………………………………………
Müzisyen, Çalgıcı Akrabası Olanların Mahallelere Göre Dağılımı…………………………………
İmkan Olursa İş Kurmaya İlişkin Düşüncelerin Mahallelere Göre Dağılımı………………………..
Meslek Kursu İsteyenlerin Mahallelere Göre Dağılımı………………………………………………
BÖLÜM IV (HANENİN YOKSULLUK VE SOSYAL DURUMU)…………………………….
Ailelerin Genel Durumu……………………………………………………………………………
Hanenin Temel Yoksulluk Nedeni…………………………………………………………………
Hanedeki Sosyal Sorunlar………………………………………………………………………….
Son Zamanlarda Hanede Yaşanan Sorunlar……………………………………………………..
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
2
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Mahallelere Göre Ailenin Genel Durumu…………………………………………………………….
Hanenin Yoksulluk Süresi…………………………………………………………………………….
Mahallelere Göre Hanelerin Yoksulluk Süresi………………………………………………………..
Aile Ortamına İlişkin Değerlendirmeler………………………………………………………………
Ailedeki Tartışma Nedenleri…………………………………………………………………………..
Hanedeki Kötü Alışkanlıklar………………………………………………………………………….
Ailedeki Hane Reisi Dışındaki Kronik Hastaların Sayısı…………………………………………….
Hane Mensubu Dışında Bakımı Üstlenen Kişilerin Mahallelere Göre Dağılımı…………………….
Sürekli İlaç Kullanım Durumunun Mahallelere Göre Dağılımı………………………………………
Mahallelere Göre Sağlık Güvencesi Durumu………………………………………………………….
BÖLÜM V (SOSYAL DESTEK, GÖÇ VE DIŞLANMA)………………………………………….
Hanenin Sosyal Destek Algısı………………………………………………………………………….
Bu Yıl İçinde Yardım Alınan Kurumlar……………………………………………………………..
Köyden Gıda Desteği Olanların Mahallelere Göre Oranı…………………………………………..
Mahallelere Göre Sosyal Dışlanma Algısı…………………………………………………………….
Mahallelere Göre Güven Algısı………………………………………………………………………..
Çevreden Sosyal Destek Algılamasına İlişkin Düşüncelerin Mahallelere Göre Dağılımı………..
Mahallelere Göre Kendini Şehre Ait Hissetme Algısı………………………………………………
Ailenin Şehirde Bulunma Süresi………………………………………………………………….
Kilis’e Göçenlerin Geliş Yerleri…………………………………………………………………….
Kilis’e Göç Edenlerin Mahallelere Göre Nereden Geldikleri………………………………………
Mahallelere Göre Şehirde Oturma Süreleri…………………………………………………………
İmkan Olsa Göç Etmeyi Düşünenlerin Mahallelere Göre Dağılımı…………………………………
BÖLÜM VI (AİLELERİN MESKEN KOŞULLARI)
Ailelerin Ev Durumu………………………………………………………………………………..
Ailelerin Ödedikleri Kira Miktarı………………………………………………………………….
Evin Genel Görünümü………………………………………………………………………………
Hanelerin Oda Sayıları……………………………………………………………………………..
Mahallelere Göre Hanelerin Oda Sayıları………………………………………………………….
Evin Fiziki Sorunları………………………………………………………………………………
Mahallelere Göre Evlerin Genel Durumu………………………………………………………….
Evdeki Bazı Araç Gereçler…………………………………………………………………………
Evde Eksik Ya da Bozuk Olan Eşyaların Sayısı……………………………………………………
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
3
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
2011
4
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
SUNUŞ
Projenin hazırlanması ve uygulanması aşamasında görev alan Kilis Vali Yardımcısı
Murat KAHRAMAN’a ve Kilis Valiliği AB Proje Uzmanı Hüseyin ERKMEN’e ve Kilis
Valiliği AB Proje Uzmanı Erdem Mehmet KURT’a, anketlerin hazırlanması ve
değerlendirilmesi aşamasında görev alan Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç
Dr. Mehmet KABACIK, Yrd. Doç. Dr. Ökkeş KESİCİ ve Yrd. Doç. Dr.
M. Ruhat
YAŞAR’a, anket sorularının uygulanması ve saha çalışmalarında görev alan
M. Hayri ÖLMEZ, Salih SÜRMELİ, Nuri YILMAZ ve Murat FAYDA’ya, saha
çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan Toplum Destekli Polis memurları Şule
GÜRBÜZ ve Sinem SARIKAYA’ya, Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başkanlığına, Kilis Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, projenin çeşitli
aşamalarında gönüllü olarak çalışan Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Ebru
ADAMHASAN ve Halime KAYRAN’a teşekkür ediyor, proje sonuçlarının sosyo-ekonomik
açıdan sıkıntılı olan insanlarımızın problemlerine çözümüne bir nebzede olsa katkıda
bulunmasını diliyorum.
Yusuf ODABAŞ
Kilis Valisi
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
5
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
“Çözüm İçin İlk Adım” adıyla hazırlanan proje, İpekyolu Kalkınma Ajansı Doğrudan
Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis İl
Emniyet Müdürlüğü ve Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın ortak
çalışmasıyla yürütülmüştür. Proje ile Kilis şehir merkezinin diğer mahallelerine göre sosyoekonomik durumları ve yaşam standartlarının daha düşük olduğu düşünülen 10 kenar
mahallesinde yaşayan insanların hali hazır durumları, sorunları, ihtiyaçları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bunun için 65 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler, altı
anketör tarafından evler ziyaret edilerek, yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Her
mahallede 08.00-17.00 saatleri arasında 8 gün süreyle anket çalışması yapılmış ve anketler
hane halkı adına büyük çoğunlukla ev hanımları tarafından cevaplandırılmıştır.
Anket uygulaması, mahalle muhtarlarının yardım ve destekleri ile gerçekleştirilmiş
olup günlük 25 - 35 hane ile görüşülmüştür. Ziyaret edilen sokaklarda bazı haneler anketi
cevaplamak istememişler, bazıları da evde bulunamamıştır. Her mahallede 8 gün süreyle
yürütülen anket çalışmasında Bilal Habeş Mahallesinde 421 haneden 127’si, Helvacıoğlu
Mahallesinde 267 haneden 145’i, Atatürk Mahallesinde 498 haneden 171’i, Ekrem Çetin
Mahallesinde 1850 haneden 128’i, Şörahbil Mahallesinde 135 haneden 57’si, Kanuni Sultan
Süleyman Mahallesinde 477 haneden 156’sı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde 322 haneden
114’ü, Muallim Rıfat Bilge Mahallesine 304 haneden 135’i, Mücahitler Mahallesinde 303
haneden 98’i, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesinde de, 402 haneden 128’i olmak üzere toplam
1259 hane ile görüşülmüştür. Her mahalleden ankete katılım miktarı, mahallelerin genel
seviyesini ve özelliklerini temsil edebilecek sayıya ulaşmıştır.
Anket sonuçlarının bir bölümü mahallelere göre ayrı ayrı belirtilmiş ve elde edilen
veriler yüzde olarak gösterilmiştir. Anketteki hane reisinin öğrenim durumunu tespite yönelik
soru ile ilgili sonuçlar her mahalle için ayrı ayrı ve % oranları ile gösterilmiştir. Örneğin
Bilal Habeş Mahallesinden 145 hanede anket yapılmış, ilkokul mezunu hane reislerinin sayısı
toplam 25 olup oranı % 17’dir. Grafiklerde sadece % oranları gösterilmiştir. Anket
sonuçlarının grafiklerinin bir bölümünde ise mahallelere göre ayrım yapılmamış, 10
mahallenin verileri toplu olarak gösterilmiştir. Toplu olarak 10 mahallenin sonuçlarının
birlikte verildiği grafiklerde, anketin ilgili sorularına cevap verenlerin sayısı üzerinden
değerlendirmeler yapılarak grafiklerde gösterilmiştir. Bu tür grafikler genellikle birden çok
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
6
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
seçenekten oluşmaktadır. Örneğin “Evinizde aşağıdaki problemlerden hangisi bulunuyor?”
sorusunun cevabında birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Bunun yanı sıra hane halkı
kendilerini ilgilendirmediği için bazı sorulara cevap vermediklerinden sorular buna göre
değerlendirilmiştir. Örneğin, okula giden çocukların sorunları ile ilgili soruda olduğu gibi
değerlendirmeler, sadece okula giden çocukları olan ailelerin sayısı üzerinden yapılmıştır.
Dolayısıyla, hane sayısına kıyasla bazı grafiklerdeki sayıların miktarlarının yüksekliği veya
düşüklüğü değerlendirilirken belirtilen hususları dikkate almak gerekmektedir.
Çalışmalar yapılırken anketin bilimsel bir araştırma için yapıldığı belirtilmesine
rağmen, yine de bazı ailelerin yapılacak bir yardım için bilgi toplandığı düşüncesiyle
durumlarını abartma içerisine girdikleri görülmüştür. Böyle durumlarda anket, ev içerisinde
yüz yüze görüşme tekniği ile yapıldığı için bazı ilave sorular sorulmuş, hane sahibinin beyanı
esas alınmakla beraber bazı düzeltmeler yapılarak anket formlarına işlenmiştir. Örneğin, hane
halkının kümes hayvanı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyip beslemediği, okul çağında
olup çalışan çocukları olup olmadığı ve benzeri sorular sorulduğunda, belediye veya başka
bir kurumla sorun yaşamamak için kaçamak cevaplar vermeye çalıştıkları gözlenmiştir.
Yardım almak ümidiyle bir kısım hanelerin küçük çaplı ekonomik durumlarını
abartma gayretleri olmasına rağmen, incelenmiş olan mahallelerin genel görünüşleri,
insanların içinde yaşadıkları evlerin durumu, eşyaları, kıyafetleri, iş ve meslekleri, gelirleri,
yaşam şartları, eğitim seviyeleri, çocukların okullardaki başarıları ve sair durumları şehrin
diğer semtlerine göre belirgin bir şekilde farklılıklar göstermektedir. Anket çalışmalarını
yürüten görevliler, çalışmalarının ilk günlerinde karşılaşmış oldukları manzaralardan, yaşam
şartlarından ciddi bir şekilde etkilenmişler, ancak zamanla görüntüleri kanıksadıkları
görülmüştür. Hiç şüphesiz belirtilen hususlar toplumumuz tarafından bilinen gerçeklerdir.
Projemizin tek ve en önemli sonucu, toplumumuz tarafından bilinen sorun ve gerçeklerin
somut olarak rakamlarla grafiklere yansıtılmasıdır.
Proje sonucu 10 mahallede yaşayan insanların yaşam şartları, sorunları, sıkıntıları,
ihtiyaçları, iş ve meslek durumları, ebeveynlerin eğitim seviyeleri, çocukların eğitim
durumları ve ailelerin çocuklarının eğitiminde karşılaşmış oldukları sorunlar ve benzeri
konulara yönelik tespit edilen bulgular grafiklerle ortaya konulmuştur. Elde edilen verilerden
başta Valilik olmak üzere, Belediye, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, çeşitli kamu kurumları ve sivil
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
7
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
toplum kuruluşlarının yapacakları hizmetler ve yardım faaliyetleri ile SODES, Kalkınma
Bakanlığı, Avrupa Birliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı gibi kurumlara hazırlanacak projelerde
yararlanılacağı düşünülmektedir.
Anket sorularının hazırlanması, uygulanması ve verilerin grafiklerinin hazırlanması
için zamanın ve imkanların kısıtlı olmasından dolayı, verilerin analiz edilerek kapsamlı bir
rapor hazırlanması mümkün olamamıştır. Ancak yapılan çalışmanın öncelikle ileride geniş
bir zaman diliminde, daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak yapılacak çalışmalar için bir basamak
teşkil edeceği düşünülmektedir. Bu çerçevede proje ile elde edilen verilerden hareketle şu
öneriler yapılabilir:
1-Öncelikle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal destek için
ayırdıkları kaynaklarını artırmaları ve ayrılmış olan kaynaklardan da toplumun en alt gelir
seviyesinde yer alan grupların daha fazla pay almaları sağlanmalarıdır. Alt gelir seviyesinde
yaşayan insanların kötü yaşam şartlarının yaşanabilir asgari bir seviyeye çıkartılması, orta
seviyedeki insanların yaşam standartlarının geliştirilmesine tercih edilmelidir. Kamu
kaynaklarının harcanmasında ve hazırlanan projelerin kabulünde, alt gelir gruplarına öncelik
verilmelidir.
2-Anket yapılan mahallelerde yaşayan yetişkinlerin eğitim seviyelerinin çok düşük
olduğu görülmektedir. Yaşam şartlarındaki sıkıntılarının en önemli sebebi, yeterli eğitim
almamaları, yaşam için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamalarıdır. Hane reisleri ve ev
kadınlarının eğitim seviyeleri çok düşük, okuma-yazma bilmeyenlerin oranları çok yüksektir.
Özellikle ev hanımları için mahalleler bazında cazip kurslar açılmalıdır. Okuma-yazma
kurslarının yanında, büyük çoğunluğu oluşturan ve çok kısıtlı bütçe ile yaşamlarını sürdüren
ailelerin ev hanımlarına bütçelerini verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak kurslar
verilmelidir. Ev ekonomisi kursları, sağlıksız ev koşullarını düzeltecek temel sağlık bilgisi,
hijyen ve sağlıklı beslenme kursları düzenlenmelidir. Ayrıca aile içi iletişim, çocukların
bedensel ve ruhsal gelişimini de içeren çocuk yetiştirme kursları ve benzeri konuları
kapsayacak kursların paket programlar halinde verilmesi, alt gelir seviyesinde yaşayan
insanların yaşam kalitesini artıracak, birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. Bu kurslara
katılımın sağlanabilmesi için de cazip öneriler sunulmalıdır. Çünkü, anket uygulanan
mahallelerde yaşayan hanelerin % 70’i asgari ücret ve altında bir gelire sahip olup yarıdan
fazlası bir veya iki odalı evlerde, ev hayatı için zaruri olan bir çok eşya ve araçtan yoksun
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
8
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bunun için yoksul ailelere küçük harçlıklar verilmesi,
gıda yardımları yapılması, evlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri desteklerden
bir veya birkaçının birlikte verilmesi yararlı olacaktır. Maddi kaynak, projelerin yanı sıra
sponsorlar ve şehrin saygın kişilerinin çalışmalara dahil edilmesiyle sağlanabilir.
3- İlgili grafiklerde görüleceği gibi ilköğretime devam edemeyen öğrenciler arasında
kız öğrencilerin oranı yüksektir. Anket soruları arasında yer almamasına rağmen, anketörlerin
gözlemlerine göre liseye devam eden kızların sayısı erkeklere göre daha azdır. Anket yapılan
evlerde kız çocuklarının ifadelerine göre, ilköğretimde başarılı olmalarına rağmen liseye
kızlar gönderilmez iken, kızlara göre daha başarısız olan erkekler tercihen lise öğrenimine
devam ettirilmektedir. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte bu sorunda okul masrafları
ve okul servisi ihtiyacı önemli bir sıkıntı olarak tespit edilmiştir. Servis ihtiyacının
karşılanması, giyim ve kırtasiye desteği yapılması liseye giden kızların oranını artıracaktır.
4- Yetişkinlerde olduğu gibi öğrenim çağındaki çocuklar arasında da eğitim seviyesi
ve başarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Takdir ve teşekkür alanların oranları azdır.
Öğrencilerin başarısızlığında velilerin eğitim seviyesi, yaşam koşullarının yetersizliği, kitapkaynak eksikliği etkili olmaktadır. Mahallelerde oturulan evlerin yarıdan fazlası tek veya iki
odalıdır. Mahalle aralarında okuma ve ders çalışma salonları, resmi kurumlar kontrolünde
bilgisayar ve internet salonlarının açılması başarıyı artıracaktır.
5- İlgili tabloda görüleceği gibi üniversitede okuyan öğrenci sayısı çok azdır. Lise
öğreniminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi üniversitede okuyanların oranlarını da
yükseltecektir. Liselerde üniversiteye hazırlık için açılan kursların ve özel dershanelerde fakir
öğrencilerin üniversiteye hazırlık kurslarına katılabilmeleri için verilen devlet desteğinin
artırılması yararlı olacaktır.
6- Okul çağında olup çalışan öğrencilerin sayısı grafikte belirtilenden fazladır. Aileler
bu
konuda
sorunlarla
karşılaşabileceklerini
düşünerek
sorulara
cevap
vermekten
kaçınmaktadırlar.
7- Hanede sürekli ilaç kullanması gereken birisi var mı sorusuna % 60 civarında çok
yüksek bir oranda evet cevabı verilmiştir. Sorunun sebepleri analiz edilmeli ve çözümü
üzerinde çalışılmalıdır.
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
9
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
8- Aile sorunları ve tüm sorunların sebeplerinin başında işsizlik ve gelir yetersizliği
gösterilmektedir. Bunların dışında aile içi şiddet, dayak, resmi nikah, nüfusa kayıt, evi terk
eden eş ve çocuk, uyuşturucu kullanımı, tiner ve alkol bağımlılığı gibi sorunlar üzerinde
mutlaka çalışmalar yapılmalıdır. Belirtilen sorunlarla ilgili oranlar ve sayılar grafiklerde
gösterilmiştir.
9- İlgili grafikte gösterildiği gibi Belediye hizmetlerinde çevre temizliği başta olmak
üzere, yol-kanalizasyon, park bahçe, ulaşım, aydınlatma, oyun sahaları sorunları dikkat
çekmektedir. Ayrıca bazı sokaklarda belli oranda güvenlik sorunu yaşanmaktadır.
10- Barınılan evlerin çatı, duvar, pencere, tuvalet, banyo, mutfak, elektrik ve su
tesisatı, rutubet gibi önemli fiziki problemleri bulunmaktadır. Grafiklerde sorunlu olan
alanların sayısı gösterilmiştir. Valilik, Belediye, Sivil Toplum Örgütlerinin katkılarıyla
hazırlanacak çeşitli projeler yoluyla binaların fiziki problemlerine çözüm üretilmesi
gerekmektedir.
11- Yatalak hasta, engelli, bakıma muhtaç yaşlı, ruhsal hastalık v.b. rahatsızlıkları
olanlar ile Sosyal Hizmetler’den maaş alanlar arasında dengesizlik görülmektedir. Yapılacak
bir tarama ile maaş almayı hak edebilecek ihtiyaç sahipleri belirlenebilir ve gerekli işlemler
başlatılabilir.
Hazırlanan grafikler incelendiğinde yukarıda belirtilen sorunlara benzer bir çok
konunun daha grafiklerde yer aldığı görülecektir. Kilis’in sorunlarına ve sorunların çözümüne
ilgi duyanların grafikleri incelemeleri yararlı olacaktır.
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
10
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
BÖLÜM I
HANE NÜFUS VERİLERİ
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
11
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hanelerin Mahallelere Göre Dağılımı
10,2
Saraç Mehmet Çavuş
128
7,6
Mücahitler
96
10,7
Muallim Rıfat Bilge
135
9,0
Fatih Sultan Mehmet
114
12,4
Kanuni Sultan Süleyman
156
4,5
Şörhabil
57
10,2
Ekrem Çetin
128
13,6
Atatürk
Helvacıoğlu
11,5
Bilal Habeş
10,1
0
20
171
145
127
40
60
80
100
120
140
160
180
Grafik: Hane Reislerinin Cinsiyet Dağılımı (%)
13,17
Erkek
Kadın
86,83
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
12
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Aile Reisinin Cinsiyeti
8
Saraç M.Ç.
92
9
Mücahitler
91
26
M.Rıfat Bilge
74
9
F.Sultan Mehmet
91
17
K.Sultan Süleyman
Kadın
83
Erkek
21
Şorhabil
79
10
Ekrem Çetin
90
15
Atatürk
85
10
Helvacı oğlu
90
8
Bilal Habeş
92
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
13
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hane Reislerinin Medeni Durumları (%)
0% 3%
2%
11%
Bekar
Evli
Boşanm/Ayrı
Eşi Ölmüş
Çok Eşli/Kumal
84%
Grafik: Hane Reislerinin Yaş Dağılımları (%)
25
21,43
20
18,41
18,25
14,52
15
13,02
8,97
10
5,40
5
0
18-25
26-33
34-41
42-49
50-57
58-64
65 ve üzeri
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
14
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hane Reislerinin Medeni
Durumları (%)
Saraç M.Ç.
1,6
7
87,5
3,9
2,1
9,4
Mücahitler
84,4
4,2
M.Rıfat Bilge
20,7
2,2
73,3
3,7
6,1
5,3
F.Sultan Mehmet
86,8
1,8
0,6
K.Sultan Süleyman
14,1
2,6
Çok Eşli/Kumalı
81,4
1,3
Eşi Ölmüş
Boşanmış/Ayrı
1,8
Şorhabil
0,8
Ekrem Çetin
0,8
Evli
17,5
1,8
78,9
7
86,7
4,7
8,8
5,3
Atatürk
83,6
2,3
0,7
Helvacı oğlu
2,1
9,7
86,2
1,4
Bilal Habeş
9,4
89
1,6
0
Bekar
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
15
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Mahallelere Göre Hane Reisinin Yaş Dağılımı
(%)
7,8
Saraç M.Ç.
18,8
9,4
14,8
21,1
25
3,1
8,3
9,4
Mücahitler
18,8
18,8
14,6
22,9
7,3
29,6
9,6
10,4
M.Rıfat Bilge
20
18,5
9,6
2,2
7
16,7
18,4
21,9
20,2
12,3
F.Sultan Mehmet
3,5
20,5
10,3
10,9
12,8
K.Sultan Süleyman
8,8
Şorhabil
50-57
42-49
15,8
10,5
24,2
25,8
18
9,9
9,4
17,5
Atatürk
15,8
4,1
9
7,6
14,5
16,6
Helvacı oğlu
9,7
15
15
4,7
Bilal Habeş
16,5
7,9
10
26-33
18-25
6,3
5
28,1
9,4
10,9
Ekrem Çetin
0
34-41
17,5
15,8
3,5
5,5
58-64
23,7
16
5,8
65 ve üzeri
15
20
22,2
21,1
21,4
21,4
20,5
20,5
25
30
35
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
16
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hanedeki Kişi Sayısı (%)
20
18,97
18
16,83
16,11
16
13,49
14
13,17
12
9,37
10
8
6,51
5,56
6
4
2
0
Yalnız
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi Sekiz ve üzeri
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
17
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hanede Yaşayan Kişi
Sayılarının Oranları (%)
3,1
4,7
Saraç M.Ç.
16,4
17,2
16,4
13,3
7
9,4
Mücahitler
12,5
12,5
11,5
4,2
3,7
4,4
16,7
14,6
11,9
M.Rıfat Bilge
17
11,1
F.Sultan Mehmet
13,2
11,4
3,5
15,8
18,4
15,8
17,5
10,3
14,1
12,2
12,2
K.Sultan Süleyman
Yed i
19,2
17,9
7,1
5,3
7
6,4
11,1
15,8
Atatürk
6,2
14,5
Helvacı oğlu
5,5
4,7
9
24,2
13,1
15,9
19,3
18,1
17,9
17,9
6,3
19,7
Bilal Habeş
11,8
13,4
5,5
5
15,8
9,4
4,1
Yalnız
16,4
10,2
12,5
10,9
10
15
Üç
İki
13,3
Ekrem Çetin
Dört
21,1
22,8
17,5
15,8
7
5,5
Altı
Beş
8,8
Şorhabil
0
19,3
Sekiz ve üzeri
7,1
1,8
18,8
18,5
14,1
4,4
21,9
16,5
20
22
25
30
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
18
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hanedeki Çocuk Sayısı (%)
25
20,08
20
16,98
16,35
15
16,83
12,94
8,89
10
5
3,65
4,29
0
Çocuğu
yok
1 çocuk
2 çocuk
3 çocuk
4 çocuk
5 çocuk
6 çocuk 7 çocuk ve
üzeri
Grafik: Hanede 0-6 Yaş Grubundaki Çocuk Sayısı
4%
13%
Çocuğu yok
1 çocuk
22%
2 çocuk
61%
3 çocuk ve üzeri
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
19
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik :Mahallelere Göre Hanedeki Çocukların
(Evlenmemiş) Oranı (%)
4,7
3,9
12,5
13,3
14,8
Saraç M.Ç.
6,3
21,1
23,4
10,4
10,4
7,3
Mücahitler
19,8
8,3
11,5
9,4
5,2
4,4
M.Rıfat Bilge
6,7
11,1
0,9
1,8
24,4
12,3
F.Sultan Mehmet
7,7
K.Sultan Süleyman
16,7
16,7
14,9
15,8
7 çocuk ve üzeri
18,6
17,9
17,9
5 çocuk
23,1
4 çocuk
3 çocuk
19,3
4,7
7,8
17,5
17,5
17,5
12,3
12,3
2,1
2,8
Helvacı oğlu
8,3
13,1
13,1
1,6
0,8
7,1
Bilal Habeş
5
28,1
18,8
14,8
9,4
10,5
Atatürk
1 çocuk
Çocuğu yok
10,2
4,7
2 çocuk
22,8
10,9
Ekrem Çetin
2,9
26,3
15,8
12,3
0
21,1
6 çocuk
12,2
1,8
1,8
Şorhabil
20
17
11,1
0,6
1,9
22,9
20,7
15,9
24,1
18,9
22
18,1
15
16,5
10
15
20
25
30
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
20
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: 0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ailelerin
Mahallelere Göre Dağılımı (%)
3,1
5,5
Saraç M.Ç.
28,3
63,00
7,3
12,5
Mücahitler
28,1
52,10
3
5,9
M.Rıfat Bilge
16,3
74,80
3,5
15,8
F.Sultan Mehmet
21,9
58,80
2,6
12,3
K.Sultan Süleyman
3 çocuk ve üzeri
19,4
2 çocuk
65,80
1 çocuk
3,5
10,5
Şorhabil
Çocuğu yok
24,6
61,40
5,7
20,3
21,1
Ekrem Çetin
52,80
2,3
14
Atatürk
25,7
57,90
7,6
16,6
18,6
Helvacı oğlu
57,20
6,3
10,2
Bilal Habeş
20,5
63,00
0
20
40
60
80
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
21
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : 18 Yaş Üzeri Erkek Çocuğu Olan
Ailelerin Mahallelere Göre Dağılımı (%)
Saraç M.Ç.
3,9
Mücahitler
18
3,2
M.Rıfat Bilge
22,1
6,1
F.Sultan Mehmet
5,9
70,5
12,9
4,4
K.Sultan Süleyman
78,1
78
13,3
81,4
5 çocuk
11,2
82,2
3 çocuk
2 çocuk
Şorhabil
5,4
Ekrem Çetin
7,1
Atatürk
7,1
Helvacı oğlu
4,2
Bilal Habeş
1,6
0
1 çocuk
16,1
12,5
78,6
16
74
13,9
79,9
14,3
10
20
Çocuk yok
78,6
83,3
30
40
50
60
70
80
90
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
22
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: 18 Yaş Üzerinde Kızları Olan Ailelerin
Mahallelere Göre Dağılımı (%)
3,9
Saraç M.Ç.
12,6
83,5
6,5
Mücahitler
15,2
77,2
5,3
M.Rıfat Bilge
12,1
82,6
0,9
F.Sultan Mehmet
12,4
86,7
2
K.Sultan Süleyman
16,4
81,6
2 çocuk
1 çocuk
3,6
5,4
Şorhabil
Çocuğu yok
91,1
4,5
Ekrem Çetin
9,9
85,6
2,4
Atatürk
17,9
79,8
1,4
Helvacı oğlu
9
89,6
4
Bilal Habeş
7,1
88,9
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
23
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
BÖLÜM II
HANE EĞİTİM DURUMU
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
24
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hane Reislerinin Öğrenim Durumları (%)
1,19
Üniversite-yüksek okul mezunu
7,38
Lise/dengi meslek okul mezunu
4,76
Okur-yazar ama mezun değil
12,14
Ortaokul mezunu
48,57
İİlkokul mezunu
25,79
Okur-yazar değil
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Grafik: Hane Kadınlarının Öğrenim Durumları (%)
0,79
Üniversite/yüksek okul mezunu
3,33
Lise/dengi meslek okul mezunu
3,89
Okur-yazar ama okul mezunu de il
5,16
Ortaokull mezunu
41,19
0lkokul mezunu
45,16
Okur-yazar de il
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
50
25
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hane Reisinin Eğitim
Durumu (%)
1,6
12,5
0,8
Saraç M.Ç.
16,4
50
18,8
2,1
1
5,2
Mücahitler
13,5
54,2
24
1,5
7,4
2,2
M.Rıfat Bilge
0,9
10,4
6,1
7
F.Sultan Mehmet
40
38,5
15,8
43,9
26,3
1,3
K.Sultan Süleyman
7,1
5,1
Lise/dengi meslek okul mezunu
11,5
48,7
26,3
3,5
Şorhabil
2,4
Ekrem Çetin
47,4
3,5
Atatürk
Okur -yazar değil
13,5
48,4
10,5
11,1
54,4
19,9
2,8
Helvacı oğlu
11
10,3
32,4
3,1
Bilal Habeş
43,4
8,7
7,9
55,9
24,4
0
İlkokul mezunu
10,3
21,4
0,6
Okur-yazar ama okul mezunu
değil
Ortaokul mezunu
10,5
12,3
26,3
4
Üniversite-yüksek okul mezunu
20
40
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
26
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hane Kadınının
Öğrenim Durumu (%)
1,6
Saraç M.Ç.
7
4,7
3,1
Mücahitler
6,3
44,5
42,2
10,4
42,7
2,1
35,4
3
2,2
1,5
M.Rıfat Bilge
37,3
56
2,6
F.Sultan Mehmet
6,1
8,8
0
29,8
Y.okul/Üniversite
1,9
K.Sultan Süleyman
5,2
3,2
43,2
46,5
Lise
Ortaokul
İlkokul
1,8
1,8
Şorhabil
0,6
1,8
Atatürk
46
39,7
7,6
47,4
2,9
39,8
0,7
2,1
4,9
Helvacı oğlu
30,6
11,1
1,6
Bilal Habeş
50,7
5,6
50
1,6
0
Okur -yazar değil
50,9
2,4
3,2
5,6
3,2
Ekrem Çetin
Okur -yazar
40,4
5,3
41,3
10
20
30
40
50
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
27
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
47,62
2011
Grafik: Hanedeki Öğrenci Sayısı (%)
50
45
40
35
30
25
19,37
20
17,94
15
10,56
10
3,57
5
0,87
0
Öğrenci yok
Bir
İki
Üç
Dört
Beş ve yukarısı
Grafik: Velilerin Okulla İlgili Sorunları (%)
Okul bırakmak istemesi
6
Öğretmen İdareci
4
Güvenlik
24
İnternet
92
Dershane
99
Okul masrafları
406
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
450
28
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Okul Çağında Olup Okula Gitmeyen Çocuklar (%)
4%
3%
1%
Hiç kimse yok
Kız Çocuğu
Erkek Çocuğu
Birden fazla çocuk
92%
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
29
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Okul Çağında Olup Okula Gitmeyen
Çocukların Cinsiyet Dağılımı (%)
0,8
0,8
Saraç M.Ç.
7
91,4
2,1
3,1
4,2
Mücahitler
90,6
0,7
4,4
1,5
M.Rıfat Bilge
93,3
1,8
2,6
F.Sultan Mehmet
95,6
K.Sultan Süleyman
Birden fazla
0,6
99,4
Oğlum
Kızım
1,8
5,3
Şorhabil
Yok
93
2,3
10,2
6,3
Ekrem Çetin
81,3
5,3
4,1
Atatürk
90,6
1,4
3,4
4,8
Helvacı oğlu
90,3
2,4
7,1
Bilal Habeş
90,6
0
20
40
60
80
100
120
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
30
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Okul Çağında Çalışan Çocuk Oranlarının
Mahallelere Dağılımı (%)
2,3
3,1
1,6
Saraç M.Ç.
93
2,2
2,2
2,2
Mücahitler
93,5
1,5
3
0,8
M.Rıfat Bilge
94,7
1,8
F.Sultan
Mehmet
8
2,7
87,6
Kendi işyerimizde çalıştı
0,7
6,6
2,6
K.Sultan
Süleyman
Şorhabil
90,1
Sokakta çalıştı
3,6
1,8
94,6
3,5
4,4
0,9
Ekrem Çetin
0,7
Helvacı oğlu
3,5
0,8
Bilal Habeş
1,6
0
Okul çağında çalışan çocuğum
yok
91,2
1,2
7,1
5,3
Atatürk
Bir işyerinde çalıştı
86,4
10,4
85,4
7,9
89,7
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
31
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Mahallelere Göre Hanedeki Öğrenci
Sayılarının Dağılımları (%)
1,6
3,1
7,8
Saraç M.Ç.
1
4,2
13,5
10,4
Mücahitler
3
7,4
M.Rıfat Bilge
5,3
F.Sultan Mehmet
1,9
3,2
1,8
1,8
Şorhabil
51,6
21,9
49
16,3
18,5
11,4
54,8
16,7
19,3
47,4
Beş ve yukarısı
11
K.Sultan Süleyman
16,8
16,8
Dört
50,3
Üç
İki
7
3,9
1,8
4,1
12,3
Atatürk
0,7
3,4
10,3
Helvacı oğlu
3,1
11
Bilal Habeş
10
Bir
22,8
21,1
12,5
Ekrem Çetin
0
18,8
17,2
45,6
21,1
19,5
43
18,7
21,6
15,9
41,5
20,7
49
22,8
18,9
20
Yok
44,1
30
40
50
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
32
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hanelerin İlköğretimde
Okuyan Çocuk Sayılarının Dağılımı (%)
4,7
14,1
Saraç M.Ç.
20,3
60,9
8,3
17,7
Mücahitler
24
50
5,2
8,1
M.Rıfat Bilge
17
69,6
8,8
F.Sultan
Mehmet
14
21,1
56,1
8,5
K.Sultan
Süleyman
16,3
17
Üç ve daha fazla
İki
58,2
Bir
3,5
Yok
24,6
Şorhabil
15,8
56,1
8,6
17,2
Ekrem Çetin
25,8
48,4
10,5
16,4
Atatürk
26,9
46,2
6,9
15,9
20
Helvacı oğlu
57,2
7,1
19,7
22
Bilal Habeş
51,2
0
20
40
60
80
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
33
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Lisede Okuyan Çocuk Sayılarının
Mahallelere Göre Dağılımı (%)
0,8
7
Saraç M.Ç.
14,8
77,3
2,1
7,3
Mücahitler
12,5
78,1
3
M.Rıfat Bilge
18,5
78,5
0,9
2,6
F.Sultan Mehmet
14,9
81,6
1,3
1,3
K.Sultan Süleyman
9,8
Üç ve daha fazla
87,6
İki
Bir
5,3
Şorhabil
Kimse yok
10,5
84,2
4,7
Ekrem Çetin
18
77,3
4,7
Atatürk
10,5
84,8
1,4
4,1
Helvacı oğlu
10,3
84,1
3,1
Bilal Habeş
11
85,8
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
34
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Üniversiteye Giden
Öğrencilerin Dağılımı (%)
Saraç M.Ç.
2,3
7
Mücahitler
1
M.Rıfat Bilge
8,3
0,7
F.Sultan Mehmet
90,6
90,6
7,4
91,1
0,9
5,3
K.Sultan Süleyman
2
93,9
5,9
92,2
Üç ve daha fazla
İki
Şorhabil
Bir
3,5
7
89,5
Kimse yok
Ekrem Çetin
4,7
Atatürk
1,8
Helvacı oğlu
95,3
7,6
90,6
0,7
5,5
93,8
Bilal Habeş
2,4
0
97,6
20
40
60
80
100
120
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
35
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
BÖLÜM III
HANENİN GELİR VE ÇALIŞMA DURUMU
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
36
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hane Reisinin Mesleği (%)
Diğer
2,11
Müzisyen-çalgıcı
0,41
Ev hanımı
0,24
Kamu işçisi
1,70
Emekli
3,98
Memur
3,90
Gıda ustası(lokanta-fırın)
0,65
Şöfor,muavin
2,52
Tarım çalışanı (çiftçi, çoban v.s.)
3,00
Seyyar satıcı
0,97
Hizmet çalışanı (çaycı, garson, v.s.)
5,68
Sanayi işçisi (tamirci, kaportacı, marangoz,
kaynakçı vs.)
1,95
Serbest işçi (hamal vs...)
25,16
İnşaat ustası
7,06
Mesleği yok
40,67
0
10
20
30
40
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
50
37
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Meslek Dağılımı (%)
Diğer
Müzisyen-çalgıcı
Kamu işçisi
Emekli
Memur
Saraç M.Ç.
Mücahitler
M.Rıfat Bilge
Şoför ,muavin
F.Sultan Mehmet
K.Sultan Süleyman
Çiftçi ,çoban,tarım işçisi
Şorhabil
Ekrem Çetin
Seyyar satıcı ,işportacı
Atatürk
Helvacı oğlu
Hizmet çalışanı
(Temizlikçi,çaycı,çırak,kalfa,garson,çalgıcı vs...)
Bilal Habeş
Sanayi işçisi
(Tamirci,kaportacı,marangoz,kaynakçı,vs...)
Serbest işçi(İnş.işçisi,hamal,vs...)
İnşaat ustası (kalıpçı,duvarcı vs...)
Mesleği yok
0
10
20
30
40
50
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
70
38
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hanenin Aylık Tahmini Geliri (%)
25
21,91
21,58
20
16,17
15,68
15
14,07
10
6,63
3,96
5
0
Hiç geliri yok 200 TL aşağısı 201-400 TLl
401-600 TL
601-800 TL
801-1000 TL 1000 TL üzeri
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
39
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Arsa, Bağ/Bahçe Sahiplerinin Mahallelere
Dağılımı (%)
Saraç M.Ç.
8,6
91,4
Mücahitler
11,8
88,2
M.Rıfat Bilge
7,6
92,4
F.Sultan Mehmet
11,5
88,5
K.Sultan Süleyman
18,5
81,5
Var
Yok
Şorhabil
17,9
82,1
Ekrem Çetin
8,3
91,7
Atatürk
13,7
86,3
Helvacı oğlu
6,9
93,1
Bilal Habeş
11,9
88,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
40
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Gelir Dağılımı (%)
7
7
13,3
15,6
Saraç M.Ç.
6,3
19,5
3,2
10,5
6,3
Mücahitler
2,3
31,3
14,7
13,7
9,1
27,4
24,2
16,7
18,2
19,7
M.Rıfat Bilge
23,5
10,6
3,5
6,2
12,4
F.Sultan Mehmet
19,5
5,3
3,3
801-1000 TL
5,9
K.Sultan Süleyman
16,1
16,1
25
Gelir yok
9,2
5,8
12,5
Ekrem Çetin
11,7
7,7
6,5
2,1
3,5
25,8
13
16,7
7,1
14,3
16,7
13,5
5
10
15
30,6
20,8
13,9
Bilal Habeş
34,3
20,7
12,5
Helvacı oğlu
18,3
16,7
14,8
Atatürk
0
200 TL ve aşağısı
21,4
10,7
0,8
401-600 TL
201-400 TL
7,1
Şorhabil
3
601-800 TL
29,6
20,4
16,4
17,8
6,6
3,6
1000 TL üzeri
30,1
23
20
23
24,6
25
30
35
40
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
41
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hane Reisinin Çalışma Şekli (%)
Diğer
4,00
Düzenli, sürekli
15,74
Mevsmlik yevmiyeli
1,96
Mevsimlik kadrolu
1,31
Yevmiyeli, düzensiz
27,41
Kendi Hesabına
11,17
Çalışmıyor
38,42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Grafik: Hanenin Borç Durumu
Bağkur/ssk
28
Giyecek
6
Ev eşyası
65
Şahıs
213
Kira
41
Bakkal gıda
376
Elektrik-su-telefon
471
Borcu yok
418
0
100
200
300
400
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
500
42
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Mahallelere Göre Son Altı Ayda Toplam
Çalışılan Süre (%)
31,2
13,3
12,5
Saraç M.Ç.
43
20
18,9
18,9
Mücahitler
19,1
6,9
M.Rıfat Bilge
17,6
56,5
23
2,7
F.Sultan Mehmet
41,1
40,7
33,7
26,5
4
K.Sultan Süleyman
29,8
12
Ekrem Çetin
9
Helvacı oğlu
0
10
1-2 aydan fazla
39,3
Hiç çalışmadı
36,8
17,9
30,4
32,7
20,2
39,3
18,8
36,8
35,4
26,2
6,3
Bilal Habeş
3-4 aydan fazla
25
7,7
Atatürk
5-6 ay
23,2
12,5
Şorhabil
39,7
31,7
20
30
35,7
40
50
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
43
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
2011
44
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hane Reislerinin
Çalışma Şekli (%)
7,8
4,7
0,8
Saraç M.Ç.
18,8
21,9
16,4
3,2
2,2
6,5
6,5
Müca hitler
2,3
0,8
M.Rıfat Bilge
22,6
17,2
41,9
10,6
22,7
6,1
57,6
23,9
1,8
1,8
F.Sultan Mehmet
29,7
33,6
30,1
8,8
Düzenli sürekli çalışan
0,7
K.Sultan Süley man
22,4
0,7
Mevsimlik yevmiyeli çalışan
19,1
15,1
3,6
42,1
39,3
Çalışmıyor
31,9
17,7
17,7
5,4
16,1
1,8
1,2
8,9
2,8
0,7
0,7
28,6
38,1
12,6
34,3
39,9
9,1
0,8
0,8
Bilal Habeş
16,7
33,3
4
0
Kendi hesabına(seyyar satıcı)
14,2
13,3
2,7
2,7
Helvacı oğlu
Yevmiyeli düzensiz(inşaat,hamal,
amele)
26,8
10,7
Atatürk
Mevsimlik kadrolu çalışan
19,6
Şorhabil
Ekrem Çetin
Diğer
44,4
10
20
30
40
50
60
70
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
45
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Kısmi Çalışan Hane Reislerinin Bir Yıl İçindeki Çalışma
Süreleri (%)
26%
39%
Çalışmadı
1-2 aydan fazla
3-4 aydan fazla
5-6 ay
9%
26%
Grafik : Hane Reisinin Çalışmama Nedeni
Ne Yapacağını Bilmiyor
34
Mevsimlik İşçi
4
Hasta
4
Özürlü
11
İş Arıyor
56
Yaşlılk
191
Ev Hanımı
107
0
50
100
150
200
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
250
46
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Çalışmak İsteyen Hane Kızlarının Yapabilecekleri
İşler (%)
Bilmiyor
17
Diğer
28
Temizik işi
15
Bürü
35
Kuaförlük
54
Bakıcılık
24
Çalışmasını İstemem
297
0
50
100
150
200
250
300
350
Grafik: Akrabalarınızda Çalgıcılıkla Geçinen Varmı? (%)
9%
Evet
Hayır
91%
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
47
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Müzisyen, Çalgıcı Akrabası Olanların
Mahallelere Göre Dağılımı (%)
93
Saraç M.Ç.
7
90,5
Mücahitler
9,5
94,7
M.Rıfat Bilge
5,3
90,3
F.Sultan Mehmet
9,7
98
K.Sultan Süleyman
2
Hayır
Evet
85,7
Şorhabil
14,3
88,3
Ekrem Çetin
11,7
91,7
Atatürk
8,3
75,7
Helvacı oğlu
24,3
96,8
Bilal Habeş
3,2
0
20
40
60
80
100
120
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
48
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : İmkân Olursa İş Kurmaya İlişkin Düşüncelerin
Mahallelere Göre Dağılımları (%)
21,9
Saraç M.Ç.
31,3
46,9
17,2
Mücahitler
23,7
59,1
21,2
M.Rıfat Bilge
37,1
41,7
23
F.Sultan Mehmet
37,2
39,8
21,1
Ne yapacağını bilmiyor
K.Sultan Süleyman
48,7
30,3
İş yapmayı düşünmüyor
28,6
30,4
Şorhabil
İş planlayanlar
41,1
42,9
Ekrem Çetin
22,7
31,9
29,6
31,4
Atatürk
39,1
23,6
27,8
Helvacı oğlu
48,6
27,8
24,6
Bilal Habeş
47,6
0
20
40
60
80
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
49
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Meslek Kursu isteyenlerin Mahallelere Göre
Dağılımı
6
Saraç M.Ç.
21
73
2
Mücahitler
22
76
3
M.Rıfat Bilge
14
83
2
F.Sultan Mehmet
10
88
7
K.Sultan
Süleyman
12
Fikri yok
81
İstiyor
7
Şorhabil
İstemiyor
14
79
19
Ekrem Çetin
14
67
7
Atatürk
35
58
6
Helvacı oğlu
21
73
Bilal Habeş
27
73
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
50
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
BÖLÜM IV
HANENİN YOKSULLUK VE SOSYAL DURUMU
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
51
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Ailenin Genel Durumu (%)
40
37,35
33,39
35
30
25
20
Çok köü
18,67
Kötü
Normal
15
10,51
İyi
10
5
0
Çok köü
Kötü
Normal
İyi
Grafik: Hanenin Temel Yoksulluk Nedeni (%)
Boşanma /terk
0,77
Mahkûmiyet
0,10
Özür/Engellilik
1,64
Hastalık/sakatlık
2,22
Yaşlılık
8,89
Tembellik/serkeşlik
0,48
İflas /zarar
1,16
Yetersiz gelir
45,70
İşsizlik
38,94
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
50
52
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hanedeki Sosyal Sorunlar
Hiçbir problem yok
844
İki aile bir arada
103
Boşanmış kız
23
Saldırıya maruz
1
Mahkümiyet
37
Evi terkrk eden çocuk eden eş
29
Askerde olan çocuk
32
Resmi nikah
21
Nufusa kayıt sorunu
4
Evi terk eden eş
56
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Grafik: Son Zamanlarda Hanede Yaşanan Sorunlar
Diğer
2
Dışlanma
27
Özür sakatlık
16
Yakının hastalığı
14
Boşanma
4
Huzursuzluk
36
Mahkümiyet
35
Maddi
801
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
900
53
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Ailenin Genel Durumu (%)
Saraç M.Ç.
7,8
18
Mücahitler
52,3
21,9
8,4
36,8
28,4
26,3
M.Rıfat Bilge
11,4
F.Sultan Mehmet
47
25
16,7
8,8
29,2
41,6
20,4
K.Sultan Süleyman
17
39,9
32,7
10,5
İyi
Normal
Kötü
Şorhabil
12,5
Çok köü
32,1
44,6
10,7
Ekrem Çetin
8,4
37
35,3
19,3
Atatürk
10,7
15,4
Helvacı oğlu
9
Bilal Habeş
23,6
22,9
9,5
0
10
44,4
29,6
44,4
26,2
27
20
30
37,3
40
50
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
54
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Hanenin Yoksulluk Süresi (%)
60
51,55
50
40
30
25,08
20
11,07
10
7,98
3,99
0
Yoksulluk
problemimiz yok
Yoksulluk her
zaman vardı
1-4 yıldan faza
5-9 yıldan fazla
10 yıldan fazla
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
55
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hanelerin Yoksulluk Süresi
(%)
10,2
6,3
10,2
Saraç M.Ç.
4,3
Mücahitler
39,4
33,9
19,1
9,6
39,4
27,7
4,5
3,8
M.Rıfat Bilge
9,1
35,6
1,8
2,7
F.Sultan Mehmet
47
15,9
62,8
16,8
2
K.Sultan Süleyman
5,9
14,5
1,8
Şorhabil
1-4 yıldan faza
10,7
Yoksulluk problemimiz yok
31,6
9,5
7,7
Her zaman vardı
41,1
7
5,3
7,9
Atatürk
5-9 yıldan fazla
23,2
23,2
Ekrem Çetin
10 yıl ve daha fazla
36,8
40,8
14,8
48,2
51,5
16,6
9,1
2,8
5,6
Helvacı oğlu
69,2
13,3
3,2
1,6
Bilal Habeş
11,1
73
11,1
0
20
40
60
80
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
56
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Aile Ortamına İlişkin Değerlendirmeler
Diger
47
Kavga ve dayak var
15
Tartışma ve küsme var
46
Sevgi ve hoşgörü az
42
Huzurlu ve güzel
1085
0
200
400
600
800
1000
1200
Grafik: Ailedeki Tartışma Nedenleri
Diğer
18
Eşinin kötü alişkanlıkları
12
Çocuk nedeniyle
15
Geçimsizlik
33
Eşinin ailesi nedeniyle
11
Ekonomik nedenler
520
Eşin ilgisizliği nedeniyle
17
Eşiyle sorun yok
538
0
100
200
300
400
500
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
600
57
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Hanedeki Kötü Alışkanlıklar
Hiçbiri
517
Sigara
628
Tiner
7
Uyuşturucu
14
Alkol
34
Şans/kumar oyunları
36
0
100
200
300
400
500
600
700
Grafik : Ailede Hane Reisi Dışındaki Kronik
Hastaların Sayısı
Diğer
317
Hiçbiri
504
Yatalak
45
Bakıma muhtaç
46
Ruhsal Hastalık
52
Özürlü engelli
142
0
100
200
300
400
500
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
600
58
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Hane Mensubu Dışında Bakımı Üstlenen
Kişilerin Mahallelere Göre Dağılımı (%)
7
Saraç M.Ç.
93
14,9
Mücahitler
85,1
13,6
M.Rıfat Bilge
86,4
11,5
F.Sultan Mehmet
88,5
13,8
K.Sultan Süleyman
86,2
Var
Yok
21,4
Şorhabil
78,6
12,4
Ekrem Çetin
87,6
11,2
Atatürk
88,8
10,4
Helvacı oğlu
89,6
15,1
Bilal Habeş
84,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
59
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Sürekli İlaç Kullanım Durumunun Mahallelere
Göre Dağılımı (%)
48,4
Saraç M.Ç.
51,6
43,2
Mücahitler
56,8
34,8
M.Rıfat Bilge
65,2
42
F.Sultan Mehmet
58
48
K.Sultan
Süleyman
52
Hayır
Evet
35,7
Şorhabil
64,3
45
Ekrem Çetin
55
39,1
Atatürk
60,9
37,5
Helvacı oğlu
62,5
42,9
Bilal Habeş
57,1
0
10
20
30
40
50
60
70
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
60
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Mahallelere Göre Sağlık Güvence Durumu
11,7
Saraç M.Ç.
37,5
13,3
5,5
32
14,8
Mücahitler
4,2
46,3
8,4
26,3
17,4
M.Rıfat Bilge
39,4
10,6
5,3
27,3
14,2
F.Sultan Mehmet
53,1
12,4
4,4
15,9
17,8
K.Sultan Süleyman
38,2
15,8
3,9
Hiçbiri yok
Yeşil kart
24,3
Bağ-kur
16,1
Şorhabil
3,6
SSK
7,1
22,6
Ekrem Çetin
45,4
10,9
3,4
17,6
18,3
Atatürk
5,3
42,6
9,5
24,3
9,7
Helvacı oğlu
61,1
12,5
1,4
15,3
12,7
Bilal Habeş
54,8
13,5
2,4
0
Emekli sandığı
58,9
14,3
16,7
10
20
30
40
50
60
70
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
61
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
BÖLÜM V
SOSYAL DESTEK, GÖÇ VE DIŞLANMA
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
62
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Hanenin Sosyal Destek Algısı (%)
2%
0%
8%
Hiç kimse
Aile
Komşular
Arkadaşlar
89.7%
Grafik: Bu Yıl İçinde Yardım Alınan Kurumlar (%)
70
63,51
60
50
40
29,05
30
20
10
2,83
3,16
1,46
Sosyal Hizmetler
Müd.
Diğer
0
Hiçbir yardım
almadık
Belediye
Sos.Yard. ve Day.
Vakfı
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
63
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Köyden Gıda Desteği Olanların Mahallelere
Göre Oranı (%)
6,3
Saraç M.Ç.
1,6
92,2
5,3
9,5
Mücahitler
84,2
1,5
3,8
M.Rıfat Bilge
94,7
F.Sultan Mehmet
92,9
7,1
86,2
K.Sultan Süleyman
0,7
13,2
Hayır
Evet
Şorhabil
Köyü yok
82,1
17,9
16,1
Ekrem Çetin
11
72,9
37,3
Atatürk
7,1
55,6
Helvacı oğlu
65,3
34,7
90,5
Bilal Habeş
4
5,6
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
64
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Sosyal Dışlanma Algısı (%)
Mücahitler
8,5
91,5
M.Rıfat Bilge
5,3
94,7
0,9
F.Sultan Mehmet
20,4
78,8
K.Sultan Süleyman
Çevremde ki komşular
tarafından dışlandığımı
hissediyorum.
9
91
Şorhabil
Sevinç ve kederlerimi
paylaşabilecek komşularım
yoktur.
5,4
94,6
Sevinç ve kederlerimi
paylaşabilecek komşularım
vardır.
1,6
Ekrem Çetin
12,3
86,1
Atatürk
10
90
Helvacı oğlu
14
86
Bilal Habeş
100
0
50
100
150
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
65
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Mahallelere Göre Güven Algısı (%)
0,8
Saraç M.Ç.
10,2
89,1
1,1
6,4
Mücahitler
92,6
M.Rıfat Bilge
4,5
95,5
1,8
Komşuların hiçbirine güvenmem.
F.Sultan Mehmet
20,4
77,9
Komşuların coğuna güvenmem.
K.Sultan Süleyman
11,8
88,2
Komşuların çoğuna güvenirim.
Şorhabil
5,4
94,6
6,6
5,7
Ekrem Çetin
87,7
Atatürk
11,8
88,2
Helvacı oğlu
12,5
87,5
1,6
7,9
Bilal Habeş
90,5
0
50
100
150
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
66
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Çevreden Sosyal Destek Algılamasına İlişkin
Düşüncelerin Mahallelere Göre Dağılımı (%)
Saraç M.Ç.
6
Mücahitler
21
2
M.Rıfat Bilge
73
22
76
2,3
5,5
F.Sultan Mehmet
91,7
3,5
K.Sultan Süleyman
96,5
1,3
6,6
Arkadaşlar
92,1
Komşu
Aile
Şorhabil
Hiç kimse
3,6
Ekrem Çetin
96,4
1,7
3,3
Atatürk
2,4
Helvacı oğlu
2,1
Bilal Habeş
1,6
0
95
12,4
84,6
8,3
89,6
15,9
20
81,7
40
60
80
100
120
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
67
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Kendini Şehre
Ait Hissetme Algısı (%)
8,6
Saraç M.Ç.
91,4
9,5
Mücahitler
90,5
6
M.Rıfat Bilge
94
15
F.Sultan Mehmet
85
Yeniden doğsam, burada
yaşamak istemezdim .burada
mutsuzum.
9,9
K.Sultan
Süleyman
90,1
7,1
Şorhabil
92,9
Yeniden doğsam ,yine burada
yaşamak isterdim.burada
mutluyum.
22,9
Ekrem Çetin
77,1
16,6
Atatürk
83,4
8
Helvacı oğlu
92
11
Bilal Habeş
89
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
68
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Ailenin Şehirde Bulunma Süresi (%)
100
86,03
90
80
70
60
50
40
30
20
10
4,94
5,52
3,51
İki yıldan az
2-5 yıldan fazla
6-9 yıldan fazla
0
10 yıl ve üzeri
Grafik: Kilise Göçenlerin Geliş Yerleri (%)
1,07
7,25
10,71
Göç olmadı
Kilis kırsalı
Başka ilden
Başka il kırsalı
80,97
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
69
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Kilise Göç Edenlerin Mahallelere Göre
Nereden Geldikleri (%)
3,1
6,3
3,9
Saraç M.Ç.
3,3
3,3
Mücahitler
86,7
8,8
84,6
5,3
1,5
M.Rıfat Bilge
0,9
10,6
13,3
F.Sultan Mehmet
1,3
K.Sultan Süleyman
10,7
1
24
70,1
80,4
10,3
5,6
0
20
Göç olmadı
71,8
9,1
10,5
Bilal Habeş
Başka il
87,5
12,6
14,6
1,2
4,8
Helvacı oğlu
Başka il kırsalı
80,9
Kilis kırsalı
Ekrem Çetin
Atatürk
75,2
6,6
11,2
1,8
Şorhabil
93,2
84,1
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
70
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Şehirde Oturma Süreleri (%)
Saraç M.Ç.
3,9
2,3
5,5
Mücahitler
2,3
88,3
82,6
8,1
7
94,7
M.Rıfat Bilge
2,3
3
F.Sultan Mehmet
3,5
5,3
3,5
K.Sultan Süleyman
3,3
5,9
3,3
87,6
87,5
10 yıl ve üzeri
6-9 yıl
2-5 yıl
94,6
Şorhabil
2 yıldan az
3,6
1,8
Ekrem Çetin
10,1
6,7
Atatürk
60,7
22,5
87,3
3
5,4
4,2
Helvacı oğlu
4,2
1,4
Bilal Habeş
83,3
11,1
88,9
4,8
4
2,4
0
20
40
60
80
100
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
71
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : İmkân Olsa Göç Etmeyi Düşünenlerin
Mahallelere Göre Dağılımı (%)
9
Saraç M.Ç.
91
5
Mücahitler
95
3,8
M.Rıfat Bilge
96,2
1
F.Sultan Mehmet
99
3
K.Sultan Süleyman
97
Evet
Hayır
3,6
Şorhabil
96,4
15
Ekrem Çetin
85
7
Atatürk
93
7,6
Helvacı oğlu
92,4
7
Bilal Habeş
93
0
20
40
60
80
100
120
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
72
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
BÖLÜM VI
AİLELERİN MESKEN KOŞULLARI
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
73
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Ailelerin Ev Durumu (%)
20%
11%
Kira
69%
Ücretsiz
Kendi malı
Grafik: Ailelerin Ödedikleri Kira Miktarı (%)
45
41,29
40
35
30
25
20
15,15
14,77
15
10
10,98
10,23
176-200 TL
201 TL ve üzeri
7,58
5
0
75 TL ve aşağısı
76-100 TL
101-150 TL
151-175 TL
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
74
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Evin Genel Görünümü (%)
11%
18%
Çok kötü
Kötü
Normal
38%
İyi
33%
Grafik: Hanelerin Oda Sayıları (%)
9%
6%
40%
45%
Bir
İki
Üç
Dört ve daha fazla
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
75
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Hanelerin Oda Sayıları (%)
10,2
Saraç M.Ç.
57,8
27,3
4,7
3,1
Mücahitler
12,7
M.Rıfat Bilge
39,6
44
3,7
12,3
F.Sultan Mehmet
38,6
2,6
8,3
K.Sultan Süleyman
37,8
7,7
46,5
Dört ve daha fazla
46,2
Üç
İki
5,3
Şorhabil
53,1
39,6
4,2
38,6
5,3
Bir
50,9
10,6
Ekrem Çetin
61
20,3
7,3
15,8
Atatürk
4,1
6,9
Helvacı oğlu
49,1
31
30,6
50
12,5
3,1
Bilal Habeş
36,2
7,9
0
20
40
52,8
60
80
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
76
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik : Evin Fiziki Sorunları
Çatı Duvar
170
Pencere
141
Rutubetli
214
Bağımsız Mutfak
159
Bağımsız Banyo
158
Merkezi Tuvalet
43
Elektrik
28
Şebeke suyu
63
Hiçbir problem yok
710
0
100
200
300
400
500
600
700
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
800
77
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Mahallelere Göre Evlerin Genel Durumu (%)
7,8
51,6
Saraç M.Ç.
23,4
17,2
6,3
37,9
Mücahitler
29,5
26,3
13,6
37,9
M.Rıfat Bilge
33,3
15,2
8
38,1
34,5
F.Sultan Mehmet
19,5
16,3
43,8
K.Sultan Süleyman
İyi
29,4
10,5
Normal
Kötü
10,7
30,4
Şorhabil
Çok kötü
48,2
10,7
7,6
36,1
36,1
Ekrem Çetin
20,2
12,4
42,6
Atatürk
27,8
17,2
10,4
26,4
Helvacı oğlu
41,7
21,5
11,1
31
Bilal Habeş
38,1
19,8
0
10
20
30
40
50
60
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
78
ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM
2011
Grafik: Evdeki Bazı Araç Gereçler
Hiçbiri
136
Dikiş Makinası
32
Klima
77
Bulaşık Makinası
40
LCD Televizyon
69
Bilgisayar
316
Otomobil
648
0
100
200
300
400
500
600
700
Grafik: Evde Eksik Ya da Bozuk Olan Eşyaların Sayısı
Masa sandalye
9
Kanepe
415
Vitrin
536
Şofben
705
Fırın
580
Süpürge Makinası
467
Tüplü Ocak
239
Ev Telefonu
555
CepTelefonu
94
Camaşır Makinası
171
Televizyon
521
Buzdolabı
730
Hepsi Var
164
0
100
200
300
400
500
600
700
Kilis Yoksulluk İstatistikleri 2011
800
79
Download

ÇÖZÜM İÇİN İLK ADIM - İpekyolu Kalkınma Ajansı