Türk Alman Kurutulmuş Bitki Koleksiyon Çalıştayı (Herbarium Workshop)
Konu
İbn-i Sina Bahçesi’ndeki Şifalı Bitkilerin Görselleştirilmesi
Katılımcılar
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın
Forschergruppe
Klostermedizin, Universität Würzburg, Medizin Park Ruhr, Deutsches Archäologisches
Institut-Berlin, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve katkıda bulunduğu proje çalışmasıdır.
Program Akışı
Saat
09:15 - 09:45
09:45 - 10:30
Program
Selamlama
Prof. Dr. Ingrid Hehmeyer
Ibn-i Sina’nın “Tıp’ın Kanunu” eserinden örnekler
Prof. Dr. Kadircan Keskinbora
Tıp etiği ve Tıp Tarihi
9. Haziran 2014, Pazartesi
10:45 - 11:30
Dr. Muammer Yıldız (MD)
Ibn-i Sina’nın “Tıp’ın Kanunu” eserindeki romatizmal
hastalıklarının şifalı bitkiler ile tedavisi
11:45 - 12:30
Prof. Dr. Anina Ather
Ibn-i Sina’nın “Tıp’ın Kanunu” eserinden ağrı azaltıcı
bitkiler
12:30 - 14:00
Öğle arası
14:00 - 14:45
MSc Aysun Patterson, Prof. Dr. Orhan Küçüker
Ibn-i Sina’nın “Tıp’ın Kanunu” eserindeki su bitkilerinin
tıbbi kullanımı
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
17.00 - 18:00
19:00 - 21.00
Dr. Johanness Mayer
Iusquiamus - Mandragora - Papaver
Ibn-i Sina’nın “Tıp’ın Kanunu” eserindeki sakinleştirici ve
yatıştırıcı ilaçlar
Dr. Detlev Quintern, Dr. Demet Taspinar (MD)
Ibn-i Sina’nın “Tıp’ın Kanunu” eserindeki tıp pedagojik
ve müzedeki uygulamaları
Sorular ve Tartışmalar
Akşam Yemeği
Download

Ayrıntılı bilgi - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları