Okul Aile Birliği Bülteni
Nisan 2014
Okul Aile Birliği’nin
Baharın gelmesi ile
birlikte artık bir gelenek
haline gelmiş olan
Funday etkinliğimiz de
yaklaşıyor!
Bu sene 9. kez
düzenlenecek olan
Funday etkinliğimize
tüm öğrenci ve
velilerimizi bekliyoruz!
25 Mayıs 2014 tarihini
lütfen not ediniz...
İlk bültenimiz
Bu bülten ile Okul Aile Birliği’nin
çalışmaları hakkında velilerimize bilgi
vermeyi hedefliyoruz.
Bu bültene ve Okul Aile Birliği (OAB)
çalışmalarına ilişkin görüş, katkı ve
önerilerinizi bekliyoruz.
Okul Aile Birliği’nin velilerimizle olan
iletişim kanallarını ve etkileşimini artırmak
ve faaliyetlerimizi daha geniş katılımla ve
daha fazla katkı sağlayarak yürütmek en
öncelikli hedeflerimizden biri…
Sevgi ve saygılarımızla,
• Veliler ile okul yönetimi
arasında köprü görevi
üstlenmek,
• Okulumuzun eğitim, spor
ve geliştirme politikalarının
oluşumuna katkı vermek,
• Sosyal ve kültürel
etkinliklerin planlanması ve
dayanışması için çaba
göstermek.
2013-2014 Okul Aile
Birliği Yönetim Kurulu
Kasım ayında
2013-2014 OAB Yönetim Kurulu
[email protected]
yapılan seçimlerin
ardından
çalışmalarına
başladı.
Güz dönemi çalışmalarımız
• Enka OAB üyeleri olarak Öğretmenler
yönetimine iletti ve tedarikçi firma
Günü anısına Enka Okulları Hatıra
seçimi için açılan ihale sürecine katkıda
Ormanı’nı oluşturmak üzere
bulundu.
öğrencilerimizin kurduğu projeye destek
• Okulumuz tarafından Aralık ayında
olduk. Hedef 2.000 adet fidan
düzenlenen Lise Meslekler Günü’ne ve
dikilmesini sağlamak! Dileyen velilerimiz
Ocak ayında düzenlenen Ortaokul
TEMA ile birlikte gerçekleştirilecek Enka
Meslekler Günü’ne velilerimizin
Okulları Hatıra Ormanı projesine
konuşmacı olarak katılmaları için destek
katkıda bulunabilirler!
verdik. Meslekler Günü’ne katılan ve
• 12. ve 8. sınıf öğrencilerimizin mezuniyeti
bize destek olan tüm velilerimize çok
yaklaşıyor! OAB Mezuniyet Komitesi,
teşekkür ederiz!
mezuniyet yemeği çalışmalarını
• Öğrenci ve velilerimizden gelen öneriler
tamamladı.
Yemek Komitesi tarafından yemek
- Lise mezuniyet yemeği 26 Haziran
firmasına aktarıldı, yapılacak yeniliklere
2014 tarihinde A’ija Otel’de,
yönelik aksiyonlar alındı. Dileyen tüm
velilerimiz komite üyelerimiz ile birlikte
- Ortaokul mezuniyet yemeği 17
yemekleri deneyebilirler!
Haziran 2014’de Çubuklu 29’da
yapılacak.
• Anaokulunun okul sonrası çalışmalarına
seramik ve heykel çalışmaları eklendi.
• OAB Satın Alma Komitesi, okul
formalarına ilişkin istekleri okul
Sayfa 1
Misyonu
Lütfen not ediniz!
Lise mezuniyet töreni
25 Haziran 2014, Enka Okulları
Lise mezuniyet yemeği
26 Haziran 2014, A’ija Otel
Ortaokul mezuniyet töreni
14 Haziran 2014, Enka Okulları
Ortaokul mezuniyet yemeği
17 Haziran 2014, Çubuklu 29
[email protected]
Nisan 2014 ● Sayı 1 ● Enka Okulları OAB Bülteni ●
Bahar dönemi çalışmalarımız
• Okul Yönetimi İle Paylaşılan/
Paylaşılacak Konular
FUNDAY
25 Mayıs
Çeşitli etkinlikler, turnuvalar ve gösterilerle
keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmek için
tüm öğrenci ve velilerimizi Funday’e
bekliyoruz!
Bu sene bir ilk olarak mezunlarımız da
Funday’e katılacaklar!
o Ortaokul ve lise öğrencilerinin
velilerine yönelik veli-öğretmen
toplantı günlerinin
düzenlenmesine ilişkin talebimiz
okul yönetimine iletildi.
o Lise IB geçişine ilişkin görüşleri
içeren detaylı rapor okul
yönetimine sunuldu.
o K12.net uygulamasına yönelik
görüş ve öneriler okul
yönetimine iletildi.
o İlgili komitelerce Ortaokul
Rehberlik Raporu, Spor Komitesi
Raporu ve Eğitim Komitesi
Raporu hazırlandı, bu raporlar
okul yönetimine sunulacak.
o E-portfolyo kullanımı hakkında
Sanat Komitesi tarafından
hazırlanan detaylı çalışma okul
yönetimine sunulacak.
• OAB’nin velilerle iletişimini
etkinleştirmeyi amaçlayan bültenlerin
ilki hazırlandı.
2013 Funday geliri ile yenilenen
Baltalimanı Kemik Hastanesi Çocuk
Koğuşu 1 Mart 2014’de kullanıma açıldı.
Okul Aile Birliği
• Enka Lisesi Mezunlar Derneğinin yeni
seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile
biraraya gelerek çalışmalarına destek
sağlandı. Mezunlar derneğinin
internet sitesi açıldı!
http://enkamd.org/
• Bu sene 9. düzenlenecek olan
Funday artık bir Enka Okulları
geleneği haline geldi. 25 Mayıs 2014
tarihinde düzenlenecek Funday
organizasyon çalışmaları devam
ediyor.
• Funday’de etkinlik veya ürün
sponsoru olarak yer almak isteyen
firmalara yönelik sponsorluk paketi
hazırlandı. Funday sponsorluk
çalışmalarına katkıda bulunmak
isteyen velilerimiz OAB ile iletişime
geçebilirler.
• Funday’de düzenlenecek etkinliklere
ilişkin detaylı bilgilendirmeler
önümüzdeki haftalarda velilerimiz ve
öğrencilerimiz ile paylaşılacak.
Turnuvalara katılmak için
takımlarınızı kurmayı ve kayıt
yaptırmayı unutmayınız!
• 2013 Funday’den sağlanan gelir
Baltalimanı Kemik Hastanesi çocuk
koğuşunun, banyo ve tuvaletlerinin
yenilenmesi projesinde kullanıldı.
Yenilenen çocuk koğuşu 1 Mart
itibarı ile kullanıma açıldı. Bu projede
emeği geçen tüm velilerimize ve
Funday’e katkı sağlayan herkese
çok teşekkür ediyoruz…
Okul Aile Birliği çalışmalarını Yönetim
Kurulu ve Komiteler aracılığı ile
sürdürmektedir.
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise
velilerini temsil eden Okul Aile Birliği
üyeleri ilgili komitelerce ele alınan
konularda çalışmalarını yürütmektedir.
Okul Aile Birliği Komiteleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Satın Alma Komitesi
Servis Komitesi
Yemek Komitesi
Eğitime Destek Komitesi
Funday Komitesi
İletişim ve Teknoloji Komitesi
Mezuniyet Komitesi
Sanat ve Kültürel Etkinlikler Komitesi
Spor Komitesi
Topluma Hizmet Komitesi
http://www.enkaokullari.k12.tr/
OAB İletişim Bilgileri : [email protected]
Sayfa 2
[email protected]
Nisan 2014 ● Sayı 1 ● Enka Okulları OAB Bülteni ●
Download

OAB Bülteni, Sayı 1