1
TOPLANTI GÜNDEMİ
Açılış
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Faaliyetlerinin Sunumu
Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi’ nde Türkiye İşgücü Piyasasına yönelik belgenin
görüşülmesi
2014 Yılında Yapılacak 2. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarının Paydaşlarla
Görüşülerek tertip komitesinin oluşturulması
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sunumu
Kurul Üyelerinin Görüş ve Önerileri
Kapanış
2
3
FAALİYETLERİMİZ
İŞYERİ SAYISI 2014 YILI
ÇALIŞAN
SAYISI
HİZMET
SANAYİ
TARIM
TOPLAM
50+
91
161
1
253
10-49
528
637
13
1.178
0-9
5.002
4.497
160
9.659
TOPLAM
5.621
5.295
174
11.090 4
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI
FAALİYETLERİ
2013
(OCAK-HAZİRAN)
2014
(OCAK-HAZİRAN)
DEĞİŞİM
2.673
3.639
%36
ALINAN AÇIK İŞ
SAYISI
8.912
11.907
%33
BİREYSEL İŞ
DANIŞMANLIĞI
3.661
18.798
%413
206
3.700
%1.6965
İŞ YERİ ZİYARETİ
İŞ ARAMA
BECERİLERİ
EĞİTİMİ
FAALİYETLERİMİZ
2013
(OCAK-HAZİRAN)
2014
(OCAK-HAZİRAN)
DEĞİŞİM
NORMAL
20.712
33.412
%61
ENGELLİ
1.227
1.050
-%14
82
118
%44
TERÖR MAĞDURU
-
1
TOPLAM
22.021
34.581
KAYITLI İŞSİZ
ESKİ HÜKÜMLÜ
%57
6
FAALİYETLERİMİZ
İŞE YERLEŞTİRME
2013
(OCAK-HAZİRAN)
2014
(OCAK-HAZİRAN)
DEĞİŞİM
NORMAL
7.227
6.107
-%15
ENGELLİ
190
193
%1
ESKİ HÜKÜMLÜ
-
1
-
TOPLAM
7.417
6.301
-%15
7
MBRD HİZMETLERİMİZ
(MESLEKİ BİLGİ,REHBERLİK VE DANIŞMANLIK)
 MBRD Hizmetleri kapsamında ilimizde
bulunan 25 Ortaokul, 22 Anadolu lisesi ve
Meslek liseleri ve 2 MYO olmak üzere 49
okulumuzda toplam 13.067 öğrenciye
rehber öğretmenleri gözetiminde meslek
seçimi ve tanıtımı hakkında sunum
yapılmıştır.
8
MBRD HİZMETLERİMİZ
(MESLEKİ BİLGİ,REHBERLİK VE DANIŞMANLIK)
9
MBRD HİZMETLERİMİZ
(MESLEKİ BİLGİ,REHBERLİK VE DANIŞMANLIK)
10
MBRD HİZMETLERİMİZ
(MESLEKİ BİLGİ,REHBERLİK VE DANIŞMANLIK)
11
İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI
(TİPA)
 12 Mayıs-27 Haziran 2014 tarihleri arasında 1.795 işyeri ziyaret edilerek
işgücü piyasası talep araştırması yapılmıştır.
 Yapılan anket neticesinde 1.795 işyerine 17 sorudan oluşan araştırma
anketi uygulanarak veriler sistemimize yüklenmiş olup, Genel
müdürlüğümüze bildirilmiştir.
 İlimiz işgücü piyasası ihtiyacı olan işgücünün profili bu analiz
çalışmalarında ortay çıkacaktır.
 Ziyaret edilen işyerlerine İŞKUR’un faaliyetleri anlatılmıştır.
 TİPA’da işverenlerden alınan iş taleplerine kurumumuza kayıtlı aktif iş
arayanlar yönlendirilmiştir.
 TİPA sonucunda oluşan raporda temininde güçlük çekilen meslekler için
çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenerek işgücü piyasasının gereksinimleri
karşılanmaya çalışılacaktır.
12
İŞKUR MESLEK SEÇİM DERGİSİ
 Genel Müdürlüğümüz tarafından İl Müdürlüğümüze
15.800 adet Meslek Seçimine Destek Dergisi
gönderilmiş olup, dergiler İş ve Meslek Danışmanlarımız
tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle
Öğrencilerimize dağıtılmıştır.
13
İŞKUR MESLEK SEÇİM DERGİSİ
14
İŞKUR MESLEK SEÇİM DERGİSİ
15
STAND ÇALIŞMALARI
 16-20 Haziran 2014 Tarihleri arasında İş ve
Meslek Danışmalarımız tarafından Trabzon
Caddesi Özel İdare binası önünde ve AVM de
stant
açılarak
Kurumumuz
faaliyetleri
anlatılmıştır.
16
STAND ÇALIŞMALARI
17
STAND ÇALIŞMALARI
18
STAND ÇALIŞMALARI
19
STAND ÇALIŞMALARI
20
İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİMİZ
İŞSİZLİK
SİGORTASI
2013
(OCAK-HAZİRAN)
2014
(OCAK-HAZİRAN)
DEĞİŞİM
MÜRACAATLAR
3.194
5.671
%77
ÖDEME YAPILAN
KİŞİ SAYISI
2.076
2.730
%31
HAK ETMEYEN
KİŞİ SAYISI
1.118
2.941
%163
YAPILAN ÖDEME
TUTARI
4.900.660. TL
5.722.202TL
%16
21
2014 YILI İŞGÜCÜ YETİŞTİRME
PROGRAMLARI
SIRA
NO
PROGRAM ADI
PROGRAM
SAYISI
KATILIMCI
SAYISI
ÖDENEK TUTARI
1
MEK/ İSTİHDAM
GARANTİLİ
20
431
880.079.94 TL
2
STAJ/İŞBAŞI İEP
171
266
965.790.14 TL
3
MEK/İSTİHDAM
GARANTİSİZ
7
127
128.341.77 TL
4
GİRİŞİMCİLİK
3
244
90.729.72 TL
5
MEK/ÖZEL POLİTİKA
3
71
31.035.05TL
204
1.139
2.095.976.62TL22
GENEL TOPLAM
KURS
GİRİŞİMCİLİK
TOPLAM
2013 YILI
AÇILAN PROGRAM
(OCAK-HAZİRAN)
2014
AÇILAN PROGRAM
(OCAK-HAZİRAN)
DEĞİŞİM
94
201
%114
-
3
94
204
%117
23
GÖREVLERİ
1
İŞÇİ ŞİKAYETLERİ
2
SENDİKA VE TİS
3
TEFTİŞ
4
KAMU TALEPLERİ
ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN FAALİYETLER
BAŞVURU
İŞLEMİ BİTEN
DOSYA
İŞLEMİ DEVAM
EDEN DOSYA
349
324
25
90
78
12
5
5
0
12
12
0
24
2014 YILINDA PLANLANAN İŞGÜCÜ
YETİŞTİRME KURSLARI
Aşağıda açılacak olan kurs programlarının 2014 yılı İşgücü Eğitim
planına dahil edilmesi.
MESLEK ADI
Kişi Sayısı
5
El Nakışçısı
Dikiş Makinası Operatörü (Kumaş)
Konfeksiyon İşçisi
Çağrı Merkezi Görevlisi
Dondurmacı
50
200
100
100
50
6
Aşçı Yardımcısı
25
7
İşbaşı Eğitim Programı
8
Makineci (Dikiş)
9
Makineci Düz (Hazır Giyim)
TOPLAM
1
2
3
4
1.300
50
150
2.052 25
KAMİF 2014
 26-27 Eylül 2014 tarihinde yapmayı planladığımız 2.
İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (KAMİF 2014)
için düzenleme komitesi ve sponsorların belirlenmesi,
26
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDEMİ
 1-Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Genel Müdürlüğü arasında yapılan 23/09/2013 tarihli ve
22615907 sayılı mesleki işbirliği protokolü kapsamında;
İlimiz Elbistan İlçesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdürlüğü bünyesinde; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
açılması ve bu Alanda İş Makineleri Dalının açılması teklif
edilmektedir.
27
30.05.2014 tarih ve 29015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi
Belgesi'nde Türkiye İşgücü Piyasasına yönelik uygulanması amaçlanan eksenler, politikalar ve
tedbirler belirlenmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz temel organlarından biri olan ve yerel düzeyde
işgücü piyasası politikalarında belirleyici rol oynayan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulları(İİMEK)’na belgede bir dizi görevler yüklenmiştir.
Strateji Belgesi’nin tedbirler kısmında;
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı konularının yılda en az bir kez İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurullarında gündeme alınması,
 Çocuk işçiliği konusunun yılda en az bir kez İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının toplantı
gündemin alınması,
 Tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları konusunda görüşü alınmak ve bu alanda
yapılabilecek faaliyetleri belirlemek üzere Tarım İl Müdürlüklerinin yılda en az bir kez İl
İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantılarına katılımın sağlanması, ifade edilmiştir.
28
KURUL ÜYELERİNE ARZ
OLUNUR.
29
Download

çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünün sunumu