Download

İSHAK FASSI “İshakî” Kelime`deki `Hakkıyye” Hikmetinin Açıklanması