TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
Sıra Dosya Tahsis Ad
Soyad
Ünvan
Birim
Puan
Konut
Açıklama
Tipi
1
1604 S
Celal
DEMIRAY
Meteoroloji Uz.
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
186,89
2
1941 S
Servet
POLAT
Rasatçı
DMİ-Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı
180,04
3
1840 S
Halil
AYTAÇ
İstidlalci
DMİ-Tahminlar Dairesi Başkanlığı
175,64
3+1
3+1
4
4876 S
Mahmut
POLAT
Programcı
DMİ-İnsan kaynakları ve eğitim Dairesi
Başkanlığı
173,22
3+1
5
4212 S
Bekir
TALAY
Teknisyen
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 169,23
3+1
6
5617 S
Şerife
KUZU
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
168,07
1+1
7
1244 S
Hasan
KARAKAS
APK Uzmanı
COB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
167,81
3+1
8
5521 S
Necla
ÖNCÜ
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
166,52
3+1
9
5405 S
İsmail
AKYILDIZ
V.H.K.İ.
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
164,96
3+1
10
5596 S
Aynur
TİRYAKİOĞLU
Programcı
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 159,55
3+1
11
2147 S
Kenan
KARAKAS
V.H.K.İ.
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
159,45
3+1
12
4902 S
Kemal
CEBECİK
Uzman
DMİ-İMİ Daire Başkanlığı
153,62
3+1
13
5397 S
Fikret
ŞAHİN
Şef
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
153,02
3+1
14
5360 S
Mehmet
BORLU
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
151,76
3+1
15
3181 S
Oktay
GÜNES
Programcı
DMİ-Personel Dairesi Başkanlığı
151,06
3+1
151,00
3+1
16
2084 S
Sakire
POLAT
V.H.K.İ
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
17
5616 S
Kazım
KUZU
Memur
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
150,81
3+1
18
5453 S
Turgay
GÜNDOĞAN
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
148,49
1+1
3+1
19
5431 S
Fidan
ÇOBANKAYA
Memur
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
147,16
20
5335 S
Rabiya
ŞAHİN
V.H.K.İ
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
146,88
1+1
21
5398 S
Sevgi
DURSUN
Memur
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
145,60
3+1
22
5516 S
Mustafa
YANIKOĞLU
V.H.K.İ
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
145,01
3+1
23
5441 S
Çetin
AŞANLI
Tekniker
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
144,85
3+1
24
5463 S
Osman
CEYLAN
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
144,83
3+1
25
1841 S
Ali Kürsat
AYDIN
Tekniker
DMİ-Tahminlar Dairesi Başkanlığı
144,81
03.02.2014
Sayfa : 1 / 58
Apart 1
Normal Lojman 3+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
Bodrum 3+1
Standart dışı 2+1
Apart Lojman 1+1
Normal Lojman 3+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
26
5296 S
Hatice
DEMİREL
V.H.K.İ
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
144,19
3+1
27
4884 S
Duran
BALOĞLU
Teknisyen
DMİ-İdari Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
143,89
3+1
28
5450 S
Avni
YAZICI
Memur
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
143,43
3+1
29
5608 S
Osman
BAŞARAN
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 142,85
3+1
30
2003 S
Engin
ÖZTUNCER
Mühendis
31
5473 S
Ayşegül
CÖMERT
V.H.K.İ
32
5625 S
Canan
SATIR BİÇER
Memur
33
1731 S
Irfan
DOGAN
34
5563 S
Arap
35
1568 S
36
OSB-İnşaat Emlak ve Makine İkmal Şube
Müdürlüğü
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
142,05
3+1
142,01
3+1
DSİ-Dış İlişkiler
141,67
3+1
Uzman
DMİ-Personel Dairesi Başkanlığı
141,62
3+1
TELLİ
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
141,60
3+1
Nilgün
KARAKAS
Şef
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
141,42
3+1
5279 S
Canan
TURGAL
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Teftiş Kurulu Başkanlığı
141,33
37
5445 S
Semiha
YOLDAŞ
Teknisyen
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
140,49
3+1
38
5306 S
Dursun
ALTIN
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
140,37
3+1
39
5374 S
Yasemin
İNSEL
V.H.K.İ.
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
139,66
3+1
40
5564 S
Erol
ERCAN
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
139,53
1+1
41
5429 S
Zeliha
BİRCAN
V.H.K.İ.
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
139,46
3+1
42
5477 S
Erol
CEYLAN
Memur
139,40
3+1
43
5448 S
Yusuf Ziya
AKÇİ
Memur
139,40
3+1
44
5409 S
Murat
DEMİRHAN
Memur
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
138,96
1+1
45
5401 S
Zübeyde
GÜLOĞLU
Memur
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
138,53
3+1
46
5380 S
Gülfiraz
RECEP
V.H.K.İ
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
138,05
3+1
47
5336 S
Murat
ULUSAN
V.H.K.İ
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
137,88
3+1
5427 S
Emine
DAĞ
Teknisyen
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
137,16
1+1
48
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
03.02.2014
Sayfa : 2 / 58
Normal 3+1
Standart Dışı 2+1
Normal Lojman 3+1
Standart dışı
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1
Apart
Standart 2+1
Normal 3+1
Standart dışı Lojman 2+1 ( 80 m2 )
Apart
Standart dışı
Normal Lojman 3+1
Tek odalı apart 1+1
Normal 3+1
Standart dışı 2+1
Normal 3+1
Apart 1+1
5 Katlı olan 3+1
10 Katlı olan 3+1
Standart 3+1 (94-97 m2)
Standart Dışı 2+1 80 m2
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
49
5575 S
Selçuk
ARZUTUĞ
Mühendis
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı 136,44
1+1
50
5491 S
Burhanettin
KAHREMAN
Tekniker
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
135,95
3+1
51
5513 S
Cem
AKTEPE
Memur
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
135,87
3+1
52
5570 S
Şadiye
YEŞİLYURT
Memur
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
134,40
3+1
53
1508 S
Ahmet Sıtkı
PEKŞEN
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 134,06
2+1
54
5536 S
Şerban
SÜMER
Teknisyen
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
133,30
3+1
55
5522 S
Nurhan
SUN
Memur
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
132,95
2+1
56
5549 S
Raziye
ÖRKÜN
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
132,88
3+2
57
5512 S
Muhsin
YALÇIN
Teknisyen
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
132,06
1+1
131,58
3+1
131,30
3+1
131,17
3+1
130,91
3+1
130,14
3+1
58
1601 S
Adem
ÖZKAN
Teknisyen
59
4279 S
Mustafa
SEN
Mühendis
60
4275 S
Ali
KAHREMAN
Tekniker
61
4277 S
Mustafa
GÜLERCE
Tekniker
62
3179 S
Atilla
GÜR
Uzman
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
63
4903 S
Mehmet
ÖZDEMİRCİ
Mühendis
DMİ-Tahminlar Dairesi Başkanlığı
129,83
3+1
64
5313 S
Mine
TOLUN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk
129,40
3+1
65
2012 S
Ahmet Ergün
EROL
V.H.K.İ.
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
128,69
3+1
66
1803 S
Muharrem
DOGAN
V.H.K.İ.
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
128,39
3+1
67
5478 S
Celalettin
KÖSE
Memur
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
127,99
3+1
127,81
3+1
68
5454 S
Nesrin
YOĞURTÇU
Teknisyen
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
69
5416 S
Fatma
KARSLI
Teknisyen
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
127,61
3+1
70
5375 S
Ali
SANÇAKTAR
Savunma Uzmanı
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
127,53
3+1
71
1792 S
Gökhan
YÜCEL
Mühendis
DMI-Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları
Daire Başkanlığı
127,38
3+1
03.02.2014
Sayfa : 3 / 58
Apart 1
Standart dışı 2+1
Normal 3+1
Apart 1+1
5 Kat'lı olandan 3+1
10 Kat'lı olandan 3+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
72
5289 S
Sultan
ŞİMŞEK
APK Uzmanı
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
126,91
3+1
73
5571 S
Gülcan
KANMAZ
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
126,79
3+1
74
5472 S
Hakan
AKSU
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
126,75
3+1
75
5489 S
Selma
ERARSLAN
Teknisyen
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
126,64
3+1
76
4177 S
Nebahat
KÖSEOGLU GÜLER
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Hukuk Müşavirliği
126,53
2+1
77
2099 S
Yeter
YILDIZ
İşçi
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
126,52
2+1
Mühendis
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
126,26
3+1
2+1
78
1906 S
Esref
AKYILDIZ
79
3158 S
Sitki
ALACALI
Tekniker
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
126,24
80
2053 S
Mustafa
ÜNER
Mühendis
OGM-Silvikültür Dai. Bşk.
126,23
3+1
81
5284 S
İsmail
KILINÇ
V.H.K.İ
DSİ-Hukuk Müşavirliği
125,92
3+1
82
2142 S
Zeliha
YALÇINKAYA
Rasatçı
DMİ-İnsan kaynakları ve eğitim Dairesi
Başkanlığı
125,82
3+1
83
1788 S
Süleyman
ÖZDEMIR
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 125,78
2+1
84
1373 S
Hamza
ERTÜRK
İşçi
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
125,38
3+1
85
3019 S
Ihsan
GÖKTEPE
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
124,82
3+1
86
1843 S
Refika
EKICILER ÇELIK
İşçi
OSB-Müsteşarlık
124,65
3+1
124,45
1+1
124,42
2+1
87
5468 S
Mehmet
CAN
Bilgisayar İşletmeni
88
1468 S
Münevver
DEMIRBAS
İşçi
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
89
1526 S
Kubilay
GÖK
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
124,22
2+1
90
1225 S
Nurdan
BAKI
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
124,22
2+1
124,03
3+1
91
1272 S
Nese
ERSÖZ
Mimar
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
92
5393 S
İclal
ALTAN
Teknisyen
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
123,98
1+1
93
1104 S
Nergiz
EVREN
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
123,92
3+1
123,91
3+1
94
1539 S
Nurten
ATALAY
İşçi
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
95
5377 S
Satı
BARLAS
Şef
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
123,86
3+1
96
1489 S
Dönay Figen
KILIÇ
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
123,73
2+1
97
5312 S
Mehmet
YILDIZ
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. dai. Bşk
123,73
3+1
98
5480 S
Güneş
ŞİMŞEK
Memur
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
123,64
99
1302 S
Kadriye
MERTTÜRK
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
123,48
03.02.2014
Sayfa : 4 / 58
3+1
Apart 1+1
Standart Dışı 2+1 ( 80 m2 )
Normal 3+1
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
123,46
3+1
V.H.K.İ
DSİ-Hukuk Müşavirliği
123,28
3+1
Teknisyen
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
123,26
3+1
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
123,24
2+1
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
123,17
2+1
KAVASOGLU
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
123,12
3+1
Fatma
BOYACI
Memur
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
123,05
3+1
5235 S
Şevket
GÖNCÜ
V.H.K.İ
DMİ-Muamelat Şube Müdürlüğü
122,98
3+1
2087 S
Mehmet
YÜZER
İşçi
OSB-Personel Dairesi Başkanlığı
122,96
3+1
122,84
3+1
122,84
1+1
2+1
100
5451 S
Suna
101
5275 S
Akın
SARICA
102
1439 S
Veysel
EROL
103
2090 S
Ceyhun
CEYLAN
104
2101 S
Mehmet Sadik
AYDOGDU
105
1850 S
Leila
106
5561 S
107
108
ALBAYRAK
Bilgisayar İşletmeni
109
1022 S
Saliha
KAYA
Teknisyen
110
5527 S
Nuriye
UZUNHAN ERDOĞAN
Ayniyat Saymanı
OGM-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
111
1618 S
Esma
KAYA
Teknisyen
OGM-Eğitim Dairesi
122,75
112
1975 S
Esra
YAGDIRAN
İşçi
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
122,72
3+1
113
3081 S
Yilmaz
TÜMER
Mühendis
OGM-Bölge Müdürlüğü
122,37
3+1
114
1273 S
Mustafa
ÖZDEMIR
Şef
OGM-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
122,31
2+1
115
4796 S
Nevin
ÖZCAN
İşçi
OSB-Strateji Geliştirme Dairesi
122,14
2+1
116
1979 S
Tijen
YAZAR
İşçi
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
121,78
2+1
117
5519 S
Ayfer
UYANIK
Teknisyen
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
121,75
1+1
118
1481 S
Adem
AGIR
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
121,37
3+1
119
1146 S
A.Serdar
YALÇIN
Tekniker
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
121,23
2+1
120
4119 S
Kamil
SOYLU
Teknisyen
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
120,78
3+1
121
1815 S
Haydar
GAZELOGLU
Mühendis
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
120,70
3+1
122
1859 S
Kadriye
ÇELEBI
Memur
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
120,65
3+1
123
5236 S
Habib
CEYLAN
Teknisyen
DMİ-İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü
120,38
3+1
124
5276 S
Emine
TEMEL
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Teftiş Kurulu Başkanlığı
120,32
1+1
125
1816 S
Suat
KINAY
Tekniker
DMİ-Strateji Geliştirme Dairesi
119,97
3+1
126
3039 S
Orhan
ABDURRAHMANOGLU
İşçi
OSB-Özel Kalem Müdürlüğü
119,95
3+1
127
5569 S
Hanım
KURUMLU
Memur
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
119,86
3+1
128
3017 S
Güngör
SANVEREN
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
119,82
3+1
129
1705 S
Fatih
MUTLU
Mühendis
DMİ-Tahminlar Dairesi Başkanlığı
119,59
3+1
03.02.2014
Sayfa : 5 / 58
Apart 33 m2
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
130
5475 S
Ayhan
DAMAR
V.H.K.İ
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
119,31
3+1
131
5413 S
Sihem
POLAT ÇELİK
V.H.K.İ
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
119,13
2+1
132
1325 S
Zülal
DASDANDIR
İşçi
OSB-Müsteşarlık
119,02
2+1
133
3131 S
Ali Osman
YILMAZ
Şoför
OGM-Bölge Müdürlüğü
118,95
2+1
134
5504 S
Aydın
SAĞLIK
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
118,66
3+1
135
3022 S
Yalçin
YÜKSEL
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
118,25
2+1
136
1963 S
Çetin
AKBAYIR
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 118,12
2+1
137
1549 S
Torun
DEDE
Teknisyen
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
118,08
3+1
138
5314 S
Seyit
SARI
Uzman
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
118,07
3+1
139
5396 S
Hatice
GÜNER
V.H.K.İ
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
118,00
3+1
140
5518 S
İbrahim
SAYLAM
Memur
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
117,89
3+1
141
1956 S
Deniz
DEMIRCI
Mühendis
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 117,72
2+1
142
1555 S
Gülten
KOÇ
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
117,05
2+1
Teknisyen
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
116,96
2+1
143
4180 S
Hamza Kürsat
BALLI
144
2048 S
Veysel
YOGURTÇU
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
116,59
2+1
145
1786 S
Serife
BEKTAS
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Personel Dairesi Başkanlığı
116,38
2+1
146
1211 S
Mustafa
ÖZEN
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
116,37
3+1
147
2064 S
Kadir
NAZLI
V.H.K.İ.
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
116,36
3+1
116,33
3+1
115,95
2+1
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
OSB-Başşoförlük - İş Ocakları - Toplantı
Salonları
148
1336 S
Canan
KARACA
İşçi
149
4142 S
Lokman
HAZER
Şoför
150
3014 S
Büsra
COSKUNOGLU
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
115,83
3+1
151
2108 S
Ibrahim
SAHIN
Şoför
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
115,80
3+1
152
5609 S
Hüdai
DEMİR
İşçi
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 115,77
3+1
153
1488 S
I.Hakan
AYTAÇ
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 115,71
3+1
154
1474 S
Gülen
MALKOÇ
Memur
OSB-Doğa Koruma Daire Başkanlığı
115,43
2+1
155
5372 S
Şenel
YAĞMUR
Tekniker
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
115,22
156
1334 S
Murat Demir
UGUR
İşçi
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
115,17
2+1
5096 S
Fevzi
KUNDUZ
Teknisyen
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
114,41
2+1
157
03.02.2014
Sayfa : 6 / 58
Standart dışı 2+1
Bodrum 3+1
Bodrum 3+1
Standart dışı 2+1
Standart 3+1
Apart 1+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
158
4278 S
Hüseyin
HARMANCI
Hizmetli
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
114,40
2+1
159
5348 S
Yalçın
DALGIN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
114,38
3+1
SEMIZ
Mühendis
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
114,09
3+1
160
4281 S
Ahmet Hamdi
161
3153 S
Gülümser
ÇELIK
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
114,02
3+1
162
1353 S
Nizameddin
BILGIN
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
113,84
3+1
163
5077 S
Mehmet
AYTAÇ
Şoför
OGM-İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
113,76
2+1
164
1485 S
Recep
YILDIZ
İşçi
113,58
2+1
165
1771 S
Nihan Yenilmez
ARPA
Mühendis
113,55
3+1
166
5515 S
Filiz
KASAR
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
113,28
3+1
167
1828 S
Burak
SEN
Mühendis
DMI-Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı
113,22
3+1
168
3013 S
Nejla
ERDEM
Sekreter
OSB-Müsteşarlık
113,20
2+1
169
2088 S
Süleyman
TIRYAKI
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 113,07
2+1
170
2115 S
Kurtulus
DEREYURT
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 112,17
2+1
171
5524 S
Serap
KEMİKKIRAN
Teknisyen
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
111,57
1+1
172
3025 S
Sibel
CENGIZ
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
111,46
3+1
111,40
2+1
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
173
1039 S
Songül
ARSLAN
Memur
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
174
2049 S
Narin
SEVEN
İşçi
OSB-Personel Dairesi Başkanlığı
111,05
3+1
175
1371 S
Zafer
YALÇIN
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 110,80
2+1
176
5494 S
Tevfik Fikret
AKSU
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
110,79
3+1
177
5492 S
Fatma
KUZU
Teknisyen
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
110,63
1+1
178
42 S
Şükrü
KUŞ
Koruma Güvenlik Memuru
DMİ-Personel Dairesi Başkanlığı
110,42
3+1
179
1441 S
Yildiz
ÇELEBI
Sekreter
OSB-Hukuk Müşavirliği
110,40
3+1
180
2139 S
Eyüp Sabri
BÜRKE
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
110,29
2+1
181
5415 S
Nur Özlem
HAVUÇOĞLU
V.H.K.İ
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
109,94
3+1
182
1331 S
Osman
ÇELIK
İşçi
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
109,80
3+1
03.02.2014
Sayfa : 7 / 58
Apart 1+0
Normal Lojman 3+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
183
3016 S
Erdogan
ERTÜRK
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
109,67
2+1
184
3092 S
Büsra
ERTAN
Memur
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
109,55
2+1
185
3065 S
Cemal
TOSUN
Koruma Güvenlik Memuru
DMI-Özel Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
109,35
3+1
186
3205 S
Fikret
DINÇ
Teknisyen
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
109,10
2+1
187
5595 S
Ayşe
BOZKURT AÇIKGÖZ
Şef
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 108,96
3+1
188
4147 S
Şükran
ALTIN GERÇEK
Memur
OSB-İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 108,22
2+1
189
5559 S
Murat
ŞAHİN
V.H.K.İ.
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
3+1
190
5324 S
Volkan
YILMAZ
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
107,98
3+1
191
1094 S
Tuncay
DUR
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
107,97
3+1
108,14
192
1861 S
Özlem
AYDEMIR
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
107,94
2+1
193
1290 S
Havva
ÖZTÜRK
Mühendis
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
107,35
2+1
194
3140 S
Sule
TASÖZ
Memur
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
107,08
2+1
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
106,25
3+1
195
1478 S
Kadriye
MOLLAMEHMETOGLU
Mühendis
196
2047 S
Aysel
TAYDAS
V.H.K.İ.
OSB-Personel Dairesi Başkanlığı
106,20
3+1
106,10
3+1
197
1465 S
Nejat
ERTEKIN
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
198
1347 S
Saadet
YENEN
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
106,07
2+1
199
1856 S
Nuray
TURAN
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
106,03
2+1
200
3154 S
Sevinç
KAYABASI
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
106,02
3+1
201
5399 S
Çetin
GÜMÜŞDAĞ
V.H.K.İ
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
105,95
202
2077 S
Ibrahim
ALTINOLUK
Teknisyen
OGM-Bölge Müdürlüğü
105,70
3+1
203
3064 S
Serdar
ASLANER
Koruma Güvenlik Memuru
DMI-Özel Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
105,60
3+1
204
2092 S
Semih
SÖLEN
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
105,51
2+1
205
3129 S
Süleyman
DEMIRKAN
Şef
OGM-Hukuk Müşavirliği
105,41
3+1
206
1091 S
Sema
OYMAK
Mühendis
OGM-İzin İrtifak Dairesi Başkanlığı
105,37
3+1
207
5568 S
Fazıl
ÇİNİCİ
Teknisyen
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
105,18
3+1
208
2062 S
Serpil
KÜÇÜKGILAVUZ
V.H.K.İ.
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
105,10
2+1
209
5566 S
Mehmet
ŞEN
Teknisyen
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
104,96
3+1
210
3172 S
Salise
ATACAN
Uzman
DMI-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
104,72
3+1
5337 S
Adnan Deniz
ÖZDEMİR
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk
104,68
3+1
211
03.02.2014
Sayfa : 8 / 58
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1 (80 m2)
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
212
4283 S
Meltem
SEN
Teknisyen
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
104,67
3+1
213
3091 S
Belma
GÜNDOGDU
Memur
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
104,54
2+1
104,49
3+1
214
2091 S
Ayten
EKINCI
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
215
4457 S
Ekrem
COŞGUN
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
104,34
3+1
104,23
3+1
216
4271 S
Bülent
TASKIN
Koruma Güvenlik Memuru
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
217
4901 S
Birsen
ARSLANGÖRÜR
V.H.K.İ
DMİ-santral
104,22
3+1
218
1664 S
Mehmet
BILGI
Mühendis
OGM-Orman İdaresi ve Planlama
104,08
3+1
OGM-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
103,99
3+1
219
3122 S
Ahmet Turan
YIGIT
Şube Müdür V.
220
2072 S
Havva
ALTUNDAL
V.H.K.İ.
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
103,92
3+1
221
4137 S
Tülay
MEYDAN KOCAMAN
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
103,86
3+1
222
5237 S
Bayram
ALTIN
Hizmetli
DMİ-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
103,77
3+1
223
1891 S
Hasan
AYHAN
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
103,76
3+1
224
5438 S
Sinan
KARADAĞ
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
103,57
3+1
225
1980 S
Aynur
BOZKURT
V.H.K.İ.
OGM-Eğitim Dairesi
103,57
3+1
226
5449 S
Birnur
AYAN
Teknisyen
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
103,36
3+1
227
5456 S
Mehtap
GÜL
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
103,23
1+1
228
4219 S
Aylin
DOGAN
Bilgisayar İşletmeni
OGM-İnşaat ve İkmal
102,93
2+1
229
5466 S
Atiye Ebru
ŞALCI
Hemşire
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
102,90
3+1
230
1045 S
Aşkın
KIRAÇ
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
102,48
3+1
231
3037 S
Mehmet
ERKOL
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
102,45
2+1
232
1881 S
Ersin
KALENDEROGLU
Mühendis
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
102,44
2+1
233
3035 S
Haydar
GÜLTEKIN
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
102,37
2+1
234
1252 S
Günay
TEZCAN
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
102,12
2+1
235
2105 S
Gökalp
ARSLAN
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
102,10
2+1
236
1432 S
Nuray
KIVANÇ
V.H.K.İ.
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
101,98
3+1
İşçi
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
101,95
3+1
3+1
237
1532 S
Zuhal
SEYINDI
238
4880 S
Mehmet Birol
YILDIZ
Teknisyen
DMİ-İMİ Daire Başkanlığı
101,75
239
1227 S
Yunus
SEVEN
Mühendis
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
101,75
2+1
240
1969 S
Demet
VARLIBAS
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
101,64
2+1
241
1966 S
Ümit
TURHAN
Mühendis
OGM-Eğitim Dairesi
101,52
2+1
5095 S
Şule
TAŞÖZ
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
101,16
2+1
242
03.02.2014
Sayfa : 9 / 58
Normal 3+1 (94-97 m2)
Standart dışı 2+1 80 m2
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
243
1291 S
Ahrar
TASDELEN
Mühendis
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
101,15
3+1
244
1020 S
Sami
BAYÇELEBI
Mühendis
OGM-Eğitim Dairesi
100,65
3+1
245
1890 S
Ilker
ÖZOGLU
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
100,63
2+1
246
2164 S
Hüseyin
AKBAS
Bilgisayar İşletmeni
DMİ-Dönersermaye Tahsilat Müdürlüğü
100,61
3+1
247
1061 S
Ömer
GÜNDOGAN
Koruma Güvenlik Memuru
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 100,40
3+1
248
1744 S
Hasan
NACAROGLU
Mühendis
OGM-İnşaat ve İkmal
100,31
3+1
249
3112 S
Ahmet
KILIÇ
Memur
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
99,96
3+1
250
1051 S
Salman
ÖZKAN
Koruma Güvenlik Memuru
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
99,93
2+1
251
5560 S
Mustafa
GEZER
Tekniker
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
99,85
1+1
252
5537 S
Muzaffer
YOLCU
Mühendis
99,73
3+1
253
5075 S
Selma
AYTAÇ
İşçi
99,73
2+1
254
3024 S
Sündüs
KANKILIÇ
V.H.K.İ.
99,61
2+1
99,49
3+1
99,38
2+1
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
OSB-Orman Ağaçları ve Tohunları Islah
Araştırma
255
4270 S
Ünal
KARAKOÇ
Koruma Güvenlik Memuru
256
4440 S
Tuncay
ÖZBAŞ
Hizmetli
257
2187 S
Zeynep
KIRISAK
Memur
DMI-Personel Dairesi Başkanlığı
99,35
3+1
99,34
3+1
258
1658 S
Rıdvan
TOSUN
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
259
2145 S
Erkan
IPEK
Bilgisayar İşletmeni
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
99,12
3+1
260
5533 S
Hülya
GÜRSOY
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
99,10
3+1
261
1482 S
Meltem
KUKUL
Mühendis
OSB-Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı
99,03
2+1
262
5467 S
Gülser
ARTANTAŞ
Teknisyen
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
98,90
3+1
263
1262 S
Yeliz Arzu
KILINÇ
Teknisyen
OGM-İzin İrtifak Dairesi Başkanlığı
98,90
2+1
264
1809 S
Esma
AKIN
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
98,80
2+1
265
1715 S
Cihaner
KEÇELI
Teknisyen
DMI-Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı
98,78
3+1
266
2169 S
Hatice
BAGBASI
Memur
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
98,63
3+1
267
3148 S
Dilber
DEMIRCI
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
98,34
2+1
Mühendis
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
98,34
2+1
268
1523 S
Münevver
ARSLAN
03.02.2014
Sayfa : 10 / 58
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
269
5502 S
Ümit
ÜNAL
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
98,17
3+1
98,13
2+1
270
3165 S
Ülkü
ISSEVER
Mühendis
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
271
5365 S
Oğuzhan
AYDIN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
98,11
3+1
272
1066 S
Ayhan
KIZILIRMAK
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
97,60
3+1
273
1855 S
Murat
ÖNAL
İşçi
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
97,30
2+1
96,90
3+1
274
1551 S
Elvan
CANTÜRK
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
275
5240 S
Zekiye
SAPAZ
Bilgisayar İşletmeni
DMİ-Strateji Geliştirme Başkanlığı
96,89
3+1
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
96,88
3+1
276
3087 S
Burhan Teoman
MERIÇ
277
3044 S
Sebnem
GÜNDOGDU
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
96,83
2+1
278
1608 S
Zübeyde
ŞİŞMAN
Mühendis
OGM-Eğitim Dairesi
96,48
2+1
279
1614 S
M.Vuslat
TILKICI
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
96,42
3+1
280
1509 S
Suat
BILEN
Koruma Güvenlik Memuru
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
96,37
3+1
281
4115 S
Arzu Coskun
DURAK
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
96,27
3+1
282
1554 S
Sibel
KESKINCIOGLU
İşçi
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
96,05
2+1
283
2159 S
Mine
DEGERLI
Memur
DMİ-deniz meteoroloji Şb Müd.
96,05
3+1
284
2079 S
Ömer
IPEK
Mühendis
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
95,95
3+1
285
1447 S
Bahar Sel
FEHIM
Şehir Plancısı
OSB-Çevresel Etki Değerledirmesi ve
Planlama Genel Müdürlüğü
95,78
3+1
286
5578 S
Ahmet
AKTAŞ
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
95,59
3+1
287
3066 S
Nurten
CIVELEK
Memur
DMİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
95,20
3+1
288
4272 S
Emine
BALABAN
Memur
95,17
3+1
289
4226 S
Fatih
SARIÇAM
Uzman
95,12
2+1
290
1683 S
Özden
MEKEÇ
Mühendis
94,91
2+1
291
5238 S
Saadettin
KAPISIZ
Bilgisayar İşletmeni
DMİ-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
94,43
3+1
292
2194 S
Idris
ARSLAN
Uzman
OGM-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
94,20
3+1
293
4108 S
Naci
SAHIN
Memur
OGM-İşletme ve Pazarlama
94,02
3+1
Mühendis
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
93,98
2+1
294
1032 S
Yildiz
KARA
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
OGM-Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
03.02.2014
Sayfa : 11 / 58
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
295
1525 S
Ilhami
TURAN
İşçi
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
93,95
2+1
296
5526 S
Şaban Aydın
AYTAÇ
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
93,76
3+1
297
3043 S
Eyyup
HANCI
Mühendis
OGM-İnşaat ve İkmal
93,48
2+1
298
5523 S
Nergiz
YALÇIN
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
93,40
3+1
299
3026 S
Ferhat
GÖKDEMIR
İşçi
OSB-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı
93,27
3+1
300
1808 S
Nalan
KIRALI
V.H.K.İ.
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
93,06
3+1
301
3052 S
Ahmet
ÖZKÖK
Bilgisayar İşletmeni
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
93,05
3+1
302
1858 S
Nergis
TORUN
İşçi
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
93,01
3+1
303
1390 S
Emel
DEMIRAG
İşçi
OSB-Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
92,60
3+1
304
1992 S
Nurten
HOSAFCI
Uzman
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
92,56
2+1
305
1476 S
Tugba
USTA
Mühendis
OSB-Mesire Yerleri Daire Başkanlığı
92,49
3+1
306
1413 S
Nilgün
TARKAY
Mühendis
OSB-Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
92,36
3+1
307
1491 S
Özge
ALTUN
İşçi
OSB-Mesire Yerleri Daire Başkanlığı
92,35
3+1
İşçi
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
92,31
2+1
308
1983 S
Gülin Berna
ECZACIBASI
309
1657 S
Kemal
GÜLSEN
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
92,30
3+1
310
4127 S
Soner
TÜMÜKLÜ
Mühendis
OGM-Eğitim Dairesi
92,23
3+1
311
1057 S
Erdal
KARASU
Koruma Güvenlik Memuru
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
92,15
3+1
312
2044 S
Filiz
SAKA UMAZ
V.H.K.İ.
OGM-Silvikültür Dai. Bşk.
92,07
2+1
313
5283 S
Mukadder
SERTTAŞ
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-İç Denetim Birimi
91,83
3+1
314
2123 S
Meryem
SÖZSAHIBI
V.H.K.İ.
OGM-İşletme ve Pazarlama
91,81
2+1
315
5525 S
Hülya
AYTAÇ
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
91,79
3+1
316
5359 S
İbrahim
ŞAHİN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
91,61
3+1
317
1681 S
Müjde
TÜRKER
İşçi
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
91,60
3+1
318
1540 S
Hatice
ÇIKRIKÇI
İşçi
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
91,52
3+1
Mühendis
OSB-Ormancılık Araştırma ve Geliştirme
Şube Müdürlüğü
91,48
3+1
319
4116 S
Güven
KAYA
320
4113 S
Bayram
SANLITÜRK
İşçi
OSB-Bütçe dairesi Başkanlığı
91,27
3+1
321
5298 S
İbrahim
GÖKŞENLİ
Mühendis
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
91,13
3+1
322
1528 S
Güllü
GIDER
Memur
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
91,08
3+1
323
3104 S
Salim
ÇELIK
Bilgisayar İşletmeni
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
90,90
3+1
03.02.2014
Sayfa : 12 / 58
Standart 3+1
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
324
1469 S
Sule
GÜLAY (BUHARALI)
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
90,64
3+1
325
1615 S
Mustafa
KENDÜZLER
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
90,16
3+1
90,03
2+1
89,85
3+1
89,70
2+1
89,53
3+1
326
3210 S
Melahat
KARAHAN
İşçi
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
327
3171 S
Sibel
ALTUN
Memur
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
328
1486 S
E.Sühendan
KARAUZ
İşçi
329
1954 S
U. Ahmet
ŞEKERCAN
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OGM-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
330
1415 S
Cafer
ALPARSLAN
İşçi
OSB-Özel Kalem Müdürlüğü
89,40
2+1
331
1647 S
Irfan
HÜNER
Şoför
OGM-İnşaat ve İkmal
88,94
3+1
332
3048 S
Nildilek
ÖZBEDEL
Mühendis
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
88,33
3+1
333
5442 S
Süleyman
AYDIN
V.H.K.İ
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
88,07
3+1
334
1639 S
Süleyman
ALICI
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
88,05
2+1
335
1700 S
Ömer
KIRAÇ
İşçi
88,03
3+1
336
2046 S
Murat
DELIBAS
Mühendis
87,70
2+1
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
337
1759 S
Meral
ALTUN
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
87,55
2+1
338
4803 S
Derya
POLAT
Memur
OSB-Strateji Geliştirme Dairesi
87,52
2+1
339
3102 S
Alpay
GÖÇER
Memur
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
87,37
2+1
340
4168 S
Yusuf
KURT
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
87,30
3+1
ÇANKAYA
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
86,83
3+1
341
1393 S
Melek
342
5636 S
Sibel
ÇAKAN
Mühendis
OSB-DKMP Genel Müdürlüğü
86,38
1+1
343
2133 S
Bahadir
ÇETIN
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
86,23
3+1
344
5464 S
Atilla
TURABİK
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
86,22
3+1
345
5542 S
Zerrin
GÜRKÖK
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
86,19
2+1
346
4895 S
Öznur
BİLGE
Memur
DMİ-Strateji Geliştirme Dairesi
86,16
3+1
86,15
2+1
86,09
3+1
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
347
4267 S
Aysel
MEMIS
Bilgisayar İşletmeni
348
1483 S
Gökhan
SEYHAN
Mühendis
349
1964 S
Ismail
BABAARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
85,94
2+1
350
2134 S
Osman
KARADUMAN
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
85,70
3+1
351
5635 S
Hüseyin
ERKAAN
Mühendis
OGM-Bilgi Sistemleri Dai. Bşk.
85,60
3+1
352
3215 S
Selahattin
GÜLER
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Bölge Müdürlüğü
85,55
3+1
03.02.2014
Sayfa : 13 / 58
Apart 1
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
353
1863 S
Tarik
ALPAY
Teknisyen
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
85,41
2+1
354
3132 S
Kenan
CIVAS
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
84,69
2+1
355
1624 S
Gülhatun
YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
84,21
3+1
356
3137 S
Ala Atakan
ÜN
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
84,20
3+1
357
2039 S
Ümit
GÜL
V.H.K.İ.
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
84,11
2+1
358
1208 S
Osman
GÜRBÜZ
Teknisyen
OGM-İnşaat ve İkmal
84,08
3+1
359
5530 S
Aysel
GÜLBAHAR
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
83,97
3+1
360
4797 S
Mehmet
AYBULUT
Şoför
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
83,83
3+1
DEMIRBAS
Mühendis
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
83,73
3+1
361
4273 S
Hatice
362
2132 S
Murat
ÇETINER
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
83,65
3+1
363
1610 S
Özcan Nihan
KOŞAR
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
83,62
3+1
364
2136 S
Sevinç
SIVRI
İşçi
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
83,16
2+1
365
2131 S
Gökhan
ÜNAL
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
82,98
3+1
366
3033 S
Yüksel
KAVAS
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
82,92
2+1
367
5482 S
Levent
ATAK
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
82,78
3+1
368
2149 S
Yavuz
GÜÇLÜ
Mühendis
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
82,64
3+1
3+1
369
4129 S
Nimet
KAYA
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
82,57
370
5620 S
Mehmet
KARADAYI
Tekniker
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
82,57
2+1
371
2089 S
Istemi Bilgehan
KILIÇ
İşçi
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
82,17
2+1
372
1762 S
Cihangir
ALTUN
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
82,13
3+1
373
1085 S
Tugba
BÜYÜKLÜ
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Personel Dairesi Başkanlığı
81,86
3+1
81,84
2+1
374
4121 S
Ayse
SARAL
V.H.K.İ.
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
375
4461 S
Yaşar
AYYILDIZ
Tekniker
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
81,68
2+1
376
5622 S
Oya
ARASTAMAN
Tekniker
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
81,53
3+1
377
5432 S
Hatice
SAĞLAM OKUMUŞOĞLU Tekniker
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
81,52
3+1
378
5358 S
Hülya
KESKÜM YÜCEL
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
81,49
3+1
379
5307 S
Yücel
KAYA
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
81,44
3+1
380
1616 S
Aynur
CANSU
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
81,40
2+1
381
1883 S
Adem
KARACIF
Mühendis
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
81,10
2+1
382
3160 S
Ferhan
KAYA
Teknisyen
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
80,98
2+1
03.02.2014
Sayfa : 14 / 58
Normal lojman 3+1
Standart dışı lojman 2+1
Normal Lojman 3+1
Apart loj. 1
Normal Lojman 3+1
Standart dışı Lojman 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
383
3109 S
Nurgül
SAHIN
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Eğitim Dairesi
80,92
2+1
384
1189 S
Yılmaz
DOGAN
Teknisyen
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
80,84
2+1
385
5567 S
Ayhan
ÇİÇEK
Memur
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
80,53
2+1
386
5339 S
Songül
ALTIN KESKİN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
80,46
3+1
387
3069 S
Ayhan
KIRIK
Teknisyen
DMİ-idari Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
80,35
3+1
388
3147 S
Ö.Faruk
BARDAKCI
İşçi
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
80,07
3+1
389
5423 S
Şule
GÜLAY
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
79,89
3+1
390
1196 S
Meltem
DANISMAN (ÇETIN)
Mühendis
OGM-İzin İrtifak Dairesi Başkanlığı
79,62
2+1
391
3164 S
Hakan
SEÇER
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Personel Dairesi Başkanlığı
79,49
2+1
392
5309 S
Sevinç
TEKBURAK
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai.Bşk.
79,45
3+1
393
4900 S
Zeki
AYTAÇ
Teknisyen
DMİ-İMİ Daire Başkanlığı
79,41
3+1
394
5412 S
Şahnur
YILMAZ ALTUN
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
79,39
3+1
395
1201 S
Ayla
AKÜLKER
Bilgisayar İşletmeni
OGM-İnşaat ve İkmal
79,07
2+1
79,02
3+1
396
3152 S
Mehmet
KAYABASI
V.H.K.İ.
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
397
2163 S
Serdar
EVRIM
Memur
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
78,59
3+1
398
2083 S
Nejla
ÖZBEK
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
78,53
2+1
399
1186 S
Nuray
YÜCEL (ÇELIK)
V.H.K.İ.
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
78,08
3+1
400
1172 S
Eyüp
BÜLBÜL
Teknisyen
OGM-Hukuk Müşavirliği
78,03
2+1
401
5055 S
Hüseyin
AYGÜN
Şef
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
77,93
2+1
402
2117 S
Birgül
SIMSEK
İşçi
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
77,93
2+1
403
1617 S
Ersan
AYDOGDU
V.H.K.İ.
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
77,35
2+1
404
5531 S
Aydın
BALI
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
77,24
1+1
405
1775 S
Murat
ÇELIK
Bilgisayar İşletmeni
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
77,08
2+1
406
2125 S
Latife
YALÇIN
V.H.K.İ.
OGM-İşletme ve Pazarlama
76,81
2+1
407
3086 S
Burcu
BURSALI
Memur
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
76,51
2+1
408
1986 S
Serpil
KALEM
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Hukuk Müşavirliği
76,20
2+1
409
1972 S
Gülsüm
MIRZA
Mühendis
OGM-Eğitim Dairesi
75,99
3+1
410
5368 S
Sennur
ÖZEN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
75,93
3+1
411
3174 S
Demet
KARAKÖSE
Tekniker
DMI-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
75,85
3+1
412
5486 S
Müfik Şefik
DOĞDU
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
75,78
3+1
03.02.2014
Sayfa : 15 / 58
Apart Lojman 33 m2
Normal Lojman 3+1 (94-97 m2)
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
413
5565 S
Yasemin
ÖZDEMİR KILIÇ
Hemşire
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
75,24
3+1
414
4122 S
Mustafa Erol
KUSDEMIR
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
75,23
2+1
415
5455 S
Hüseyin
FİNCAN
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
74,89
3+1
416
3108 S
Sinan
ARSLAN
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
74,77
2+1
417
3101 S
Mehmet
ÖZ
V.H.K.İ.
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
74,34
2+1
418
5286 S
Zuhal
BOZKURT
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-İç Denetim Birimi
73,83
2+1
419
3207 S
Mehmet
TAS
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
73,70
2+1
3+1
420
4191 S
Elif
ÇIMENOGLU
Biyolog
TAŞRA-9. Bölge Müdürlüğü
73,66
421
5462 S
Nuray
BAL
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
73,62
3+1
422
4229 S
Özlem
MUTLUER YURDAKUL
Mühendis
OSB-Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
72,82
3+1
423
5610 S
İbrahim
GÜRZ
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
72,82
1+1
424
5241 S
Kerim
AYDIN
Teknisyen
DMİ-Veri İşlem Dairesi Başkanlığı
72,75
3+1
425
1504 S
Baris Okan
ÜNAL
V.H.K.İ.
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
72,71
2+1
426
1254 S
Ethem
FIL
Bilgisayar İşletmeni
72,50
2+1
427
1253 S
Sezgin
DEMIRDAS
V.H.K.İ.
72,49
2+1
428
1689 S
Hanife
YAMAN
V.H.K.İ.
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
72,40
2+1
429
2081 S
Filiz Isik
ÖNOGLU
Çevre ve Orman Uzman Yrd. OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
72,28
3+1
430
2067 S
Gökhan
TEPELI
Orman Muhafaza Memuru
OGM-Bölge Müdürlüğü
72,14
2+1
431
4775 S
Alikan
KAYA
Şef
OGM-Ankara Orman İşletme Müdürlüğü
72,13
3+1
432
5433 S
Sevil
DİNÇSOY
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
71,81
3+1
71,38
2+1
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
433
2082 S
Özge
UGURLUOGLU
Kimyager
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
434
2057 S
Metin
YIGIT
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
71,21
3+1
435
4183 S
Bülent
GÜNES
Mühendis
OGM-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
70,60
3+1
436
2103 S
Erol
AKSU
İşçi
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
70,60
2+1
437
5541 S
Şeyda
GENÇ
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
70,59
3+1
438
3015 S
Mehmet
AK
Bilgisayar İşletmeni
OGM-İdari ve Mali İşler Dairesi
70,49
2+1
439
1981 S
Gülnaz
MERAL (DOGAN)
V.H.K.İ.
OGM-Silvikültür Dai. Bşk.
69,91
2+1
03.02.2014
Sayfa : 16 / 58
Apart
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
69,53
3+1
V.H.K.İ.
OGM-Hukuk Müşavirliği
69,48
2+1
Tekniker
OGM-9.Bölge Müdürlüğü
69,42
2+1
440
4265 S
Ahmet
DÜNDAR
Hizmetli
441
1652 S
Süleyman
KUNDAKÇI
442
4935 S
Aytaç
ERGENE
443
4896 S
Tuba
ÖZDEMİR
Memur
DMİ-Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
69,27
3+1
444
1985 S
Settar
GÜNER
İşçi
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
68,81
3+1
445
1512 S
Nusret
BIRIM
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
68,78
2+1
446
5555 S
Zekeriya
TOM
Teknisyen
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
68,72
2+1
447
3139 S
Elif
GEZEN
Memur
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
67,67
2+1
448
1183 S
Özlem
AYDIN
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
67,46
2+1
67,33
2+1
449
3074 S
Serdar Kamuran
YAVUZ
OSB-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
Başkanlığı
450
1564 S
Mehmet
GÖLGE
Çevre ve Orman Uzmanı
OSB-Doğa Koruma Daire Başkanlığı
66,71
2+1
451
5371 S
Deniz
ULUSOY
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
66,56
3+1
452
4877 S
Cemalettin
CANKARA
Memur
DMİ-Strateji Geliştirme Dairesi
66,50
3+1
YUMUS
Mühendis
OGM-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
66,45
3+1
453
3150 S
Aydin
454
4131 S
Polat
PAMUK
Mühendis
OGM-Özel Kalem Müdürlüğü
66,15
2+1
455
3141 S
Nazan
BILGIN
Mühendis
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
65,80
2+1
456
5362 S
Meral
KÖKSAL
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
65,71
3+1
457
1629 S
Bahar
TURAN
V.H.K.İ.
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
65,68
2+1
458
4262 S
Kenan
ÖZTÜRK
65,62
2+1
459
3090 S
Sevil
BOLAT UÇAR
65,54
3+1
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
Başkanlığı
Mühendis
460
4898 S
Ergün
ATAK
Hizmetli
DMİ-santral
65,22
2+1
461
5474 S
Halide Senem
COŞKUN
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
64,87
3+1
462
2106 S
Nevin
YILMAZ
İşçi
OSB-Özel Kalem Müdürlüğü
64,37
2+1
463
5290 S
Süleyman
FIRAT
Tekniker
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
64,19
3+1
464
2114 S
Kenan
AGÖREN
Memur
OSB-Hukuk Müşavirliği
64,10
2+1
63,61
2+1
465
2073 S
Fehmi
SENGÜL
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
466
1778 S
Irfan
FILIK
Mühendis
OGM-İnşaat İkmal Dairesi Başkanlığı
63,47
2+1
63,21
2+1
62,83
3+1
467
468
4140 S
Kemal
IRGE
Veznedar
OSB-Koruma ve Güvenlik Şube
Müdürlüğü
5297 S
Hakan
TAŞDEMİR
Memur
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
03.02.2014
Sayfa : 17 / 58
Standart dışı 2+1
2 kısım Bodrum 3+1
Normal 3+1
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
469
5538 S
Füsun
GÖKOĞLU
Mühendis
470
1684 S
Emine
TINMAZ
İşçi
471
1563 S
Aybars
ALTIPARMAK
Çevre ve Orman Uzmanı
472
5446 S
Filiz
BULUT
Mühendis
473
3054 S
Derya
YAGCI
474
3055 S
Gürkan
KALENDER
475
5333 S
Ahmet Faruk
ÖZTÜRK
476
4123 S
Semiha
477
3045 S
478
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
62,79
3+1
62,73
2+1
62,71
2+1
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
62,63
3+1
Şehir Plancısı
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
62,27
2+1
Mühendis
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
62,14
2+1
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
62,07
KOÇAK
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Bölge Müdürlüğü
62,06
2+1
Lütfiye
YILMAZ
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
61,50
2+1
4882 S
Nagehan
AKYAR
Memur
DMİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
61,38
3+1
479
5420 S
Reyhan
ŞAHİN
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
60,83
3+1
480
5618 S
Ayşe
DÖNMEZ
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
60,75
3+1
481
4114 S
Hatice
ARSLAN
Mühendis
OSB-Kooperatifler Daire Başkanlığı
60,08
2+1
482
5311 S
Deniz
GÖKDEMİR
V.H.K.İ
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
60,05
1+1
483
2071 S
Süleyman
OKUMUS
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Personel Dairesi Başkanlığı
59,58
2+1
Şef
OSB-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı
59,53
3+1
2+1
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0
484
4263 S
Mehmet Fatih
485
2205 S
Yasin
GÜNDÜZ
Memur
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
59,17
486
5278 S
Bülent Levent
NAR
V.H.K.İ
DSİ-Hukuk Müşavirliği
58,75
1+1
487
4190 S
Yusuf
HATAY
V.H.K.İ.
OGM-Orman İdaresi ve Planlama
58,63
2+1
488
2135 S
Harun
TÜRE
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
58,53
2+1
489
2168 S
Atifet
ÇEVIK DÜZGÜN
Memur
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
58,37
3+1
490
4280 S
Yasin
ESEN
Tekniker
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
58,05
3+1
491
5435 S
Hakan
UZUN
V.H.K.İ.
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
58,03
3+1
Teknisyen
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
57,53
3+1
BOYACI
492
4282 S
Ali Osman
493
3029 S
Seyfettin
SAHIN
İşçi
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
57,37
3+1
494
5637 S
Fatih
ÜLKÜDÜR
Mühendis
OGM-Özel Kalem
56,97
3+1
495
5243 S
Mustafa
BAŞARAN
Teknisyen
DMİ-Tahminler Dairesi Başkanlığı
56,85
3+1
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
56,76
3+1
496
3216 S
Aysun
GÜN
ÖZKAN
03.02.2014
Sayfa : 18 / 58
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
497
5624 S
Safi
ALTUNÖZ
Mühendis
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
56,43
3+1
498
5562 S
Nuray
YAZICI
Memur
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
56,41
3+1
499
5325 S
Gülşen
ÜZÜM
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
56,06
2+1
500
3079 S
Ibrahim Ethem
AVSAR
Çevre ve Orman Uzman Yrd. OSB-Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
55,94
2+1
501
1970 S
Turhan
GÜNGÖR
İşçi
OSB-Özel Kalem Müdürlüğü
54,97
2+1
54,66
3+1
502
4268 S
Reyhan
ZARARSIZ
Memur
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
503
3050 S
Sibel
DEMIRTAS
Mühendis
OGM-Silvikültür Dai. Bşk.
54,36
3+1
504
5345 S
Özcan
ALKAYA
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Dai. Bşk.
54,04
3+1
505
3170 S
Recep
AYDIN
Memur
DMI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
53,35
3+1
506
4284 S
Ahmet
YILDIRIM
Bilgisayar İşletmeni
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
52,86
3+1
507
4184 S
Galip Çagtay
TUFANOGLU
Mühendis
OGM-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
52,73
3+1
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
52,66
3+1
508
5483 S
Mehmet
GÖKTAŞ
Bilgisayar İşletmeni
509
4224 S
Süreyya
DEMIRCI
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
52,52
3+1
510
3027 S
Arife
ÖZÜDOGRU
Mühendis
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
52,40
3+1
511
1886 S
Ramazan
DEMIRCI
Mühendis
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
52,37
3+1
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
52,36
3+1
512
5520 S
Akın
HAMAMCIOĞLU
513
5497 S
İsmal
CENGİZ
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
51,91
514
4182 S
Mevlüt
SENER
Bilgisayar İşletmeni
OGM-Orman Genel Müdürlüğü
51,77
2+1
515
5510 S
Oğuzhan
BAL
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
51,54
3+1
516
5338 S
Aysel
SALUR AVCI
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
51,00
3+1
517
5490 S
Şengül
BOZKURT
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
49,79
3+1
518
4897 S
Yasemin
ÇELENK
Tekniker
DMİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
49,62
3+1
519
4816 S
Mehmet
DEMİRCİ
Mühendis
OGM-Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
49,29
3+1
520
5503 S
Ahmet Veli
TEKİN
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
49,26
3+1
521
4879 S
Diler
DEMİR
Memur
DMİ-Özlük İşleri Müdürlüğü
48,72
2+1
522
5545 S
Ali
OCAK
Memur
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
48,72
3+1
523
5517 S
H. Deniz
KİŞİSEL
Veteriner
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
48,38
3+1
03.02.2014
Sayfa : 19 / 58
Normal Lojman 3+1 (97 m2)
Normal Lojman 3+1 (94 m2)
Standart 2+1 80 m2
Standart 1 33 m2
Normal Lojman 3+1
Apart tek odalı 1+0
Apart tek odalı 1+0
Normal Lojman 3+1
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
524
5347 S
Özgüven
ALTUN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
48,10
525
5331 S
Mahfuz
ÜZÜM
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
47,93
3+1
526
4815 S
Hüseyin Cihad
ANLAR
Mühendis
OGM-Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
47,75
3+1
527
5404 S
Özgün
ŞENBAHAR
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
47,72
3+1
47,68
2+1
47,30
3+1
528
3046 S
Mediha
ÖZCAN HALILOGLU
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
Kontrolü Genel Müdürlüğü
529
5434 S
Nermin
ÜNLÜ
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
530
5421 S
Tülay
GÖKDEMİR
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
47,18
3+1
531
5461 S
Orçun
TAŞKIN
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Basın Müşavirliği
46,90
3+1
532
4218 S
Hatice
ÜSTÜN
İşçi
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
46,80
2+1
533
3021 S
Mahat
KÜÇÜK
İşçi
OGM-Bölge Müdürlüğü
45,67
2+1
534
5411 S
Zübeyde
ODABAŞI
Teknisyen
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
45,65
3+1
535
5386 S
Abdulkerim
YANAL
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
45,47
3+1
536
5321 S
Onur
GEZER
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
45,43
3+1
537
5496 S
Nimet
KUMCU
Teknisyen
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
44,39
3+1
538
5406 S
Muharrem
UZEL
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
44,26
3+1
539
5422 S
Tolga
BAHADIRLI
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
43,78
3+1
540
4124 S
Zafer
TERZI
İşçi
OGM-Kadastro ve Mülkiyet
43,68
2+1
541
4132 S
Ibrahim
UYSAL
Mühendis
OGM-Özel Kalem Müdürlüğü
43,65
2+1
542
5556 S
Özlem
TOM
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
42,51
3+1
543
4438 S
Gamze
GÜÇLÜ
Uzman Yrd.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
42,17
2+1
544
5550 S
Canan
GÖKHAN DOĞAN
Teknisyen
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
41,72
3+1
545
5418 S
Murat Ekrem
ÇOBAN
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
41,58
3+1
546
4857 S
Serpil
ACARTÜRK
Uzman
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
41,20
3+1
547
5436 S
Nihal
KARAKURT
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
41,11
3+1
548
5598 S
Volkan Hasan
ÜSTÜNDAĞ
Kurul Başkanı
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
40,93
3+1
549
5384 S
Halil
SARICA
V.H.K.İ
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
40,65
1+1
550
3142 S
Emrah
KABASAKAL
Mühendis
OGM-Eğitim Dairesi
40,62
2+1
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
40,23
3+1
551
5543 S
Çağlar Dursun
SARIMUTLU
03.02.2014
Sayfa : 20 / 58
Standart 1+0 33 m2
Normal Lojman 3+1 97 m2
Normal 3+1 (94-97 m2)
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0
Normal 3+1
Standart dışı 2+1
Normal Lojman 3+1
Normal Lojman 2+1
2 Kısım Bodrum 3+1
Standart dışı 2+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
552
5292 S
Soner
KURNAZ
Mühendis
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
40,22
3+1
553
5487 S
Rabia
PARLAK
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
40,10
3+1
554
5383 S
Elif
AK
V.H.K.İ
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
39,61
3+1
555
5407 S
Koray
CİHAN
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
39,47
3+1
3+1
556
5242 S
Bilal
ATEŞ
İstidlalci
DMİ-Tahminler Dairesi Başkanlığı
39,28
557
5385 S
Süleyman
KIZILASLAN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
38,84
3+1
558
3098 S
Aytunç
NANE
Mühendis
OGM-İzin İrtifak Dairesi Başkanlığı
38,83
2+1
559
3118 S
Emine
ÇETIN
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
38,54
2+1
38,53
1+1
37,93
2+1
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
Kontrolü Genel Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
Müdürlüğü
560
3032 S
Haluk
ERSAN
561
3156 S
Yasin
KÖYCÜ
562
3114 S
Selami
ERCAN
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
37,83
2+1
563
5356 S
Derya
KOÇTÜRK
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk
37,74
3+1
564
4819 S
Nihat
KARAKAYA
Mühendis
OGM-Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
37,53
3+1
565
5364 S
Mustafa
DEMİR
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
37,40
3+1
566
5400 S
Sevim
ZAİM
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
37,13
3+1
567
5317 S
Haydar
ARPACI
Teknisyen
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
37,07
568
3157 S
Aynur
GÜNES
Çevre ve Orman Uzman Yrd. OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
36,93
1+1
569
5410 S
Mustafa Naci
YÜKSEK
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
36,71
3+1
570
5361 S
Mehmet
YILDIZ
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
36,46
3+1
571
5639 S
Ömer
ERARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Hukuk Müşavirliği
36,45
2+1
572
5507 S
Ramazan
TELLİ
Tekniker
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
36,44
3+1
36,39
3+1
Bodrum Katı 3+1 94 m2
Dublex Bodrum 3+1 102 m2
573
5479 S
Şenol
CEVAHİR
V.H.K.İ
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
574
4220 S
Adem
ATÇEKEN
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
36,18
2+1
575
5465 S
Mürüvvet
ÖZDİN
Teknisyen
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
35,84
1+1
576
5597 S
Mustafa Nuri
ZAYIF
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
35,71
1+1
577
5395 S
İsmail
KARABULUT
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
35,39
3+1
578
5394 S
Fatih Vehbi
ARSLAN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
35,24
579
5552 S
Can
GÜNBATAR
Tekniker
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
35,15
3+1
580
4455 S
M.Bahattin
AVCIOĞLU
Memur
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
34,94
3+1
03.02.2014
Sayfa : 21 / 58
Normal 3+1 (94-97 m2)
Normal lojman 3+1
Standart dışı lojman 2+1
Apart 1+1
Standart dışı
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
581
5476 S
Cemal
YILDIZ
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
34,66
3+1
582
3111 S
Oguzhan
EKEN
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
34,35
2+1
583
3211 S
Mustafa Burak
ARSLAN
Mühendis
OSB-Araştırma ve Geliştirme Daire
Başkanlığı
34,23
1+1
584
1995 S
Cahit
YILMAZ
Mühendis
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
34,02
1+1
33,90
3+1
3+1
585
5485 S
Burcu
ERDOĞDU
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
586
5613 S
Mehmet
KARTAL
Mühendis
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
33,77
587
5470 S
Ömer
TARLAK
Tekniker
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
33,59
3+1
588
3123 S
Ilyas
BOZTAS
Mühendis
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
33,52
1+1
589
5294 S
Muhammed Abdulkadir
BAYRAK
Mühendis
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
33,32
3+1
590
5414 S
Sebahattin
YILDIRIM
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
33,28
3+1
591
4222 S
Hasim
KORKMAZ
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Hukuk Müşavirliği
33,26
1+1
592
5535 S
Aylin
KAYA
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
33,13
3+1
593
4264 S
Neslihan
ALTUG
Memur
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
33,03
3+1
594
5532 S
Ahmet
ARSLAN
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
33,00
3+1
595
5447 S
Vedat
DEMİR
Tekniker
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
32,85
3+1
596
5378 S
Aysu
DEMİRCİ
Mimar
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
32,83
3+1
597
4230 S
Ferhat
TAKCI
Memur
OGM-Teftiş Kurulu Başkanlığı
32,76
1+1
598
4802 S
Oğuz
TUNÇ
Mühendis
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
32,75
2+1
599
5600 S
Filiz
KAYA
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
32,58
3+1
600
5580 S
Sinan
ÇAKICI
Mühendis
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
32,40
3+1
601
5430 S
Neslihan
DEMİR
Memur
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
32,26
3+1
602
5391 S
Önder
ÖKMEN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
32,22
3+1
32,20
3+1
603
5539 S
Aydın
BİNBİR
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
604
5315 S
Hasan
TAŞ
Mühendis
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
31,95
3+1
2+1
605
3113 S
Cengiz
ADIYAMAN
Mühendis
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
31,89
606
5301 S
Yasemin Meriç
AYAN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
31,78
3+1
607
5443 S
Leyla
TULĞAR GÜNAL
Tekniker
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
31,77
3+1
608
5388 S
Bülent
POLAT
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
31,69
3+1
03.02.2014
Sayfa : 22 / 58
Normal Lojman 3+1
Normal Lojman 2+1
Eskişehir Yolu 3+1
Eskişehir Yolu 2+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
Sıtandart dışı lojman 2+1
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
609
5379 S
Gamze Cansu
BORAN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
31,17
3+1
31,15
2+1
610
3203 S
Hasan
YALGIN
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
611
3198 S
Fatıh
BESPARMAK
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
31,07
2+1
612
5469 S
Burak
GÖNENCAN
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
30,90
3+1
613
3117 S
Oguz
SAHIN
Programcı
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
30,83
1+1
614
3119 S
Hasan
INCE
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
30,83
2+1
30,77
3+1
30,66
3+1
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
615
4293 S
Sabri
SALTAN
Şube Müdür V.
616
5529 S
Ejder
GÖKYILDIZ
Mühendis
617
5323 S
Yakup
ATLIER
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
30,65
1+1
618
5444 S
Berat
ÇEZİK
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
30,33
3+1
619
5428 S
Kamber
KAŞIKCI
V.H.K.İ
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
30,31
3+1
620
5528 S
Önder
ÇALDAĞ
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
30,26
3+1
621
5326 S
Gülçin
TİRYAKİ
Mühendis
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
30,25
3+1
622
3155 S
Aynur
ERTURHAN
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
30,11
2+1
623
5508 S
Aslıhan
BORAN
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
30,08
3+1
624
5322 S
Betül
KARAASLAN
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
29,97
3+1
625
5457 S
Birhan
KARMİL
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
29,76
3+1
626
5299 S
Çağlar
DENİZ
Mühendis
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
29,40
3+1
627
5244 S
Ali
KESİKBAŞ
Uzman
DMİ-Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
29,37
3+1
628
3110 S
Esra
KIZILAY
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
29,36
2+1
29,22
1+1
629
5534 S
Umut Tarık
AKDENİZ
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
630
5615 S
Veli
KAYA
V.H.K.İ
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
29,19
3+1
631
3116 S
Mustafa
UGURLUAY
Mühendis
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
28,73
2+1
28,30
1+1
28,30
1+1
28,30
1+1
632
3201 S
Nergız
BELEN
Memur
633
3202 S
Zeynep Tugba
TEFEK
Mühendis
634
3200 S
Suzan
SAYILGAN
Mühendis
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
03.02.2014
Sayfa : 23 / 58
Normal 3+1 (94 - 97 m2 )
Normal lojman 3+1
Apart Tek odalı 1+0 (33 m2)
Apart 1
Standart dışı 1+1
Normal Lıjman 3+1
Tek odalı Apart Lojmanı
Standart 3+1
Standart 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
635
4817 S
Metin
ŞİRİN
Memur
OSB-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
28,16
2+1
636
4120 S
Yunus Baris
ODABASI
Mühendis
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
27,97
1+1
637
5558 S
Dilek
KAYA
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
27,77
3+1
638
3204 S
Banu
ÖZEN
Mühendis
OGM-Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele
27,50
2+1
639
5363 S
Murat
YAKUT
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
27,23
1+1
640
5605 S
Mevra
TAŞ
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
27,06
3+1
641
5581 S
Hüseyin Baran
DOĞAN
Mühendis
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
26,94
3+1
642
5484 S
Mehmet
SÖYLEMEZOĞLU
Mühendis
DSİ-Jeoteknik Hiz. ve Yas. Dai. Bşk.
26,84
3+1
643
5346 S
Nesrin
BOZDEMİR
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
26,78
3+1
644
5579 S
Ozan
ÇOBAN
Mühendis
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
26,72
3+1
645
5408 S
Mehmet
ÖZGÜN
Memur
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
26,69
3+1
646
5308 S
Taylan
SARIALTIN
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
26,56
3+1
647
3183 S
Arif
TURHAN
V.H.K.İ.
DMİ-Hukuk Müşavirliği
26,28
3+1
25,93
2+1
648
4141 S
Oktay
ÖZDEMIR
İşçi
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
649
5557 S
Leyla
ALKAN
Teknisyen
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
25,59
3+1
650
4436 S
Eda Nurhan
AKPINAR TÜRK
Memur
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi
25,58
2+1
651
4118 S
Fatma
ATABAS
Bilgisayar İşletmeni
OSB-Strateji Geliştirme Başkanlığı
25,38
2+1
652
5621 S
Hakan Bora
ASLAN
Mühendis
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
25,06
3+1
653
5509 S
Zeynep Kübra
DÖNMEZ
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
24,86
3+1
654
5302 S
Harun
ÇELİK
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
24,73
3+1
655
5603 S
Esra
BURAN
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
24,43
3+1
656
5305 S
Yusuf
ÖZYÜREK
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
24,33
3+1
657
5417 S
Serdar
BAHADIROĞLU
Tekniker
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
24,32
3+1
658
5285 S
Gülçin
BALTA
V.H.K.İ
DSİ-Hukuk Müşavirliği
24,32
1+1
659
5540 S
Deniz
DÖNE ALANTOR
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
24,19
3+1
5619 S
Sevgi
KARABIYIK
Mühendis
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
23,92
3+1
660
03.02.2014
Sayfa : 24 / 58
Normal Lojman 3+1 (94 m2)
Standart dışı 2+1 (80 m2)
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1
Normal Lojman 3+1
Apart 1
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
661
5544 S
Bilal
ÇELİK
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
23,91
3+1
662
3197 S
Harun
YILMAZ
Mühendis
OSB-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
23,75
2+1
663
3031 S
Bayram
HOPUR
Çevre ve Orman Uzman Yrd.
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
23,53
1+1
664
5611 S
Mahmut Sami
KILIÇ
Tekniker
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
23,32
5+1
665
5425 S
Özgür
YİĞİT
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
23,25
666
5614 S
Gökay
AKINCI
Mühendis
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
23,03
3+1
667
5076 S
Aytaç
AYTAÇ
Bilgisayar İşletmeni
OGM-İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
22,77
2+1
668
5553 S
Kübra
KARAARSLAN
Biyolog
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
22,73
3+1
669
4856 S
Elif
YILDIZ
Biyolog
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
22,68
2+1
670
5327 S
Fatma Yağmur
ALBAYRAK
Uzman
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
22,57
3+1
671
5390 S
Türker
ARSLAN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
22,30
3+1
672
5599 S
Sinem
DOĞU
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
21,09
3+1
673
5481 S
Çetin
ALTINBAŞ
Mühendis
21,03
3+1
674
5498 S
Lokman
BİLEN
Memur
21,03
3+1
675
3115 S
Leyla
SERTDÜSER
Programcı
OSB-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
20,83
2+1
20,72
1+1
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
676
4215 S
Ahmet
KÜÇÜKDÖNGÜL
Mühendis
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
677
5551 S
Selma
BULUT
V.H.K.İ
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
20,62
3+1
678
4535 S
Emre
ÇOKMAKLI
Uzman Yrd.
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
20,49
3+1
679
5366 S
Seden
YALINKILIÇ
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
20,22
3+1
680
4139 S
Murat
YALÇIN
Çevre ve Orman Uzman Yrd. OSB-Hukuk Müşavirliği
20,14
1+1
681
5117 S
Resul
KIZILTAŞ
İşçi
OGM-Yedek Parca Müdürlüğü
20,07
1+1
682
3008 S
Dursun
AK
Anbar Memuru
TAŞRA-9.Bölge Müdürlüğü
20,02
2+1
683
5506 S
Hakan İbrahim
SOYSAL
Mühendis
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
19,82
1+1
684
5280 S
Fatma
ERDOĞAN
V.H.K.İ
DSİ-Hukuk Müşavirliği
19,80
3+1
685
5459 S
Gülistan
ATA
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Basın Müşavirliği
19,67
3+1
686
5387 S
Yücel
AKTAŞ
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
19,66
3+1
03.02.2014
Sayfa : 25 / 58
Normal Lojman 3+1
Apart 1
Normal Lojman 3+1
Apart 1
Apart 1+0
Normal Lojman 3+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
687
5304 S
Erkan
KAPLAN
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
19,60
3+1
688
5493 S
Fadime
TUNÇ
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
19,58
3+1
689
5612 S
Yasin
ARSLAN
Teknisyen
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
19,12
3+1
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
690
5381 S
Veysel Fatih
TOKAY
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
19,03
3+1
691
5287 S
Nagihan
SELÇUK
Memur
DSİ-İç Denetim Birimi
18,85
3+1
692
5460 S
Tuğba
YURT
V.H.K.İ
DSİ-Basın Müşavirliği
18,49
3+1
693
5320 S
Hakan
ESNEMEZ
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
17,98
3+1
694
5376 S
Fehime
AKCANCA
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
17,85
3+1
695
5343 S
Fatih
DİNÇ
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
17,83
3+1
696
5332 S
Zeynep
KIZILARSLAN
Fizikçi
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
17,78
3+1
697
5554 S
Çağrı
ÖZTÜRK
Mühendis
DSİ-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
17,65
3+1
698
5626 S
Betül
MERT
V.H.K.İ
DSİ-Dış İlişkiler
17,64
1+1
699
5349 S
Gökhan
KALIN
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
17,57
3+1
700
5239 S
Kahraman
OĞUZ
Mühendis
DMİ-Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü
17,49
3+1
701
5367 S
Selcan
KOÇ
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
17,36
3+1
702
5389 S
Selim Kazım
BAYER
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
16,87
3+1
703
5303 S
Oğuzhan
BAYRAMOĞLU
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
16,44
3+1
3+1
704
5426 S
Erkan
ERDOĞAN
Mühendis
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
16,43
705
5500 S
Alper
YERLİ
Memur
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
16,12
706
5471 S
Safiye
AVCI
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
16,08
3+1
707
4464 S
Reyhan
AKAR
Programcı
OSB-Bilgi İşlem Dairesi
15,95
2+1
15,53
3+1
708
5488 S
Ramazan
TOPSAKAL
Mühendis
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
709
5403 S
Gözde
AÇIKALIN AYDIN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
15,53
3+1
710
5281 S
Mustafa
SARARMIŞ
Teknisyen
DSİ-Hukuk Müşavirliği
15,30
3+1
711
4228 S
Gönül
ÇETINKAYA
V.H.K.İ.
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
15,27
1+1
712
5291 S
Yasemin
KAPLAN
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
15,16
3+1
713
5402 S
Senem
AVCI YILMAZ
Mimar
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
14,87
3+1
03.02.2014
Sayfa : 26 / 58
Normal Lojman 3+1
Apart Lojman 1+0
Normal Lojman 3+1
Apart Lojman tek oda 1+0
Apart 1 (33 m2)
Normal 3+1 (94-97 m2)
Standart 3+1
Standart 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
714
5288 S
Alparslan
ÖCAL
Şoför
715
4276 S
Rasit
ÇELEBI
Mühendis
716
5458 S
İbrahim Burak
YEŞİLOĞLU
Mühendis
717
5330 S
Seda
KÖROĞLU
Memur
718
4458 S
Tahsin
ERVÜZ
719
5357 S
Esra
KAYA
720
4915 S
Şule
721
5392 S
722
DSİ-Makine İkmal Donanım Dairesi
Başkanlığı
DMİ-Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
14,60
3+1
14,34
3+1
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
14,00
3+1
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
13,89
3+1
V.H.K.İ
OSB-Strateji Geliştirme Dairesi
13,88
1+1
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
13,76
3+1
KARAKOÇ
Tercüman
OSB-AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
13,62
3+1
Hasan
YILMAZ
Mühendis
DSİ-Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
13,46
3+1
5546 S
Selçuk
SUCU
Memur
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
12,86
1+1
723
5511 S
Hatice
KAYA
Memur
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
12,60
3+1
724
5319 S
Hüseyin Nail
KARAASLAN
Mühendis
DSİ-Atıksu Dairesi Başkanlığı
12,58
3+1
Normal 3+1 ( 94-97 m2)
Standart 2+1 (80 m2)
725
5295 S
Reşat
ORHAN
Memur
DSİ-İç Denetim Birimi
12,53
1+1
Apart
12,52
1+1
726
3208 S
Burçin
BAYDEMIR
Memur
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Kontrolü Genel Müdürlüğü
727
5424 S
Ezgi
ÇİMEN
Tekniker
DSİ-İçmesuyu Dai. Bşk.
12,17
3+1
728
5341 S
Aloybey
KOMUT
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
11,85
1+1
729
5329 S
Nur
KAYA
Mühendis
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk
11,60
3+1
730
5282 S
Betül
TÜRKYILMAZ
Şef
DSİ-İç Denetim Birimi
11,45
3+1
731
4799 S
Caner
TORTOP
Uzman Yrd.
OSB-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
11,15
1+1
732
5514 S
Ahmet Kürşat
ÖZTAŞ
İşçi
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
10,93
3+1
733
5604 S
Salih
OĞUZ
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
10,04
2+1
734
4800 S
Tuğçehan Fikret
GİRAYHAN
Uzman Yrd.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
9,42
1+1
9,29
3+1
735
5316 S
Meltem
KARAKAN
Memur
DSİ-DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
736
5318 S
Meltem
KARAKAN
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
9,29
3+1
737
4795 S
Ceren
GÜZEL
Mühendis
OSB-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
8,97
1+1
03.02.2014
Sayfa : 27 / 58
Normal Lojman 3+1
Apart 1+0 33 m2
Normal Lojman 3+1
2 Kısım Lojman 3+1
Apart Lojman Tek Odalı
Standart dışı lojman 1+1
Standart 3+1
Standart 2+1
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
738
4875 S
Semra
KILINÇ
Memur
DMİ-İnsan kaynakları ve eğitim Dairesi
Başkanlığı
8,86
2+1
739
4855 S
Nazmi
KOÇ
Uzman Yrd.
OSB-AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
8,83
1+1
740
5638 S
Osman
ÖZDEMİR
Uzman Yrd.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
8,80
2+1
741
5452 S
Suat
AKBABA
Mühendis
DSİ-İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
8,16
1+1
742
5437 S
İsa
GÖKÇÜL
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
8,13
3+1
743
5342 S
Güngör
UYSAL
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
7,85
2+1
744
5499 S
Çoşkun
KARABİBER
Memur
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
7,78
3+1
745
5501 S
Emre
KILIÇ
Tekniker
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
7,64
3+1
746
5334 S
Alev
ERGİN
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
7,29
1+1
747
5676 S
Eyşe
İSPARTA
V.H.K.İ.
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
7,27
2+1
748
5606 S
Sultan
ÜNAL
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
7,08
1+1
749
5602 S
Aytül
HAK
V.H.K.İ
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
6,90
2+1
750
5439 S
Süleyman Hakan
LAL
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
5,98
3+1
751
5344 S
Muammer
UÇARKUŞ
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
5,83
3+1
752
5340 S
Sefa
BARAN
Memur
DSİ-Etut Planlama ve Tah. Dai. Bşk.
5,83
1+1
753
5373 S
Davut
CUHADAR
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
3,39
3+1
3,38
2+1
754
5495 S
Gülsüm
YAVUZ
İşçi
DSİ-Makina İmalat ve Donatım Dairesi
Başkanlığı
755
5328 S
Volkan
TOKA
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
3,04
1+1
756
5310 S
Deniz
KARAKOÇ
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2,90
1+1
757
5277 S
Gülten
İZCİ
V.H.K.İ
DSİ-Teftiş Kurulu Başkanlığı
2,55
3+1
758
5355 S
Bilge
YILDIRIM
Uzman Yrd.
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
1,88
1+1
759
5675 S
Kadriye
ESEN
V.H.K.İ
OSB-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
1,27
2+1
760
5293 S
Fazilet
DİNÇ
Memur
DSİ-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
0,70
3+1
761
5623 S
Ünsal
AYÇİÇEK
Mühendis
DSİ-Teknoloji Dairesi Başkanlığı
-0,35
3+1
762
5505 S
Hasan Murat
PEKEDIZ
Tekniker
DSİ-TAKK. Dairesi Başkanlığı
-1,08
3+1
763
5382 S
Başak
ÇATIR ARSLAN
Mühendis
DSİ-Proje ve İnşaat Dai. Bşk.
-1,53
3+1
03.02.2014
Sayfa : 28 / 58
Apart tek oda
Standart dışı 1+1
Standart Dışı Lojman 2+1
1. Kısım Bodrum 3+1
Apart Tek Oda
Standart Lojman 3+1
Apart Lojman Tek Odalı
ıtandart doşo 1+1
Normal 3+1 (94-97 m2)
Normal Lojman 3+1 (90-97 m2 )
Standart Dışı Lojman 2+1 (80 m2)
Normal 3+1 (94-97 m2)
TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU
SIRA TAHSİSLİ BAŞVURUSU BEKLEYEN PERSONEL LİSTESİ
764
5577 S
Derya
ALTUNKESER
Bilgisayar İşletmeni
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
-5,55
3+1
765
5607 S
Nuretdin Said
AVCI
Memur
DSİ-Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
-7,59
2+1
766
5440 S
Volkan
SÜTGEL
Mühendis
DSİ-Emlak ve Kam. Dai. Bşk.
-9,02
3+1
767
5576 S
Veysel
DAĞ
Mühendis
DSİ-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
-9,05
03.02.2014
Sayfa : 29 / 58
Normal Lojman 3+1
Standart dışı 2+1
Download

tc orman ve su işleri bakanlığı lojman tahsis komisyonu sıra tahsisli