Burslu Öğrenci İlanı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki koruma Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Umut Toprak tarafından yürütülmekte olan “Pamuk Yaprak Kurdu, Spodoptera littoralis
(Lepidoptera: Noctuidae) ile tarımsal savaşta potansiyel hedef mide genlerinin belirlenmesi”
konulu Tübitak projesinde çalışmak üzere burslu Yüksek Lisans (Tezli) veya Doktora
öğrencisi alınacaktır. Tez konusu ve Danışmanı belirlenmiş ya da belirlenmemiş olan ve
başvuru yapmak isteyenler özgeçmişlerini aşağıdaki e-posta adresine 30.01.2014 tarihine
kadar gönderebilirler.
Proje Konusu: Besin bütün canlılar için olduğu gibi böcekler için de bir vazgeçilmezdir.
Böceklerin müthiş adaptasyon yeteneği onlara çok değişik habitatlarda farklı besinlerle
beslenme imkanı verse de, çoğu böcekte sindirim sistemi ön, orta ve art barsak olmak üzere
üçe ayrılan bir tüp şeklindedir. Orta barsak, mide olarak da adlandırılmakla birlikte temel
sindirim işleminin gerçekleştiği kısımdır. Besinle birlikte böceğin ağız yoluyla aldığı doğada
bulunan bitkisel kökenli fenolik bileşikler, toksinler, patojenler ve tarım ilaçları gibi pek çok
farklı etmen de mideye ulaşmaktadır. Alınan bu etmenler, böcek midesinin önemli bir bileşeni
olan ve mide boyunca bir tüp şeklinde uzanan peritrofik matriks adı verilen kitin ve
proteinden oluşan gözenekli yapı içerisinde sindirilmektedir. Dolayısıyla peritrofik matriks
sindirim olayının gerçekleştiği yer olmasının yanısıra, besin kaynaklı mekanik zararlanmalar,
toksik madde geçişi ve patojen girişine karşı mide epitel hücrelerini korumaktadır. Besin ve
diğer maddeleri hidrolize edici enzimlerden peritrofik matriksi oluşturan proteinlere kadar pek
çok farklı mide proteini, mide epitel hücreleri içerisindeki genler tarafından kodlanmaktadır.
Projede Türkiye’nin en önemli zararlılarından olan Spodoptera littoralis’in mide genomu ve
peritrofik matriks proteomu çalışmalarıyla ilgili böceğin mide gen ve protein havuzu
oluşturulurken, RNA interferans metoduyla da hedef mide genleri susturularak fonksiyonel
data eldesi çalışmaları yürütülecektir. En başarılı gen susturmasının ise bir bitki koruma
stratejisi olarak potansiyeli incelenecektir.
İlgili seçilmiş yayınlar:
•Toprak, U., Baldwin, D., Erlandson, M., Gillott, C., Harris, S., and Hegedus, D.D. 2012. In
vitro and in vivo application of RNA interference for targeting genes involved in peritrophic
matrix synthesis in a lepidopteran system. Insect Science, 20:92-100.
•Toprak, U., Erlandson, M., and Hegedus, D. 2010. Peritrophic matrix proteins. Trends in
Entomology, 6:23-51.
•Erlandson, M., Hegedus, D., Baldwin, D., Noakes, A., and Toprak, U. 2010. Characterization
of the Mamestra configurata (Lepidoptera: Noctuidae) larval midgut protease complement
and adaptation to feeding on artificial diet, Brassica species and protease inhibitor. Archives
of Insect Biochemistry and Physiology, 75:70-91.
•Toprak, U., Baldwin, D., Erlandson, M., Gillott, C., Harris, S., and Hegedus, D. 2010.
Expression patterns of genes encoding proteins with peritrophin A domains and protein
localization in Mamestra configurata. Journal of Insect Physiology, 56:1711-1720.
•Toprak, U., Baldwin, D., Erlandson, M., Gillott, C., and Hegedus, D. 2010. Insect intestinal
mucins and serine proteases associated with the peritrophic matrix from feeding, starved and
molting Mamestra configurata larvae. Insect Molecular Biology, 19:163-175.
•Hegedus, D., Erlandson, M., Gillott, C., and Toprak, U. 2009. New insights into peritrophic
matrix synthesis, architecture, and function. Annual Review of Entomology, 54:285-302.
•Toprak, U., Baldwin, D., Erlandson, M., Gillott, C., Hou, X., Coutu, C., and Hegedus, D.
2008. A chitin deacetylase and putative insect intestinal lipases are components of the
Mamestra configurata (Lepidoptera: Noctuidae) peritrophic matrix. Insect Molecular Biology,
17:573-585.
İletişim:
Yrd. Doç. Dr. Umut Toprak
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
e-posta:
[email protected]
Tel:
(0312) 596 10 18
Download

Tübitak projesinde çalışmak üzere burslu Yüksek Lisans (Tezli)