Prof. Dr. Dicle Güç
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
Temel Onkoloji Bilim AD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İskoçya’da, Glasgow Üniversitesi
Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü ve Beatson Kanser Enstitüsü’nde 19891993 yılları arasında doktorasını tamamladı. 1994 yılında Paris Cochin
Hastanesi ve St. Louis Hastanesi’nde; 1995 yılında Cardiff Tıp Fakültesi
Hematoloji Bölümünde araştırmalar yaptı.1998 yılında Doçent oldu. 1996
Yılında Eczacıbaşı Tıp Teşvik ödülünü, 2000 yılında TÜBİTAK Tıp Teşvik
ödülünü aldı.
Halen Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim
Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları tümör
immünolojisi, tümör mikro-çevresi ve kompleman sistemidir.
Download

Prof. Dr. Dicle Güç Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel