T ~( : .
Sal~J~~i.l; : (:~ al~! ! ) 2 \ ~ t·.
o
J. ;. Kl~i ·~ 1.~n 1l
°
1 i I\ii O d ~l ~ 'hi ~;~ ' I
'l!e.:i : '15 , 09 " 20 1 .~; :.a:·lh.il~d ·; sUJ}dU r~Ul1: 1'2 'T'{P p rojf;1±
T'0pinrn "'y",:tranna ·Pr (} t1.n.\T.';:h~ r (;t:r '~C.V t ~iHd.e. r.E':l.iJl . ~: 2',"; l.-~ ~1' ~1 ~ ~;.in 5D:J k.~ .;·, l n: ~ l !;~t ;bd~~ )l1:i: ,Ct iMl
{1d,=nek tnh~is 1:. ~±l:.lli.7 t i~ -" (j,:nd !\'hldiidfi~.i i:nlizd,=l.n ~J:l . ~) )' .'1 0 1 ~~ r.<J ~ ': :~ ve. s \~ S8 ~,::"tYlh olur ik.
;(,~ r:]f.' G hQ!' S:t~ (I C?}':, S 0rlr a S\t'l(1J U ~Ai~~di ~n··h i~~j\n r~i !. ;_·t ; r.':r': '.\je ;;~i;;! 1~~;: ~, (~ !;· t~ ·:.: ~~ ~ ' ~ J ;trL }'~ t':n. ;T'l J:::: J i ; .:~' d r.; : S·t ! ;~ ! '
T:r.p pro jeniz, D,giF t ::ll,nk.'·n:.: ~ll ;~ e l~1.)Tll i::-~ say~:c \}dii~,:Lli :(. I ilis ~ y i : l .~~. ~~ S ()'~{' un cL ~ ti>'£;;i:.!.l g '-"; ; '~'] ~~h:': ;
;J hJl: :;:'~t~;: .,1.3.0..__" k~?1 L.\:, t:ygul:llllay<t k f;:li llnJ ~~ 51!1:1 karur ',;.r~ : ·thci~ Lr. 2ro.i(;';Jizi:: :~: : k:sa Sl:rt i~ ;~~ ; ~·i! ~ dr.:
b~i3nla:""uLJ.t~ SL ~~il1 1.9 EylUJ '};.J l · ~ t~~ 'ib j i~ib iH iyl·.~· 29 'EylU1 2C·I,;.} i..:Jt. J Ji !.1Jt.:~~ . b ::.titLl~,l !:~ :·~' :ld·;·1:: k~, r .:j ti} cj
iJ~t.~':.Tl : ''': G.'.lf tnl;;,tll :~ f'~ kt ; t.1.b~( l ~ : · i ; lylan) .: :...~ t~r.i h :: ;':~ \1.tn:.lh::.!lll i.en :-i.1 b:: :::'l ~:~ ~tzd \: (·,ti.ll ~ll') ~L:': : :': :~J. " .: :":. :T~ :~ ~.-~ tc.\:E.;'.
yc.~nC' lik
B ~~ ?\·u :·u a111j:rk ';: i ~ ;
~\~, }~,'. ad~: :i ;! r ~
.; .~:)
35 .Y ~.t ~~ t'l~~~ ~:)~~ t.y\::
::.:: F::f,o,;Ui1,;E' ,
:3) E sk; hl1k~~::.:~ i~ f..-( :
--:; · ;'\~:n·~ d ~~, uIlJ::':~ld f:k'd: ; !,u:iiGl 5a:.. ~iE,: ~ : y ;;.\~ a ~. ~; l:~ :. lklt ;';:n i\ ; f:.;ll,-U.:l a r ;;
"J ~:l" ..:; ~j k
ve: i i~: ::(~~:: ' \ ' ~
yas.ndau g:l::' (~-; r~l:.~'.t: ~:'1·
: ' :tI!l1:~rfa il~·.iE l~ir
Dsre (. 18 y~t '~ .~:~,: t ~.nil{.•n: \, (n1 u~ b ;.:_ ;;',.~; ;~'dll~tG
::gi1i a ~.T: h j·1' U:;t(::. O hl~·tur ~J:;: :~<~ ~ i }~ br,
~:;:~ j ih ; ) ~ L~; l : j ~~ :;.~
~~1. k (: k b :~.? . . '~ ~t"~,1; l L~rJ 2.
D~\.; . . ·l i.{ w n.L~li dt.t.n
1 .(:.. £(.1rn]ik for(; k o1J ~ :l. ayn (,i .~ f;1 1 5 ·-~·;E ~; ; ci. ~:; ~.' t:t.!gc-1E r apo fn::~~3;'; .: f.:: nk ~i.rl :IC;.J ~~~:·d : ': n
be 1 9.~~~ !.~:··: ~1 h: Li.ln C3..(:c:.i r.:t~. i.!Hlit:tl 5lij 't'.tnu Y] C2..L: ,~i ~·~ i~·: i d.c. .Y;:l: .f ~; ; ~,: U;'G1L'~1 "~h; l
b~2: t2,~ :t!iau ~ ~,n~ "'. , ·u.:' l,l esnas cid..~ , ;:1;:! !,1 11(] :"i1 ~:L~l :~ kl ~.'f (~~< :·~ ~ d~r , P1 2.:i i. -.J1' t,tn.L:H t,l 11 s.:·: ; 1 ~~l l Ut. :'J l-..G1'1 1"; l'~ t:lg:: ~~ ~ : ",f :-::' i 1 ~; ! !
r\I t{in ;t?::.: ~H } O.C9.2-D 1-:"- t ~,! dh i :;':',;1: 1'2 :00 kaciar Ii l;{tl:~t; : ';Ug:'Ulllt~~~ ': i.d ~qf.:;_';ifi; i!S'. t~--::'~:, ~:L·l i~.k t:~ ,~~
t">~ ,~ r~ L; t ~( O }. lO.:2iJ l ;~t !_t;-l · ~·:,:G ' :'..~t· { ~; y ,~~~ L:"~·; lJ1I .l. ~ ' , eEl h,~ :.· (..c(;B.i Y L-t' (~r~ , > Y ~ ~"(':~. L :U.l 'il ) L i~~ ~ :
v: ;, C(! l~l
du~~:ulnh.1.n r~: b~E r'tf:ll bjk: :~l,:JU
~V!.Lif H"irh)Q.-i.l1l1Uz:;,
,j~': ?hr:i 2.c ~ i:: ~
ku~':b r n ('j.hrl'U.~ :,: , ) :; ';:.'. ~ '! r~:)\) U ~r~ ,:j' l.lf)l l J:~ : t i.~!..i SOf ir .:
yi'i...k~(; ; iilo:i;~~r l"~ c.
i\ir g~ ::.~ 0:V:':: k~ ; nhnl ~";1; f : :1', :~:c:; }~: , [.: : , ;~:l~::~ n1 Y 3p ::i.c ak:t;~ : .T'·'{~) l:~';\, I $ a:'lli:.l:i :~l ;.~ :,l:~;;;1c ~.1.k
v
..
_::
i ~; ~~jt;' : ,~iu hi:.' S(rK, ;,i1.·.ll l)n~L d'f as :
r)~.::,!: r l.\~n ul~: sl !3;~ : r ::~ ···~n.:(:k.t (' d':: '.
C}'cr c ~~i l i: :.:L ,~:dc; r.t.1} .
h a«~H ,na :_; i::rj iG d <.: ( ~
' I "
~(:
!.~
r~··.
J
•
!'{ :':.s c-:
F: n~_:: (~'/\:~ ~'._~y~,!
f} :\'i"ij r..h>:'tl
Ek .. l . ·.. \r}.; i'::'anlUl1\.::..B : : . ~·~. · t~': i, 'i
Ek··2 : ~· ~r£·: I ~·.c. ;.:ia !c!" ~.., 15t ~. ~~ i( ~
~ t: \',) ~ ~ I ;.!fl i: a!i c.~ rf,'.;f!" ~
,:;..5;:J-.. . :'::;
j-=- ;) :';:(1\ ',f, J d d ~: ' ;
a(t:t~
"} .;
::: ,. ;; '"i!';; ~ ) .!.) . : ~ :: :' :
~"C': " "'o:l ,:!i. h r .f..u ,,'.t1 ~~ :~ · ;t \. :.; ; .- ,\ :L '. ~'~" ~'.
· ,".~ ; ~ l t~r. · C;,'5 2'i ::3 ~) ~ ~ ~ ,;
-:,. y ..: ; .:',~
:':'rJ.' :...~ I,
Ii
,
. i ·.
i
I
·1
.1
,I
T.e.
iLKADIM KAYMAKAMLIGI
'I
i1.;e Milli Egitim Miidiirliigii
i
i
I
Sayi
Konu
I
: 27585391-900/ J6S4~
:TYP
II
1.1
JI
,
'1
!
i
DUYURU
I
iIgi : Samsun Calisma ve Is Kurumu
yazisi.
n Mudurlugunun 19/09/2014 tarihli ve 8487 sayili
Basvurular ahrurken;
1 - Basvuru formu
2- Kimlik Fotokopisi
3- Engelli ise engelli raporu
4- Eski hukumlu ise hukum belgesi
5- Terorle Mucadelede malu1sayilmayacak sekilde yaralananlara,
belgelendirmeleri sartiyla oncelik verilecektir.
&h
'0 .
Cengiz
c
TIN AYA
llce Milli Egitim Muduru
SAMSUN
'1!!1 Santral ~~ 0362 431 5043-44
'1!!1 Ogretmen Ham ~~ 0506 889 33 15
~ Fax
~~ 431 5036
@ E·Posta ~~ [email protected]
.tl:!l Web ~~ http:// ilkadim.meb.gov.tr
III.,
!:I
ill
iI
ii
Samsun Cahsma ve i~ Kurumu n Mudurlugunun ilgi yazisi geregi llcemiz
bunyesindeki egitim kuramlannda cahstinlmak iizere toplum yaranna calisma projesi
kapsammda personel calrstmlacaktir.
Basvuruda istenilen belgeler asagida belirtilmis olup, soz konusu projede gorev almak
isteyen ilgililerin 29/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar durumlanm belirten belgeleri ile
birlikte Mudurlugumuz insan Kaynaklan Subesine basvuruda bulunmalan gerekmektedir,
i8J Adres ~~ AtatUrk Bulvan Hanqerli mah.llkadrm HOkOmet Binast Kat:3
I
Bilgi iqin irtibat :Z.O .HARDAL (insan Kaynaklan 2 )
Dahiii
:123
II
II
!I
i
! I
i;
:
!
Download

Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü TYP Projesi kapsamında