T.C.
MERSİN ERDEMLİ
BELEDİYE MECLİSİ
02/06/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
MECLİS BAŞKANI
MECLİS ÜYELERİ
Serdar ARSLAN
Mustafa AKIN
Alim SEVİNDİK
Adem GÜRSOY
Abdullah YAŞAR
Ahmet KURT
Ömer KILIÇ
: Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı
Mehmet TOPKARA
Duran KARA
Ali TOPUZ
Cengiz Topel YILDIZ
Ahmet ARI
Hüseyin TANER
Yakup YILMAZ
Mehri BİLGEN
Ali VAR
Veli ŞAHMAN
Mehmet GÜLDALI
Ahmet GÜBÜR
İbrahim TEPE
Yemliha GÜNAYDIN
Adnan DÖLEK
Alpay OKTAY
Şaban DÖLEK
Şevki ŞEVK
Harun SARI
Ali YÖN
Celil İbrahim ERSİN
Mustafa KARAGÖZ
Rasim ŞAHİN
Ali SERİN
KATILMAYANLAR : Ali VAR
KARAR
TARİHİ
02/06/2014
KARAR
SAYISI
140
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
02/06/2014
141
Sözleşmeli Personel Ücret Tespitinin Konusunun Görüşülmesi.
Belediyemiz Norm kadrosunda boş bulunan Avukat,
Mühendis, Tekniker ve Teknisyen’in ücret tespiti ve bu ücretler
üzerinde sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için sözleşme
imzalamak üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki
verilmesi; Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
142
6360 Sayılı Yasa Gereği Tüzel Kişiliği Sona Eren Tömük
Belediyesi Tarafından Yaptırılan Sulama Kanalları İle 15 Adet
Derin Kuyu Sulama Sondajının ve Elektrik Abonesinin S.S Tömük
Sulama Kooperatifine Devredilmesi Konusunun Görüşülmesi.
6360 Sayılı Kanun Gereği Tüzel Kişiliği sona eren Tömük
Belediyesi tarafından yaptırılan sulama kanalları yine aynı amaçla
açılan, motopompu ve diğer sistemi kurularak sulama amaçlı
kullanılan ve ekli listede isimleri, elektrik abone numaraları ve
bulunduğu mahal belirtilen 15 adet Derin kuyu sulama sondajının ayni
amaçla kullanılmak üzere adı geçen kooperatife devredilmesi hususu,
Meclisin oyuna sunuldu.
2014 Yılı Ek Gelir ve Ek Gider Bütçesi İle İlgili Konunun
Görüşülmesi.
2014 Yılı Ek Gider ve Ek Gelir Bütçesi 5393 Sayılı Kanunun
18/b Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin
37. maddesi gereğince, Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
1
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Tarım, Orman ve
Hayvancılık İşleri Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2.
oturumunda karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
143
İçkili Yer Bölgesinin Tespiti Konusunun Görüşülmesi.
Belediyemiz sınırları içerisinde içkili yer bölgelerinin tespiti
konusu; Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda
karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
144
Kocahasanlı Toptancı Hali İçin Uygulanacak Kira ve İşgal
Harcı konusunun görüşülmesi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi arasında
imzalanan 04/04/2014 tarihli protokol gereği Kocahasanlı toptancı
hali için uygulanacak kira ve işgal bedellerinin belirlenmesi hususu;
Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
145
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlgili
Maddelerine İstinaden Alınacak Olan Toprak, Zemin, Aplikasyon,
Kat ve Çatı Vize Ücretlerinin Belirlenmesi Konusunun
Görüşülmesi : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlgili
Maddelerine İstinaden Alınacak Olan Toprak, Zemin, Aplikasyon, Kat
ve Çatı Vize Ücretlerinin Belirlenmesi Konusu Meclisin oyuna
sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
146
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlgili
Maddelerine İstinaden Teknik Hizmet ve Kontrollük Ücretinin
Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi :
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İlgili Maddelerine
İstinaden Alın ücretlerden tarım, kırsal, kalkınma, turizm teşvik
destekli projeler ve uygulamaları harçlardan muaf tutulmaktadır. Bu
nedenle Belediyemiz gelirlerini artırmak için yapılan teknik hizmet ve
kontrollük ücretinin belirlenmesi konusu Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
147
Belediyemizce veya İştiraklerimizce İşletilecek Olan Tüm
Otoparklar da ve Kamp Alanlarındaki ( WC, Duş, Şezlong,
Şemsiye Çadır ve Otopark) Hizmet Bedeli Ücretlerinin
Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi Belediyemiz sınırları
içerisinde bulunan belediyemizce veya iştiraklerimizce işletilecek olan
tüm otoparklarda, kamp alanlarındaki hizmet bedellerinin (WC, Duş,
Şezlong, Şemsiye, Çadır ve Otopark) ücretinin 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18/f maddesine göre belirlenmesi konusu Meclisin oyuna
sunuldu.
2
İşaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
148
2014/Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gününün Belirlenmesi
2014 Yılı Meclis toplantı gününün yeniden belirlenerek; her
ayın ilk mesai günü saat 17.00’de yapılması Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabulüne oy birliği
ile karar verildi.
02/06/2014
149
Erdemli İmar ve İnşaat Turizm Tekel Gıda Taşımacılık
Temizlik Tic.San. Ltd. Şirketi nezdinde ki Belediyemiz hisselerini
temsil etmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi ÇOR’a yetki
verilmesinin Görüşülmesi:
Erdemli İmar ve İnşaat Turizm Tekel Gıda Taşımacılık Temizlik
Tic.San. Ltd. Şirketi nezdinde ki Belediyemiz hisselerini temsil
etmek üzere Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan
Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi ÇOR’a yetki verilmesi, Meclisin
oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; Celil İbrahim ERSİN,
Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Mustafa
KARAGÖZ, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan DÖLEK, Rasim
ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay OKTAY ve Ali
SERİN’in red oylarına karşılık, teklif oy çokluğu ile kabul edildi.
02/06/2014
150
Halı Saha Futbol Turnuvasında Dereceye Girecek Olan
Takımlara ve Komite Üyelerine Ödül Verilmesinin Görüşülmesi
Belediyemizce düzenlenen halı saha futbol turnuvasında
dereceye girecek olan takımlara (1.2.3 ve en centilmen takım) kupa ve
takım Sporcuları ile komite üyelerine tişört verilmesi, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14/b maddesine göre belirlenmesi konusu
Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
02/06/2014
151
Mersin Büyükşehir Belediyesi İle Erdemli Belediyesi
Arasında Takası Yapılacak Taşınmazlar İle İlgili Konunun
Görüşülmesi:
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesinin
faaliyetlerinin daha verimli olması amacıyla aşağıda belirtilen protokol
kapsamında Erdemli Belediyesine devir olan Kumkuyu Hizmet Binası
ile Mersin Büyükşehir Belediyesine Devir olan Limonlu Hizmet
Binasının hizmet akışının daha hızlı olması amacıyla takas yapılması,
Ayrıca Erdemli Belediyesine ait olması gerektiği halde sehven
Mersin Büyükşehir Belediye adına protokol kapsamında devredilen
taşınmazların Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi konusu;
Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilerek Meclisin 2. oturumunda karara
bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
3
02/06/2014
152
Mükerrem TOLLU
Meclis Başkanı
Mevcut Amblemin Değiştirilerek Yerine yapılan Amblem
Çalışması İle İlgili Konunun Görüşülmesi:
Fabrika İstanbul Eğitim Yayın Danışmanlık ve Reklam
Hizmetleri Limited Şirketinin hazırlamış olduğu yeni amblem
çalışmasının sunumu yapılarak, Meclisin oyuna sunuldu.
İşaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Eğitim, Kültür
Sanat Gençlik Spor ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilerek
Meclisin 2. oturumunda karara bağlanmasına oy birliği ile karar
verildi.
Duran KARA
Meclis Kâtibi
Ahmet ARI
Meclis Kâtibi
4
Download

Haziran Ayı Meclis Kararı 1. Oturum