İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
AÇIKLAMA
Enfeksiyon Hastalıkları
PROFESÖR
1
Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak.
Genel Cerrahi
PROFESÖR
1
Endokrin Cerrahisi, Girişimsel Endoskopi, Laparoskopik ve robotik
cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
DOÇENT
2
Tıbbi Patoloji
DOÇENT
1
Nefropatoloji ve Transplant Patolojisi olmak üzere Sitopatoloji, Akciğer
Patolojisi Üropatoloji alanlarında deneyimli olmak.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
DOÇENT
1
Mikrocerrahi Yöntemle Meme Rekonstrüktisiyonunda deneyimli olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıklar
DOÇENT
1
Dermato-allerji konusunda deneyimli olmak.
Nükleer Tıp
DOÇENT
1
PET/BT görüntüleme, samaryum tedavisi, radyosinovektomi, MIGB
tedavisi, Y-90 Mikroküre-SIRT ve Lu-177 Radyopeptid tedavi
konularında deneyimli olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji
DOÇENT
1
Moleküler Mikoloji ve Mikobakteriyoloji alanında deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
PROFESÖR
1
Anestezi ve Yoğun Bakım alanında deneyimli olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
PROFESÖR
1
Nöroanestezi ve Yoğun Bakım alanında deneyimli olmak.
Tıbbi Biyokimya
PROFESÖR
1
Tromboz,hemostaz ve kemik iliği nakli konularında deneyimli olmak.
İç Hastalıkları
PROFESÖR
1
Gastroenteroloji Dalında Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji
PROFESÖR
1
Tıp Doktoru olup, Viroloji alanında Doçentlik Ünvanına sahip olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
PROFESÖR
1
Çocuk Nörolojisi Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
PROFESÖR
1
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
DOÇENT
1
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
DOÇENT
1
Çocuk Nefroloji alanında deneyimli ve Çocuk Nefroloji alanında
doçentliğini almış olmak.
Biofizik
PROFESÖR
1
Genel Cerrahi
PROFESÖR
1
Hepatobiliyer Cerrahi ve Transplantasyon alanında deneyimli olmak.
Radyoloji
PROFESÖR
1
Pediatrik Radyoloji alanında deneyimli olmak.
Radyoloji
DOÇENT
1
Nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları
DOÇENT
1
Ortopedi ve Travmatoloji
DOÇENT
1
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
DOÇENT
1
İleri evre baş boyun tümörleri rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonunda,
mikrocerrahide ve ortognatik cerrahide deneyimli olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları
DOÇENT
1
HIV ve Kronik Hepatit enfeksiyonları alanlarında deneyimli olmak.
Tıp Eğitimi
DOÇENT
1
Medeni Hukuk
DOÇENT
2
Milletlerarası Özel Hukuk
DOÇENT
1
İdare Hukuku
YARD.DOÇ.
1
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
YARD.DOÇ.
1
Fransız Dili ve Edebiyatı
PROFESÖR
1
Gelişim Psikolojisi
PROFESÖR
1
Yeni Türk Edebiyatı
PROFESÖR
1
Yakınçağ Tarihi
PROFESÖR
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sayfa 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
AÇIKLAMA
Yeniçağ Tarihi
PROFESÖR
1
Alman Dili ve Edebiyatı
PROFESÖR
1
Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi
PROFESÖR
1
Uygulamalı Psikoloji
DOÇENT
2
Felsefe Tarihi
DOÇENT
1
Uygulamalı Sosyoloji
DOÇENT
1
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
DOÇENT
1
Sosyal Antropoloji
DOÇENT
1
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
DOÇENT
1
İngilizce Mütercim Tercümanlık
DOÇENT
1
Sosyometri
YARD.DOÇ.
2
İspanyol Dili ve Edebiyatı
YARD.DOÇ.
1
Bilim Tarihi
YARD.DOÇ.
1
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
YARD.DOÇ.
1
İngiliz Dili ve Edebiyatı
YARD.DOÇ.
1
Rus Dili ve Edebiyatı
YARD.DOÇ.
1
Fars Dili ve Edebiyatı
YARD.DOÇ.
1
Türk-İslam Sanatı
YARD.DOÇ.
1
Geometri
PROFESÖR
1
Astrofizik
PROFESÖR
1
Astrofizik
DOÇENT
1
Astrofizik
YARD.DOÇ.
1
Nükleer Fizik
PROFESÖR
1
Botanik
DOÇENT
1
Genel Biyoloji
DOÇENT
1
Zooloji
DOÇENT
1
Katıhal Fiziği
DOÇENT
1
Ekonometri
PROFESÖR
1
Siyaset Bilimi
PROFESÖR
2
Mali İktisat
PROFESÖR
1
Maliye Teorisi
PROFESÖR
2
Bütçe ve Mali Planlama
PROFESÖR
1
İngilizce iktisat Teorisi
PROFESÖR
1
Muhasebe ve Finansman
DOÇENT
1
Faizsiz Finans alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Muhasebe ve Finansman
YARD.DOÇ.
1
Kurumsal Yönetim ve Rekabet Endeksi konularında Bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Kültür Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sosyometri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
İntegral Geometri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Gama-Işın spektroskopisi ve p-n Etkileşmeleri ile nükleer yapı fiziği
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Geofit anatomisi, genetik çeşitliliği ve bitki görüntüleme teknikleri
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Deneysel Böbrek hasarı ve oksijenlenmesi konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Manyetik yarıiletkenlerin yapısal, optik, manyeto-elektriksel
karakterizasyonu alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Sayfa 2
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
İktisat Teorisi
DOÇENT
1
YARD.DOÇ.
1
PROFESÖR
2
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
DOÇENT
1
Orman Botaniği
DOÇENT
1
Orman Entomolojisi ve Koruma
YARD.DOÇ.
1
Toprak İlmi ve Ekoloji
YARD.DOÇ.
1
Eczacılık İşletmeciliği
DOÇENT
1
Biokimya
DOÇENT
1
PROFESÖR
1
DOÇENT
1
Pazarlama
PROFESÖR
1
Sayısal Yöntemler
PROFESÖR
1
Sayısal Yöntemler
DOÇENT
1
Muhasebe
DOÇENT
1
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
PROFESÖR
1
Cerrahi
PROFESÖR
1
Anatomi
DOÇENT
1
Biyokimya
DOÇENT
1
Fizyoloji
DOÇENT
1
PROFESÖR
1
DOÇENT
1
YARD.DOÇ.
1
Endüstri Mühendisliği
PROFESÖR
1
Kimyasal Teknolojiler
PROFESÖR
2
Yapı
DOÇENT
1
Endüstriyel Katı atıklar ve bunlara örnek olarak Uçucu kül, silis dumanı,
pirit külü ve bor atığı konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yapı
DOÇENT
1
Kendiliğinden yerleşen betonlar ve betonda bilgisayar uygulamaları
konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yapı
YARD.DOÇ.
1
Temel İşlemler ve Termodinamik
YARD.DOÇ.
2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
YARD.DOÇ.
2
İngilizce İktisat Politikası
AÇIKLAMA
ORMAN FAKÜLTESİ
Odun Mekaniği ve Teknolojisi
ECZACILIK FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Temel Tıp Bilimler
Dişhekimliği Fakültesi Lisans Mezunu olup, Anatomi Dalında Doktora
yapmış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi
Yönetim Bilimleri
Hukuk Bilimleri
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sayfa 3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
AÇIKLAMA
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
YARD.DOÇ.
1
Mühendislik Bilimleri
YARD.DOÇ.
1
Proses ve Reaktör Tasarımı
YARD.DOÇ.
1
Tasavvuf
PROFESÖR
1
İslam Hukuku
PROFESÖR
1
Hadis
PROFESÖR
1
Din Sosyolojsi
PROFESÖR
1
Tefsir
PROFESÖR
1
DOÇENT
1
YARD.DOÇ.
1
Radyo Televizyon
YARD.DOÇ.
1
Korku Sineması Konusunda Bilimsel Çalışmalar yapmış olmak.
Radyo Televizyon
YARD.DOÇ.
1
Dijital ve Sosyal Medya alanlarında bilimsel çalışma yapmış olmak.
Kişilerarası İletişim
YARD.DOÇ.
1
Reklam
YARD.DOÇ.
1
DOÇENT
1
DOÇENT
1
Eğitim Programları ve Öğretim
YARD.DOÇ.
1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
YARD.DOÇ.
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
YARD.DOÇ.
1
Bilgisayarda Konuşma Üretimi konusunda Doktorasını yapmış ve en az
beş yıl Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında çalışmış
olmak.
Matematik Eğitimi
YARD.DOÇ.
1
Doktorasını İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
DOÇENT
1
Omuz Rehabilitasyonu alanında deneyimli, Fizyoterapist olmak.
Sağlık Ekonomisi
DOÇENT
1
Sosyal Hizmetler Bölümü
YARD.DOÇ.
1
Sosyal Hizmetler Bölümü
YARD.DOÇ.
1
Gerontoloji
YARD.DOÇ.
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Bölümü
Din Psikolojisi
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
İç Sular Biyolojisi
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FLORENCE NİGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelikte Yönetim
PROFESÖR
1
Hemşirelik Esasları
PROFESÖR
1
Hemşirelikte Eğitim
DOÇENT
1
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
DOÇENT
2
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
DOÇENT
1
KONSERVATUVAR
Sayfa 4
Lisans ve Yüksek Lisansını Psikoloji Alanında, Doktorasını Klinik
Psikoloji alanında yapmış olmak.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
PROFESÖR
1
DOÇENT
2
Piyano
YARD.DOÇ.
1
Yaylı Çalgılar
YARD.DOÇ.
1
YARD.DOÇ.
1
Geleneksel ve Modal Müzikler
AÇIKLAMA
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Deri Teknolojisi Prog.
YARD.DOÇ.
1
Avrasya Araştırmaları
PROFESÖR
1
Kamu Yönetimi alanında Doçent ünvanını almış olup, Yerel Yönetimler
ve Kafkasya üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Avrasya Araştırmaları
PROFESÖR
1
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Rus Dili üzerine bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
PROFESÖR
1
YARD.DOÇ.
1
Dil Planlaması üzerine çalışmış olmak.
1
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde Görevlendirilmek Üzere
Son Dönem Osmanlı Denizcilik Tarihi Üzerinde bilimsel çalışma yapmış
olmak.
AVRASYA ENSTİTÜSÜ
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Moleküler Tıp
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk Dili ve Edebiyatı
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
YARD.DOÇ.
Sayfa 5
Download

istanbul üniversitesi anabilim dalı ünvanı adedi açıklama istanbul tıp