AMELİYATHANE
HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
FATİME ŞAHİN
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
American Nurses Association (ANA)
 Ameliyathane Hemşiresini;
‘’Operasyon yada invaziv girişim nedeniyle
potansiyel olarak koruyucu refleksleri yada kendine bakım
yetisi tehlikeye giren hastaların tanılanmış;
Fizyolojik, Psikolojik, Sosyo kültürel ve Ruhsal
gereksinimlerini karşılamak üzere hemşirelik sürecini
kullanarak bakımı belirleyen, koordine eden ve veren
PROFESYONEL HEMŞİRE ‘’
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
 Ameliyathane;
Yüksek teknolojik araç ve gereçlerin
kullanıldığı,
Yeni bilgiler ve çeşitli ameliyat tekniklerinin
uygulandığı,
Üst düzey ekip çalışması,
Doğru kararların HIZLI alınmasının önemli
olduğu bir ortamdır!
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Usta-çırak
Oryantasyon programı
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Oryantasyon programı
[Ameliyathane Hemşireleri Derneği
(AORN)]
1- Ameliyathane Hemşiresinin Rolleri
2- Hasta kabulü, nakli
3- Hasta hakları
4- Hastanın ameliyata fiziksel, psikolojik, yasal
hazırlığı
5- Asepsi
6- Ameliyathane trafiği
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Oryantasyon programı
[Ameliyathane Hemşireleri Derneği
(AORN)]
7- Ameliyathanelerde kullanılan malzemeler
8- Masa hazırlığı
9- İnsan anatomisi-fizyolojisi
10-Sayımlar
11-Kayıt tutma ve güvenlik önlemleri
12-Son kontrol ve doğru taraf cerrahisi
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Oryantasyon programı
[Ameliyathane Hemşireleri Derneği
(AORN)]
13-Ameliyat Odasının Hazırlığı
14-Sterilizasyon Dezenfeksiyon
15-Çalışan-Hasta-Cihaz Güvenliği
16-Hastaya Pozisyon Verme
17-Süturlar ve İğneler
18-Ameliyathanede İzlenen Kalite
Göstergeleri
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Oryantasyon programı
[Ameliyathane Hemşireleri Derneği
(AORN)]
19-Ameliyathanede Isı, Nem, Aydınlatma
20-Hastane Enfeksiyonları
21-Temel Yaşam Desteği Uygulaması
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerine
göre yetkinlik düzeyleri
1- Temel yetkinlik (0-1 yıl)
2- Orta düzey yetkinlik (1-3 yıl)
3- Uzmanlık (3-5 yıl)
4- İleri uzmanlık (5 yıl üzeri)
Pamir,İnanır 2009
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Ameliyathane hemşiresi;
SCRUB
(Steril)
SİRKÜLE
(Dolaşan)
Uzmanlık yetkinliği (3-5yıl) kazandıktan
sonra asistan hemşire olarak ta
çalışmaktadır.
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
1- Etik Sorunlar
2- Fiziksel Riskler
3- Biyolojik Riskler
4- Kimyasal Riskler
5- Psikososyal Riskler
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
1-Etik Sorunlar
 Hastanın izni olmadan ameliyathanede
gözlemcilerin bulunması
 Uygun şartlarda ve ortamda yapılmayan
küçük cerrahi müdahalelere katılma
zorunluluğu
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
1-Etik Sorunlar
 Sterilizasyon standartlarına uymama
 Yanlış hasta yada yanlış taraf cerrahi işlem
uygulama
 Bilgilendirilmiş onam konusundaki kuşku
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
1-Etik Sorunlar
 HIV ve benzeri bulaşıcı hastalıkları kapma
riski ve bunun aileler üzerindeki etkisi
 Reanimasyon sonlandırma kararının
uygulanması
 Bilgi vermeme
 Ölüm ve ölüme duyarsızlık
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
1-Etik Sorunlar
 Ekip üyelerinden herhangi biri hakkında ilaç
bağımlılığı konusunda kuşku duyma
 Organ bağışı ve transplantasyon
 Görev tanımı dışındaki hekim istemini
uygulama/ uygulamama
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
2-Fiziksel Riskler
 Aydınlatma, iklimlendirme
 Mimari yapı, elektrik
 Gürültü, kötü havalandırma
 Gün ışığının olmaması
 Mimari yapı, elektrik
 Aydınlatma, iklimlendirme
 Gün ışığının olmaması
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
2-Fiziksel Riskler
 Aydınlatmanın iyi olmaması ;
Görüş alanını olumsuz etkilemekte
Meme kanseri
Depresyon
Üreme fonksiyonlarında sorunlar
Keskin olması ise yorgunluk nedeni
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
2-Fiziksel Riskler
 Gürültü;
Tıbbi cihaz, ısıtma ve soğutma sistemleri
Çalışanların konuşmaları (Ameliyata hazırlık
ve ameliyat
esnasında)
Kan basıncında artma
Çalışma performansında azalma,
Uyku bozuklukları, stres, işitme
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
2-Fiziksel Riskler
Olumsuz fiziksel ortam
Ameliyathaneler 21-24 ºC %30-60 nem
Yorgunluk, vücut mekaniğini zorlayıcı durumlar,
gereksiz enerji kaybı, gevşeme, terlemeye bağlı
sıvı kaybı ve bıkkınlıklara neden olur.
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Ekartasyona bağlı Higroma
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Beyin tümörü
Ameliyatı
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
2-Fiziksel Riskler
 Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda
anestezi gazları ve dezenfektanların toksik
etkilerine daha fazla maruz kalınır.
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
3-Biyolojik Riskler
En sık yaralanmalar;
 İğne batması
 Bistüri kesileri
Bistüri sapına uç yerleştirirken veya
çıkartırken
Portegüye iğneli dikiş materyali
yerleştirirken
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
3-Biyolojik Riskler
 Bistüri kesileri
Parmakla rehberlik/germe sırasında
Delici-kesici aletleri atık kaplarına atarken
Yapılan araştırmalarda delici/kesici alet
yaralanmaları açısından EN RİSKLİ birim;
AMELİYATHANELER
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
3-Biyolojik Riskler
 Eldiven yırtılması;
Trokar, rehber tel, matkap, vida,
Kateter uçları, çamaşır pensleri
Kan ve vücut sıvılarıyla kontaminasyon
(En sık Hepatit B, Hepatit C, HIV)
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
3-Biyolojik Riskler
 Tüm kan yaralanmalarının % 50 operasyon
odasında eldiven yırtılarak cildin kanla
teması şeklinde olmakta,
 Buna rağmen sağlık personelleri kendilerini
önemli bir risk altında görmemekte ve bulaş
sonrası çoğunlukla bildirilmemektedir.
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Sabun-deterjan
 Cerrahi duman
 Lateks alerjisi
 Radyasyon
 Sterilizasyon amaçlı kullanılan
maddeler/işlemler
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Lazer
 Atık gazlar
 Plastik ve sitotoksik maddeler
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Sabun-deterjan;
Derinin alkali ortamının hasarı
Derinin koruyucu özelliğinin bozulması
Derinin su tutma kapasitesinin hasar
görmesi
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
Ellerin fırçalanmasındaki mekanik travma
Kuruluk, çatlama
Egzema, kronik dermatit
Hergün pek çok kez antimikrobiyal ajanlar
içeren solüsyonlarla eller yıkanır
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
Kimyasal ajanlar
 Alkol;cilt kuruluğu
 İyodofor;
hassas kişilerde alerjik ve toksik
 Hekzaklorofen;
toksik etki ve nörolojik hasar
 Klorheksidin glikonat;
ciltte irritasyon karaciğerde toksik
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Sterilizasyon amaçlı kullanılan diğer
maddeler
1-Gluteraldehit
2-Formaldehit
3-Etilenoksit
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Gluteraldehit; Yüksek düzey dezenfektan
Kötü havalandırma
Gözlerde, burun ve boğazda yanma, iritasyon
Konjunktivit , başağrısı,
Dermatit, burun kanaması
Solunum güçlüğü, astım
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
!!!
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
GLUTERALDEHİTE BAĞLI CİLT REAKSİYONU
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Formaldehit;
Kimyasal sterilizasyon ve dezenfeksiyon
Biyopsi materyalini saklamak
Biyopsi parçası kaba konulurken sıçrayabilir
Kabın içindeki solüsyon dökülebilir.
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Formaldehit;
Deri hassasiyeti,
Gözde, solunum yollarında iritasyon, öksürük
Alerjik dermatit, anjionörotik ödem,
Baş ağrısı, taşikardi
Pulmoner ödem, pnömoni
Ölüm
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Etilenoksit; Yanıcı ve patlayıcı bir gaz
Kanserojen
Solunumla ilgili ve nörolojik sıkıntılar
Katarakt
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Radyasyon;
C kollu skopiler, Taşınabilir röntgen cihazları
Düşük doz süreklilik
Hücrelerde mutasyon, kromozal bozukluklar
Katarakt ve kanser
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Lazer; iyonize olmayan ışın yayar
 Elektromanyetik alan
Depresyon, lösemi
Santral sinir sistemi kanserleri
Melanom ve akciğer kanseri
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Atık gazlar;
Ameliyathane atmosferi;
Anestezi cihazlarının valvlerinden kaçak
Hastaların ekspiryum havalarından çıkan
anestezi gazları ile
KİRLENMEKTE
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Atık gazlar;
Başağrısı, yorgunluk, sinirlilik, bulantı
Spontan abortus, prematüre doğumlar
Doğumsal malformasyonlar
Kanser
Karaciğer ve böbrek hastalıkları
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Lateks alerjisi;
düzenli temas
kontakt ürtikerden, ölümcül anafilaksilere
MESLEK HASTALIĞI
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Cerrahi Duman
Hasta, personel, çevre >>> risk !!!
Lazer ya da elektrokoter >>> Mutajen gazlar,
Karsinojenler,
HPV, DNA kompenentlerini >>> dumanla
havaya
yayılabilir.
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
4-Kimyasal Riskler
 Cerrahi Duman
havalandırılma
maskeler
}
YETERLİ DEĞİL !!!
Gerekli olan >>> Duman tahliye cihazları
Duvara monte edilmiş aspiratör cihazları
Hortum, filtre ve absorbe edici
maddelerin
enfekte atık çöpüne atılması
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
5-Psikososyal Riskler
 Aşırı dikkat gerektiren ağır çalışma koşulları
 Vardiya sistemi
 Uzun çalışma saatleri
 Uygunsuz beslenme ve dinlenme ortamları
 Çok stresli ve izole bir ortam olması
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
5-Psikososyal Riskler
 Doğru ve yerinde kararların SÜRATLE
uygulanma gerekliliği
 Üst düzey ekip çalışması
 Ameliyat esnasında yaşanan gerginlikler
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
5-Psikososyal Riskler
Stres;
Verimi düşürmekte
Madde bağımlılığı (sigara-ilaç-alkoluyuşturucu)
Migren, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları
Psikososyal sorunlara
-Obsesif davranışlar, anksiyete ve depresyon
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
5-Psikososyal Riskler
Ameliyathane ortamının,
çalışan ekip üzerinde yarattığı
anksiyete düzeyi,
dahili branşlarda çalışanlara oranla daha
YÜKSEK olduğu bulunmuştur.
Bölükbaş,Karabulut,Özer 1998
AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN
KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER
Ayrıca
 Uzun süre ayakta kalmaya bağlı varis,
 Sürekli bone takılmasına bağlı saç
dökülmeleri,
 Pozisyona bağlı boyun düzleşmesi,
 Uzun çalışma saatlerine bağlı idrar yolu
rahatsızlıkları
TEŞEKKÜRLER
Download

Hem. Fatime ŞAHİN