e-Defter Uygulaması
Eğitim Semineri Programı
13.30 – 13.40 10’ Açılış
13.40 – 14.00 20’ Elektronik Defter Genel Tebliğ 1 ve Elektronik Defter Genel tebliğ 2 ile zorunlu hale gelen
e-Defter uygulamasına genel bir bakış:
 Elektronik Defter zorunluluğunda kapsama giren mükellefler,
 Elektronik Deftere geçiş süreci,
 Zorunlu olarak geçiş, isteğe bağlı geçiş,
 E-Defterlerin Uyumlu Yazılım ile gönderme zorunluluğu,
 Mali Mühür, Elektronik imza nedir ve e-Defter imzalama seçenekleri.
14.00 –15.00 60’ Elektronik Defter (e-Defter) İşlemleri
 e-Defter nedir?
 Zorunluluk kapsamında başvuru ve uygulamaya geçiş tarihi,
 İsteğe bağlı olarak e-Defter başvurusu
 e-Defter başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar,
 Yıl içinde e-deftere geçiş işlemi,
 e-Defter İşleyiş Süreci,
 e-Defter düzenleme zorunluluğu,
 e-Defter tutma yöntemleri
 Başvuru işlemleri, Aktivasyon, Uygulama Yöntemleri,
 Muhasebe programları ile entegrasyon
 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
 Uyumluluk lisansı almamış yazılım kullanan firmaların durumu,
 e-Defter için e-Fatura kullanma zorunluluğu var mı?
 e-Defter için ayrı bir Mali Mühür gerekli mi?
 Datasoft e-Defter 1.0.2 uygulamasının özellikleri.
15.00 – 15.20 20’ Ara (Çay/Kahve Arası)
15.20 – 16.20 60’ Datasoft Yazılım e-Defter Uygulaması
 e-Defter Uygulamasında özellikli durumlar. Muhasebe Fiş girişinde yeni kurallar
ve kontroller nelerdir?
 Yevmiye ve Kebir Defterlerin elektronik defter olarak XBRL standardında
oluşturulması.
 Defterlerin Mükellef Mali Mührü ile mühürlenmesi,
 Defterlere ait Beratların oluşturulması
 Berat dosyaların Mühürlenmesi
 Mühürlü berat dosyalarının https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ internet
adresine gönderilmesi.
 GIB tarafından mühürlenmiş berat dosyalarının indirilmesi.
 İlgili döneme ait mühürlü defter dosyası ile GIB tarafından imzalanmış deftere
ait Berat dosyasının bir arada arşivlenmesi
16.20 – 17.00 40” Soru-Cevap ve Kapanış
Download

e-Defter Uygulaması Eğitim Semineri Programı 13.30 – 13.40 10