İstanbul Ünİversİtesİ
İstanbul tip fakÜltesİ
gÖz hastaliklari anabİlİm dali
KAPAK AMELİYATLARI
“ PTOZİS “
Hem.Gülsüm GÜNDÜZ
Doç .Dr. Barış YENİAD
2
1
5
4
7
3
8
6
9
2
1
4
3
5
7
6
8
2
1
4
3
6
5
7
8
9
Ø 2013 YILINDA YAPILAN :
Ø AMELİYAT
-1288
Ø GÜNÜBİRLİK -2729
Ø TOPLAM
-4.017
( göz içi enjeksiyon- 1.966 )
PTOZİS
Kapak düşüklüğü
PTOZİS TİPLERİ :
• Konjenital
• Miyojenik
• Nörojenik (Marcus Gunn jaw winking)
• Gelişimsel
• Senil (Aponevrotik) En sık
• Travmatik
• Myojenik (Oftalmoplejiler)
• Nörojenik (Horner, 3.sinir felci)
• İnfiltratif-mekanik (tümör)
TANI :
§ En önemli kriter kapak hareketleri
§ Levator fonksiyonu
§ Kapak kıvrımının yerleşimi
§ Aşağı bakışta kapağın durumu
§ Diğer faktörler
§ Anamnez
• DİĞER ÖLÇÜMLER:
• MRD 1 ve 2
• Bell fenomeni
• Hering fenomeni
• Fenilefrin testi
TEDAVİ
• Levator fonksiyonu;
• 5 mm’den az
• 5 mm’den fazla
Frontal asma
Levator cerrahisi
• Levator plikasyonu
• Levator ilerletme
• Levator rezeksiyonu
teŞekkÜrler
Download

Göz Kapağı Ameliyatı Ptozis - GÜLSÜM GÜNDÜZ