151418675 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım II, Prof. Dr. Ahmet TOPÇU
Öğrenim düzeyi:
Lisans
Sınıf:
4. sınıf
Ön şart:
Yapı Statiği I, Betonarme I ve II
Dil:
Türkçe
Ulusal kredi:
3
AKTS kredisi:
6
Haftalık ders saati-teorik/uygulama /laboratuar:
3-0-0
Süre:
1 dönem
Dönem:
Bahar
Sınav:
Yarıyıl içi ve Yarıyıl sonu: yazılı
Değerlendirme:
Yarıyıl içi proje: %50, Yarıyıl sonu proje: %50
Tanım: Dersin amacı basit bir yapının betonarme projesini hazırlamaktır. Öğrenci mimarisi verilmiş 2 katlı
betonarme bir konutun taşıyıcı sistemini seçecek, döşeme, çerçeve, temel hesaplarını-çizimini kısmen elle,
tümünü de bilgisayarda yapacaktır.
Dersin öğrenciye kazandıracağı beceriler:
1. Betonarme yapıların analiz ve boyutlandırılması.
2. Bilgisayarın mesleki kullanımı.
Kaynaklar:
1. Ersoy, U., Özcebe, G. (2011). Betonarme , Evrim yayınevi, İstanbul.
2. Ersoy, U. (2011). Betonarme 2, Döşeme ve Temeller, Evrim Yayınevi, İstanbul.
3. Celep, Z., (2013). Betonarme Yapılar, İTÜ, İstanbul.
4. Doğangün, A. (2013). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
5. Aydın, M. R., Akgün, Ö. R., Topçu, A. (2002). Betonarme Kolon Tabloları, Eskişehir.
6. Bakır, E., Bakır, A., R. (1986). Kolon ve Perde Donatı Tabloları, (Taşıma Gücü Yöntemi), Ankara.
7. Neufert , E. (1966) Bauentwurfslehre, Almanya.
8. Atımtay, E. (2001). Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I, ve II, ODTÜ, Ankara.
9. Atımtay, E. (2000). Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik, Cilt I, ve II, ODTÜ, Ankara.
10. TS 498 (1997). Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TSE.
11. TS ISO 9194 (1997). Yapıların Projelendirilme Esasları-Taşıyıcı Olan ve Olmayan ElemanlarDepolanmış malzemeler-Yoğunluk, TSE.
12. TS 500 (2000). Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü.
13. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık Bakanlığı, 2007.
14. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, Yerleşim Birimleri ve Deprem Bölgeleri, Bayındırlık Bakanlığı, 1996.
Download

İnşaat Mühendisliğinde Tasarım II