MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
18-22 Ağustos 2014
25 Ağustos 2014
26-27 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
01-03 Eylül 2014
04-05 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
08-09 Eylül 2014
Lisansüstü Programlara Başvurular
Tez Önerilerinin Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü
Yazılı ve/veya Sözlü Sınavlar
Programa Yapılan Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Müracaatı İçin Son Gün
Kazanan Öğrencilerin Lisansüstü Programlarına Kesin
Kayıtları
Yedek Öğrencilerin Duyurusu ve Kayıtları
Güz Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma
İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme ve Danışman Onayı
Özel Öğrenci Başvuruları
08 Eylül -26 Aralık 2014
DERSLERE BAŞLAMA VE DERSLERİN SONU (77 İş Günü)
08-12 Eylül 2014
Ekle – Sil Haftası (Ders Ekleme ve Bırakma)
Cumhuriyet Bayramı (Salı Günü Öğleden Sonra ve Çarşamba
Günü Resmi Tatil)
Kurban Bayramı (Cuma Günü Öğleden Sonra ve Pazartesi,
Salı Günü Resmi Tatil)
Ara Sınavlar
Otomasyon Sistemine Ara Sınav Not Girişi İçin Son Gün
Seminer Sunumlarının Yapılması İçin Son Gün
28-29 Ekim 2014
03-07 Ekim 2014
03-07 Kasım 2014
21 Kasım 2014
26 Aralık 2014
29 Aralık 2014- 05 Ocak
Yarıyıl Sonu Final Sınavları
2015
Yılbaşı (Perşembe Günü Resmi Tatil)
01 Ocak 2015
Tez Gelişme Raporunun Enstitüye Verilmesi Son Gün
06 Ocak 2015
Tez Yazım Ek Süre İstemlerinin Enstitüye Bildirilmesinin
14 Ocak 2015
Son Günü
Otomasyon Sistemine (Güz Yarıyılı) Final Sınavı Not Girişi
ve Girişi Yapılan Not Çizelgelerinin Birim Öğrenci İşlerine
14 Ocak 2015
Teslimi İçin Son Gün
Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavları
15-16 Ocak 2015
Otomasyon Sistemine (Güz Yarıyılı) Bütünleme Sınavı Not
Girişi ve Girişi Yapılan Not Çizelgelerinin Birim Öğrenci
23 Ocak 2015
İşlerine Teslimi İçin Son Gün
BAHAR YARIYILI
12-16 Ocak 2015
02 Şubat 2015
20-21 Ocak 2015
Lisansüstü Programlara Başvurular
Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Müracaatı İçin Son Gün
Yazılı ve/veya Sözlü Sınavlar
23 Ocak 2015
26 Ocak 2015
02-04 Şubat 2015
05-06 Şubat 2015
02-06 Şubat 2015
09-10 Şubat 2015
Programa Yapılan Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Tez Önerilerinin Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü
Kazanan Öğrencilerin Lisansüstü Programlarına Kesin
Kayıtları
Yedek Öğrencilerin Duyurusu ve Kayıtları
Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Yatırma, İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme ve Danışman
Onayı
Özel Öğrenci Başvuruları
09 Şubat- 29 Mayıs 2015
DERSLERE BAŞLAMA VE DERSLERİN SONU (77 İş Günü)
09-13 Şubat 2015
06-10 Nisan 2015
Ekle – Sil Haftası (Ders Ekleme ve Bırakma)
Ara Sınavlar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe Günü Resmi
Tatil)
Otomasyon Sistemine Ara Sınav Not Girişi İçin Son Gün
Emek ve Dayanışma Günü (Cuma Günü Resmi Tatil)
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Salı Günü Resmi
Tatil)
Seminer Sunumlarının Yapılması İçin Son Gün
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları
Tez Gelişme Raporunun Enstitüye Verilmesi Son Gün
Otomasyon Sistemine (Bahar Yarıyılı) Final Sınavı Not
Girişi ve Girişi Yapılan Not Çizelgelerinin Birim Öğrenci
İşlerine Teslimi İçin Son Gün
Yarıyıl Sonu (Bütünleme) Sınavları
Tez Yazım Ek Süre İstemlerinin Enstitüye Bildirilmesinin
Son Günü
Otomasyon Sistemine (Bahar Yarıyılı) Bütünleme Sınavı Not
Girişi ve Girişi Yapılan Not Çizelgelerinin Birim Öğrenci
İşlerine Teslimi İçin Son Gün
23 Nisan 2015
24 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
19 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
01-05 Haziran 2015
08 Haziran 2015
12 Haziran 2015
15-16 Haziran 2015
17 Haziran 2015
22 Haziran 2015
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik