1 Kademe:
1,2,3 ve 4 sınıflarda öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce görmektedirler. Bunun 8
saati Main Course, 2 saati ise okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik Skills derslerine ayrılmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılına, önceki senelerde öğrenilen konuların tekrarıyla başladık. Ders konuları sınıf içi çalışmalar ve
ödevlerle pekiştirildi. İnteraktif ortamda işlenen derslere öğrenciler keyifle katılım
sağladılar. Ders içinde ve dışında öğretmenlere hedef dilde iletişim kuran öğrencilerimiz öğrendikleri kalıpları pekiştirdiler. Genel olarak işlenen konular:
Selamlama ve tanışma
Günler / Aylar
Renkler
Sayılar
Havegot/ Has got
Can / Can’t
(yapabilme / yapamama)
Present continous
(sımdıkı zaman)
Sınıf İçi objeleri
Prepositions
(yer edatı)
2 Kademe:
5,6,7 ve 8 sınıflarda öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce görmektedirler. Bunun
8 saati Main Course, 2 saati ise okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik Skills derslerine ayrılmıştır.2014-2015 eğitim öğretim yılına, önceki
senelerde öğrenilen konuların tekrarıyla başladık. Ders konuları sınıf içi çalışmalar ve
ödevlerle pekiştirildi. İnteraktif ortamda işlenen derslere öğrenciler keyifle katılım
sağladılar. Ders içinde ve dışında öğretmenlere hedef dilde iletişim kuran öğrencilerimiz öğrendikleri kalıpları pekiştirdiler. Bunun yanı sıra 8 sınıflarla TEOG çalışmaları
yoğun bir şekilde devam etmektedir. Genel olarak işlenen konular:
Selamlama ve tanışma
Havegot/ Has got
Possesives
There is/ thereare
SımplePresent tense
(geniş zaman)
Download

1,2,3 ve 4 sınıflarda öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce