DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL
KOŞULLARI
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Başvuru için koşullar:
a. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı veya
Mütercim-Tercümanlık Bölümleri mezunu olmak,
b. Tezli Yüksek Lisans için en az 55 ALES puanı almış olmak,
c. En az 2 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak,
Programa kabul için;
-Bilim Sınavlarında (Yazılı) 01 Eylül 2014 Pazartesi saat 10.00
(Sözlü) 04 Eylül 2014 Perşembe saat 10.00 yapılacak sınavlarda
başarılı olmak,
- Son iki yıl içinde TOEFL sınavından 550 (bilgisayar-destekli 213,writing=4.5) –
TOEFL-IBT (İnternet Based TOEFL) sınavından 79 veya IELTS sınavından 7 (reading
6,0-writing 4,5) yada KPDS veya ÜDS sınavından 80 almak;
- GRE sınavından Quantitative-610 almak,
Veya
-Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavında (29 Ağustos 2014
Cuma saat 19.00) başarılı olmak (80 puan almak) gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi):
 Mezuniyet Belgesi/Diploma (noter onaylı fotokopisi)
 Transkript (aslı ya da noter onaylı fotokopisi)
 2 adet referans mektubu
 Tezli Yüksek Lisans için ALES sonuç belgesi (aslı)
 Askerlik durum belgesi
 Nüfus cüzdanı örneği (noter onaylı fotokopisi)
 6 adet fotoğraf
 İkametgah belgesi
 Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için)
 Adayın ilgili bölümü neden seçtiğini içeren İngiliz
 İngilizce niyet mektubu.
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI TEZLİ / TEZSİZ
PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS
Başvuru için koşullar:
a. Dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı Üniversitelerden
mezun olmak,
b. Tezli Yüksek Lisans için en az 55 ALES puanı almış olmak,
Programa kabul için;
-Bilim Sınavı (sözlü) 09 Eylül 2014 Salı saat 10.00 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Son iki yıl içinde TOEFL sınavından, bilgisayarlı sistemde en az 213, klasik sistemde
550 veya IELTS’DEN 6,5 (reading 6,0-writing 4,5) almış olmak yada KPDS veya ÜDS
sınavından 70 almak gerekmektedir.
- GRE sınavından Quantitative-610 almak,
Veya,
- Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavında (29 Ağustos 2014
Cuma saat 19.00) başarılı olmak (70 puan almak) gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi):
 Mezuniyet Belgesi/Diploma (noter onaylı fotokopisi)
 Transkript (aslı ya da noter onaylı fotokopisi)
 2 adet referans mektubu
 Tezli Yüksek Lisans için ALES sonuç belgesi (aslı)
 Askerlik durum belgesi
 Nüfus cüzdanı örneği (noter onaylı fotokopisi)
 6 adet fotoğraf
 İkametgah belgesi
 Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için)
 Adayın ilgili bölümü neden seçtiğini içeren İngilizce niyet mektubu.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ / TEZSİZ
PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS
Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir ve ALES (55) puanı
gerekir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe’dir ve ALES puanı gerekmez.
Tezsiz Yük.Lis.Başvuru ve Programına Kabul Koşulları:
a. Resmi ve özel kurumlarda öğretmenlik yapanlar, öğretmen yetiştiren program
mezunları ile öğretmen olma koşuluna sahip dört yıllık Türk veya denkliği YÖK
tarafından onaylanmış yabancı Üniversitelerden mezun olmak,
b. Bilim Sınavı’nda (sözlü) (09 Eylül 2014 Salı saat 10.00 Eğitim Bilimleri
Enstitüsü’nde yapılacak) başarılı olmak.
Tezli Yük.Lis.Başvuru ve Programına Kabul Koşulları:
a. Resmi ve özel kurumlarda öğretmenlik yapanlar, öğretmen yetiştiren program
mezunları ile öğretmen olma koşuluna sahip dört yıllık Türk veya denkliği YÖK
tarafından onaylanmış yabancı Üniversitelerden mezun olmak,
b. En az 55 ALES puanı almış olmak,
c. Bilim Sınavı’nda (sözlü) (09 Eylül 2014 Salı saat 10.00 Eğitim Bilimleri
Enstitüsü’nde yapılacak) başarılı olmak.
d. Son iki yıl içinde TOEFL sınavından, bilgisayarlı sistemde en az 213, klasik
sistemde 550 veya IELTS’DEN 6,5 (reading 6,0-writing 4,5) almış olmak yada
KPDS veya ÜDS sınavından 70 almak gerekmektedir.
- GRE sınavından Quantitative-610 almak,
Veya,
- Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavında (29 Ağustos
2014 Cuma saat 19.00) başarılı olmak (70 puan almak) gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi):
 Mezuniyet Belgesi/Diploma (noter onaylı fotokopisi)
 Transkript (aslı ya da noter onaylı fotokopisi)
 2 adet referans mektubu
 Tezli Yüksek Lisans için ALES sonuç belgesi (aslı)
 Askerlik durum belgesi
 Nüfus cüzdanı örneği (noter onaylı fotokopisi)
 6 adet fotoğraf
 İkametgah belgesi
 Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için)
 Adayın ilgili bölümü neden seçtiğini içeren İngilizce niyet mektubu.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI
Başvuru için koşullar:
a. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı veya Mütercim-Tercümanlık
Bölümleri mezunu olmak,
b. Adayların İngiliz Dili ve Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim alanlarından veya benzer
alanlardan yüksek lisans derecesi almış olmak,
c. Yüksek Lisans derecesine sahip olan adaylar için en az 55 ALES (SÖZ) puanı,
Lisans eğitiminden direkt doktoraya geçecek adaylar için ise 70 ALES puanına sahip
olmak,
d. En az 2 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak.
Programa kabul için;
-Bilim Sınavlarında (Yazılı) 01 Eylül 2014 Pazartesi saat 10.00
(Sözlü) 03 Eylül 2014 Çarşamba saat 10.00 yapılacak sınavlarda
başarılı olmak,
- Son iki yıl içinde TOEFL sınavından 550 (bilgisayar-destekli 213,writing=4.5) –
TOEFL-IBT (İnternet Based TOEFL) sınavından 79 veya IELTS sınavından 7 (reading
6,0-writing 4,5) yada KPDS veya ÜDS sınavından 80 almak;
- GRE sınavından Quantitative-610 almak,
Veya
-Yeditepe Üniversitesinin Yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavında (29 Ağustos 2014
Cuma saat 19.00) başarılı olmak gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler (aslı ya da noter onaylı fotokopisi):
 ALES Belgesi (aslı)
 Lisans Not durum Belgesi (aslı ya da noter onaylı fotokopisi)
 Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (aslı ya da noter onaylı fotokopisi)
 Mezuniyet Belgesi (noter onaylı fotokopisi)
 6 Adet Resim
 İkametgah (Muhtarlıktan)
 Nüfus Cüzdanı (Noter Tasdikli)
 Askerlik Durum Belgesi (Terhis/Tecil)
 2 adet referans mektubu
 Adayın ilgili bölümü neden seçtiğini içeren İngilizce niyet mektubu.
 Denklik Belgesi (yurtdışında okumuş öğrenciler için)
Download

doktora ve yüksek lisan programlarına başvuru ve kabul koşulları