ECZACIBAŞI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN
YATIRIMCILARA SUNULAN TAVSİYELERİN GENEL YATIRIM TAVSİYESİ NİTELİĞİNDE
OLDUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Değerli Yatırımcımız,
Şirketimizde bulunan hesaplarınız ile ilgili olarak imzalamış bulunduğumuz “Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi” hükümleri kapsamında tarafınıza sunmakta olduğumuz alım satıma aracılık hizmeti
çerçevesinde, yapacağınız tercihlerde ve vereceğiniz kararlarda faydalanmanız amacıyla sunmuş olduğumuz
tavsiyelerin niteliğiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlarda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Kuruluş olarak, tüm müşterilerimize, hisse senedi alım satım kararlarında faydalanmaları amacıyla,
araştırma raporları, temel analizler ve yorumlar, teknik analiz grafikleri ve yorumları, algoritmik ve
istatistiksel analizler, ve bunların ışığında Öneri Listeleri ve Model Portföyler hazırlamakta ve sunmaktayız.
Bu çerçevede, “Endeks Üstü Performans Hisse Senedi Öneri Listesi” olarak adlandırdığımız (ve içeriğinde
listedeki hisse senetlerine ait kısa Araştırma Raporları ve Grafikler de bulunan) liste, Kurumumuzun tüm
müşterilerine yönelik hazırladığı genel tavsiyeleri içermektedir.
Tüm müşterilerimize herhangi bir ayrım yapılmaksızın sunduğumuz bu genel yatırım tavsiyelerimize
şirketimiz internet adresinden ulaşabileceğiniz gibi, şirkemiz çalışanları tarafından da sizlere bu konuda
bilgilendirme yapılabilecektir.
Tüm müşterilerimize herhangi bir ayrım yapmaksızın sunmakta olduğumuz, kişiye özel yatırım danışmanlığı
kapsamında olmayan bu genel nitelikli yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerimiz, Yatırım Danışmanlığı
kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece bunlara dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgilendirme 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış
bulunan III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri Tebliği” kapsamında yapılmış olup, bu yazılı metin karşılıklı olarak
imzalamış bulunduğumuz “Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nin bir eki olarak kabul edilecektir.
Vereceğiniz kararlarınızda bu bilgilendirme notumuzu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.
Saygılarımızla;
Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hesap No :
Ad Soyad :
Yukarıdaki bilgi notunu okudum, içeriğini dikkate alıyor, bu notun “Alım Satıma Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi”nin bir eki olmasını kabul ediyor ve imzalıyorum.
İmza :
Download

eczacıbaşı yatırım menkul değerler a.ş. tarafından yatırımcılara