Üniversite
Adı
Fakülte Adı
Bölüm Adı
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK
OKULU
Anabilim Dalı
Kadro Tipi
Okutman
Kadro Sayısı 4
Duyuru Başlama
Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme
Tarihi
Giriş Sınav Tarihi
Sonuç Açıklama
Tarihi
Kadro Derecesi
22 Ağustos 2014
08 Eylül 2014
11 Eylül 2014
15 Eylül 2014
19 Eylül 2014
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Okulunda
görevlendirilmek üzere toplam 4 İngilizce okutmanı alınacaktır.
Ön-değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde,
www.khas.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak;
2. Başvuracak adayların Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Yabancı
Dil Eğitimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık,
Çeviribilim bölümleri mezunu olmaları,
3. İlgili alanda yüksek lisans veya DELTA derecesine sahip olmaları,
4. Üniversite düzeyinde en az iki (2) yıl akademik İngilizce öğretimi deneyimine sahip
olmaları;
5. Sınav Belgesi son 5 yıldan eski olmamak koşulu ile YDS’den en az 90 (veya eş
değerliliğe sahip uluslararası sınavlardan dengi) puan almış olmaları
6. ALES’ten en az 70 puan almış olmaları (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam
zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlar da bu durumu
belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır) gereklidir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi, (Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi)
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES sonuç belgesi (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta
olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul
aranmayacaktır.)
6. YDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi,
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
Başvuru Bilgileri:
Başvurular dosya veya e-dosya formatında ‘Kadir Has University ELT Recruitment
Committee’ye hitaben yapılacaktır.
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Okulu Müdürlüğü
Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü
E-5 Karayolu üzeri Mehmetçik Sk. No: 1. 34590
Bahçelievler/İSTANBUL
adresine posta ile
VEYA
[email protected] adresine e-posta yolu ile yapılacaktır.
Değerlendirme ve sonuçlara ilişkin detaylı bilgilendirme ve yönlendirme başvurusu
geçerli olan adaylara özgeçmişlerinde belirtilen e-posta adresi yolu ile yapılacaktır.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile
yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Yabancı Dil Hazırlık Okulu
Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Download

Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 22