ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.TEŞV.2014/1719-9293
E-Fatura Hk.
Bursa, 13/11/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 508
İlgi:
a) 01/07/2014 tarih 341 sayılı sirküler,
b) 21/10/2014 tarih 468 sayılı sirküler.
Sayın Üyelerimizin Dikkatine ;
Elektronik ortamda düzenlenen faturaların Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü’nden alınan 11/11/2014 tarih 0120007770 sayılı yazı ekte sunulmaktadır.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Link : http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/E_Fatura_hk_ilgili_yazi.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Dilek AŞKAR - Şube Müdürü
Muhammet Yusuf NAYİR - Uzman Yardımcısı
Download

Sayı: TİM.UİB.GSK.TEŞV.2014/1719-9293 Bursa, 13/11/2014 Konu