BAȘKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
2014 ÖZEL YETENEK SINAVI
>> Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü
Grafik Tasarımı Lisans Programı (GRA)
>> İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (İMB)
>> Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü (MOD)
Bölümlere yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Tarihi
05 Ağustos 2014 Salı
Ön kayıt koșulları
2014 / YGS herhangi bir puan türünde 140* ve daha yüksek puan alanlar
özel yetenek sınavına girmek üzere bölüm/programlara ön kayıt
yaptırabilirler. İlgili kanun ve yönetmeliklerle üniversiteye girme hakkı
kısıtlanmıș olanlar kayıt yaptıramaz.
Ön kayıt bașvuru tarihleri ve ulașım
Ön kayıt yaptıracak öğrenciler 14 Temmuz 2014 - 04 Ağustos 2014
tarihleri arasında Bașkent Üniversitesi web sitesinde yer alan linkten
bașvuru yapabilirler. Adaylar birden fazla bölüme ön kayıt yaptırabilirler.
Kesin kayıt tek programa yapılır.
Ön kayıt ayrıntılı bilgi için:
Bașkent Üniversitesi
Öğrenci İșleri Daire Bașkanlığı
Bağlıca Kampüsü, Eskișehir yolu 20. km. / ANKARA
Tel: (0 312) 246 67 63 / 246 67 66
Faks: (0 312) 246 67 56
Özel Yetenek Sınavı Tarihi ve Yeri
Kayıt ișlemleri tamamlanan adaylar sınav kimlikleriyle birlikte
05 AĞUSTOS 2014 tarihinde saat 10:00’da Bașkent Üniversitesi Bağlıca
Kampüsü’nde sınava alınacaklardır. Sınavın yapılacağı bina ve derslikler ön
kayıtlar sırasında adaylara bildirilecektir.
Adres: Bașkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü, Eskișehir yolu 20. km., Etimesgut/ANKARA
Sınav Takvimi
14 Temmuz 2014 04 Ağustos 2014
Kayıtlar Bașkent Üniversitesi web
sitesinden yapılacaktır
Ön Kayıtlar
05 Ağustos 2014
Salı
10:00-12:00 İmgesel Tasarım
Sınavı (GRA ve İMB)
10:00 - MOD
Portfolyo sunumu ve mülakat
Tüm bölüm/
programlar için
sınav tarihi
07 Ağustos 2014
Perșembe 17:00
Sınav sonuçlarının
ilanı
11-12 Ağustos 2014
Pazartesi-Salı
Kesin Kayıtlar (Asiller)
13-15 Ağustos 2014
Çarșamba-Cuma
Kesin Kayıtlar (Yedekler)
Sınavda gerekli belgeler ve malzemeler:
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı);
Sınava giriș belgesi (internet çıktısı);
Tükenmez kalem, yumușak kurșun kalem, silgi, isteğe bağlı olarak
düralit (GRA ve İMB için);
Portfolyo (MOD için)
Sınav Biçimi:
GRA ve İMB için
İmgesel Tasarım: Verilecek olan konuda öğrencinin hayal gücünü
kullanarak tasarım olușturma yeteneğini ölçer.
MOD için
Portfolyo sunumu ve mülakat (sınav hakkında ayrıntılı bilgi için
http://gsf.baskent.edu.tr/ sayfasına bakınız.)
Sınav Süresi:
Sınav süresi toplam 2 saattir (GRA ve İMB):
10:00-12:00 İmgesel Tasarım sınavı
*2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun madde 9, “Özel Yetenek
Sınavı İle Seçme Yöntemi” bașlığı altında “Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli
öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, ișitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri
kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 veya üzerinde olması yeterli görülmektedir.
Download

2014 özel yetenek sınav tarihi açıklanmıştır.