TANIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN, HAKLARINI ÖĞRENİYOR.
PROGRAM AMACI
Tanık Hukuk Topluluğu insan hakları birimi olarak düzenleyeceğimiz
insan hakları günü programının temel amacı insan haklarını bilmek ve
Türkiye’de ve Dünya’da insan hakkı ihlallerine tanık olmak. Bununla birlikte Türkiye’de ve Dünya’da insan hakları alanında çalışan kuruluşlardan
ihlalleri önleme adına yaptıkları çalışmaları, attıkları adımları öğrenmek.
İşçiler insanlık dışı şartlar altında çalıştırılıyorsa, kadınlara şiddet uygulanıyorsa, çocuklar istismar ediliyorsa, askerlere hukuksuz muameleler
yapılıyorsa bunları öğrenmek, bunları önleme adına yapılanları sivil
toplum kuruluşlarından ve aktivist kişilerden dinlemek bizim de yapabileceklerimiz varsa harekete geçmek temel amacımızdır. Birinin elinden
tutmak, birini karakola götürmek, birine el uzatmak, birine hakkını göstermek, birini istismardan kurtarmak, belki de sadece insanlara haklarını hatırlatmak yapabileceklerimizden en basitleridir.
TARİH: 04.05.2014
Sertifika almak için lütfen [email protected] adresine en geç
programdan 15 gün önce başvurun.
9:00-12:00
İnsan hakkı ve insan hakkı ihlali kavramı
Hak nedir bir konuda talep yetkisidir, insan hakkı ise bu talep yetkilerinin en üstünüdür çünkü
insanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklardır, bazı düşünürler bunu daha ileri götürerek
insan hakkı olmadan insandan söz edilemeyeceğinden bahsediyor, insan ile insan hakkını ayrılmaz
bir bütün olarak görüyor. Bu kadar insanla ilişkili bu kadar önemli bir kavramı ne kadar biliyoruz.
İnsan hakkı ihlali deyince ne anlıyoruz, çevremizde olan bir çok hak ihlali acaba insan hakkı ihlali
mi? İnsan hakkı kavramının zihnimizde şekillenmesi ve ihlaller üzerine uygulanması için değerli
bir akademisyen tarafından olabildiğince anlatılması.
Türkiye’de insan hakkı ihlalleri
Kavram olarak insan haklarını öğrendikten sonra insan hakkı ihlallerri üzerinde öğrendiklerimizi
uygulayacağız, buna Türkiye’deki en önemli ihlalleri inceleyerek başlayacağız. Hafızalarımızı tazeleyeceğiz, birçok unutulan ihlalleri gözler önüne sereceğiz. Bu da mı olmuşlarla biz nasıl unuturuzlar
arasında gidip geleceğimiz Türkiye’de insan hakkı ihlalleri bölümü bizi üzecek ama en azından
unutulanları hatırlayıp bunlardan ders çıkaracağız ki ileri de bunlar bir daha olmasın.
Dünya’da insan hakkı ihlalleri
İnsan hakkı ihlallerine Dünya’da insan hakkı ihlalleriyle devam edeceğiz. Dünya deyince Türkiye’de
görülmeyen ve özellikle savaşların olduğu ülkelerdeki birçok farklı ihlalle karşılaşacağız. Bu bağlamda savaşlarda meydana gelen ihlaller, sivillerin mağduriyetleri en çok inceleyeceğimiz alanlardan. Bu alanda inceleyeceğimiz hususlar insan haklarnın bir farklı boyutu ve çok ihlalin olduğu bir
alan bu açıdan da bizim için önemli.
13:00-17:00
Bu bölümde amacımız insan hakkı kuruluşlarının faaliyetlerini öğrenerek ihlalleri önleme adına
yapabileceklerimizi düşünmek. Çünkü onlar ihlalleri önleme adına birçok faaliyette bulunuyor ve
birçok projeleri var. Bunları bilmek hem bizim onlara destek olmamızı sağlayacak yani ihlalleri önleme adına bize çizilmiş bir yoldan gitme kolaylığı sağlayacak hem de ihlalleri önleme adına ilham
kaynağı sağlayarak yeni projelere, yeni fikirlere bir kıvılcım olacak. Bunun için en geniş manada
katılımı sağlamak için şöyle bir ayrıma gittik.
1- Türkiye’de etkinlik gösteren ulusal bir STK
2- Dünya’da etkinlik gösteren uluslararası bir STK
3- Ulusal bir Kamu Kuruluşu
4- Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kurulmuş en önemli 2 kuruluş
a- BM’den bir yetkili
b-AİHM’den bir yetkili
Programa öncesi araştırmalarımız.
1-Hakimlerin insan haklarını kararlarında ne kadar hassasiyetle uyguladıkları
2-Siyasi partilerin insan haklarıyla ilgili çalışmaları, projeleri ve söyledikleri
3-Aktivist avukatların Türkiye’de insan hakkı ihlallerinin azaltılması hususunda verdikleri tavsiyeler
4-Köşe yazarlarının insan haklarının insanlara anlatılması için verdikleri
çabalar
5-Akademisyenlerin insan haklarının üniversite öğrencilerine anlatılması
için seçtikleri yöntemler. İnsan haklarının Türkiye’deki durumu hakkındaki
düşünceleri
6-Lise öğretmenlerinin insan haklarıyla ilgili öğrencilerine insan haklarıyla
ilgili anlattıkları
7-İlköğretim’de insan haklarıyla ilgili yapılan faaliyetler
8-Sivil toplum kurulşlarının kendi alanlarında insan hakkı ihlallerini
önlemeye dönük çalışmalarını öğrenmek. (Kadın Hakları, Asker Hakları,
Çocuk Hakları, İşçi Hakları...)
9-Azınlık liderleriyle görüşülüp insan hakları hususunda Türkiye’de karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulacak
10-İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik insan hakları hususunda bizlere
neler söylüyor
Bu araştırmalarımızın sonucunu düzenli olarak sitemizden vereceğiz ayrıca
bir rapor oluşturacağız.
Neler yapabilirsiniz
En geç programa 15 gün kalana kadar (20 Nisan)
1-Programda sunmak için sunum hazırlayabilirsiniz. (En fazla: 20 Dk.)
2-Yukarıda bahsettiğimiz birçok farklı kesimden aldığımız düşüncelere siz de
katkı sağlayabilirsiniz. Akademisyenlerle, avukatlarla, köşe yazarlarıyla görüşüp
Türkiye’de insan haklarının durumu ve insan hakları ihlallerinin azaltılması
hususunda tavsiyelerini öğrenip bize mail atabilirsiniz.
Maille sunumunuzu bize gönderebilirsiniz, değerlendirildikten sonra size bilgi
verilecektir.
“BİL VE İHLALE TANIK OL”
Programımız sonucunda katılımcılar insan hakları konusunda belli bir bilgi düzeyine ulaşmış
olacaklar. Aynı zamanda öğleden sonra sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini anlatımıyla
insan hakları ihllalerini görme ve önleme adına neler yapılabileceğini öğrenmiş olacaklar.
Tanık hukuk topluluğu insan hakları komisyonunun insan hakları ihlallerini bil ve tanık ol
düşüncesiyle yapacağı insan hakları programında teorik olarak bilgilerimiz geliştirip aksiyona
geçme adına birçok adım atacağız.
Bir günlük bir sürede insan haklarıyla ilgili olabildiğince verimli bir bilgilendirme yapmak ve
hayatın her aşamasında insan haklarına duyarlı olmak için neler yapılabilir konuşmak.
[email protected]
[email protected]
insanhaklari.tanikuhukuk.com
www.tanikolun.com
@tanikolun.com
Download

tanık insan hakları günü insan, haklarını öğreniyor.