EK-2
ALANYA TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1-
2-
3-
HİZMETİN
ADI
FATURALI SATIŞLI
ARAÇLARIN TESCİL
İŞLEMLERİ
NOTER SATIŞLI ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMLERİ
(ALANYA PLAKA)
NOTER SATIŞLI ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMLERİ
(ALANYA DIŞI PLAKA)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Araç tescil dosyası(şoförler odasından)
2-Fatura aslı ve fotokopisi
3-AT uygunluk belgesi
4-ÖTV nin yatırıldığına dair tahakkuk fişi
5-Müracaatçının kimlik veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
6-Karayolu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
7-Araç trafik ve tescil belgesi(tarafımızdan verilmektedir)
8-Araç trafik ve tescil belgesi kart ücreti (tescil belgesi 45(kırkbeş)
TL,trafik belgesi 60(atmış) TL.
1-Araç tescil dosyası(şoförler odasından)
2-Karayolu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
3-Alıcının müracaatına esas kimlik yada sürücü belgesi aslı ve fot.
4-Tüzel kişilik adına tescil olacaksa ticaret sicil gazetesi nüshası
5-Yetkilinin imza sirküleri
6-Mükellefin vergi levha fotokopisi
7-Tüzel kişiliğin faaliyet belgesi
8-Oda sicil kaydı
9-Araç tescil ve/veya trafik belgesi(tarafımızdan verilmektedir)
10- Araç trafik ve tescil belgesi kart ücreti (tescil belgesi 45(kırkbeş)
TL,trafik belgesi 60(atmış) TL.
11- Noter satışının aslı
1-Araç tescil dosyası(şoförler odasından)
2-Karayolu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
3-Alıcının müracaatına esas kimlik yada sürücü belgesi aslı ve fot.
4-Noter satışının aslı
5-Tüzel kişilik adına tescil olacaksa ticaret sicil gazetesi nüshası
6-Yetkilinin imza sirküleri
7-Mükellefin vergi levha fotokopisi
8-Tüzel kişiliğin faaliyet belgesi
9-Oda sicil kaydı
10-Araç tescil ve/veya trafik belgesi(tarafımızdan verilmektedir)
11- Araç trafik ve tescil belgesi kart ücreti (tescil belgesi 45(kırkbeş)
TL,trafik belgesi 60(atmış) TL.
12-Durum sorma belgesi(tarafımızdan sorulmaktadır)
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
2 Saat
2 Saat
2 Gün
4-
5-
6-
ALANYA PLAKALI KAYIP YADA
ÇALINTI ARAÇ TESCİL VE TRAFİK
BELGESİ İLE PLAKA MÜRACAATI
ALANYA DIŞI PLAKALI KAYIP
YADA ÇALINTI ARAÇ TESCİL VE
TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA
MÜRACAATI
ALANYADAN ALINDIKTAN
SONRA ÇALINAN YADA
KAYBOLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ
İÇİN MÜRACAAT İŞLEMLERİ.
1-2 Adet EK-1 formu(form üzerinde trafik belgesinin kaybolması halinde
araç muayenesi yapılacak)
2-Karayolu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
3-Dilekçe(tarafımızdan matbu olarak düzenlenmiştir)
4-Müracaatçının kimlik ve sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
5-Kaybolduğuna dair müracaat tutanağı
6-Trafik yada tescil belgesinin kaybolan tarafı(tarafımızdan yensi
verilmektedir)
7- Araç trafik ve tescil belgesi kart ücreti (tescil belgesi 45(kırkbeş)
TL,trafik belgesi 60(atmış) TL.
1-2 Adet EK-1 formu(form üzerinde trafik belgesinin kaybolması halinde
araç muayenesi yapılacak)
2-Karayolu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
3-Dilekçe(tarafımızdan matbu olarak düzenlenmiştir)
4-Müracaatçının kimlik ve sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
5-Kaybolduğuna dair müracaat tutanağı
6-Trafik yada tescil belgesinin kaybolan tarafı(tarafımızdan
yenisiverilmektedir)
7- Araç trafik ve tescil belgesi kart ücreti (tescil belgesi 45(kırkbeş)
TL,trafik belgesi 60(atmış) TL.
8-Bağlı tescil kuruluşuna e-mail yolu ile sakınca sormak(tescil belgesi zayi
ise)
1-2 Adet fotoğraf
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Müracaat dilekçesi(tarafımızdan matbu olarak düzenlenmiştir)
4-GBT formu(şoförler odasından temin edilir)
5-Çalındığı yada kaybolduğuna dair müracaat tutanağı
6-Kan grubunu gösterir belge(kayıtlı olan sürücü belgesinde kan grubu
belirtilmemişse istenir)
7-İsim,soy isim veya medeni halde bir değişiklik var ise evlilik
cüzdanı,mahkeme kararı,vukuatlı nüfus kaydından gerekli olanı istenir.
8-Sürücü belgesi kartı(tarafımızdan verilmektedir)
9-sürücü belgesi kart ücreti 60 TL.
10-Sürücü olur raporu(Sürücü 45 yaşını geçmiş yada görünüş itibari ile
durumunda bir değişiklik gözlenenlerden istenir.)
2 Saat
2 Gün
2 Saat
7-
8-
ALANYA DIŞINDAN ALINMIŞ
OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN
ÇALINMASI YADA KAYBOLMASI
DURUMUNDA YAPILACAK
MÜRACAAT İŞLEMLERİ
ÜLKEMİZ DIŞINDAN ALINMIŞ
YABANCI SÜRÜCÜ
BELGELERİNİN ÜLKEMİZ
SÜRÜCÜ BELGELERİNE TEBDİLİ
1-2 Adet fotoğraf
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Müracaat dilekçesi(tarafımızdan matbu olarak düzenlenmiştir)
4-GBT formu(şoförler odasından temin edilir)
5-Çalındığı yada kaybolduğuna dair müracaat tutanağı
6-Sürücü belgesinin kayıtlı olduğu tescil kuruluşundan sakınca sorma
yazısı(e-mail yoluyla tarafımızdan sorulmaktadır)
7-Kan grubunu gösterir belge(kayıtlı olan sürücü belgesinde kan grubu
belirtilmemişse istenir)
8-İsim,soy isim veya medeni halde bir değişiklik var ise evlilik
cüzdanı,mahkeme kararı,vukuatlı nüfus kaydından gerekli olanı istenir.
9-Sürücü belgesi kartı(tarafımızdan verilmektedir.60 TL)
10-Sürücü olur raporu(Sürücü 45 yaşını geçmiş yada görünüş itibari ile
durumunda bir değişiklik gözlenenlerden istenir.)
1-Noterden sürücü belgesinin tercümesi
2-Noterden sürücü belgesinin tasdikli sureti
3-Sürücü belgesi dosyası(şoförler odasından temin edilir)
4-Sürücü olur raporu
5-Sabıka kaydı
6-Kan grubunu gösterir belge
7-İki adet fotoğraf
8-Sürücü belgesi kartı(tarafımızdan verilmektedir ücreti 60 TL)
2 Gün
2 Saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-posta
:Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
:Erkan DUR
: İlçe Emniyet Müdürü
:Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
:0 242 5112312/116
:0 242 5131006
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Alanya Kaymakamlığı
İsim
: Hulusi DOĞAN
Unvan
:Kaymakam
Adres
:Alanya Kaymakamlığı
Tel.
:0 242 5131001
Faks
:0 242 5131235
e-posta
:[email protected]
Download

alanya trafik tescil ve denetleme büro amirliği hizmet standartları